Použití nastavení Kontrast automaticky

Příkaz Kontrast automaticky nastaví kontrast v obraze automaticky. Protože příkaz Kontrast automaticky nenastavuje samostatně jednotlivé kanály, nemůže způsobit ani odstranit barevný nádech. Omezí hodnoty stínů a světel v obraze a pak převede zbývající nejsvětlejší a nejtmavší obrazové body v obraze na čistě bílou (úroveň 255) a čistě černou (úroveň 0). To způsobí světlejší vzhled světel a tmavší vzhled stínů.

Ve výchozím nastavení příkaz Kontrast automaticky při určování nejsvětlejších a nejtmavších obrazových bodů v obraze omezí bílé a černé obrazové body o 0,5 % – to znamená, že ignoruje prvních 0,5 % na obou koncích. Tato výchozí nastavení můžete změnit v dialogovém okně Volby automatické korekce barev, dostupném z dialogových oken Úrovně a Křivky.

Příkaz Kontrast automaticky může zlepšit vzhled mnoha fotografií nebo obrazů se spojitými tóny. Nezlepší se obrazy s plochami stejných barev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně nebo Křivky.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav a zvolte buď Úrovně nebo Křivky. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Chcete-li tuto úpravu použít přímo na vrstvu obrazu, můžete vybrat Obraz > Kontrast automaticky. Pamatujte, že tato metoda odstraní informace obrazu a použití je automatické. Nemůžete nastavit žádné z voleb v následujících krocích.

 2. V panelu Vlastnosti klikněte se stisknutou klávesou Alt na tlačítko Automaticky.

 3. Zaškrtněte v dialogovém okně Volby automatické korekce barev, v poli Algoritmy volbu Zlepšit monochromatický kontrast.
 4. Zadejte rozsah světel a stínů, které se oříznou, a nastavte cílovou barvu pro střední tóny.
 5. Kliknutím na OK volbu Kontrast automaticky použijte.

Odstranění barevného nádechu pomocí možnosti Barvy automaticky

Barvy automaticky nastavuje kontrast a barvy obrazu tak, že prohledává obraz, aby identifikoval stíny, střední tóny a světla. Ve výchozím nastavení příkaz Barvy automaticky změní střední tóny na neutrální s použitím cílové šedé barvy s hodnotami RGB 128 a omezí obrazové body stínů a světel o 0,5 %. Tato výchozí nastavení můžete změnit v dialogovém okně Volby automatické korekce barev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně nebo Křivky.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav a zvolte buď Úrovně nebo Křivky. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Chcete-li tuto úpravu použít přímo na vrstvu obrazu, můžete vybrat Obraz > Barvy automaticky. Pamatujte, že tato metoda odstraní informace obrazu a je automatická. Nemůžete nastavit žádné z voleb v následujících krocích.

 2. V panelu Vlastnosti klikněte se stisknutou klávesou Alt na tlačítko Automaticky.

 3. Zaškrtněte v dialogovém okně Volby automatické korekce barev v poli Algoritmy volbu Hledat tmavé a světlé barvy.
 4. Vyberte volbu Přitahovat na neutrální střední tóny.
 5. Zadejte rozsah světel a stínů, které se oříznou, a nastavte cílovou barvu pro střední tóny.
 6. Kliknutím na OK volbu Barva automaticky použijte.

Nastavení voleb automatických nastavení

Volba Automatická korekce barev ovládá korekce tónu a barvy dostupné pro Úrovně i Křivky. Rovněž řídí nastavení příkazů Tón automaticky, Kontrast automaticky a Barvy automaticky. Volby automatické korekce barev umožňují určit procenta omezení stínů a světel a přiřadit barevné hodnoty stínům, středním tónům a světlům.

Nastavení můžete aplikovat buď při jednorázovém použití úprav úrovně nebo křivky, nebo můžete nastavení uložit jako výchozí hodnoty pro příkazy Tón automaticky, Kontrast automaticky, Barvy automaticky a pro volbu Automaticky v oknech Úrovně a Křivky.

Photoshop: Volby automatické korekce barev
Dialogové okno Volby automatické korekce barev

A. Volba Kontrast automaticky B. Volba Úrovně automaticky C. Volba Barvy automaticky D. Nastavení cílových barev, černého bodu a bílého bodu 
 1. V panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně nebo Křivky.
 2. V panelu Vlastnosti klikněte se stisknutou klávesou Alt na tlačítko Automaticky.

 3. Určete algoritmus, který má Photoshop použít k nastavení celkového tónového rozsahu obrázku:

  Zlepšit monochromatický kontrast

  Omezí všechny kanály stejně. Tím se zachovají celkové vztahy barev a přitom budou světla vypadat světlejší a stíny tmavší. Tento algoritmus používá příkaz Kontrast automaticky.

  Zlepšit kontrast v jednotlivých kanálech

  Maximalizuje tónový rozsah v jednotlivých kanálech a tím provede výraznější korekce. Protože každý kanál se nastavuje individuálně, může tato volba odstranit nebo přidat barevný nádech. Tento algoritmus používá příkaz Tón automaticky.

  Hledat tmavé a světlé barvy

  Vyhledá průměry z nejsvětlejších a nejtmavších obrazových bodů v obraze a použije je k maximalizaci kontrastu s minimálním omezením. Tento algoritmus používá příkaz Barvy automaticky.

 4. Vyberte Přitahovat na neutrální střední tóny, pokud chcete, aby Photoshop vyhledal průměrné téměř neutrální barvy v obraze, a pak nastavil hodnoty gama (středních tónů) tak, aby tyto barvy byly neutrální. Tento algoritmus používá příkaz Barvy automaticky.
 5. Chcete-li určit, nakolik se omezí černé a bílé obrazové body, zadejte hodnoty v procentech do textových polí Omezit. Doporučuje se hodnota mezi 0,0 % a 1 %.

  Standardně Photoshop omezuje bílé a černé obrazové body o 0,1 % – to znamená, že při určování nejsvětlejších a nejtmavších obrazových bodů v obraze zanedbává prvních 0,1 % na obou koncích histogramu. Vzhledem k lepší kvalitě výstupu z dnešních skenerů a digitálních fotoaparátů mohou být tyto výchozí hodnoty omezení příliš vysoké.

 6. Chcete-li přiřadit cílové barevné hodnoty pro nejtmavší, neutrální a nejsvětlejší oblasti obrazu, klikněte na pole se vzorkem barvy.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavení použít pro aktuální přizpůsobení úrovně nebo křivky, klikněte na OK. Pokud potom kliknete na tlačítko Automaticky, Photoshop na obraz aplikuje znovu stejná nastavení.

  • Chcete-li nastavení uložit jako výchozí, vyberte Uložit jako výchozí a pak klikněte na OK. Až příště na panelu Přizpůsobení použijete nastavení Úrovně nebo Křivky, můžete kliknutím na tlačítko Automaticky použít stejná nastavení. Příkazy Tón automaticky, Kontrast automaticky a Barvy automaticky rovněž používají výchozí hodnoty omezení v procentech.

  Poznámka:

  Když uložíte volby v okně Volby automatické korekce barev jako výchozí pro příkazy Barvy automaticky, Tón automaticky a Kontrast automaticky, nezáleží na tom, jaký algoritmus vyberete v kroku 3. Tyto tři příkazy pro automatické korekce používají pouze ty hodnoty, které nastavíte pro cílové barvy a omezení. Jedinou výjimkou je, že příkaz Barvy automaticky také používá volbu Přitahovat na neutrální střední tóny.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Použití příkazu Vyrovnat

Příkazem Vyrovnat se změní rozložení hodnot jasu v obrazových bodech v obraze tak, aby rovnoměrněji reprezentovaly celý rozsah úrovní jasu. Vyrovnání přemapuje hodnoty obrazových bodů ve složeném obraze tak, že nejjasnější hodnota reprezentuje bílou a nejtmavší hodnota reprezentuje černou. Mezilehlé hodnoty se rovnoměrně rozloží po celé stupnici šedí.

Příkaz Vyrovnat můžete použít, když skenovaný obraz vypadá tmavší než originál, a vy chcete vyvážit hodnoty tak, aby se vytvořil světlejší obraz. Při použití příkazu Vyrovnat spolu s panelem Histogram můžete porovnat jas před a po provedení změny.

Nezapomeňte, že příkaz Vyrovnat použije přizpůsobení přímo na vrstvu obrazu a odstraní informace o obrazu. Pro nedestruktivní přizpůsobení použijte vrstvy úprav nebo proveďte úpravy v aplikaci Adobe Camera Raw.

 1. (Volitelně) Vyberte oblast v obraze, kterou chcete vyrovnat.
 2. Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Vyrovnat.
 3. Pokud jste vybrali oblast obrazu, vyberte v dialogovém okně, co se má vyrovnat, a klikněte na OK:

  Vyrovnat pouze vybranou oblast

  Rovnoměrně rozloží pouze obrazové body ve výběru.

  Vyrovnat celý obraz podle vybrané oblasti

  Rovnoměrně rozloží všechny obrazové vrstvy na základě obrazových vrstev ve výběru.

Upravení černých a bílých bodů pomocí volby Automaticky

Volba Automaticky v nastavení Úrovně a Křivky a příkaz tón automaticky upraví černý a bílý bod obrazu. Tím se omezí část stínů a světel v každém kanálu a nejsvětlejší a nejtmavší obrazové body v každém barevném kanálu se převedou na čistě bílou (úroveň 255) a čistě černou (úroveň 0). Hodnoty mezilehlých obrazových bodů se pak úměrně změní. To vede k tomu, že použití volby Automaticky nebo Tón automaticky zvýší kontrast v obraze, protože hodnoty obrazových bodů se rozloží do většího rozsahu. Protože volba Automaticky a Tón automaticky upravuje každý barevný kanál samostatně, může dojít k odstranění nebo přidání barevných odstínů.

Volba Automaticky a Tón automaticky poskytuje dobré výsledky pro určité obrazy s průměrným rozložením hodnot obrazových bodů, které potřebují jednoduché zvýšení kontrastu.

Volba Automaticky a Tón automaticky standardně omezuje bílé a černé obrazové body o 0,1 % – to znamená, že při určování nejsvětlejších a nejtmavších obrazových bodů v obraze zanedbává prvních 0,1 % na obou koncích histogramu. Výchozí nastavení pro volbu Automaticky je možné změnit v dialogovém okně Volby automatické korekce barev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně nebo Křivky.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav a zvolte buď Úrovně nebo Křivky. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Chcete-li tuto úpravu použít přímo na vrstvu obrazu, můžete vybrat Obraz > Tón automaticky. Pamatujte, že tato metoda odstraní informace obrazu a je automatická. Nemůžete nastavit žádné z voleb v následujících krocích.

 2. V panelu Vlastnosti klikněte se stisknutou klávesou Alt na tlačítko Automaticky.

 3. Zaškrtněte v dialogovém okně Volby automatické korekce barev, v poli Algoritmy volbu Zlepšit kontrast v jednotlivých kanálech.
 4. Nastavte rozsah hodnot světel a stínů, které se oříznou, a nastavte cílovou barvu pro střední tóny.
 5. Kliknutím na OK použijte volbu Automaticky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online