Photoshop umožňuje zobrazit seznam všech klávesových zkratek a upravit je nebo vytvořit jiné zkratky. Dialogové okno Klávesové zkratky slouží jako editor zkratek, a zahrnuje všechny příkazy, které podporují zkratky. Některé z těchto zkratek nejsou definované ve výchozí sadě klávesových zkratek.

Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextových nabídek, které souvisí s aktivním nástrojem, výběrem nebo panelem. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši v okně dokumentu nebo na panel.

Definování nových klávesových zkratek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.

  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klikněte na kartu Klávesové zkratky.

 2. Zvolte sadu zkratek z nabídky Sada nahoře v dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky.
 3. Zvolte typ zkratky z nabídky Zkratky pro:

  Nabídky aplikace

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek.

  Nabídky panelu

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v nabídkách panelů.

  Nástroje

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro nástroje v paletě nástrojů.

  Pracovní prostory

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro pracovní plochy Výplň podle obsahu a Vybrat a maskovat.

 4. Ve sloupci Zkratka v rolovacím seznamu vyberte zkratku, kterou chcete změnit.
 5. Zadejte novou zkratku.

  Pokud je již tato klávesová zkratka přiřazená k jinému příkazu nebo nástroji v sadě, objeví se výstražná zpráva. Klikněte na Přijmout, abyste přiřadili zkratku k novému příkazu nebo nástroji a vymazali dříve přiřazenou zkratku. Po novém přiřazení zkratky můžete změnu odvolat kliknutím na Vrátit změny nebo můžete kliknout na Přijmout a najít konflikt a přiřadit novou zkratku pro tento jiný příkaz nebo nástroj.

 6. Po dokončení změn zkratek proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit všechny změny do platné sady klávesových zkratek, klikněte na tlačítko Uložit sadu . Pro vlastní sadu se uloží změny. Pokud ukládáte změny pro sadu Výchozí aplikace Photoshop, otevře se dialogové okno Uložit. Zadejte název pro novou sadu a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li vytvořit novou sadu na základě současné sady zkratek, klikněte na tlačítko Uložit sadu jako . V dialogovém okně Uložit zadejte název nové sady do textového pole Název a klikněte na Uložit. Nová sada klávesových zkratek se objeví v rozbalovací nabídce s novým názvem.

  • Chcete-li se vrátit k naposledy uloženému stavu bez zavření dialogového okna, klikněte na Zpět.

  • Chcete-li vrátit novou zkratku na výchozí nastavení, klikněte na Použít výchozí.

  • Chcete-li zrušit všechny změny a zavřít dialogové okno, klikněte na Zrušit.

Poznámka:

Pokud jste současné změny neuložili, můžete kliknutím na Zrušit vypustit všechny změny a ukončit dialogové okno.

Odstranění zkratky pro příkaz nebo nástroj

 1. Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky vyberte název příkazu nebo nástroje, pro který chcete odstranit zkratku.
 3. Klikněte na Odstranit zkratku.

Odstranění sady zkratek

 1. Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
 2. Z rozbalovací nabídky Sada zvolte sadu zkratek, kterou chcete odstranit.
 3. Klikněte na ikonu Odstranit  a pak kliknutím na OK zavřete dialogové okno.

Zobrazení seznamu aktuálních zkratek

Chcete-li zobrazit seznam aktuálních zkratek, exportujte je do souboru HTML, který lze zobrazit nebo vytisknout pomocí webového prohlížeče.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V nabídce Klávesové zkratky pro vyberte typ zkratky: Nabídky aplikace, Nabídky panelů nebo Nástroje.

 3. Klikněte na tlačítko Přehled.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online