Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Malování na snímky ve vrstvách videa

Jednotlivé snímky videa můžete upravovat nebo na ně malovat a tím vytvářet animace, přidávat obsah nebo odstraňovat nežádoucí detaily. Kromě možnosti použít libovolný nástroj štětec můžete malovat také nástrojem klonovací razítko, razítko se vzorkem, retušovací štětec nebo bodový retušovací štětec. Snímky videa také můžete upravovat pomocí nástroje záplata.

Poznámka:

Malování (nebo použití jakéhokoli jiného nástroje) na snímky videa se často nazývá rotoskopování, i když tradičně se tímto názvem označuje obkreslování obrazů živých akcí snímek po snímku za účelem použití v animaci.

 1. Na panelu Časová osa nebo na panelu Vrstvy vyberte vrstvu videa.

 2. Indikátor aktuálního času přesuňte na snímek videa, který chcete upravit.
 3. (Volitelně) Chcete-li mít úpravy v samostatné vrstvě, zvolte Vrstvy > Vrstvy videa > Nová prázdná vrstva videa.
 4. Vyberte nástroj štětec, který chcete použít, a aplikujte úpravy na snímek.

  Malování na vrstvu videa je nedestruktivní. Chcete-li vypustit změněné obrazové body v určitém snímku nebo vrstvě videa, zvolte příkaz Obnovit snímek nebo Obnovit všechny snímky. K přepínání viditelnosti změněných vrstev videa se používá příkaz Skrýt změněné video (nebo klepnutí na ikonu oka vedle změněné stopy videa v časové ose).

Klonování obsahu ve snímcích videa a animace

V aplikaci Photoshop můžete nástrojem klonovací razítko nebo retušovací štětec retušovat nebo duplikovat objekty ve snímcích videa nebo animace. Nástrojem klonovací razítko vzorkujete obsah z jedné části snímku (zdroje) a malujete jím přes jinou část stejného nebo jiného snímku (cíle). Místo snímku můžete jako zdroj vzorkování použít samostatný dokument. Nástroj retušovací štětec nabízí volby pro prolnutí vzorkovaného obsahu s cílovým snímkem.

Poznámka:

Obsah můžete klonovat také pomocí nástrojů bodový retušovací štětec a záplata. Nástroje klonovací razítko a retušovací štětec ale umožňují uložit do panelu Zdroj klonování až pět míst vzorkování a nastavit volby překrytí, změny velikosti a posunutí snímků.

Když po navzorkování obsahu ze snímku a jeho použití k malování přejdete do jiného snímku, zdrojový snímek se změní relativně vzhledem ke snímku, ze kterého jste původně vzorkovali. Můžete zamknout zdrojový snímek, ze kterého jste původně vzorkovali, nebo můžete zadat hodnotu posunutí snímku a tím jako zdroj nastavit jiný snímek v určité vzdálenosti od snímku, ze kterého jste původně vzorkovali.

Klonování obsahu videa nebo animace

 1. Vyberte nástroj Klonovací razítko  nebo nástroj Retušovací štětec  a pak nastavte požadované volby nástroje.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Vrstvy nebo Časová osa vyberte vrstvu videa a pak posuňte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete vzorkovat.

  • Otevřete obrázek, který chcete vzorkovat.

 3. Umístěte ukazatel do otevřeného obrazu nebo snímku a kliknutím se stisknutou klávesou Alt nastavte bod vzorkování.
 4. Chcete-li nastavit další body vzorkování, klikněte na jednotlivá tlačítka zdrojů klonování  na panelu Zdroj klonování.
 5. Vyberte cílovou vrstvu videa a posuňte indikátor aktuálního času na snímek, ve kterém chcete malovat.

  Poznámka:

  Chcete-li malovat na samostatnou vrstvu, můžete přidat prázdnou vrstvu videa. Zkontrolujte, že jste vybrali vhodnou volbu Vzorek pro klonování obsahu do prázdné vrstvy videa.

 6. Pokud jste nastavili více bodů vzorkování, vyberte požadovaný zdroj na panelu Zdroj klonování.
 7. Na panelu Zdroj klonování proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li klonovaný zdroj pootočit nebo změnit jeho velikost, zadejte hodnotu do pole Š (šířka) nebo V (výška), nebo zadejte úhel otočení ve stupních .

  • Chcete-li zobrazit překrytí zdroje, který klonujete, vyberte příkaz Zobrazit překrytí a nastavte volby překrytí. (Volba Oříznuté omezuje překrytí velikosti stopy. Chcete-li překrýt celý zdrojový soubor, tuto volbu odznačte).

  Poznámka:

  Chcete-li překrytí zdroje přemístit do polohy posunu, táhněte se stisknutými klávesami Shift + Alt. Chcete-li překrytí dočasně zobrazit, odznačte volbu Zobrazit překrytí a stiskněte klávesy Shift+Alt.

 8. Táhněte přes oblast snímku, ve které chcete malovat.

  Malování na vrstvu videa je nedestruktivní. Chcete-li vypustit změněné obrazové body v určitém snímku nebo vrstvě videa, zvolte příkaz Obnovit snímek nebo Obnovit všechny snímky.

Změna posunutí snímku pro klonování nebo retušování

 1. Na panelu Zdroj klonování proveďte následující úkony:
  • Chcete-li vždy malovat s použitím stejného snímku, ze kterého jste původně navzorkovali obsah, vyberte Zamknout snímek.

  • Chcete-li malovat s použitím snímku vztaženého ke snímku, ze kterého jste původně navzorkovali obsah, zadejte počet snímků do pole Posun snímku. Pokud je požadovaný snímek až za snímkem, ze kterého jste původně navzorkovali obsah, zadejte kladnou hodnotu. Pokud je požadovaný snímek před snímkem, ze kterého jste původně navzorkovali obsah, zadejte zápornou hodnotu.

Obnovení snímků ve vrstvách videa

Úpravy snímků provedené v existujících nebo prázdných vrstvách videa můžete vypustit.

 1. Na panelu Časová osa vyberte vrstvu videa a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li obnovit určitý snímek videa, posuňte na něj indikátor aktuálního času a zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Obnovit snímek.

  • Chcete-li obnovit všechny snímky existující nebo prázdné vrstvy videa, zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Obnovit všechny snímky.

Správa barev ve vrstvách videa

V aplikaci Photoshop můžete malovat ve vrstvách videa s použitím takových nástrojů, jako je Štětec nebo Klonovací razítko. Pokud není vrstvě videa přiřazen žádný profil barev, tyto úpravy obrazových bodů se uloží s použitím barevného prostoru dokumentu a samotný videozáběr se ponechá beze změn. Pokud se barevný prostor importovaného snímku liší od barevného prostoru vašeho dokumentu aplikace Photoshop, možná budete muset provést určité úpravy. Například film na videu se standardním rozlišením může být v SDTV 601 NTSC, zatímco dokument aplikace Photoshop je v barevném prostoru Adobe RGB. Vaše finální vyexportované video nebo dokument možná v důsledku nesouladu barevných prostorů nebude mít předpokládané barvy.

Poznámka:

Předtím, než věnujete spoustu času malování nebo úpravám vrstev videa, otestujte celý svůj pracovní postup, abyste zjistili potřebné nastavení správy barev a našli optimální přístup.

Často můžete takový nesoulad vyřešit tím, že dokumentu přiřadíte profil barev, který odpovídá importovanému záběru, a vrstvu videa necháte bez správy barev. Například u videa se standardním rozlišením můžete nechat vrstvu videa bez správy barev a přiřadit dokumentu profil barev SDTV (doporučení 601 NTSC). V tomto případě se obrazové body importovaných snímků ukládají ve vrstvě videa přímo, bez převodu barev.

Nebo můžete naopak profil barev dokumentu přiřadit vrstvě videa pomocí volby Převést obsah upraveného snímku (Vrstvy > Vrstvy videa > Interpretovat záběr). Tato volba způsobí, že se úpravy obrazových bodů převedou do barevného prostoru dokumentu, ale nepřevedou se barvy snímků videa.

Příkaz Převést do profilu (Úpravy > Převést do profilu) také převede všechny úpravy obrazových bodů do barevného prostoru dokumentu. Ale při použití příkazu Přiřadit profil (Úpravy > Přiřadit profil) se úpravy obrazových bodů vrstvy videa nepřevedou. Příkaz Přiřadit profil používejte opatrně, zejména pokud jste na snímky videa malovali nebo je jinak upravili. Pokud má vrstva videa profil barev, může použitím příkazu Přiřadit profil na dokument vzniknout nesoulad barevných prostorů mezi úpravami obrazových bodů a importovanými snímky.

Některé kombinace barevných prostorů video záběru a dokumentu vyžadují převod barev:

 • Film ve stupních šedi importovaný do dokumentu v režimu RGB, CMYK nebo Lab vyžaduje převod barev.

 • Použití záběru s 8 nebo 16 bity na kanál v dokumentu s 32 bity na kanál vyžaduje převod barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online