Příručka uživatele Zrušit

Informace o obrazu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si, jak můžete pomocí panelu Informace zobrazit různé vlastnosti dokumentu a informace o stavu.

Témata v článku:

Zobrazení informací o souboru ve stavovém řádku dokumentu

Stavový řádek je umístěn na dolním okraji každého okna dokumentu a zobrazuje užitečné informace – jako je současné zvětšení a velikost souboru aktivního obrazu – a krátkou nápovědu pro používání aktivního nástroje.

Poznámka:

Můžete také zobrazit informace o copyrightu a o autorovi, které byly do souboru přidány. Tyto informace zahrnují i standardní informace o souboru a vodoznaky Digimarc. Photoshop automaticky hledá vodoznaky v otevřených obrazech s použitím pluginu Detekce vodoznaku Digimarc. Pokud je zjištěn vodoznak, aplikace Photoshop zobrazí v záhlaví okna obrazu symbol copyrightu a aktualizuje pole Copyright v dialogovém okně Informace o souboru.

 1. Klikněte na trojúhelník na dolním okraji okna dokumentu.
  Kontrola informací o souboru pomocí nového stavového řádku dokumentu
  Kontrola informací o souboru pomocí nového stavového řádku dokumentu

 2. Vyberte volbu zobrazení z rozbalovací nabídky:

  Velikost dokumentu: Informace o množství dat v obraze.

  Profil dokumentu: Název barevného profilu, který obraz používá. 

  Rozměry dokumentu: Rozměry obrazu.

  Režim GPU: Informuje o aktivním režimu GPU při práci v aplikaci Photoshop.

  Poměr měření: Měřítko dokumentu.

  Využití paměti: Zobrazuje informace o velikosti použité paměti RAM a místu na odkládacích discích při zpracování obrazu.

  Výkonnost: Zobrazí podíl času na vlastní provedení operace a na zápis a čtení dat z odkládacích disků v procentech.

  Časování: Čas, po který trvala poslední operace.

  Platný nástroj: Název aktivního nástroje.

  32bitová expozice: Volba pro nastavení náhledu obrazu pro zobrazení obrazů s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) s 32 bity na kanál na monitoru počítače. Posuvník je dostupný pouze v případě, že je v okně dokumentu zobrazen obrázek HDR.

Poznámka:

Kliknutím na oblast informací o souboru na stavovém řádku zobrazíte šířku, výšku, kanály a rozlišení dokumentu. Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) zobrazíte šířku a výšku dlaždic.

Přístup k panelu Informace a jeho používání

V panelu Informace se zobrazují informace o souboru obrazu, a také informace o hodnotách barev, když pohybujete ukazatelem nástroje v obraze. Pokud chcete sledovat informace v průběhu tažení v obraze, zajistěte, aby byl panel Informace na pracovní ploše viditelný.

 1. (Volitelně) Pokud chcete zobrazit panel Informace, proveďte některou z následujících akcí:
  • Klikněte na záložku panelu Informace, pokud je ukotvená ve skupině s dalšími panely.

  • Zvolte Okna > Informace. Informace o souboru obrazu se zobrazují v dolní části panelu Informace. Chcete-li změnit zobrazované informace, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu, a v nabídce panelu zvolte Volby palety.

  Použití indikátoru Režim GPU pro aktivní dokument z panelu Informace
  Použití indikátoru Režim GPU pro aktivní dokument z panelu Informace

 2. Některými z následujících kroků nastavte volby pro informace, které chcete zobrazovat v panelu Informace:
  • V nabídce panelu Informace vyberte možnost Volby panelu a zadejte požadované volby v dialogovém okně Volby panelu Informace.

  • Klikněte na ikonu kapátka a vyberte volby zobrazení z rozbalovací nabídky. Můžete také pomocí rozbalovací nabídky nastavit, zda panel Informace zobrazuje 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

  • Klikněte na ikonu souřadnic kurzoru  a zvolte jednotky měření.

 3. Vyberte nástroj.
 4. Pohybujte ukazatelem v obraze nebo použijte nástroj tažením v obraze. V závislosti na použitém nástroji se mohou objevit následující informace:

  Zobrazuje číselné hodnoty pro barvu pod ukazatelem.

  Zobrazuje souřadnice xy ukazatele.

  Zobrazuje šířku (Š) a výšku (V) ohraničovacího rámečku výběru nebo tvaru v průběhu tažení nebo šířku a výšku aktivního výběru.

 5. (Volitelné) Panel Informace obsahuje také možnosti přizpůsobení, díky nimž lze na tomto panelu zobrazit informace o režimu GPU. Chcete-li zobrazit tento dialog, klikněte na panelu Informace na ikonu tří řádků.

Změna voleb panelu Informace

 1. Kliknutím na trojúhelník v pravém horním rohu panelu otevřete nabídku panelu Informace a zvolte Volby panelu.
 2. V dialogovém okně Volby panelu Informace zvolte jednu z následujících voleb zobrazení pro Hodnotu barvy 1:

  Platný režim

  Zobrazuje hodnoty v současném barevném režimu obrazu.

  Kontrolní náhled barev

  Zobrazuje hodnoty ve výstupním barevném prostoru obrazu.

  [Barevný režim]

  Zobrazuje hodnoty barev v tomto barevném režimu.

  Součet tiskových barev

  Zobrazuje celkovou procentuální hodnotu všech tiskových barev CMYK v současné poloze ukazatele, na základě hodnot nastavených v dialogovém okně Nastavení CMYK.

  Krytí

  Zobrazuje krytí (neprůhlednost) platné vrstvy. Tato volba neplatí pro pozadí.

  Poznámka:

  Volby zobrazení hodnot můžete také nastavit kliknutím na ikonu kapátka v panelu Informace. Kromě voleb pro Hodnotu barvy 1 můžete také zobrazovat 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

 3. Pro Hodnotu barvy 2 zvolte volbu zobrazení ze seznamu v kroku 2. Můžete také v panelu Informace kliknout na ikonu kapátka pro druhou hodnotu barvy a z rozbalovací nabídky zvolit volby zobrazení hodnoty.
  Klikněte na ikonu kapátka a vyberte režim zobrazení z rozbalovací nabídky
  Klikněte na ikonu kapátka a vyberte režim zobrazení z rozbalovací nabídky

 4. V nabídce Jednotky pravítka zvolte měrné jednotky.
 5. V části Stavové informace vyberte pomocí následujících možností zobrazované informace o souboru v panelu Informace:

  Velikost dokumentu

  Zobrazí informace o množství dat v obraze. Číslo vlevo představuje tiskovou velikost obrazu – to odpovídá přibližně velikosti obrazu sloučeného do jedné vrstvy a uloženého ve formátu aplikace Adobe Photoshop. Číslo vpravo označuje přibližnou velikost souboru včetně vrstev a kanálů.

  Profil dokumentu

  Zobrazí název barevného profilu, který obraz používá.

  Rozměry dokumentu

  Zobrazí rozměry obrazu.

  Využití paměti

  Zobrazí informace o velikosti použité paměti RAM a místu na odkládacích discích při zpracování obrazu. Číslo vlevo označuje velikost právě používané paměti pro zobrazení všech otevřených obrazů. Číslo vpravo představuje celkovou velikost paměti RAM, která je využitelná pro zpracování obrazů.

  Výkonnost

  Zobrazuje podíl času na vlastní provedení operace a na zápis a čtení dat z odkládacích disků v procentech. Pokud je tato hodnota nižší než 100 %, Photoshop používá odkládání na disk a práce je proto pomalejší.

  Časování

  Zobrazuje čas, po který trvala poslední operace.

  Platný nástroj

  Zobrazí název aktivního nástroje.

  Poměr měření

  Zobrazí měřítko dokumentu.

 6. (Volitelně) Vyberte Zobrazovat tipy nástrojů, aby se v dolní části panelu Informace zobrazovaly pokyny pro používání vybraného nástroje.
 7. Klikněte na OK.
  Poznámka:

  Chcete-li změnit jednotky měření, klikněte na ikonu zaměřovacího kříže v panelu Informace a zvolte jednotky z nabídky.

Použití informací zobrazených na panelu Informace

Panel Informace zobrazuje hodnoty barvy pod ukazatelem, a v závislosti na právě používaném nástroji poskytuje další užitečné informace. V panelu Informace se zobrazují také pokyny k používání vybraného nástroje, informace o stavu dokumentu, a může zobrazovat 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

Panel Informace zobrazuje následující informace:

 • V závislosti na vybrané volbě zobrazuje panel Informace 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

 • Při zobrazování hodnot CMYK se v panelu Informace zobrazí malý vykřičník vedle hodnot CMYK, když je barva pod kurzorem nebo barva vzorkování barev mimo tisknutelný gamut barev CMYK.

 • Při používání nástroje pro výběr se v panelu Informace v průběhu tažení zobrazují souřadnice xy polohy kurzoru a šířka (Š) a výška (V) vybrané oblasti.

 • Při používání nástroje oříznutí nebo nástroje zvětšení zobrazuje panel Informace v průběhu tažení šířku (Š) a výšku (V) ohraničovacího rámečku. V panelu se zobrazuje také úhel natočení hranice oříznutí.

 • Při používání nástroje Čára, Pero, Přechod nebo při přemísťování výběru se v panelu Informace při tažení zobrazují souřadnice xy počáteční pozice, změna X (DX), změna Y (DY), úhel (Ú) a délka (D).

 • Při používání příkazů dvourozměrné transformace zobrazuje panel Informace procentuální změnu šířky (Š) a výšky (V), úhel otočení (Ú) a úhel vodorovného (V) nebo svislého (S) zkosení.

 • Při používání některého dialogového okna pro nastavení barev (například Křivky) zobrazuje panel Informace barevné hodnoty před a po nastavení barev pro obrazové body pod ukazatelem a pro vzorkovací body barvy.

 • Pokud je zapnutá volba Zobrazovat tipy nástrojů, zobrazí se pokyny pro používání nástroje vybraného v paletě nástrojů.

 • V závislosti na vybraných volbách se v panelu Informace zobrazují stavové informace, jako je velikost dokumentu, profil dokumentu, rozměry dokumenty, velikosti odkládacích souborů, efektivnost, čas operace a platný nástroj.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online