Práce s panelem Informace

Panel Informace zobrazuje hodnoty barvy pod ukazatelem, a v závislosti na právě používaném nástroji poskytuje další užitečné informace. V panelu Informace se zobrazují také pokyny k používání vybraného nástroje, informace o stavu dokumentu, a může zobrazovat 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

Panel Informace zobrazuje následující informace:

 • V závislosti na vybrané volbě zobrazuje panel Informace 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

 • Při zobrazování hodnot CMYK se v panelu Informace zobrazí malý vykřičník vedle hodnot CMYK, když je barva pod kurzorem nebo barva vzorkovacího bodu barvy mimo tisknutelný gamut barev CMYK.

 • Při používání nástroje pro výběr se v panelu Informace v průběhu tažení zobrazují souřadnice xy polohy ukazatele a šířka (Š) a výška (V) vybrané oblasti.

 • Při používání nástroje oříznutí nebo nástroje zvětšení zobrazuje panel Informace v průběhu tažení šířku (Š) a výšku (V) ohraničovacího rámečku. V panelu se zobrazuje také úhel natočení hranice oříznutí.

 • Při používání nástroje čára, pero, přechod nebo při přemísťování výběru se v panelu Informace při tažení zobrazují souřadnice xy počáteční pozice, změna X (DX), změna Y (DY), úhel (Ú) a délka (D).

 • Při používání příkazů dvourozměrné transformace zobrazuje panel Informace procentuální změnu šířky (Š) a výšky (V), úhel otočení (Ú) a úhel vodorovného (V) nebo svislého (S) zkosení.

 • Při používání některého dialogového okna pro nastavení barev (například Křivky) zobrazuje panel Informace barevné hodnoty před a po nastavení barev pro obrazové body pod ukazatelem a pro vzorkovací body barvy.

 • Pokud je zapnutá volba Zobrazovat tipy nástrojů, zobrazí se pokyny pro používání nástroje vybraného na panelu nástrojů.

 • V závislosti na vybraných volbách se v panelu Informace zobrazují stavové informace, jako je velikost dokumentu, profil dokumentu, rozměry dokumenty, velikosti odkládacích souborů, efektivnost, čas operace a platný nástroj.

Použití panelu Informace

V panelu Informace se zobrazují informace o souboru obrazu, a také informace o hodnotách barev, když pohybujete ukazatelem nástroje v obraze. Pokud chcete sledovat informace v průběhu tažení v obraze, zajistěte, aby byl panel Informace na pracovní ploše viditelný.

 1. (Volitelně) Pokud chcete zobrazit panel Informace, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na záložku panelu Informace, pokud je ukotvená ve skupině s dalšími panely.

  • Zvolte Okna > Informace. Informace o souboru obrazu se zobrazují v dolní části panelu Informace. Chcete-li změnit zobrazované informace, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu, a z nabídky panelu zvolte Volby palety.

 2. Některými z následujících úkonů nastavte volby pro informace, které chcete zobrazovat v panelu Informace:
  • Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Informace a určete volby v dialogovém okně Volby panelu Informace.

  • Klikněte na ikonu kapátka a vyberte volby zobrazení z rozbalovací nabídky. Můžete také pomocí rozbalovací nabídky nastavit, zda panel Informace zobrazuje 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

  • Klikněte na ikonu souřadnic kurzoru  a zvolte jednotky měření.

 3. Vyberte nástroj.
 4. Pohybujte ukazatelem v obraze nebo použijte nástroj tažením v obraze. V závislosti na použitém nástroji se mohou objevit následující informace:

  Zobrazuje číselné hodnoty pro barvu pod ukazatelem.

  Zobrazuje souřadnice xy ukazatele.

  Zobrazuje šířku (Š) a výšku (V) ohraničovacího rámečku výběru nebo tvaru v průběhu tažení nebo šířku a výšku aktivního výběru.

Změna voleb panelu Informace

 1. Kliknutím na trojúhelník v pravém horním rohu panelu otevřete nabídku panelu Informace a zvolte Volby panelu.
 2. V dialogovém okně Volby panelu Informace zvolte jednu z následujících voleb zobrazení pro Hodnotu barvy 1:

  Platný režim

  Zobrazuje hodnoty v současném barevném režimu obrazu.

  Kontrolní náhled barev

  Zobrazuje hodnoty ve výstupním barevném prostoru obrazu.

  [Barevný režim]

  Zobrazuje hodnoty barev v tomto barevném režimu.

  Součet tiskových barev

  Zobrazuje celkovou procentuální hodnotu všech tiskových barev CMYK v současné poloze ukazatele, na základě hodnot nastavených v dialogovém okně Nastavení CMYK.

  Krytí

  Zobrazuje krytí (neprůhlednost) platné vrstvy. Tato volba neplatí pro pozadí.

  Poznámka:

  Volby zobrazení hodnot můžete také nastavit kliknutím na ikonu kapátka v panelu Informace. Kromě voleb pro Hodnotu barvy 1 můžete také zobrazovat 8bitové, 16bitové nebo 32bitové hodnoty.

 3. Pro Hodnotu barvy 2 zvolte volbu zobrazení ze seznamu v kroku 2. Můžete také v panelu Informace kliknout na ikonu kapátka pro druhou hodnotu barvy a z rozbalovací nabídky zvolit volby zobrazení hodnoty.
  Klikněte na ikonu kapátka a zvolte zobrazení hodnoty
  Klikněte na ikonu kapátka a vyberte volby zobrazení z rozbalovací nabídky

 4. Z nabídky Jednotky pravítka zvolte jednotky měření.
 5. V sekci Stavové informace vyberte z následujících možností zobrazení informací o souboru v panelu Informace:

  Velikost dokumentu

  Zobrazí informace o množství dat v obraze. Číslo vlevo představuje tiskovou velikost obrazu – to odpovídá přibližně velikosti obrazu sloučeného do jedné vrstvy a uloženého ve formátu aplikace Adobe Photoshop. Číslo vpravo udává přibližnou velikost souboru včetně vrstev a kanálů.

  Profil dokumentu

  Zobrazí název barevného profilu, který obraz používá.

  Rozměry dokumentu

  Zobrazí rozměry obrazu.

  Využití paměti

  Zobrazí informace o velikosti použité paměti RAM a místu na odkládacích discích při zpracování obrazu. Číslo vlevo udává velikost právě používané paměti pro zobrazení všech otevřených obrazů. Číslo vpravo představuje celkovou velikost paměti RAM, která je využitelná pro zpracování obrazů.

  Výkonnost

  Zobrazí podíl času na vlastní provedení operace a na zápis a čtení dat z odkládacích disků v procentech. Pokud je tato hodnota nižší než 100 %, Photoshop používá odkládání na disk a práce je proto pomalejší.

  Časování

  Zobrazí čas, po který trvala poslední operace.

  Platný nástroj

  Zobrazí název aktivního nástroje.

  Poměr měření

  Zobrazí měřítko dokumentu.

 6. (Volitelně) Vyberte Zobrazovat tipy nástrojů, aby se v dolní části panelu Informace zobrazovaly pokyny pro používání vybraného nástroje.
 7. Klikněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit jednotky měření, klikněte na ikonu zaměřovacího kříže v panelu Informace a zvolte jednotky z nabídky.

Zobrazení informací o souboru v okně dokumentu

Stavový řádek je umístěn v dolní části každého okna dokumentu a zobrazuje užitečné informace – jako je současné zvětšení a velikost souboru aktivního obrazu – a krátkou nápovědu pro používání aktivního nástroje.

Poznámka:

Můžete také zobrazit informace o copyrightu a o autorovi, které byly do souboru přidány. Tyto informace zahrnují i standardní informace o souboru a vodoznaky Digimarc. Photoshop automaticky hledá vodoznaky v otevřených obrazech s použitím pluginu Detekce vodoznaku Digimarc. Pokud je zjištěn vodoznak, aplikace Photoshop zobrazí v záhlaví okna obrazu symbol copyrightu a aktualizuje pole Copyright v dialogovém okně Informace o souboru.

 1. Klikněte na trojúhelník na dolním okraji okna dokumentu.
  Volby zobrazení informací o souboru
  Volby zobrazení informací o souboru, když je zapnutý Version Cue

 2. Vyberte volbu zobrazení z rozbalovací nabídky:

  Poznámka:

  Pokud máte zapnutý Version Cue, vyberte volbu z podnabídky Zobrazit.

  Version Cue

  Zobrazí stav vašeho dokumentu v pracovní skupině Version Cue, například otevřený, nespravovaný, neuložený a podobně. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že máte zapnutý Version Cue.

  Velikost dokumentu

  Informace o množství dat v obraze.

  Profil dokumentu

  Název barevného profilu, který obraz používá.

  Rozměry dokumentu

  Velikost obrazu.

  Poměr měření

  Měřítko dokumentu.

  Využití paměti

  Informace o velikosti použité paměti RAM a místu na odkládacích discích při zpracování obrazu.

  Výkonnost

  Podíl času na vlastní provedení operace a na zápis a čtení dat z odkládacích disků v procentech.

  Časování

  Čas, který trvala poslední operace.

  Platný nástroj

  Název aktivního nástroje.

  32bitová expozice

  Volba pro nastavení obrazu náhledu pro zobrazení obrazů s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) s 32 bity na kanál na monitoru počítače. Jezdec je dostupný pouze v případě, že je v okně dokumentu zobrazen obraz HDR.

Poznámka:

Kliknutím na oblast informací o souboru na stavovém řádku zobrazíte šířku, výšku, kanály a rozlišení dokumentu. Kliknutím se stisknutou klávesou CTRL (Windows) nebo Command (Mac OS) zobrazíte šířku a výšku dlaždic.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online