Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu

Pomocí nástroje Rozmazání v aplikaci Photoshop na iPadu můžete prolnout barvy ve specifických oblastech obrazu.

Nástroj Rozmazání, váš oblíbený pomocník pro prolínání, je nyní k dispozici i v aplikaci Photoshop na iPadu. Můžete jej využít k rozmazání čar nebo barev pomocí tužky Apple Pencil nebo prstu. 

Pomocí dostupných ovládacích prvků můžete upravit velikost, sílutvrdost štětce a nastavit režim, zaobleníúhel

Můžete také použít méně známou funkci Malování prstem, která umožňuje nabrat barvu popředí z obrazu a vložit ji do prováděného tahu rozmazání.

Pomocí nástroje Rozmazání můžete v aplikaci Photoshop na iPadu prolínat barvy v obrazech.

Chcete-li pracovat s nástrojem Rozmazání, postupujte takto:

  1. Klepnutím na ikonu nástrojů pro úpravy na panelu nástrojů zobrazte volby nástrojů a vyberte nástroj Rozmazání.

  2. Pak zvolte nastavení štětce pro požadovaný režim prolnutí: Velikost, SílaTvrdost.

  3. Poté klepnutím na ikonu se třemi tečkami přejděte na nastavení nástroje Rozmazání a vyberte požadovaná nastavení pro Režim (Normální, Ztmavit, Zesvětlit, Odstín, Sytost, Barva nebo Světlost), ZaobleníÚhel.

  4. Pokud vyberete možnost Vzorkovat všechny vrstvy, nástroj Rozmazání rozmaže barvy ve všech viditelných vrstvách. Jestliže výběr této možnosti zrušíte, nástroj Rozmazání rozmaže barvy pouze v aktivní vrstvě.

  5. Přejíždějte štětcem přes oblasti obrazu, které chcete rozmazat nebo ve kterých chcete prolnout barvy.

Profesionální tip: Doporučujeme používat menší velikosti štětců, abyste zabránili možnému zpomalení vašeho zařízení. Ke zpomalení vašeho zařízení může dojít také v případě, že klepnete na možnost Vzorkovat všechny vrstvy a zároveň použijete větší velikost štětce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.