Podmíněné akce umožňují sestavování akcí, které vybírají činnost na základě několika podmínek. Nejprve vyberete podmínku a pak volitelně zadáte akci, která se spustí, když dokument splní vybranou podmínku. Pak můžete určit akci, která se spustí, když dokument tuto podmínku nesplní.

Chcete-li vložit podmíněnou akci, vstupte do akce, kterou zaznamenáváte nebo upravujete:

  1. Akce, na které budete odkazovat, musí být ve stejné sadě akcí.

  2. Vyberte položku Vložit podmíněné v nabídce panelu Akce.

  3. V dialogu Podmíněná akce vyberte podmínku v nabídce Pokud platí.

  4. Vyberte akce v nabídce Pak spustit akci a v nabídce V opačném případě spustit akci a klikněte na tlačítko OK.

    V jedné z těchto nabídek, ale nikoli v obou, můžete také vybrat položku Žádná. Chcete-li akci spustit, pouze pokud má určitá podmínka hodnotu false, vyberte v nabídce Pak spustit akci položku Žádná a požadovanou akci vyberte v nabídce V opačném případě spustit akci.

Další informace najdete v tématu O akcích a panelu Akce a Vytváření akcí.

Poznámka:

K dispozici je příkaz Podmíněná změna režimu, který určuje podmínky pro krok změny režimu barvy v akci. Pomocí tohoto příkazu lze předejít chybě, když soubor není ve zdrojovém režimu určeném akcí.

Testování opaku podmínky

Může dojít k situacím, kdy potřebujete otestovat opak toho, co je obsahem podmínky.

Předpokládejme například, že chcete spustit „Akci 1“, když přední dokument není čtvercový. Určili byste předpoklad: „Pokud platí Dokument je čtvercový, Pak spustit akci Žádná, V opačném případě spustit akci Akce 1“.

Protiklad konkrétní podmínky otestujete tak, že zaměníte akce „Pak“ a „V opačném případě“.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online