Příručka uživatele Zrušit

Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Příprava obrazů pro komerční tisk

V aplikaci Photoshop můžete připravovat soubory obrazů pro ofsetovou litografii, digitální tisk, hlubotisk a další komerční tiskové procesy.

Obecně je váš pracovní postup závislý na schopnostech předtiskového zařízení. Dříve než začnete s pracovním postupem pro komerční tisk, kontaktujte osoby z oddělení předtiskové přípravy a domluvte se na jejich požadavcích. Mohou například chtít, abyste nepřeváděli do CMYK v žádném kroku, protože mají specifická předtisková nastavení. Následují některé možné scénáře přípravy obrazových souborů, umožňující dosažení předvídatelných výsledků tisku:

 • Pracujte kompletně v režimu RGB a zkontrolujte, že soubor obrazu je označený profilem pracovního prostoru RGB. Pokud pracovníci tiskárny nebo předtiskové přípravy používají systém správy barev, měli by být schopni použít profil ze souboru, aby provedli správný převod do CMYK před vytvořením filmu a tiskových desek.

 • Pracujte v režimu RGB, dokud nedokončíte úpravy obrazu. Pak obraz převeďte do režimu CMYK a proveďte všechny další nastavení barev a tónů. Zejména v obraze zkontrolujte světla a stíny. Proveďte korekce s použitím vrstev úprav Úrovně, Křivky nebo Odstín a sytost. Tyto úpravy by měly být jen velmi malé. Proveďte sloučení do jedné vrstvy, pokud je potřeba, a pak pošlete soubor CMYK do komerční tiskárny.

 • Umístěte obraz RGB nebo CMYK do aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator. Většina obrazů tištěných v komerční tiskárně se obvykle netiskne přímo z aplikace Photoshop, ale z programů pro sazbu stránek, jako je Adobe InDesign, nebo z programů pro vytváření ilustrací, jako je Adobe Illustrator. Další informace o importu souborů aplikace Photoshop do aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator najdete v nápovědě aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator.

Níže je uvedeno několik bodů, na které byste neměli zapomenout, když pracujete na obrazu určeném pro komerční tisk:

 • Pokud znáte charakteristiky tiskového stroje, můžete nastavit, aby výstup světel a stínů zachoval určité detaily.

 • Pokud používáte stolní tiskárnu, abyste vyzkoušeli náhled finálního výtisku, pamatujte, že stolní tiskárna nemůže věrně simulovat výstup komerčního tiskového stroje. Přesnější náhled vzhledu finálního výtisku vám dá profesionální barevný nátisk.

 • Pokud máte k dispozici profil z komerční tiskárny, můžete ho vybrat příkazem Nastavení kontrolního náhledu a pak zobrazit kontrolní náhled příkazem Kontrolní náhled barev. Použijte tento postup, chcete-li si zobrazit náhled finálního výtisku na obrazovce.

Poznámka:

Některé tiskárny mohou dávat přednost příjmu dokumentů ve formátu PDF, zvláště pokud chtějí, aby dokumenty odpovídaly standardům PDF/X. Další informace naleznete v části Uložení ve formátu Photoshop PDF.

Nastavení voleb výstupu

Když připravujete obrazy pro komerční tisk přímo z aplikace Photoshop, můžete pomocí příkazu Tisknout vybrat a zobrazit v náhledu různé stránkové značky a další volby výstupu. Obecně by tyto volby měli nastavovat pouze předtiskoví profesionálové nebo lidé s dobrými znalostmi o procesu komerčního tisku.

Photoshop: Stránkové značky pro tiskárny
Stránkové značky

A. Pruh přechodu odstínů B. Popisek C. Soutiskové značky D. Pruh stupnice barev E. Rohová ořezová značka F. Středová ořezová značka G. Popis H. Hvězdicový terč 

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z rozbalovací nabídky zvolte Výstup.
 3. Nastavte jednu nebo více z následujících voleb:

  Kalibrační pruhy

  Tiskne jedenáctistupňovou stupnici šedí, kde jednotlivé stupně představují hustoty od 0 % do 100 % v krocích po 10 %. Při tisku barevných výtažků CMYK se v levé části každého výtažku CMYK vytiskne pruh přechodu odstínů a v pravé části pruh stupnice barev.

  Poznámka:

  Kalibrační pruhy, soutiskové značky, ořezové značky a popisy se budou tisknout pouze v případě, že papír je větší než tištěný obraz. 

  Soutiskové značky

  Tiskne soutiskové značky (zahrnující křížky a hvězdicové terče). Tyto značky se používají především k zarovnání barevných výtažků v PostScriptových tiskárnách.

  Rohové ořezové značky

  Tiskne ořezové značky, které určují, kde se má stránka oříznout. Umožňuje vytisknout ořezové značky v rozích. Na PostScriptových tiskárnách výběr této volby vytiskne také hvězdicové terče.

  Středové ořezové značky

  Tiskne ořezové značky, které určují, kde se má stránka oříznout. Umožňuje vytisknout ořezové značky ve středu každého okraje.

  Popis

  Vytiskne text popisu zadaný v dialogovém okně Informace o souboru, maximálně 300 znaků. Text popisu se vždy tiskne normálním písmem Helvetica velikosti 9 bodů.

  Popisky

  Vytiskne nad obrazem název souboru. Při tisku výtažků se jako součást popisků tisknou také názvy výtažků.

  Emulzí dolů

  Způsobí, že text bude čitelný, když je emulze směrem dolů – to znamená, když vrstva citlivá na světlo je na té straně filmu nebo fotografického papíru, která je od vás odvrácena. Obrazy tištěné na papír se normálně tisknou emulzí nahoru, takže text je čitelný, když je vrstva citlivá na světlo obrácena směrem k vám. Obrazy tištěné na film se často tisknou emulzí dolů.

  Negativ

  Tiskne invertovanou verzi celého výstupu, včetně všech masek a případné barvy pozadí. Na rozdíl od příkazu Invertovat v nabídce Obraz převádí volba Negativ na negativ výstupní tisk, ne obraz na obrazovce. Pokud tisknete barevné výtažky přímo na film, budete možná chtít tisknout negativ, i když v mnoha zemích se běžně používá pozitivní film. Zjistěte si v tiskárně, zda požadují pozitiv nebo negativ. Chcete-li zjistit, na které straně filmu je emulze, prohlédněte si vyvolaný film pod ostrým světlem. Matná strana je emulze, lesklá strana je podložka. Zjistěte si v tiskárně, zda vyžadují filmy s pozitivní emulzí nahoru, negativní emulzí nahoru, pozitivní emulzí dolů nebo negativní emulzí dolů.

  Pozadí

  Vybírá barvu pozadí, která se bude tisknout na stránce kolem obrazu. Například při tisku diapozitivů přímo na film můžete požadovat tisk černého nebo barevného pozadí. Chcete-li použít tuto volbu, klikněte na Pozadí a pak v panelu Výběr barvy vyberte barvu. Volba pozadí se týká pouze tisku a nijak neovlivňuje samotný obraz.

  Okraj

  Tiskne černý okraj kolem obrazu. Šířku okraje určete zadáním hodnoty ve zvolených jednotkách.

  Spadávka

  Tiskne ořezové značky uvnitř obrazu místo vně obrazu. Použijte tuto volbu, když chcete oříznout obraz uvnitř grafiky. Šířku spadávky určete zadáním hodnoty ve zvolených jednotkách.

  Interpolace

  Omezuje zubatý vzhled obrazů s nízkým rozlišením automatickým převzorkováním nahoru během tisku (u tiskáren s PostScriptem). Převzorkování může zhoršit ostrost obrazu.

Informace o volbě Zahrnout vektorová data naleznete v části Tisk vektorových dat.

Když připravuje obraz pro prepress a pracujete s obrazy CMYK nebo s obrazy s přímými barvami můžete každý barevný kanál vytisknout jako samostatnou stránku.

Poznámka:

Výtažky z dokumentů v režimu CMYK, Duplex nebo z vícekanálových dokumentů vytištěné na ne-PostScriptových tiskárnách pravděpodobně nebudou stejné jako výtažky vytištěné na PostScriptových tiskárnách.

Photoshop: Barevné kanály vytištěné jako samostatné stránky
Jednotlivé barevné kanály vytištěné jako samostatné stránky.

Poznámka:

Pokud tisknete obraz z jiné aplikace a chcete tisknout kanály přímých barev na výtažky přímých barev, musíte nejdříve soubor uložit ve formátu DCS 2.0. DCS 2.0 zachovává kanály přímých barev. Tento formát je podporovaný aplikacemi jako Adobe InDesign a QuarkXPress.

 1. Zkontroluje, že dokument je v režimu CMYK, Vícekanálový nebo Duplex a poté zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V rozbalovací nabídce Zpracování barev zvolte Výtažky.
  Poznámka:

  V závislosti na určené tiskárně a ovladačích tiskárny ve vašem počítači se tyto volby mohou zobrazit také v dialogovém okně Nastavení tisku. V systému Windows získáte přístup k volbám tiskového ovladače kliknutím na tlačítko Vlastnosti, v systému Mac OS použijte rozbalovací nabídku v dialogovém okně Nastavení tisku, které se zobrazí.

 3. Klikněte na Tisknout. Pro každou barvu v obraze se vytisknou výtažky.

Příprava obrazu s kanály přímých barev pro tisk z jiné aplikace

 1. Pokud se jedná o duplexový obraz, převeďte ho do vícekanálového režimu barev.
 2. Uložte obraz ve formátu DCS 2.0.
 3. V dialogovém okně Formát DCS 2.0 odznačte volbu Včetně polotónového rastru a volbu Včetně převodních funkcí.
 4. Otevřete nebo importujte obraz do aplikace Photoshop a nastavte úhly rastru. Zkontrolujte, že jste tiskárně předali informace o přímých barvách, které chcete použít pro jednotlivé barevné výtažky.
  Poznámka:

  Soubor PSD, který obsahuje přímé barvy, můžete přímo umístit do aplikace Illustrator nebo InDesign bez speciální přípravy.

Vytvoření přesahu barev

Přesahy (trapping) zabraňují vzniku úzkých mezer ve vytištěném obraze, které může způsobit nepřesný soutisk při tisku. Zeptejte se poskytovatele služeb, než začnete vytvářet přesahy. Ve většině případů tiskařská firma určí, zda je vytvoření přesahů nutné. Pokud ano, zaměstnanci tiskařské firmy vám sdělí hodnoty, které je třeba zadat v dialogovém okně Přesahy.

Photoshop: Přesah zabraňující chybě zarovnání
Přesahy vyrovnávající chyby zarovnání

A. Nepřesný soutisk bez přesahů B. Nepřesný soutisk s přesahy 

Vytvoření přesahu má korigovat nepřesný soutisk plných barev. Obecně tedy není potřeba vytvářet přesahy u obrazů se spojitými tóny, jako jsou například fotografie. Příliš velké přesahy mohou způsobit efekt obrysu. Tyto problémy nemusí být viditelné na obrazovce a mohou se projevit pouze při tisku. Photoshop používá při vytváření přesahů standardní pravidla:

 • Všechny barvy přesahují pod černou barvu.

 • Světlejší barvy přesahují pod tmavší.

 • Žlutá přesahuje pod azurovou, purpurovou a černou.

 • Čistá azurová a čistá purpurová přesahují pod sebe navzájem stejně.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Převést do profilu, čímž zobrazíte obraz v barevném prostoru výstupního zařízení. Viz Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Photoshop)
 2. Zvolte Obraz > Přesahy.
 3. Do pole Šířka zadejte hodnotu přesahu podle údajů z tiskárny. Pak vyberte jednotky a klikněte na OK. Konzultujte se svou tiskárnou, jakou míru chyb soutisku můžete při tisku očekávat.

Určení rozlišení skenování pro tisk

K určení rozlišení pro skenování fotografie můžete použít řadů metod. Pokud skenujete fotografie určené pro tisk a znáte přesnou velikost a hustotu rastru tisku, můžete k určení rozlišení skenování použít následující metody. Často je nejsnadnější skenovat s maximálním optickým rozlišením vašeho skeneru a pak později změnit velikost obrazu ve Photoshop.

Odhad skenovacího rozlišení

Rozlišení pro skenování můžete určit z rozměrů původního a výsledného obrazu a rozlišení výstupního zařízení. Skenovací rozlišení odpovídá rozlišení obrazu při otevření naskenovaného obrazu v aplikaci Photoshop.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro laserové tiskárny a osvitové jednotky vynásobte hustotu rastru tiskárny dvěma. Potřebujete–li zjistit hustotu rastru své tiskárny, podívejte se do dokumentace k tiskárně nebo se obraťte na svého dodavatele tiskových služeb.

  • Pro inkoustové tiskárny si optimální rozlišení najděte v dokumentaci tiskárny. Mnohé sublimační tiskárny a zařízení, která tisknou přímo na fotografický papír mají optimální rozlišení 300 až 400 dpi.

 2. Určete poměr rozměrů výsledného obrazu k rozměrům původního obrazu. Například poměr pro výsledný obraz 15 krát 22,5 cm z původního obrazu 5 krát 7,5 cm je 3:1.
 3. Výsledek kroku 1 vynásobte výsledkem kroku 2.

  Předpokládejme například, že budete tisknout na osvitové jednotce s hustotou rastru 85 lpi a poměr výsledného obrazu k originálu je 3:1. Nejdříve vynásobte 85 (hustota rastru) dvěma a dostanete 170. Pak vynásobte 170 krát 3 a dostanete rozlišení skenování 510 ppi. Pokud tisknete na inkoustovou tiskárnu s optimálním rozlišením 300 dpi, vynásobte 300 krát 3 a dostanete rozlišení skenování 900 ppi.

  Poznámka:

  Různé postupy pro separaci barev mohou vyžadovat různé poměry obrazového rozlišení k hustotě rastru. Není na škodu, když si před skenováním obrazu necháte požadavky odsouhlasit osvitovým studiem nebo tiskárnou.

Výpočet velikosti souboru před skenováním obrazu

Abyste mohli předpovědět velikost souboru potřebnou pro výsledný výstup naskenovaného obrazu, můžete si vytvořit pomocný prázdný soubor.

 1. V aplikaci Photoshop zvolte Soubor > Nový.
 2. Zadejte požadovanou šířku, výšku a rozlišení výsledného vytištěného obrazu. Rozlišení by mělo být 1,5 až 2 násobek hustoty rastru, který použijete při tisku. Zkontrolujte, že je vybraný režim, ve kterém budete skenovat. V dialogovém okně Nový se zobrazí velikost souboru.

  Předpokládejme například, že chcete výsledný obraz 10 cm široký a 12,5 cm vysoký. Plánujete tisk s rastrem 150 lpi s poměrem 2:1, takže nastavíte rozlišení na 300. Výsledná velikost souboru bude 5,15 MB.

  Při skenování obrazu zadejte velikost souboru do nastavení skeneru. Nestarejte se o rozlišení nebo rozměry obrazu. Po naskenování a importu obrazu do aplikace Photoshop použijte příkaz Velikost obrazu (s odznačenou volbou Převzorkovat obraz) a zadejte správnou šířku a výšku obrazu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.