Příprava obrazů pro komerční tisk

V aplikaci Photoshop můžete připravovat soubory obrazů pro ofsetovou litografii, digitální tisk, hlubotisk a další komerční tiskové procesy.

Obecně je váš pracovní postup závislý na schopnostech předtiskového zařízení. Dříve než začnete s pracovním postupem pro komerční tisk, kontaktujte osoby z oddělení předtiskové přípravy a domluvte se na jejich požadavcích. Mohou například chtít, abyste nepřeváděli do CMYK v žádném kroku, protože mají specifická předtisková nastavení. Následují některé možné scénáře přípravy obrazových souborů, umožňující dosažení předvídatelných výsledků tisku:

 • Pracujte kompletně v režimu RGB a zkontrolujte, že soubor obrazu je označený profilem pracovního prostoru RGB. Pokud pracovníci tiskárny nebo předtiskové přípravy používají systém správy barev, měli by být schopni použít profil ze souboru, aby provedli správný převod do CMYK před vytvořením filmu a tiskových desek.

 • Pracujte v režimu RGB, dokud nedokončíte úpravy obrazu. Pak obraz převeďte do režimu CMYK a proveďte všechny další nastavení barev a tónů. Zejména v obraze zkontrolujte světla a stíny. Proveďte korekce s použitím vrstev úprav Úrovně, Křivky nebo Odstín a sytost. Tyto úpravy by měly být jen velmi malé. Proveďte sloučení do jedné vrstvy, pokud je potřeba, a pak pošlete soubor CMYK do komerční tiskárny.

 • Umístěte obraz RGB nebo CMYK do aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator. Většina obrazů tištěných v komerční tiskárně se obvykle netiskne přímo z aplikace Photoshop, ale z programů pro sazbu stránek, jako je Adobe InDesign, nebo z programů pro vytváření ilustrací, jako je Adobe Illustrator. Další informace o importu souborů aplikace Photoshop do aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator najdete v nápovědě aplikace Adobe InDesign nebo Adobe Illustrator.

Níže je uvedeno několik bodů, na které byste neměli zapomenout, když pracujete na obrazu určeném pro komerční tisk:

 • Pokud znáte charakteristiky tiskového stroje, můžete nastavit, aby výstup světel a stínů zachoval určité detaily.

 • Pokud používáte stolní tiskárnu, abyste vyzkoušeli náhled finálního výtisku, pamatujte, že stolní tiskárna nemůže věrně simulovat výstup komerčního tiskového stroje. Přesnější náhled vzhledu finálního výtisku vám dá profesionální barevný nátisk.

 • Pokud máte k dispozici profil z komerční tiskárny, můžete ho vybrat příkazem Nastavení kontrolního náhledu a pak zobrazit kontrolní náhled příkazem Kontrolní náhled barev. Použijte tento postup, chcete-li si zobrazit náhled finálního výtisku na obrazovce.

Poznámka:

Některé tiskárny mohou dávat přednost příjmu dokumentů ve formátu PDF, zvláště pokud chtějí, aby dokumenty odpovídaly standardům PDF/X. Další informace naleznete v části Uložení ve formátu Photoshop PDF.

Nastavení voleb výstupu

Když připravujete obrazy pro komerční tisk přímo z aplikace Photoshop, můžete pomocí příkazu Tisknout vybrat a zobrazit v náhledu různé stránkové značky a další volby výstupu. Obecně by tyto volby měli nastavovat pouze předtiskoví profesionálové nebo lidé s dobrými znalostmi o procesu komerčního tisku.

Photoshop: Stránkové značky pro tiskárny
Stránkové značky

A. Pruh přechodu odstínů B. Popisek C. Soutiskové značky D. Pruh stupnice barev E. Rohová ořezová značka F. Středová ořezová značka G. Popis H. Hvězdicový terč 
 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z rozbalovací nabídky zvolte Výstup.
 3. Nastavte jednu nebo více z následujících voleb:

  Kalibrační pruhy

  Tiskne jedenáctistupňovou stupnici šedí, kde jednotlivé stupně představují hustoty od 0 % do 100 % v krocích po 10 %. Při tisku barevných výtažků CMYK se v levé části každého výtažku CMYK vytiskne pruh přechodu odstínů a v pravé části pruh stupnice barev.

  Poznámka:

  Kalibrační pruhy, soutiskové značky, ořezové značky a popisy se budou tisknout pouze v případě, že papír je větší než tištěný obraz. 

  Soutiskové značky

  Tiskne soutiskové značky (zahrnující křížky a hvězdicové terče). Tyto značky se používají především k zarovnání barevných výtažků v PostScriptových tiskárnách.

  Rohové ořezové značky

  Tiskne ořezové značky, které určují, kde se má stránka oříznout. Umožňuje vytisknout ořezové značky v rozích. Na PostScriptových tiskárnách výběr této volby vytiskne také hvězdicové terče.

  Středové ořezové značky

  Tiskne ořezové značky, které určují, kde se má stránka oříznout. Umožňuje vytisknout ořezové značky ve středu každého okraje.

  Popis

  Vytiskne text popisu zadaný v dialogovém okně Informace o souboru, maximálně 300 znaků. Text popisu se vždy tiskne normálním písmem Helvetica velikosti 9 bodů.

  Popisky

  Vytiskne nad obrazem název souboru. Při tisku výtažků se jako součást popisků tisknou také názvy výtažků.

  Emulzí dolů

  Způsobí, že text bude čitelný, když je emulze směrem dolů – to znamená, když vrstva citlivá na světlo je na té straně filmu nebo fotografického papíru, která je od vás odvrácena. Obrazy tištěné na papír se normálně tisknou emulzí nahoru, takže text je čitelný, když je vrstva citlivá na světlo obrácena směrem k vám. Obrazy tištěné na film se často tisknou emulzí dolů.

  Negativ

  Tiskne invertovanou verzi celého výstupu, včetně všech masek a případné barvy pozadí. Na rozdíl od příkazu Invertovat v nabídce Obraz převádí volba Negativ na negativ výstupní tisk, ne obraz na obrazovce. Pokud tisknete barevné výtažky přímo na film, budete možná chtít tisknout negativ, i když v mnoha zemích se běžně používá pozitivní film. Zjistěte si v tiskárně, zda požadují pozitiv nebo negativ. Chcete-li zjistit, na které straně filmu je emulze, prohlédněte si vyvolaný film pod ostrým světlem. Matná strana je emulze, lesklá strana je podložka. Zjistěte si v tiskárně, zda vyžadují filmy s pozitivní emulzí nahoru, negativní emulzí nahoru, pozitivní emulzí dolů nebo negativní emulzí dolů.

  Pozadí

  Vybírá barvu pozadí, která se bude tisknout na stránce kolem obrazu. Například při tisku diapozitivů přímo na film můžete požadovat tisk černého nebo barevného pozadí. Chcete-li použít tuto volbu, klikněte na Pozadí a pak v panelu Výběr barvy vyberte barvu. Volba pozadí se týká pouze tisku a nijak neovlivňuje samotný obraz.

  Okraj

  Tiskne černý okraj kolem obrazu. Šířku okraje určete zadáním hodnoty ve zvolených jednotkách.

  Spadávka

  Tiskne ořezové značky uvnitř obrazu místo vně obrazu. Použijte tuto volbu, když chcete oříznout obraz uvnitř grafiky. Šířku spadávky určete zadáním hodnoty ve zvolených jednotkách.

  Interpolace

  Omezuje zubatý vzhled obrazů s nízkým rozlišením automatickým převzorkováním nahoru během tisku (u tiskáren s PostScriptem). Převzorkování může zhoršit ostrost obrazu.

Informace o volbě Zahrnout vektorová data naleznete v části Tisk vektorových dat.

Když připravuje obraz pro prepress a pracujete s obrazy CMYK nebo s obrazy s přímými barvami můžete každý barevný kanál vytisknout jako samostatnou stránku.

Poznámka:

Výtažky z dokumentů v režimu CMYK, Duplex nebo z vícekanálových dokumentů vytištěné na ne-PostScriptových tiskárnách pravděpodobně nebudou stejné jako výtažky vytištěné na PostScriptových tiskárnách.

Photoshop: Barevné kanály vytištěné jako samostatné stránky
Jednotlivé barevné kanály vytištěné jako samostatné stránky.

Poznámka:

Pokud tisknete obraz z jiné aplikace a chcete tisknout kanály přímých barev na výtažky přímých barev, musíte nejdříve soubor uložit ve formátu DCS 2.0. DCS 2.0 zachovává kanály přímých barev. Tento formát je podporovaný aplikacemi jako Adobe InDesign a QuarkXPress.

 1. Zkontroluje, že dokument je v režimu CMYK, Vícekanálový nebo Duplex a poté zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V rozbalovací nabídce Zpracování barev zvolte Výtažky.

  Poznámka:

  V závislosti na určené tiskárně a ovladačích tiskárny ve vašem počítači se tyto volby mohou zobrazit také v dialogovém okně Nastavení tisku. V systému Windows získáte přístup k volbám tiskového ovladače kliknutím na tlačítko Vlastnosti, v systému Mac OS použijte rozbalovací nabídku v dialogovém okně Nastavení tisku, které se zobrazí.

 3. Klikněte na Tisknout. Pro každou barvu v obraze se vytisknou výtažky.

Příprava obrazu s kanály přímých barev pro tisk z jiné aplikace

 1. Pokud se jedná o duplexový obraz, převeďte ho do vícekanálového režimu barev.
 2. Uložte obraz ve formátu DCS 2.0.
 3. V dialogovém okně Formát DCS 2.0 odznačte volbu Včetně polotónového rastru a volbu Včetně převodních funkcí.
 4. Otevřete nebo importujte obraz do aplikace Photoshop a nastavte úhly rastru. Zkontrolujte, že jste tiskárně předali informace o přímých barvách, které chcete použít pro jednotlivé barevné výtažky.

  Poznámka:

  Soubor PSD, který obsahuje přímé barvy, můžete přímo umístit do aplikace Illustrator nebo InDesign bez speciální přípravy.

Vytvoření přesahu barev

Přesahy (trapping) zabraňují vzniku úzkých mezer ve vytištěném obraze, které může způsobit nepřesný soutisk při tisku. Zeptejte se poskytovatele služeb, než začnete vytvářet přesahy. Ve většině případů tiskařská firma určí, zda je vytvoření přesahů nutné. Pokud ano, zaměstnanci tiskařské firmy vám sdělí hodnoty, které je třeba zadat v dialogovém okně Přesahy.

Photoshop: Přesah zabraňující chybě zarovnání
Přesahy vyrovnávající chyby zarovnání

A. Nepřesný soutisk bez přesahů B. Nepřesný soutisk s přesahy 

Vytvoření přesahu má korigovat nepřesný soutisk plných barev. Obecně tedy není potřeba vytvářet přesahy u obrazů se spojitými tóny, jako jsou například fotografie. Příliš velké přesahy mohou způsobit efekt obrysu. Tyto problémy nemusí být viditelné na obrazovce a mohou se projevit pouze při tisku. Photoshop používá při vytváření přesahů standardní pravidla:

 • Všechny barvy přesahují pod černou barvu.

 • Světlejší barvy přesahují pod tmavší.

 • Žlutá přesahuje pod azurovou, purpurovou a černou.

 • Čistá azurová a čistá purpurová přesahují pod sebe navzájem stejně.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Převést do profilu, čímž zobrazíte obraz v barevném prostoru výstupního zařízení. Viz Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Photoshop)
 2. Zvolte Obraz > Přesahy.
 3. Do pole Šířka zadejte hodnotu přesahu podle údajů z tiskárny. Pak vyberte jednotky a klikněte na OK. Konzultujte se svou tiskárnou, jakou míru chyb soutisku můžete při tisku očekávat.

Určení rozlišení skenování pro tisk

K určení rozlišení pro skenování fotografie můžete použít řadů metod. Pokud skenujete fotografie určené pro tisk a znáte přesnou velikost a hustotu rastru tisku, můžete k určení rozlišení skenování použít následující metody. Často je nejsnadnější skenovat s maximálním optickým rozlišením vašeho skeneru a pak později změnit velikost obrazu ve Photoshop.

Odhad skenovacího rozlišení

Rozlišení pro skenování můžete určit z rozměrů původního a výsledného obrazu a rozlišení výstupního zařízení. Skenovací rozlišení odpovídá rozlišení obrazu při otevření naskenovaného obrazu v aplikaci Photoshop.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro laserové tiskárny a osvitové jednotky vynásobte hustotu rastru tiskárny dvěma. Potřebujete–li zjistit hustotu rastru své tiskárny, podívejte se do dokumentace k tiskárně nebo se obraťte na svého dodavatele tiskových služeb.

  • Pro inkoustové tiskárny si optimální rozlišení najděte v dokumentaci tiskárny. Mnohé sublimační tiskárny a zařízení, která tisknou přímo na fotografický papír mají optimální rozlišení 300 až 400 dpi.

 2. Určete poměr rozměrů výsledného obrazu k rozměrům původního obrazu. Například poměr pro výsledný obraz 15 krát 22,5 cm z původního obrazu 5 krát 7,5 cm je 3:1.
 3. Výsledek kroku 1 vynásobte výsledkem kroku 2.

  Předpokládejme například, že budete tisknout na osvitové jednotce s hustotou rastru 85 lpi a poměr výsledného obrazu k originálu je 3:1. Nejdříve vynásobte 85 (hustota rastru) dvěma a dostanete 170. Pak vynásobte 170 krát 3 a dostanete rozlišení skenování 510 ppi. Pokud tisknete na inkoustovou tiskárnu s optimálním rozlišením 300 dpi, vynásobte 300 krát 3 a dostanete rozlišení skenování 900 ppi.

  Poznámka:

  Různé postupy pro separaci barev mohou vyžadovat různé poměry obrazového rozlišení k hustotě rastru. Není na škodu, když si před skenováním obrazu necháte požadavky odsouhlasit osvitovým studiem nebo tiskárnou.

Výpočet velikosti souboru před skenováním obrazu

Abyste mohli předpovědět velikost souboru potřebnou pro výsledný výstup naskenovaného obrazu, můžete si vytvořit pomocný prázdný soubor.

 1. V aplikaci Photoshop zvolte Soubor > Nový.
 2. Zadejte požadovanou šířku, výšku a rozlišení výsledného vytištěného obrazu. Rozlišení by mělo být 1,5 až 2 násobek hustoty rastru, který použijete při tisku. Zkontrolujte, že je vybraný režim, ve kterém budete skenovat. V dialogovém okně Nový se zobrazí velikost souboru.

  Předpokládejme například, že chcete výsledný obraz 10 cm široký a 12,5 cm vysoký. Plánujete tisk s rastrem 150 lpi s poměrem 2:1, takže nastavíte rozlišení na 300. Výsledná velikost souboru bude 5,15 MB.

  Při skenování obrazu zadejte velikost souboru do nastavení skeneru. Nestarejte se o rozlišení nebo rozměry obrazu. Po naskenování a importu obrazu do aplikace Photoshop použijte příkaz Velikost obrazu (s odznačenou volbou Převzorkovat obraz) a zadejte správnou šířku a výšku obrazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online