How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop

How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop
Toto video ukazuje uživatelům, jak lze získat přístup k textovému modulu pro Střední východ a používat funkce, které podporují arabštinu a hebrejštinu...
David Mohr

Zapnutí funkcí pro Střední východ

Chcete-li zobrazit volby textu pro Střední východ v rozhraní aplikace Photoshop, proveďte následující:

  1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Text (Mac OS).
  2. V části Vybrat volby textového modulu vyberte možnost Střední východ.
  3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Photoshop.
  4. Vyberte funkce Text > Volby jazyka > Střední východ.

Směr textu

Chcete-li vytvořit obsah v arabštině a hebrejštině, můžete jako výchozí směr textu určit směr zprava doleva (RTL). V případě dokumentů, které obsahují text zleva doprava (LTR), však nyní můžete plynule přepínat mezi těmito dvěma směry.

Vyberte z nabídky Odstavec směr odstavce.

Photoshop: Výběr směru odstavce
Výběr směru odstavce (zobrazený panel InDesign)

Typy číslic

Při práci v arabštině nebo hebrejštině můžete vybrat typ používaných číslic. Můžete vybrat mezi arabskými, hindskými a fársíjskými číslicemi.

Ve výchozím nastavení jsou v arabské verzi aplikace Photoshop automaticky vybrány hindské číslice, v hebrejské verzi pak arabské. Typy číslic však můžete v případě potřeby ručně změnit:

  1. Vyberte číslice v textu.
  2. Na panelu Znak v nabídce Číslice vyberte příslušné písmo.
Photoshop: Výběr typu číslic
Výběr typu číslic (zobrazený panel InDesign)

Automatické vkládání zarovnání kašida

V arabštině se text zarovnává do bloku tím, že se vkládají zarovnání kašida. Kašidy jsou do znaků arabštiny vkládány s cílem tyto znaky prodloužit. Nedochází k úpravám mezer. Chcete-li zarovnávat do bloku odstavce tvořené textem v arabštině, použijte automatické vkládání zarovnání kašida.

Vyberte odstavec a vpravo dole na panelu Odstavec vyberte možnost z rozevírací nabídky Vložit kašidy: Žádné, Krátké, Střední, Dlouhé nebo Stylistické.

Poznámka: Kašidy se vkládají pouze do odstavců s plně zarovnanými okraji.

Chcete-li kašidu použít u skupiny znaků, vyberte znaky v dokumentu a poté vyberte možnost Text > Jazykové možnosti > Kašidy.

Ligatury (písma OpenType)

U některých písem OpenType můžete automaticky použít ligatury u dvojic znaků v arabštině a hebrejštině. Ligatury jsou typografické náhradní znaky pro určité páry písmen.

  1. Vyberte text.
  2. Na panelu Znak nad nabídkou jazyka a vyhlazování textu vyberte ikonu Standardní nebo Volitelné ligatury.

Volitelné ligatury nabízejí zdobnější možnosti, než podporují některá písma.

Photoshop: Možnosti dělení slov
Možnosti dělení slov (zobrazený panel InDesign)

Zarovnané alternativy

Písmo může pro určitá písmena poskytovat alternativní tvary, zejména pro účely stylistiky nebo kaligrafie. K vyrovnání a zarovnání odstavců obsahujících tyto tvary do bloku se příležitostně používají i zarovnané alternativy.

Zarovnané alternativy je možné zapnout na úrovni znaku, ale pouze pokud písmo tuto funkci podporuje. Dole na panelu Znak vyberte možnost Zarovnané alternativy.

Zarovnané alternativy mají tato arabská písma: Adobe Arabic, Myriad Arabic a Adobe Naskh.

Zarovnané alternativy mají tato hebrejská písma: Adobe Hebrew a Myriad Hebrew.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online