Změny obdélníků a zaoblených obdélníků

Můžete přizpůsobit rozměry a umístění obdélníku. V aplikaci Photoshop CC můžete také změnit poloměry rohů zaoblených tvarů obdélníku po jejich nakreslení. Jednotlivé rohy je možné nastavit samostatně a úpravy lze provádět současně u obdélníků ve více vrstvách.

Video | Vylepšení navrhování v aplikaci Photoshop CC

Video | Vylepšení navrhování v aplikaci Photoshop CC
Rafael Concepcion probírá několik vylepšení v aplikaci Photoshop CC, jako jsou například výběr více cest najednou, úpravy zaoblených rohů u tvarů nebo integrace služby Behance...
Rafael Concepcion

Poznámka:

Pokud vyberete více obdélníků, na panelu Vlastnosti se zobrazí hodnoty obdélníku zcela nahoře. Hodnoty, které zadáte, budou použity na všechny vybrané obdélníky.

 1. Pomocí nástroje pro výběr cesty vyberte jeden nebo více obdélníků nebo zaoblených obdélníků.

 2. Chcete-li změnit rozměry obdélníku, zadejte hodnoty do textových polí Š nebo V na panelu Vlastnosti nebo pruhu voleb.

  Pokud nechcete zachovat poměr šířky a výšky, kliknutím na ikonu svázání na pruhu voleb rozpojíte šířku a výšku.

 3. Chcete-li změnit umístění obdélníku, proveďte některý z následujících úkonů:

  • Přesuňte obsah vrstvy pomocí nástroje Přesun.
  • Přetáhněte obdélník pomocí nástroje Výběr cesty.
  • Na panelu Vlastnosti zadejte do textových polí X a Y souřadnice v obrazových bodech.
 4. Na panelu Vlastnosti jedním z následujících postupů změňte poloměr rohů:

  • Zadáním hodnot do textových polí upravte jednotlivé poloměry rohů.
  • Zadáním hodnoty do textového pole Poloměr nastavíte u všech rohů stejný poloměr.

  Poznámka:

  Na panelu Vlastnosti můžete také podržet ukazatel nad ikonou rohu a potom zadat hodnotu poloměru posouváním doleva nebo doprava.

Nastavení voleb tahu tvaru

 1. Pomocí nástroje pro výběr cesty vyberte tvar, jehož cestu chcete změnit.

 2. Na panelu Vlastnosti nebo na pruhu voleb nástrojů klepněte na ikonu nabídky Nastavit typ tahu tvaru, aby se otevřel panel Volby tahu.

 3. Na panelu Volby tahu proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  • Vyberte typ tahu, který potřebujete.
  • Klikněte na ikonu Zarovnat a výběrem volby určete polohu tahu vzhledem k jeho cestě.
  • Klikněte na ikonu Zakončení a vyberte styl zakončení pro určení vzhledu obou konců cesty:

  Useknutý konec Vytvoří hranatá zakončení, která přiléhají ke koncovým bodům (končí na nich).

  Oblý konec Vytvoří půlkruhová zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

  Přečnívající konec Vytvoří hranatá zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body. Tato volba způsobí, že se tloušťka tahu zvětší rovnoměrně ve všech směrech kolem cesty.

  Poznámka: Pamatujte, že pokud cesta není otevřená, zakončení nejsou viditelná. Styly zakončení jsou lépe vidět při větších tloušťkách tahu.

  • Klikněte na ikonu Roh podle vzhledu tahu v rohových bodech:

  Ostrý spoj Vytvoří špičaté rohy, které přesahují přes koncový bod, když je délka špičky v mezích úkosu.

  Oblý spoj Vytvoří oblé rohy, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

  Zkosený spoj Vytvoří hranaté rohy, které přiléhají ke koncovým bodům.

  Poznámka: Podobně jako zakončení jsou úkosy lépe viditelné u větších tlouštěk tahu.

Uložení nastavení tahu

Poté, co na panelu Volby tahu určíte požadované volby tahu tvaru, můžete si nově vytvořený typ tahu uložit pro další použití.

 1. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu panelu Volby tahu a vyberte položku Uložit tah.

Kopírování a vložení nastavení tahu tvaru

Po zadání voleb tahu tvaru můžete toto nastavení použít na jiný tvar kopírováním a vložením.

 1. V pravém horním rohu panelu Volby tahu klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Kopírovat podrobnosti tahu.

 2. Vyberte tvar, který chcete změnit.

 3. Na panelu Vlastnosti nebo na pruhu voleb nástrojů klepněte na ikonu nabídky Nastavit typ tahu tvaru, aby se otevřel panel Volby tahu.

 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu panelu Volby tahu a vyberte položku Vložit podrobnosti tahu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online