Příručka uživatele Zrušit

Jak fungují úpravy barev

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Před prováděním úprav barev a tónů

Pomocí výkonných nástrojů v aplikaci Photoshop můžete vylepšit, opravit a zkorigovat barvy a tónový rozsah (světlost, tmavost a kontrast) obrazu. Dříve než začnete provádět tato nastavení barev a tónů, měli byste vzít v úvahu následující požadavky.

 • Pracujte s monitorem, který je kalibrovaný a má vytvořený profil. Kalibrace a vytváření profilů jsou pro kritické úpravy obrazů nezbytné. V opačném případě totiž bude obraz, který vidíte na svém monitoru, vypadat na jiných monitorech nebo při tisku odlišně.

 • Naplánujte si používání vrstev úprav, abyste nastavili tonální rozsah a vyvážení barev ve svém obrazu. Vrstvy úprav umožňují vracet se zpět a provádět postupné úpravy tónů, aniž by docházelo ke ztrátám nebo trvalým změnám dat z vrstvy obrazu. Nezapomeňte, že používání vrstev úprav zvyšuje velikost souboru a vyžaduje více paměti RAM na počítači. Pokud v panelu Přizpůsobení použijete příkazy barev a tónů, vytvoří se vrstvy úprav automaticky.

 • Pokud nechcete vrstvy úprav používat, můžete úpravy aplikovat přímo na vrstvu obrazu. Pamatujte si, že provádění úprav barev nebo tónů přímo ve vrstvě obrazu způsobí ztrátu některých informací o obrazu.

 • U důležitých zakázek a pro maximální zachování obrazových dat je nejlepší pracovat s obrazem, který má 16 bitů na kanál (16bitový obraz), místo obrazu s 8 bity na kanál (8bitový obraz). Když provedete nastavení tónů a barev, část dat se vypustí. Ztráta obrazových informací je kritičtější v 8bitovém obraze než v 16bitovém obraze. Obecně platí, že soubory 16bitových obrazů jsou větší než soubory 8bitových obrazů.

 • Soubor obrazu duplikujte nebo vytvořte jeho kopii. Když pracujete s kopií obrazu, zachová se originál pro případ, že byste ho chtěli použít v jeho původním stavu.

 • Před prováděním úprav barev a tónů odstraňte z obrazu případné vady, jako jsou prachové skvrny, kazy a škrábance.

 • Otevřete panel Informace nebo panel Histogram v rozšířeném zobrazení. Když posuzujete a korigujete obraz, oba panely vám při provádění úprav poskytnou neocenitelnou zpětnou vazbu.

 • Chcete‑li barevné a tónové úpravy omezit jen na určitou část obrazu, můžete vytvořit výběr nebo použít masku. Dalším způsobem selektivního aplikování korekcí barev a tónů je vytvořit dokument, ve kterém jsou jednotlivé prvky obrazu umístěny v různých vrstvách. Úpravy barev a tónů se aplikují najednou jen na jednu vrstvu. Ovlivněny jsou pouze komponenty obrazu v cílové vrstvě.

Korekce obrazů

Všeobecný pracovní postup, který se používá při korekcích tónů a barev v obraze, je následující:

 1. Pomocí histogramu zkontrolujte kvalitu a tónový rozsah obrazu.

 2. Ujistěte se, že je panel Přizpůsobení otevřený, abyste mohli použít úpravy barev a tónů. Kliknutím na ikonu použijete úpravy popisované v následujících krocích. Pokud korekce aplikujete z panelu Přizpůsobení, vytvoří se vrstva úprav, díky které jste flexibilnější a která nezpůsobuje ztrátu informací o obraze. Viz Přehled panelu Přizpůsobení a O vrstvách úprav a vrstvách výplně.

 3. Nastavte vyvážení barev, abyste odstranili nežádoucí barevné nádechy nebo opravili příliš syté nebo naopak nedostatečně syté barvy. Viz Příkazy pro nastavení barev.

 4. Nastavte tónový rozsah s použitím nastavení Úrovně nebo Křivky.

  Tónové korekce začněte tím, že nastavíte hodnoty obrazových bodů v extrémních světlech a stínech obrazu, čímž se nastaví celkový tónový rozsah obrazu. Tomuto procesu se říká nastavení světel a stínů nebo nastavení bílého a černého bodu. Nastavením světel a stínů se obvykle obrazové body středních tónů přiměřeně přerozdělí. Někdy ale může být nutné nastavit střední tóny ručně.

  Chcete‑li nastavit tóny jen v oblastech světel nebo stínů, použijte příkaz Stíny a světla. Viz Zlepšení detailů ve stínech a ve světlech.

 5. (Volitelně) Proveďte další nastavení barev.

  Po korekci celkového vyvážení barev v obraze můžete provést další volitelné úpravy vylepšující barvy nebo vytvářející speciální efekty.

 6. Zostřete hrany v obraze.

  Jako jeden ze závěrečných kroků použijte filtr Doostřit nebo Chytré zostření k zostření hran v obraze. Míra potřebného zostření obrazu závisí na kvalitě obrazu, vytvářeného z použitého digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Viz Zostření obrázků.

 7. (Volitelně) Nastavte obraz pro cílové charakteristiky tisku nebo tiskárny.

  Volby nastavení Úrovně nebo Křivky můžete použít k tomu, abyste importovali informace o světlech a stínech do gamutu výstupního zařízení, například do stolní tiskárny. Tento postup můžete také provést tehdy, pokud své obrazy odesíláte do tiskařského stroje a znáte jeho charakteristiky.

  Protože zostření zvyšuje kontrast sousedních obrazových bodů, může se stát, že některé obrazové body v důležitých oblastech nebude možné vytisknout na používaném tiskařském stroji nebo tiskárně. Z tohoto důvodu je nejlepší doladit nastavení výstupu až po zostření. Další informace o úpravách výstupních nastavení najdete v tématuNastavení cílových hodnot světel a stínů.

Přehled panelu Přizpůsobení

Panel Přizpůsobení obsahuje nástroje pro provádění barevných a tonálních úprav. Kliknutí na ikonu nástroje současně vybere úpravu i automaticky vytvoří vrstvu úprav. Úpravy prováděné s použitím ovládacích prvků a voleb v panelu Přizpůsobení vytváří nedestruktivní vrstvy úprav. 

Panel Vlastnosti obsahuje nabídku Přednastavení s přednastaveními úprav. Přednastavení jsou dostupná pro úpravy Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černobílý, Míchání kanálů a Selektivní barva. Kliknutím aplikujete přednastavení na obraz s použitím vrstvy úprav. Nastavení úpravy si můžete vždy uložit jako přednastavení, které se přidá do seznamu přednastavení.

Když na ikonu úpravy nebo přednastavení kliknete, zobrazí se volby nastavení pro danou úpravu.

Ukázkové video najdete v tématu Určení, na které vrstvy bude mít vliv vrstva úprav.

Aplikování korekcí pomocí panelu Přizpůsobení

 1. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu úprav nebo zvolte požadovanou úpravu v nabídce panelu.

 2. Pomocí ovládacích prvků a voleb z panelu Vlastnosti aplikujte požadovaná nastavení.

 3. (Volitelně) Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li zapnout/vypnout viditelnost úpravy, klepněte na tlačítko Zapnout/vypnout viditelnost vrstvy .
  • Chcete-li vrátit úpravu zpět na původní nastavení, klepněte na tlačítko Obnovit .
  • Chcete-li úpravu zrušit, klepněte na tlačítko Odstranit tuto vrstvu úprav .
  • Chcete-li panel Přizpůsobení rozšířit, přetáhněte jeho dolní roh.

Aplikování korekce pouze na níže ležící vrstvu

 1. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu úprav nebo zvolte požadovanou úpravu v nabídce panelu.

 2. Na panelu Přizpůsobení klikněte na tlačítko Omezit na vrstvu . Klikněte na ikonu znovu, chcete-li úpravu použít na všechny vrstvy pod ní na panelu Vrstvy.

Ukládání a použití přednastavení úprav

Panel Vlastnosti obsahuje nabídku Přednastavení, ve které najdete přednastavené úpravy nástroje zvoleného na panelu Přizpůsobení. Navíc můžete přednastavení ukládat a aplikovat pro úpravy položek Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černá a bílá, Míchání kanálů a Selektivní barva. Přednastavení se po uložení přidá do seznamu přednastavení.

 • Chcete-li nastavení úprav uložit jako přednastavení, vyberte v nabídce panelu Vlastnosti volbu Uložit přednastavení.
 • Chcete-li použít existující přednastavení úprav, vyberte ho v nabídce Přednastavení na panelu Vlastnosti.

Automatický výběr textových polí nebo nástroje pro cílové úpravy

Pokud často měníte parametry úprav pomocí textových polí nebo nástroje pro cílové úpravy, automatickým výběrem těchto položek dosáhnete maximální efektivity.

 1. V nabídce panelu Vlastnosti vyberte Automatický výběr parametru nebo Automatický výběr nástroje Cílená úprava.

  Poznámka:

  Pokud upřednostňujete výběr textových polí podle potřeby, stiskněte kombinaci kláves Shift-Enter (Windows) nebo Shift-Return (Mac OS).

Příkazy pro nastavení barev

Můžete zvolit některé z následujících příkazů pro přizpůsobení barev:

Automatické úpravy úrovní

Rychle upraví vyvážení barev v obraze. Přestože název tohoto příkazu naznačuje, že se jedná o automatické nastavení, můžete chování tohoto příkazu doladit. Viz Odstranění barevného nádechu pomocí Barvy automaticky.

Příkaz Úrovně

Nastavuje vyvážení barev nastavením rozložení obrazových bodů pro jednotlivé barevné kanály. Viz Nastavení barev s použitím okna Úrovně.

Příkaz Křivky

Nabízí až 14 řídicích bodů pro nastavení světel, středních tónů a stínů v jednotlivých kanálech. Viz Křivky – přehled.

Příkaz Expozice

Nastaví tónový rozsah provedením výpočtů v lineárním barevném prostoru. Expozice se primárně používá v obrazech HDR. Viz Nastavení expozice v HDR obrázcích.

Příkaz Živost

Minimalizuje oříznutí nastavením sytosti barev. Viz Úprava sytosti barev pomocí živosti.

Příkaz Fotografický filtr

Upraví barvy tak, aby simuloval efekt filtru Kodak Wratten nebo Fuji umístěného před objektivem.

Příkaz Vyvážení barev

Změní celkový poměr barev v obraze. Viz Aplikování nastavení Vyvážení barev.

Příkaz Odstín a sytost

Nastaví hodnoty odstínu, sytosti a jasu v celém obraze nebo v jednotlivých barevných složkách. Viz Nastavení odstínu a sytosti.

Příkaz Srovnat barvy

Sjednotí barvy v jedné fotografii podle barev v jiné fotografii, barvy v jedné vrstvě podle barev v jiné vrstvě a barvy v jednom výběru podle barev v jiném výběru ve stejném nebo v jiném obraze. Tento příkaz také nastaví světlost a rozsah barev a neutralizuje v obraze barevné nádechy. Viz Sjednocení barev v různých obrazech.

Příkaz Nahradit barvu

Nahradí určené barvy v obraze novými barevnými hodnotami. Viz Nahrazení barvy objektů v obraze.

Příkaz Selektivní barva

Nastaví zastoupení výtažkových barev v jednotlivých barevných složkách. Viz Selektivní nastavení barev.

Příkaz Míchání kanálů

Modifikuje barevný kanál a provádí nastavení barev, která nelze tak snadno provést pomocí jiných nástrojů pro úpravy barev. Viz Míchání barevných kanálů.

Provádění barevných úprav

Všechny nástroje aplikace Photoshop pro nastavení barev pracují v podstatě stejně; mapují stávající rozsah hodnot obrazových bodů do nového rozsahu hodnot. Rozdíly mezi nástroji jsou v míře kontroly, kterou poskytují. Nástroje pro nastavení barev a nastavení jejich voleb jsou přístupné z panelu Přizpůsobení. Přehled nástrojů pro nastavení barev viz Příkazy pro nastavení barev.

Barvy v obraze můžete nastavit různými způsoby. Nejpružnější metodu představuje použití vrstvy úprav. Když vyberete nástroj pro nastavení barev v panelu Přizpůsobení, Photoshop automaticky vytvoří vrstvu úprav. Vrstvy úprav vám umožní experimentovat s různým nastavením barev a tónů bez trvalých změn obrazových bodů obrazu. Změny barev a tónů jsou uloženy ve vrstvě úprav, která funguje jako fotografický filtr, přes který se zobrazují vrstvy pod ním.

 1. Pokud chcete provádět změny v části obrazu, vyberte tuto část. Pokud nevytvoříte žádný výběr, úpravy se aplikují na celý obraz.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na ikonu úpravy na panelu Přizpůsobení.
  • Poklepejte na miniaturu existující vrstvy úprav v panelu Vrstvy.
  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení a volbou příkazu z podnabídky aplikovat úpravy přímo na vrstvu obrazu. Uvědomte si, že touto metodou vypustíte informace o obrazu.

  Nová vrstva úprav obsahuje masku vrstvy, která je standardně prázdná (nebo bílá); to znamená, že se vaše úprava aplikuje na celý obraz. (Pokud máte v obrazu při přidání vrstvy úprav aktivní výběr, maskuje úvodní maska vrstvy nevybranou oblast černou.) S použitím nástroje štětec můžete na masku malovat černé oblasti tam, kde nemá mít úprava na obraz vliv. Viz Úpravy masky vrstvy.

 3. Kliknutím na ikonu Zapnout/vypnout viditelnost vrstvy můžete přepínat mezi zobrazením s úpravami a bez nich.

  Poznámka:

  Chcete-li provedené změny zrušit, klikněte na tlačítko Obnovit .

Uložení nastavení úprav

Nastavení barevných úprav si můžete uložit a potom je použít na jiné obrázky. K uloženým přednastavením se dostanete z nabídky Přednastavení na panelu Vlastnosti. Také můžete vybrat volbu Načíst přednastavení z nabídky dialogového okna přizpůsobení barev. Pokud chcete uložit nastavení korekce barev pomocí příkazu Srovnat barvy, viz Sjednocení barev v různých obrazech.

 • Chcete-li si nastavení uložit do nabídky Přednastavení, vyberte v nabídce panelu volbu Uložit přednastavení. Tato volba je dostupná pro úpravy Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černá a bílá, Míchání kanálů a Selektivní barva.
 • Chcete-li uložit nastavení v dialogových oknech pro přizpůsobení obrazu Stíny a světla nebo Nahradit barvu, klepněte na tlačítko Uložit. V dialogových oknech pro přizpůsobení obrazu Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černobílý, Míchání kanálů nebo Selektivní barva vyberte z nabídky panelu příkaz Uložit přednastavení. Zadejte název nastavení a klepněte na Uložit.

Opětovné použití nastavení přizpůsobení

Jakmile je nastavení úpravy jednou uloženo, je uloženo jako přednastavení a můžete ho znovu aplikovat.

 • V nabídce Přednastavení na panelu Vlastnosti vyberte požadované přednastavení.
 • V dialogovém okně přizpůsobení klepněte na Načíst. Vyhledejte a načtěte soubor s uloženým nastavením. V dialogových oknech Křivky, Černobílý, Expozice, Odstín a sytost, Selektivní barva, Úrovně nebo Míchání kanálů se uložená přednastavení objeví v nabídce Přednastavení. Z volby Přednastavení zvolte Načíst přednastavení, chcete-li přednastavení, které se nezobrazuje v rozbalovací nabídce Přednastavení, načíst z jiného umístění.

Chcete-li odebrat výchozí přednastavení, přejděte do následujících složek, vyjměte přednastavení z těchto složek a restartujte Photoshop.

 • Operační systém Windows: [spouštěcí jednotka]/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [číslo verze]/Presets/[typ úpravy]/[název přednastavení]

 • Operační systém Mac OS: [spouštěcí jednotka]/Applications/Adobe Photoshop [číslo_verze]/Presets/[typ úpravy]/[název přednastavení]

Korekce barev v režimech CMYK a RGB

Přestože v režimu RGB můžete provádět všechny barevné a tónové korekce a většinu z nich i v režimu CMYK, zvolte režim uvážlivě. Vyhněte se vícenásobnému převodu mezi režimy, protože při každém převodu se barevné hodnoty zaokrouhlují a ztrácejí. Nepřevádějte obrazy RGB do režimu CMYK, pokud jsou určené pro zobrazení na obrazovce. U samostatných a tištěných obrazů CMYK neprovádějte korekce barev v režimu RGB.

Pokud musíte převést obraz z jednoho režimu do jiného, proveďte většinu korekcí tónů a barev v režimu RGB. Pak můžete použít režim CMYK pro jemné doladění. Výhody práce v režimu RGB:

 • RGB má méně kanálů. Díky tomu využívá váš počítač méně paměti.

 • RGB má širší rozsah barev než CMYK, a po nastavení se může zachovat více barev.

  Můžete si zobrazit kontrolní náhled barev, abyste viděli, jak budou vypadat barvy dokumentu, když budou reprodukovány na určitém výstupním zařízení.

Poznámka:

Obraz můžete v jednom okně upravovat v režimu RGB a zároveň si ho můžete prohlížet v barvách CMYK v jiném okně. Otevřete druhé okno příkazem Okna > Uspořádat > Nové okno pro (název souboru). Pro položku Nastavení kontrolního náhledu·vyberte·volbu·Pracovní·CMYK a·pomocí·příkazu·Kontrolní·náhled barev zapněte v¬jednom·z¬oken náhled CMYK.

Identifikace netisknutelných barev

Gamut je rozsah barev, které se mohou v barevném systému zobrazovat nebo tisknout. Barva, kterou je možné zobrazit v RGB, může být mimo gamut pro vaše nastavení CMYK, a nelze ji tedy vytisknout.

V režimu RGB můžete zjistit, zda je barva mimo gamut, následujícími způsoby:

 • Když umístíte ukazatel nad barvu mimo gamut, v panelu Informace se vedle hodnot CMYK objeví vykřičník.

 • V dialogu pro výběr barvy i v panelu Barvy se objeví výstražný trojúhelník . Když vyberete barvu mimo gamut, zobrazí se její nejbližší ekvivalent CMYK. Chcete‑li vybrat tento ekvivalent CMYK, klepněte na trojúhelník nebo na vzorek barvy.

  Při převodu obrazu RGB do CMYK převede Photoshop automaticky všechny barvy do gamutu. Uvědomte si, že v závislosti na vašich volbách převodu může dojít v obrazu ke ztrátě určitých detailů. Barvy v obraze mimo gamut můžete identifikovat nebo ručně opravit ještě před jejich převodem do režimu CMYK. K zvýraznění barev mimo gamut můžete použít příkaz Kontrola gamutu.

Nalezení netisknutelných barev

 1. Vyberte položku Zobrazení > Nastavení kontrolního náhledu a pak vyberte profil kontrolního tisku, podle kterého chcete provádět kontrolu gamutu.
 2. Zvolte Zobrazení > Kontrola gamutu.

Všechny obrazové body mimo gamut současného profilu prostoru náhledu se zvýrazní šedě.

Změna výstražné barvy gamutu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Průhlednost a gamut.
  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Průhlednost a gamut.
 2. V oblasti Kontrola gamutu klikněte na barevný vzorek, abyste zobrazili dialog pro výběr barvy. Pak zvolte novou výstražnou barvu a klikněte na OK.

  Abyste dosáhli dobrých výsledků, použijte barvu, která není v obraze obsažena.

 3. Zadejte hodnotu do pole Krytí, pak klikněte na OK.

  Tato volba určuje, do jaké míry bude podkladový obraz prosvítat skrz výstražnou barvu. Hodnoty mohou být v rozsahu od 1 do 100 %.

  Barva kontroly gamutu v aplikaci Photoshop
  Původní obraz a náhled barev mimo gamut, když je jako barva pro kontrolu gamutu vybraná modrá

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?