Úpravy tabulek indexovaných barev

Pomocí příkazu Tabulka barev můžete provádět změny v tabulce barev obrazu s indexovanými barvami. Tyto možnosti přizpůsobení jsou užitečné zejména pro pseudobarevné obrazy – obrazy, které zobrazují rozdíly úrovní šedé v barvách a ne v odstínech šedi. Pseudobarevné obrazy se často používají ve vědeckých a lékařských aplikacích. Přizpůsobení tabulky barev lze ale také použít pro vytváření speciálních efektů s obrazy s indexovanými barvami, které mají omezený počet barev.

Poznámka:

Pokud chcete jednoduše posunout barvy v pseudobarevném obraze, zvolte Obraz > Přizpůsobení a v podnabídce použijte příkazy pro úpravy barev.

Úpravy barev a přiřazení průhlednosti pomocí tabulky barev

Úpravami barev v tabulce barev můžete vytvářet speciální efekty nebo přiřadit průhlednost v obraze jedné barvě v tabulce.

 1. Otevřete obraz s indexovanými barvami.
 2. Vyberte položku Obraz > Režim > Tabulka barev.
 3. Chcete-li změnit jednu barvu, klikněte na ni a v dialogu Výběr barvy zvolte novou barvu.
 4. Chcete-li změnit rozsah barev, vyberte tažením v tabulce rozsah barev, které chcete změnit. V dialogu Výběr barvy zvolte požadovanou první barvu v rozsahu a klikněte na OK. Až se dialog pro výběr barvy zobrazí znovu, zvolte požadovanou poslední barvu v rozsahu a klikněte na OK.

  Barvy, které jste vybrali v dialogu Výběr barvy, se nacházejí v rozsahu vybraném v dialogovém okně Tabulka barev.

 5. Chcete-li barvě přiřadit průhlednost, vyberte v dialogovém okně Tabulka barev nástroj Kapátko a klikněte na barvu v tabulce nebo v obrazu. Navzorkovaná barva bude v obraze nahrazena průhledností.
 6. Kliknutím na tlačítko OK v dialogovém okně Tabulka barev použijete nové barvy na obraz v indexovaných barvách.

Výběr předdefinované tabulky barev

 1. Otevřete obraz s indexovanými barvami.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Obraz > Režim > Tabulka barev.

  • Zvolte Obraz > Režim > Indexovaná barva. V dialogovém okně Indexovaná barva zvolte Jiná z kontextové nabídky panelu. Tím se otevře dialogové okno Tabulka barev.

 3. V dialogovém okně Tabulka barev vyberte předdefinovanou tabulku z nabídky Tabulka.

  Vlastní

  Vytvoří vámi zadanou paletu.

  Černé těleso

  Zobrazí paletu založenou na různých barvách, které vyzařuje černé těleso při zahřívání – od černé přes červenou, oranžovou, žlutou až po bílou.

  Stupně šedi

  Zobrazí paletu s 256 úrovněmi šedi – od černé po bílou.

  Spektrum

  Zobrazí paletu založenou na barvách, které vznikají průchodem bílého světla optickým hranolem – od fialové, modré a zelené po žlutou, oranžovou a červenou.

  Systémová (Mac OS)

  Zobrazí standardní systémovou paletu Mac OS s 256 barvami.

  Systémová (Windows)

  Zobrazí standardní systémovou paletu Windows s 256 barvami.

Ukládání a načítání tabulek barev

Tabulky indexovaných barev můžete uložit pro použití v jiných obrazech aplikace Adobe Photoshop pomocí tlačítek Uložit a Načíst v dialogovém okně Tabulka barev. Když do obrazu načtete tabulku barev, barvy v obraze se změní tak, aby odpovídaly barvám na příslušných místech v nové tabulce barev.

Poznámka:

Uložené tabulky barev můžete také načíst do panelu Vzorník.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online