Tento dokument popisuje různé metody nastavení oříznutí obrazu, otočení a velikosti plátna.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje umění oříznutí a narovnávání obrázků v aplikaci Photoshop...
Bryan O'Neil Hughes

Oříznutí obrazu pomocí příkazu Oříznout

 1. Pro výběr části obrazu, kterou chcete zachovat, použijte nástroj pro výběr.
 2. Zvolte Obraz > Oříznout.

Oříznutí obrazu pomocí příkazu Oříznout podle

Příkaz Oříznout podle ořízne obraz odstraněním nežádoucích dat obrazu jiným způsobem než příkaz Oříznout. Obraz můžete oříznout odříznutím okolních průhledných obrazových bodů nebo obrazových bodů pozadí v barvě, kterou vyberete.

 1. Zvolte Obraz > Oříznout podle.
 2. V dialogovém okně Oříznout podle vyberte jednu z následujících voleb:
  • Průhledné obrazové body, chcete-li odříznout průhledné body na okrajích obrazu tak, aby zbyl co nejmenší obraz obsahující všechny neprůhledné obrazové body.
  • Barva obrazového bodu vlevo nahoře, chcete-li z obrazu odstranit plochu stejné barvy, jakou má levý horní obrazový bod.
  • Barva pravého dolního obrazového bodu, chcete-li z obrazu odstranit plochu stejné barvy, jakou má pravý dolní obrazový bod.
 3. Vyberte jednu nebo více oblastí obrazu, které chcete odříznout: Nahoře, Dole, Vlevo nebo Vpravo.

Oříznutí a narovnání skenovaných fotografií

Do skeneru můžete umístit několik fotografií a naskenovat je zároveň. Tím se vytvoří jeden obrazový soubor. Příkaz Oříznout a narovnat fotografie je automatizovaná funkce, která dokáže vytvořit samostatné obrazové soubory z naskenovaného obrazu s více obrazy.

Abyste dostali co nejlepší výsledky, měli byste v naskenovaném souboru nechat mezi obrazy alespoň tři milimetry široké mezery a pozadí (obvykle spodní strana krytu skeneru) by mělo mít jednotnou barvu bez podstatného „šumu“. Příkaz Oříznout a narovnat fotografie nejlépe funguje u obrazů s výraznými okraji. Pokud příkaz Oříznout a narovnat fotografie nezpracuje obrazový soubor správně, použijte nástroj oříznutí.

 1. Otevřete naskenovaný soubor obsahující obrazy, které chcete oddělit.
 2. Vyberte vrstvu obsahující obrazy.
 3. (Volitelně) Nakreslete rámeček výběru okolo obrazů, které chcete zpracovat.
 4. Zvolte Soubor > Automaticky > Oříznout a narovnat fotografie. Photoshop naskenované obrazy zpracuje a pak každý z nich otevře v jeho vlastním okně.

  Poznámka:

  Pokud příkaz Oříznout a narovnat fotografie některý z obrazů chybně rozdělí, vytvořte kolem tohoto obrazu i s částí pozadí hranici výběru a pak zvolte tento příkaz se stisknutou klávesu Alt. Stisknutí této modifikační klávesy znamená, že se má od pozadí oddělit jen jeden obraz.

Narovnání obrazu

Nástroj Pravítko poskytuje volbu Narovnat, která rychle zarovná obrazy s čarami horizontu, zdmi budov a dalšími klíčovými prvky.

 1. Vyberte nástroj pravítko . (V případě potřeby klikněte na nástroj Kapátko a podržte jej, čímž odkryjete nástroj Pravítko.)

 2. V obrazu táhněte napříč klíčovým svislým nebo vodorovným prvkem.

 3. V pruhu voleb klikněte na příkaz Narovnat.

  Photoshop narovná kresbu a automaticky ji ořízne. Chcete-li odkrýt oblasti, které zasahují za hranice nového dokumentu, klikněte na Upravit > Zpět.

  Poznámka:

  Automatickému ořezu obrazu zabráníte tak, že při kliknutí na příkaz Narovnat podržíte stisknutou klávesu Alt.

Otočení nebo převrácení celého obrazu

Poznámka:

Otočení obrazu je destruktivní úprava, která přímo mění informace souboru. Pokud chcete natočit zobrazení plátna nedestruktivní cestou, použijte nástroj Natočení.

Příkazy z nabídky Otočení obrazu umožňují otočit nebo převrátit celý obraz. Tyto příkazy nepracují s jednotlivými vrstvami nebo částmi vrstev, s cestami ani s hranicemi výběru. Pokud chcete otočit výběr nebo vrstvu, použijte příkazy z nabídky Transformovat nebo příkaz Libovolná transformace.

Otočení obrazu
Otáčení obrazů

A. Převrátit vodorovně B. Původní obraz C. Převrátit svisle D. Otočit o 90° doleva E. Otočit o 180° F. Otočit o 90° doprava 
 1. Zvolte příkaz Obraz > Natočení obrazu a z podnabídky zvolte jeden z následujících příkazů:

  180°

  Otočí obraz o půl otáčky.

  90° doprava

  Otočí obraz o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

  90° doleva

  Otočí obraz o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.

  Libovolné

  Otočí obraz o úhel, který určíte. Pokud vyberete tuto volbu, do textového pole Úhel zadejte hodnotu od -359,99 do 359,99. (V aplikaci Photoshop můžete zvolit buď doprava nebo doleva podle toho, zda chcete plátno natočit po směru nebo proti směru hodinových ručiček.) Pak klikněte na OK.

  Převrátit plátno vodorovně nebo svisle

  Převrátí obraz podle příslušné osy.

Změna velikosti plátna

Velikost plátna je plně upravitelná oblast obrazu. Pomocí příkazu Velikost plátna můžete zvětšit nebo zmenšit velikost plátna obrazu. Zvětšením velikosti plátna přidáte prostor okolo existujícího obrazu. Zmenšením velikosti plátna obraz oříznete. Pokud zvětšíte velikost plátna obrazu s průhledným pozadím, přidané plátno bude průhledné. Pokud obraz nemá průhledné pozadí, máte několik možností pro určení barvy přidaného plátna.

 1. Zvolte Obraz > Velikost plátna.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Do polí Šířka a Výška zadejte požadované rozměry plátna. Zvolte požadované jednotky z rozbalovacích nabídek vedle polí Šířka a Výška.
  • Vyberte Relativně a zadejte velikost, kterou chcete přidat nebo odebrat ze současné velikosti plátna. Zadáním kladného čísla plátno přidáte a zadáním záporného čísla část z plátna odeberete.
 3. V poli Ukotvení klikněte na jeden ze čtverců, abyste označili, kam chcete stávající obraz umístit na novém plátně.
 4. Vyberte volbu z nabídky Barva přidaného plátna:
  • Popředí, chcete-li nové plátno vyplnit platnou barvou popředí
  • Pozadí, chcete-li nové plátno vyplnit platnou barvou pozadí
  • Bílá, Černá nebo Šedá, chcete-li nové plátno vyplnit některou z těchto barev
  • Jiná, chcete-li barvu nového plátna vybrat pomocí dialogového okna pro výběr barvy

  Poznámka:

  Dialogové okno pro výběr barvy můžete také otevřít kliknutím na bílý čtvereček vpravo od nabídky Barva přidaného plátna.

  Nabídka Barva přidaného plátna není dostupná, pokud obraz neobsahuje vrstvu pozadí.

 5. Klikněte na OK.
  Zvolte, kde chce ukotvit obraz, a zvolte možnost Barva přidaného plátna
  Původní plátno a plátno přidané na pravou stranu obrazu s použitím barvy popředí

Vytvoření rámečku zvětšením plátna

Rámeček kolem fotografie můžete vytvořit zvětšením plátna a jeho vyplněním barvou.

Stylizovaný rámeček kolem fotografie také můžete vytvořit s použitím jedné z přednastavených akcí. Doporučujeme pracovat s kopií fotografie.

 1. Otevřete panel Akce. Zvolte Okna > Akce.
 2. V nabídce panelu Akce zvolte Rámečky.
 3. Ze seznamu zvolte jednu z akcí pro rámeček.
 4. Klikněte na tlačítko Spustit výběr.

  Akce se spustí a vytvoří rámeček kolem fotografie.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online