Příručka uživatele Zrušit

Úpravy cest

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Segmenty, součásti a body cesty

Cesta se skládá z jednoho nebo více přímých nebo zakřivených segmentů. Kotevní body označují koncové body segmentů cesty. Na zakřivených segmentech má každý vybraný kotevní bod jednu nebo dvě směrové úsečky, končící ve směrových bodech. Polohy směrových úseček a bodů určují velikost a tvar zakřiveného segmentu. Přesunutím těchto prvků se změní tvar křivek v cestě.

Photoshop: Segmenty cesty
Cesta

A. Zakřivený segment B. Směrový bod C. Směrová úsečka D. Vybraný kotevní bod E. Nevybraný kotevní bod 

Cesta může být uzavřená, bez začátku a konce (například kružnice), nebo otevřená, se zřetelnými koncovými body (například vlnovka).

Hladké křivky jsou spojené kotevními body zvanými hladké body. Ostře zakřivené cesty jsou spojeny rohovými body.

Photoshop: Hladký bod a rohový bod
Hladký bod a rohový bod

Když přesunete směrovou úsečku hladkého bodu, upraví se současně zakřivené segmenty na obou stranách bodu. Naproti tomu když přesunete směrovou úsečku rohového bodu, upraví se pouze křivka na stejné straně bodu, jako je upravovaná směrová úsečka.

Photoshop: Nastavení hladkého bodu a rohového bodu
Nastavení hladkého bodu a rohového bodu

Cesta nemusí být tvořena jedinou sérií navzájem propojených segmentů. Může obsahovat více samostatných a navzájem oddělených součástí cesty. Každý tvar ve vrstvě tvarů je součástí cesty, určené ořezovou cestou vrstvy.

Photoshop: Výběr jednotlivých součástí cesty
Vybrané jednotlivé součásti cesty

Výběr cesty

Když vyberete součást cesty nebo úsek cesty, zobrazí se všechny kotevní body ve vybrané části, včetně všech směrových úseček a směrových bodů, pokud je vybraný úsek zakřivený. Směrové manipulátory se zobrazí jako plné kroužky, vybrané kotevní body jako plné čtverečky a nevybrané kotevní body jako prázdné čtverečky.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat součást cesty (včetně tvaru ve vrstvě tvaru), vyberte nástroj Výběr cesty  a klikněte kdekoliv uvnitř součásti cesty. Pokud se cesta skládá z několika součástí, vybere se pouze ta součást cesty, která je pod ukazatelem.

  • Chcete-li vybrat segment cesty, vyberte nástroj Přímý výběr a klikněte na některý z kotevních bodů segmentu cesty nebo táhněte rámeček výběru přes část segmentu cesty.

  Photoshop: Nástroj Přímý výběr
  Segmenty vyberte tažením rámečku výběru.

 2. Chcete-li vybrat další součásti nebo segmenty cesty, vyberte nástroj Výběr cesty nebo nástroj Přímý výběr, pak stiskněte klávesu Shift a vyberte další cesty nebo segmenty.
  Poznámka:

  Když je vybraný nástroj pro přímý výběr, můžete vybrat celou cestu nebo její součást kliknutím uvnitř cesty se stisknutou klávesou Alt. Chcete-li při práci s většinou ostatních nástrojů aktivovat nástroj pro přímý výběr, umístěte ukazatel nad kotevní bod a stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Výběr více cest | Photoshop

Lze vybrat několik cest ve stejné vrstvě nebo v různých vrstvách.

 1. Na panelu Cesty proveďte kteroukoli z následujících akcí, aby byly cesty viditelné:

  • Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních cest.
  • Klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) vyberete nesousedící cesty.
 2. Vyberte Nástroj pro výběr cesty nebo Nástroj pro přímý výběr a proveďte některý z následujících postupů:

  • Táhněte nástrojem přes úseky.
  • Klepněte na cestu se stisknutou klávesou Shift.
 3. Chcete-li vybrat další součásti nebo segmenty cesty, vyberte nástroj pro výběr cesty nebo nástroj pro přímý výběr a pak stiskněte klávesu Shift a vyberte další cesty nebo segmenty.

  Poznámka:

  Můžete zvolit, že chcete s cestami pracovat v režimu izolace. Chcete-li izolovat pouze vrstvu, která obsahuje cestu, dvakrát na ni klikněte pomocí nástroje pro výběr. Jednu nebo několik vrstev lze izolovat pomocí položky nabídky Vybrat/Izolovat vrstvy nebo nastavení položky Filtrování vrstev na hodnotu Vybrané.

  Režim izolace lze ukončit několika způsoby:

  • vypnutím možnosti Filtrování vrstev,
  • přepnutím možnosti Filtrování vrstev na jinou hodnotu než Vybrané,
  • Dvojím kliknutím mimo cestu s použitím nástrojů pro výběr cesty 

Změna pořadí cest

Lze změnit pouze pořadí uložených cest, které nepatří mezi cesty Tvar, Text nebo Vektorová maska na panelu Cesty.

 1. Na panelu Cesty přetáhněte cestu do požadované pozice. V aplikaci Photoshop lze vybrat a přetáhnout více cest současně.

Duplikování cest

 1. Na panelu Cesty vyberte cestu, kterou chcete duplikovat. V aplikaci Photoshop lze vybrat více než jednu cestu.

 2. Proveďte některý z následujících úkonů:

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) cesty přetáhněte.
  • Zvolte položku Duplikovat cestu v nabídce panelu.

Zadání možností cesty

Můžete definovat barvu a tloušťku čar cesty podle vašich potřeb a dosáhnout tak lepší viditelnosti cesty. Při vytváření cesty, například pomocí nástroje Pero, klikněte v pruhu voleb na ikonu ozubeného kola (). Nyní zadejte barvu a tloušťku čar cesty. Můžete také určit, zda chcete zobrazit náhled segmentů cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími (efekt Cesta s perem).

Možnosti cesty: Tloušťka a barva

Úpravy segmentů cest

Segment cesty lze upravit kdykoli, ale úpravy existujících segmentů se mírně liší od kreslení nových segmentů. Při úpravách segmentů si pamatujte následující tipy:

 • Pokud kotevní bod spojuje dva segmenty, změní se při jeho přemístění vždy oba segmenty.

 • Při kreslení nástrojem Pero můžete dočasně aktivovat nástroj pro přímý výběr, abyste mohli upravit segmenty, které jste již nakreslili. Během kreslení stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

 • Pokud jste původně nakreslili hladký bod nástrojem pero, tažením směrového bodu se změní délka směrových úseček na obou stranách bodu. Když ale upravujete existující hladký bod nástrojem pro přímý výběr, změníte délku směrové úsečky pouze na straně, na které táhnete.

Přemísťování přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr  vyberte segment, který chcete upravit.
 2. Přetáhněte segment do nové polohy.

Nastavení délky nebo úhlu přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr  vyberte kotevní bod na segmentu, který chcete upravit.

 2. Přetáhněte kotevní bod do požadované polohy. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.

Nastavení polohy nebo tvaru zakřivených segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr  vyberte zakřivený segment nebo kotevní bod na kterémkoli ze dvou konců zakřiveného segmentu. Objeví se směrové úsečky, pokud nějaké existují. (Některé zakřivené segmenty používají pouze jednu směrovou úsečku.)
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit polohu segmentu, přetáhněte ho. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.

  Photoshop: Kliknutím vyberte zakřivený segment.
  Kliknutím vyberte zakřivený segment. Pak ho tažením upravte.

  • Chcete-li upravit tvar segmentu na obou stranách vybraného kotevního bodu, přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte pohyb na násobky 45°.

  Photoshop: Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.
  Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.

  Poznámka:

  Při úpravě segmentu cesty dojde rovněž k úpravě připojených segmentů, takže můžete intuitivně transformovat tvary cesty. Chcete-li upravit pouze segmenty mezi vybranými kotevními body, podobně jako ve starších verzích aplikace Photoshop vyberte v pruhu akcí možnost Tažení cesty omezení.

  Poznámka:

  Na segment nebo kotevní bod můžete také aplikovat transformace, jako je změna velikosti nebo otočení.

Odstranění segmentu

 1. (Volitelný krok) Pokud vytváříte otvor v uzavřené cestě, vyberte nástroj Přidat kotevní bod  a přidejte dva body v místě, kde má dojít k vyjmutí.
 2. Vyberte nástroj pro přímý výběr  a vyberte segment, který chcete odstranit.
 3. Odstraňte vybraný segment stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS). Dalším stisknutím klávesy Backspace nebo Delete odstraníte zbytek cesty.

Odstranění směrové úsečky bodu ukotvení

Prodloužení otevřené cesty

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete prodloužit. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit rohový bod, umístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit nový segment a klikněte. Pokud prodlužujete cestu končící hladkým bodem, bude nový segment zakřivený podle existující směrové úsečky.

  • Chcete-li vytvořit hladký bod, umístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit nový segment, a táhněte.

Spojení dvou otevřených cest

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete připojit k jiné cestě. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li spojit cestu s jinou otevřenou cestou, klepněte na koncový bod druhé cesty. Když umístíte nástroj pero přesně nad koncový bod druhé cesty, objeví se vedle ukazatele malý symbol spojení .

  • Chcete-li připojit novou cestu ke stávající cestě, nakreslete novou cestu vedle stávající cesty a pak přesuňte nástroj pero ke koncovému bodu stávající cesty (nevybrané). Klikněte na tento koncový bod, až uvidíte malý symbol spojení, který se objeví vedle ukazatele.

Přemísťování nebo posouvání kotevních bodů nebo segmentů s použitím klávesnice

 1. Vyberte kotevní bod nebo segment cesty.
 2. Stiskněte nebo podržte některou z kláves se šipkou na klávesnici, chcete-li posouvat po jednom obrazovém bodu ve směru šipky.

Podržte navíc klávesu Shift, chcete-li posouvat po 10 obrazových bodech najednou.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

Přidání kotevních bodů vám umožní lépe nastavit tvar cesty nebo může prodloužit otevřenou cestu. Nepřidávejte však více bodů, než je nutné. Cesty s menším počtem bodů se snadněji upravují, zobrazují a tisknou. Složitost cesty můžete snížit odstraněním nepotřebných bodů.

Paleta nástrojů obsahuje tři nástroje pro přidávání nebo odstraňování bodů: nástroj pero , nástroj pro přidání kotevního bodu  a nástroj pro odstranění kotevního bodu .

Standardně se nástroj pero změní na nástroj pro přidání kotevního bodu, když ho umístíte nad vybranou cestu, nebo na nástroj pro odstranění kotevního bodu, když ho umístíte nad kotevní bod. V pruhu akcí musíte vybrat možnost Auto +/-, abyste povolili automatickou změnu nástroje Pero na nástroj Přidat kotevní bod nebo Odstranit kotevní bod.

Je možné vybrat a upravit více cest současně. Během přidávání kotevních bodů můžete také klikáním a přetahováním měnit tvar cesty.

Poznámka:

K odstranění kotevních bodů nepoužívejte klávesy Delete nebo Backspace ani příkazy Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Vymazat. Tyto klávesy a příkazy odstraní daný bod i segmenty čáry spojené s tímto bodem.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Vyberte nástroj Pero, nástroj Přidat kotevní bod nebo nástroj Odstranit kotevní bod.
 3. Chcete-li přidat kotevní bod, umístěte ukazatel nad segment cesty a klikněte. Chcete-li odstranit kotevní bod, umístěte ukazatel na kotevní bod a klikněte.

Vypnutí nebo dočasné potlačení automatického přepínání nástroje pero

Můžete potlačit automatické přepínání nástroje pero na nástroj pro přidání kotevního bodu nebo nástroj pro odstranění kotevního bodu. To je užitečné, když chcete začít novou cestu nad existující cestou.

 • V aplikaci Photoshop odznačte volbu Auto +/- v pruhu voleb.

Změna hladkého bodu na rohový bod a naopak

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Vyberte nástroj pro změnu kotevního bodu nebo použijte nástroj pero a podržte stisknutou klávesu Alt.
  Poznámka:

  Chcete-li aktivovat nástroj pro změnu bodu, když je vybraný nástroj pro přímý výběr, umístěte kurzor nad kotevní bod a stiskněte Ctrl+Alt (Windows) nebo Apple+Alt (Mac OS).

 3. Umístěte nástroj změnit bod nad kotevní bod, který chcete převést, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit rohový bod na hladký bod, táhněte z rohového bodu, aby se objevily směrové úsečky.

  Photoshop: Změna hladkého bodu na rohový bod
  Vytvoření hladkého bodu vytažením směrového bodu z rohového bodu

  • Chcete-li změnit hladký bod na rohový bod bez směrových úseček, klikněte na hladký bod.

  Photoshop: Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod
  Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod

  • Chcete-li změnit rohový bod bez směrových úseček na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, nejdříve vytáhněte směrový bod z rohového bodu (tím z něj uděláte hladký bod se směrovými úsečkami). Uvolněte pouze tlačítko myši (nepouštějte klávesy, které jste případně použili pro přepnutí na nástroj pro změnu kotevního bodu), a pak přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  • Chcete-li změnit hladký bod na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  Photoshop: Změna hladkého bodu na rohový bod
  Změna hladkého bodu na rohový bod

Úpravy součástí cesty

Součást cesty (včetně tvaru ve vrstvě tvaru) můžete přemístit na libovolné místo v obrazu. Součásti cesty můžete kopírovat uvnitř obrazu nebo mezi dvěma obrazy aplikace Photoshop. Pomocí nástroje pro výběr cesty můžete navzájem se překrývající součásti cesty sloučit do jediné součásti cesty. Všechny vektorové objekty, ať jsou popsané uloženou cestou, pracovní cestou nebo vektorovou maskou, můžete přemístit, kopírovat, odstranit nebo můžete změnit jejich tvar.

Můžete také použít příkazy Kopírovat a Vložit, chcete-li kopírovat vektorové objekty mezi obrazem v aplikaci Photoshop a obrazem v jiné aplikaci, jako je aplikace Adobe Illustrator.

Změna režimu překrývání pro vybranou součást cesty

 1. S použitím nástroje pro výběr cesty  táhněte rámeček výběru, abyste vybrali existující oblasti cesty.
 2. V pruhu voleb zvolte možnost oblasti tvaru v rozbalovací nabídce Operace cesty:

  Zkombinovat tvary

  Přidá oblast cesty k oblastem cesty, se kterými se překrývá.

  Odečíst od oblasti tvaru 

  Odebere oblast cesty od oblastí cesty, se kterými se překrývá.

  Průsečík oblastí tvarů 

  Omezí oblast na průsečík oblasti vybrané cesty s oblastmi cesty, se kterými se překrývá.

  Vyloučit překrývající se oblasti tvarů 

  Vyloučí oblasti překrytí.

Zobrazení nebo skrytí vybrané součásti cesty

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Cílovou cestu.
 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Tento příkaz také zobrazí nebo skryje mřížku, vodítka, okraje výběru, anotace a řezy.

Přemístění cesty nebo součásti cesty

 1. Vyberte název cesty v panelu Cesty a pomocí nástroje pro výběr cesty  vyberte v obraze cestu. Chcete-li vybrat více součástí cesty, přidávejte jednotlivé součásti cesty k výběru tím, že na každou z nich kliknete se stisknutou klávesou Shift.
 2. Přetáhněte cestu do nové polohy. Pokud přesunete nějakou část cesty za hranice plátna, je skrytá část cesty stále dostupná.
  Photoshop: Přetažení cesty do nové polohy
  Přetažení cesty do nové polohy

  Poznámka:

  Pokud přetáhnete cestu tak, že je ukazatel nástroje pro přesun nad jiným otevřeným obrazem, cesta se zkopíruje do tohoto obrazu.

Změna tvaru součásti cesty

 1. Vyberte název cesty v panelu Cesty a pomocí nástroje pro přímý výběr  vyberte v cestě kotevní bod.
 2. Přetáhněte kotevní bod nebo jeho směrové úsečky do jiné polohy.

Sloučení překrývajících se součástí cesty

 1. Vyberte název cesty v panelu Cesty a vyberte nástroj pro výběr cesty .
 2. Chcete-li vytvořit ze všech překrývajících se komponent jednu komponentu, zvolte Sloučit komponenty tvarů v rozbalovací nabídce Operace cesty v pruhu voleb.

Zkopírování součásti cesty nebo cesty

Proveďte některý z následujících úkonů:

 • Chcete-li při přemísťování součást cesty zkopírovat, vyberte název cesty v panelu Cesty a klepněte na součást nástrojem pro výběr cesty . Pak přetáhněte vybranou cestu se stisknutou klávesou Alt.
 • Chcete-li cestu zkopírovat bez přejmenování, přetáhněte název cesty v panelu Cesty na tlačítko Nová cesta  dole v panelu.
 • Chcete-li cestu zkopírovat a přejmenovat, podržte klávesu Alt a přetáhněte cestu v panelu Cesty na tlačítko Nová cesta dole v panelu. Nebo vyberte cestu, kterou chcete zkopírovat, a z nabídky panelu Cesty zvolte příkaz Duplikovat cestu. V dialogovém okně Duplikovat cestu zadejte nový název cesty a klikněte na OK.
 • Chcete-li zkopírovat cestu nebo součást cesty do jiné cesty, vyberte cestu nebo součást cesty, kterou chcete zkopírovat, a zvolte Úpravy > Kopírovat. Pak vyberte cílovou cestu a zvolte Úpravy > Vložit.

Kopírování součástí cesty mezi dvěma soubory aplikace Photoshop

 1. Otevřete oba obrazy.
 2. Ve zdrojovém obrazu vyberte nástrojem pro výběr cesty  celou cestu nebo součásti cesty, které chcete zkopírovat.
 3. Součást cesty zkopírujte jedním z následujících způsobů:
  • Přetáhněte součást cesty ze zdrojového obrazu do cílového obrazu. Součást cesty se zkopíruje do aktivní cesty v panelu Cesty.

  • Ve zdrojovém obrazu vyberte název cesty v panelu Cesty a zkopírujte cestu příkazem Úpravy > Kopírovat. V cílovém obrazu zvolte Úpravy > Vložit. Touto metodou můžete také zkombinovat cesty ve stejném obrazu.

  • Chcete-li součást cesty vložit do cílového obrazu, vyberte součást cesty ve zdrojovém obrazu a zvolte Úpravy > Kopírovat. V cílovém obrazu zvolte Úpravy > Vložit.

Odstranění součásti cesty

 1. Vyberte název cesty v panelu Cesty a klikněte na součást cesty nástrojem pro výběr cesty .
 2. Odstraňte vybranou součást cesty stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).

Zarovnání a rozmístění součástí cesty

Součásti cesty popsané v rámci jedné cesty můžete zarovnat nebo rovnoměrně rozmístit. Můžete například zarovnat levé okraje několika tvarů obsažených v jedné vrstvě nebo rovnoměrně rozmístit několik součástí cesty v pracovní cestě podle jejich vodorovných středů.

Poznámka:

Chcete-li zarovnat tvary, které jsou na různých vrstvách, použijte nástroj pro přesun.

 • Chcete-li zarovnat komponenty, vyberte je pomocí nástroje Výběr cesty . Poté vyberte volbu z rozbalovací nabídky Zarovnání cesty v pruhu voleb.
Photoshop: Volby zarovnání
Volby zarovnání

 • Chcete-li rozmísťovat komponenty, vyberte alespoň tři z nich. Poté vyberte volbu z rozbalovací nabídky Uspořádání cesty v pruhu voleb.
Photoshop: Volby rozmístění
Volby rozmístění

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop

V této epizodě série The Complete Picture předvádí Julieanne pět svých oblíbených funkcí pro práci s vektory v aplikaci Photoshop.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.