O vytváření obrazů pro video

V aplikaci Photoshop lze vytvářet obrazy s různými poměry stran, které se pak správně zobrazují na zařízeních, jako jsou například videomonitory. Výběrem určité volby pro video (s použitím dialogového okna Nový) můžete kompenzovat změny měřítka při začleňování finálního obrazu do videa.

Bezpečné zóny

Přednastavení Film a video také vytvoří dokument s netištěnými vodítky, která vymezují bezpečné oblasti obrazu pro akce a pro titulky. S použitím voleb z nabídky Velikost můžete vytvářet obrazy pro konkrétní systémy videa – NTSC, PAL nebo HDTV.

Bezpečné zóny jsou užitečné při úpravách pro vysílání a videokazety. Většina běžných televizorů používá proces nazývaný overscan, který ořízne část vnějších okrajů obrazu a tím umožní zvětšení středu obrazu. Míra tohoto oříznutí není u jednotlivých televizorů stejná. Aby bylo zajištěno, že se všechno vejde do oblasti, která se zobrazuje na většině televizorů, umísťujte text uvnitř bezpečné zóny pro titulky a všechny ostatní důležité prvky uvnitř bezpečné zóny pro akce.

Photoshop: Bezpečné zóny název a akce
Vodítka přednastavené velikosti souboru pro video

A. Bezpečná oblast pro akce (vnější obdélník) B. Bezpečná oblast pro titulky (vnitřní obdélník) 

Poznámka:

Pokud vytváříte obsah pro web nebo pro CD, bezpečné zóny pro titulky a akce se na váš projekt nevztahují, protože na těchto médiích se zobrazuje celý obraz.

Volby náhledu

Abyste mohli snadněji vytvářet obrazy pro video, nabízí Photoshop režim zobrazení Korekce poměru stran obrazových bodů, který zobrazuje obraz s určeným poměrem stran obrazových bodů. Přesnější náhledy nabízí také příkaz aplikace Photoshop Náhled videa, který umožňuje okamžitý náhled zpracovávaného dokumentu na zobrazovacím zařízení, například na videomonitoru. Chcete-li tuto funkci použít, musíte mít zařízení spojené s počítačem pomocí portu FireWire (IEEE 1394). Viz také Zobrazení náhledu dokumentu na videomonitoru. Další informace o FireWire (IEEE 1394) najdete na webových stránkách společnosti Apple.

Další důležité aspekty

Aplikace Adobe After EffectsAdobe Premiere Pro podporují soubory PSD vytvořené v aplikaci Photoshop. Pokud ale používáte jiné aplikace pro film a video, možná byste měli při vytváření obrazů určených pro video brát v úvahu také následující informace:

 • Některé programy pro úpravy videa umějí importovat jednotlivé vrstvy ze souboru PSD s více vrstvami.

 • Pokud je v souboru průhlednost, některé programy pro úpravy videa ji umějí zachovat.

 • Pokud máte v souboru masku vrstvy nebo více vrstev, nemusíte vrstvy sloučit do jedné, ale místo toho můžete do souboru ve formátu PSD vložit kopii obrazu sloučenou do jedné vrstvy, abyste zajistili maximální zpětnou kompatibilitu.

Poměr stran

Poměr stran snímků udává poměr šířky k výšce v rozměrech obrazu. Například DV NTSC má poměr stran snímků 4:3 (neboli šířku 4 ku výšce 3) a typický širokoúhlý snímek má poměr stran 16:9. Některé videokamery umí nahrávat různé poměry stran snímků. Mnohé kamery s širokoúhlým režimem používají poměr stran 16:9. Existuje mnoho profesionálních filmů natočených s použitím ještě širších poměrů stran.

Photoshop: Poměr stran
Snímek s poměrem stran snímků 4:3 (vlevo) a širší snímek s poměrem stran 16:9 (vpravo)

Poměr stran obrazových bodů udává poměr šířky k výšce pro jednotlivý obrazový bod ve snímku. Různé normy pro video používají různé poměry stran v obrazových bodech. Například mnoho standardů počítačového videa definuje snímek s poměrem stran 4:3 jako snímek o rozměrech 640 krát 480 obrazových bodů, z čehož vyplývá, že tyto obrazové body jsou čtvercové. Obrazové body počítačového videa v tomto příkladu mají poměr stran obrazových bodů 1:1 (jsou čtvercové), zatímco obrazové body DV NTSC mají poměr stran obrazových bodů 0.91 (nejsou čtvercové). Obrazové body digitálního videa (DV), které jsou vždy obdélníkové, jsou orientovány svisle v systémech produkujících video NTSC a vodorovně v systémech produkujících video PAL.

Pokud obdélníkové obrazové body zobrazíte beze změny na monitoru se čtvercovými obrazovými body, bude vzhled obrazů zkreslený – například místo kružnic se zobrazí elipsy. Ale při zobrazení na vysílacím monitoru budou mít obrazy správné proporce, protože tyto monitory používají obdélníkové obrazové body.

Poznámka:

Při kopírování nebo importování obrazů do dokumentu s nečtvercovými obrazovými body Photoshop automaticky obraz převede a upraví jeho velikost podle poměru stran obrazových bodů dokumentu. Správnou velikost získají rovněž obrazy importované z aplikace Adobe Illustrator.

Photoshop: Příklady poměrů stran obrazových bodů a snímků
Poměry stran obrazových bodů a snímků

A. Obraz se čtvercovými obrazovými body a poměrem stran snímku 4:3 zobrazený na (počítačovém) monitoru používajícím čtvercové obrazové body s poměrem stran 4:3 B. Obraz se čtvercovými obrazovými body a poměrem stran snímku 4:3 správně interpretovaný pro zobrazení na (televizním) monitoru používajícím nečtvercové obrazové body s poměrem stran 4:3 C. Obraz se čtvercovými obrazovými body a poměrem stran snímku 4:3 nesprávně interpretovaný pro zobrazení na (televizním) monitoru používajícím nečtvercové obrazové body s poměrem stran 4:3 

Vytvoření obrazu určeného pro video

 1. Vytvořte nový dokument.
 2. Z nabídky Přednastavení v dialogovém okně Nový zvolte přednastavení Film a video.
 3. Zvolte vhodnou velikost pro systém videa, ve kterém se bude obraz zobrazovat.
 4. Klikněte na Další volby a určete profil barev a specifický poměr stran obrazových bodů.

  Poznámka:

  Dokumenty s nečtvercovými obrazovými body se standardně otevírají se zapnutou volbou Korekce poměru stran obrazových bodů. Tímto nastavením se změní velikost obrazu, jako kdyby byl zobrazen na zařízení s nečtvercovými obrazovými body (obvykle na videomonitoru).

 5. Chcete-li si prohlédnout, jak by obraz vypadal na počítačovém monitoru (se čtvercovými obrazovými body), zvolte Zobrazení > Korekce poměru stran obrazových bodů.
  Photoshop: Kruh se zapnutou a vypnout volbou Korekce poměru stran obrazových bodů.
  Kružnice v dokumentu NTSC DV (720 x 480 obrazových bodů) zobrazená na počítačovém monitoru (se čtvercovými obrazovými body) se zapnutou volbou Korekce poměru stran obrazových bodů (nahoře) a s vypnutou volbou Korekce poměru stran obrazových bodů (dole)

  Poznámka:

  Obraz můžete mít současně zobrazený se zapnutou volbou Korekce poměru stran obrazových bodů a bez této korekce. Když máte otevřený obraz s nečtvercovými obrazovými body a zapnutou volbu Korekce poměru stran obrazových bodů, zvolte Okna > Uspořádat > Nové okno pro [název dokumentu]. Zatímco je nové okno aktivní, zvolte Zobrazení > Korekce poměru stran obrazových bodů, abyste tuto korekci vypnuli.

 6. Pokud máte zobrazovací zařízení, například videomonitor, připojený k počítači přes port FireWire, můžete na takovém zařízení zobrazit náhled dokumentu:
  • Chcete-li před zobrazením náhledu nastavit volby výstupu, zvolte Soubor > Export > Náhled videa.

  • Chcete-li zobrazit náhled obrazu bez nastavování voleb výstupu, zvolte Soubor > Export > Poslat náhled videa do zařízení.

Poznámka:

Při vytváření obrazů pro video můžete načíst sadu akcí pro video (dodávaných s aplikací Photoshop), které automatizují určité úkony – například změnu velikosti obrazů podle rozměrů videa v obrazových bodech a nastavení poměru stran obrazových bodů.

Načtení akcí pro video

U obrazů určených pro video akce automatizují některé úlohy, například omezení rozsahu jasu a úrovní sytosti v obrazu pro zajištění souladu se standardy vysílání, změnu velikosti a převod obrazu na nečtvercové obrazové body pro použití v DVD prezentacích (NTSC a PAL, standardní a širokoúhlé poměry stran), vytvoření alfa kanálu ze všech aktuálně viditelných vrstev, přizpůsobení oblastí obrazu (zejména tenkých čar), které mohou způsobovat blikání prokládaného řádkování, a generování překrytí pro bezpečnou oblast pro titulky.

 1. Příkazem Okna > Akce zobrazte panel Akce.
 2. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu a zvolte z nabídky příkaz Video akce.

Přizpůsobení poměru stran obrazových bodů

V existujících dokumentech můžete vytvořit vlastní poměr stran obrazových bodů a také můžete odstranit nebo přenastavit poměr stran obrazových bodů původně určený pro určitý dokument.

Přiřazení hodnoty poměru stran obrazových bodů pro existující dokument

 1. Když máte otevřený dokument, zvolte Zobrazení > Poměr stran obrazových bodů a pak zvolte poměr stran obrazových bodů, který je kompatibilní s formátem videa, pro který chcete soubor aplikace Photoshop použít.

Vytvoření vlastního poměru stran obrazových bodů

 1. Když máte otevřený dokument, zvolte Zobrazení > Poměr stran obrazových bodů > Vlastní poměr stran obrazových bodů.
 2. V dialogovém okně Uložit poměr stran obrazových bodů zadejte hodnotu do textového pole Faktor, pojmenujte vlastní poměr stran obrazových bodů a klikněte na OK.

  Tento nový poměr stran obrazových bodů se objeví jak v nabídce Poměr stran obrazových bodů v dialogovém okně Nový, tak v nabídce Zobrazení > Poměr stran obrazových bodů.

Odstranění hodnoty poměru stran obrazových bodů

 1. Když máte otevřený dokument, zvolte Zobrazení > Poměr stran obrazových bodů > Odstranit poměr stran obrazových bodů.
 2. V dialogovém okně Odstranit poměr stran obrazových bodů vyberte z nabídky Poměr stran obrazových bodů položku, kterou chcete odstranit, a pak klikněte na Odstranit.

Obnovení hodnoty poměru stran obrazových bodů

 1. Když máte otevřený dokument, zvolte Zobrazení > Poměr stran obrazových bodů > Obnovit poměry stran obrazových bodů.
 2. V dialogovém okně zvolte jednu z následujících voleb:

  Přidat

  Nahradí platné hodnoty poměru stran obrazových bodů výchozími hodnotami a přidá k nim všechny vaše vlastní hodnoty. Tato volba je vhodná, pokud jste odstranili výchozí hodnotu a chcete ji vrátit do nabídky, ale přitom chcete také zachovat všechny vlastní hodnoty.

  OK

  Nahradí platné hodnoty poměru stran obrazových bodů výchozími hodnotami. Vaše vlastní hodnoty poměru stran obrazových bodů se odstraní.

  Zrušit

  Zruší příkaz.

Příprava obrazů pro použití v aplikaci After Effects

Soubor aplikace Photoshop (PSD) můžete importovat přímo do projektu aplikace After Effects, přičemž můžete zachovat jednotlivé vrstvy, styly vrstev, průhledné oblasti, masky vrstev a vrstvy úprav (takže se zachovají jednotlivé elementy pro animaci).

 

Poznámka:: Optimálních výsledků dosáhnete, budete-li pracovat v režimu RGB, který je používán v aplikaci After Effects. Aplikace After Effects CS3 a novější verze mohou převádět soubory z formátu CMYK do formátu RGB. V aplikaci After Effects 7 a starších verzích to není možné.

Než vyexportujete soubor aplikace Photoshop s vrstvami, který chcete použít v aplikaci After Effects, proveďte následující úkony, aby se zkrátila doba zobrazení náhledu a vykreslování a nedocházelo k potížím při importu a aktualizaci vrstev aplikace Photoshop.

 

 • Uspořádejte a pojmenujte vrstvy. Pokud v dokumentu aplikace Photoshop po importu do aplikace After Effects přejmenujete nebo odstraníte vrstvu, aplikace After Effects přejmenovanou nebo odstraněnou vrstvu nenalezne. Na panelu Projekt v aplikaci After Effects bude taková vrstva uvedena jako chybějící. (Také můžete vrstvy seskupit do inteligentních objektů. Například: Pokud jste použili sadu vrstev k vytvoření objektu v popředí a další sadu vrstev k vytvoření pozadí, můžete každou takovou sadu vrstev seskupit jako samostatný inteligentní objekt a snadno vytvořit animaci, ve které objekt popředí letí před objektem pozadí.)
 • Každá vrstva musí mít jedinečný název. Duplicitní názvy vrstev mohou vést k omylům.
 • Z nabídky Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD a PSB v dialogovém okně Předvolby > Zpracování souboru zvolte Vždy.
 • V dialogovém okně Nový dokument použijte vhodné přednastavení rozměrů v obrazových bodech pro video a film.
 • Veškeré potřebné barevné korekce, změny velikosti, oříznutí nebo jiné úpravy proveďte v aplikaci Photoshop, aby aplikace After Effects nemusela obraz dále zpracovávat. (Obrazu také můžete přiřadit profil barev odpovídající zamýšlenému typu výstupu, například Doporučení 601 NTSC nebo Doporučení 709. Aplikace After Effects může načíst vložené profily barev a podle nich interpretovat barvy obrazu. Další informace o profilech barev naleznete v části Práce s profily barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online