Vytvoření vyseknutí

Volby vyseknutí umožňují určit, které vrstvy se mají vyseknout, aby byl vidět obsah dalších vrstev. Můžete například použít textovou vrstvu k vyseknutí vrstvy barevných korekcí a zobrazit část obrazu v původních barvách.

Chcete-li vytvořit efekt vyseknutí, musíte se rozhodnout, která vrstva bude vytvářet tvar vyseknutí, které vrstvy se vyseknou, a které vrstvy se tím odhalí. Pokud chcete odhalit jinou vrstvu než Pozadí, můžete umístit vrstvy, které chcete použít, do skupiny nebo do ořezové masky.

Photoshop: Vyseknutí
Logo farmy s mělkým vyseknutím do vrstvy pozadí

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů v panelu Vrstvy:
  • Chcete-li odhalit pozadí, umístěte vrstvu, která vytvoří vyseknutí, nad vrstvy, které se vyseknou, a zkontrolujte, že spodní vrstva v obrazu je vrstva pozadí. (Abyste změnili normální vrstvu na vrstvu Pozadí, zvolte Vrstva > Nová > Pozadí z vrstvy).

  • Chcete-li odhalit vrstvu nad pozadím, umístěte vrstvy, které chcete vyseknout, do skupiny. Horní vrstva ve skupině prosekne seskupené vrstvy po následující vrstvu pod skupinou.

  • Chcete-li odhalit základní vrstvu ořezové masky, umístěte vrstvy, které chcete použít, do ořezové masky. (Viz Odhalení vrstev s ořezovými maskami.) Pro základní vrstvu vyberte volbu Prolnout oříznuté vrstvy jako skupinu. (Viz Seskupení efektů prolnutí.)

 2. Vyberte horní vrstvu (vrstvu, která vytvoří vyseknutí).
 3. Chcete-li zobrazit volby prolnutí, buď dvakrát klikněte na vrstvu (kdekoliv mimo název vrstvy nebo miniaturu), zvolte Vrstva > Styl vrstvy >Volby prolnutí nebo z nabídky panelu Vrstvy zvolte Volby prolnutí.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit volby prolnutí pro textovou vrstvu, zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí nebo zvolte Volby prolnutí z nabídky tlačítka Přidat styl vrstvy v dolní části panelu Vrstvy.

 4. Zvolte volbu z rozbalovací nabídky Vyseknutí:
  • Vyberte Mělké, chcete-li vyseknout po nejbližší možné ukončení, jakým je například první vrstva za skupinou vrstev nebo základní vrstva ořezové masky.

  • Vyberte Hluboké, chcete-li vyseknout po pozadí. Pokud obraz neobsahuje vrstvu pozadí, vysekne volba Hluboké až do průhlednosti.

  Poznámka:

  Pokud nepoužíváte skupinu vrstev ani ořezovou masku, volby Mělké i Hluboké vytvoří vyseknutí, které odkryje vrstvu pozadí (nebo průhlednost, pokud spodní vrstva není vrstva pozadí).

 5. Chcete-li vytvořit efekt vyseknutí, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zmenšete krytí výplně.

  • Pomocí voleb v nabídce Režim prolnutí změňte režim prolnutí, abyste odkryli spodní obrazové body.

 6. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online