Uspořádání vrstev obrázku můžete snadno změnit na panelu Vrstvy nebo přímo v okně dokumentu. Vrstvy můžete také zamknout a chránit tak jejich obsah.

Změna pořadí překrývání vrstev a skupin

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte vrstvu nebo skupinu v panelu Vrstvy nahoru nebo dolů. Uvolněte tlačítko myši, když je zvýrazněná linka tam, kam chcete umístit vrstvu nebo skupinu.

  • Chcete-li přesunout vrstvu do skupiny, přetáhněte vrstvu do složky skupiny . Pokud je skupina zavřená, umístí se vrstva na dolní konec skupiny.

  • Vyberte vrstvu nebo skupinu, zvolte Vrstva > Uspořádat a zvolte příkaz z podnabídky. Pokud je vybraná vrstva ve skupině, vztahuje se příkaz na pořadí překrývání uvnitř skupiny. Pokud vybraná vrstva není ve skupině, vztahuje se příkaz na pořadí překrývání v celém panelu Vrstvy.

  • Chcete-li obrátit pořadí vybraných vrstev, zvolte Vrstva > Uspořádat > Obrátit. Tato volba bude ztlumená, pokud nejsou vybrané alespoň dvě vrstvy.

  Poznámka:

  Vrstva pozadí je podle své definice vždy zcela dole v pořadí překrývání. Proto příkaz Zcela dozadu umístí vybranou položku bezprostředně nad vrstvu pozadí.

Přesunutí obsahu vrstev

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvy obsahující objekty, které chcete přesunout.
 2. Vyberte nástroj pro přesun .

  Poznámka:

  Vrstvy, které chcete přesunout, můžete vybrat přímo v okně dokumentu. V pruhu voleb nástroje pro přesun vyberte Vybrat automaticky a v rozevírací nabídce zvolte Vrstva. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více vrstev. Vyberte možnost Vybrat automaticky, pak zvolte Skupina, aby se při výběru jedné vrstvy ze skupiny vybrala celá skupina.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V okně dokumentu přetáhněte libovolný objekt na jednu z vybraných vrstev. (Všechny objekty ve vrstvě se přesunou společně.)

  • Stisknutím klávesy se šipkou posuňte objekty o 1 obrazový bod.

  • Podržte klávesu Shift a stiskněte klávesu se šipkou, abyste posunuli objekty o 10 obrazových bodů.

Otočení vrstvy

 1. Z panelu Vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete otočit.
 2. Pokud je v obraze něco vybrané, zvolte Výběr > Odznačit.
 3. Zvolte Úpravy > Transformace > Otočit. Objeví se rámeček, který ohraničuje hranice vrstvy (nazývá se ohraničovací rámeček).
 4. Přesuňte ukazatel mimo ohraničovací rámeček (ukazatel se změní na zahnutou dvoustrannou šipku), a pak táhněte. Chcete-li omezit otáčení na kroky po 15°, podržte klávesu Shift.
 5. Když jste s výsledkem spokojeni, stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) nebo v pruhu voleb klikněte na značku zaškrtnutí. Chcete-li otočení zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo v pruhu voleb klikněte na ikonu Zrušit transformaci.

Zamknutí vrstev

Vrstvy můžete zcela nebo částečně zamknout, abyste ochránili jejich obsah. Můžete například vrstvu úplně zamknout, když jste ji zcela dokončili. Vrstvu lze částečně zamknout v případě, že má správně nastavenou průhlednost a styly, ale stále se rozhodujete o její pozici. Když je vrstva zamknutá, zobrazuje se vpravo od názvu vrstvy ikona zámku . Ikona zámku je plná, když je vrstva úplně zamknutá; ikona je nevyplněná, když je vrstva zamknutá jen částečně.

Zamknutí všech vlastností vrstvy nebo skupiny

 1. Vyberte vrstvu nebo skupinu.
 2. V panelu Vrstvy klikněte na Zamknout vše .

  Poznámka:

  Vrstvy v zamknuté skupině se zobrazují se ztlumenou ikonu zámku .

Částečné zamknutí vrstvy

 1. Vyberte vrstvu.
 2. Klikněte na jednu nebo více voleb zamknutí v panelu Vrstvy.

  Zamknout průhledné obrazové body 

  Omezí úpravy na neprůhledné části vrstvy. Tato volba je ekvivalentem volby Zachovat průhlednost ve starších verzích aplikace Photoshop.

  Zamknout obrazové body 

  Zabrání úpravám obrazových bodů vrstvy s použitím kreslicích nástrojů.

  Zamknout polohu 

  Zabrání přemístění obrazových bodů vrstvy.

  Poznámka:

  Pro textové vrstvy a vrstvy tvarů jsou volby Zamknout průhledné obrazové body a Zamknout obrazové body standardně vybrané a nelze je vypnout.

Aplikování voleb zamknutí na vybrané vrstvy nebo skupinu

 1. Vyberte více vrstev nebo skupinu.
 2. Zvolte Zamknout vrstvy nebo Zamknout všechny vrstvy ve skupině z nabídky Vrstvy nebo z nabídky panelu Vrstvy.
 3. Vyberte volby zamknutí a klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online