Vysvětlení tvarů a cest

Kreslení v aplikaci Adobe Photoshop zahrnuje vytváření vektorových tvarů a cest. V aplikaci Photoshop můžete kreslit s použitím nástrojů tvarů, nástroje pero nebo nástroje cesta od ruky. Volby pro jednotlivé nástroje jsou k dispozici v pruhu voleb.

Před tím, než začnete v aplikaci Photoshop kreslit, musíte v pruhu voleb zvolit režim kreslení. Zvolený režim kreslení určuje, zda vytváříte vektorový tvar na jeho vlastní vrstvě, pracovní cestu na stávající vrstvě nebo rastrovaný tvar na stávající vrstvě.

Vektorové tvary jsou čáry a křivky, které nakreslíte pomocí nástrojů pro tvary nebo nástroje pero. (Další informace naleznete v částech Kreslení tvarů a Kreslení pomocí nástrojů pera.) Vektorové tvary jsou nezávislé na rozlišení – při změně velikosti, tisku na PostScriptové tiskárně, uložení do souboru PDF nebo importu do aplikace pracující s vektorovými grafikami zůstávají jejich okraje ostré. Můžete si vytvořit knihovny vlastních tvarů a upravit obrys tvaru (zvaný cesta) a jeho atributy (například tah, barvu výplně a styl).

Cesty jsou obrysy, které můžete změnit na výběry, nebo je můžete vyplnit a vytáhnout barvou. Tvar cesty můžete snadno změnit úpravami jejích kotevních bodů.

Pracovní cesta je dočasná cesta, která se objeví v panelu Cesty a ohraničuje obrys určitého tvaru.

Cesty můžete využít několika způsoby:

Režimy kreslení

Když pracujete s nástroji pro tvary nebo nástroji pero, můžete kreslit v některém ze tří různých režimů. Režim zvolíte tak, že vyberete ikonu v pruhu voleb, když máte vybraný nástroj tvaru nebo nástroj pero.

Vrstvy tvarů

Vytvoří tvar v samostatné vrstvě. Pro vytvoření vrstvy tvaru můžete použít buď nástroje tvarů nebo nástroje pero. Protože vrstvy tvarů lze snadno přemísťovat, zvětšovat a zmenšovat, zarovnávat a rovnoměrně rozmísťovat, jsou ideální pro vytváření grafik pro webové stránky. Do jedné vrstvy můžete nakreslit více tvarů. Vrstva tvaru se skládá z vrstvy výplně, která určuje barvu tvaru, a ze s ní svázané vektorové masky, která definuje obrys tvaru. Obrys tvaru je cesta, která se zobrazí v panelu Cesty.

Cesty

Nakreslí do platné vrstvy pracovní cestu, kterou pak můžete použít k vytvoření výběru, vytvoření vektorové masky, nebo ji můžete vyplnit a vytáhnout barvou a vytvořit z ní rastrovou grafiku (podobně jako pomocí malovacích nástrojů). Pracovní cesta je dočasná, pokud ji neuložíte. Cesty se zobrazují v panelu Cesty.

Vyplnit obrazové body

Maluje přímo na vrstvu – podobně jako nástroj pro malování. Když pracujete v tomto režimu, vytváříte rastrované obrazy – ne vektorové grafiky. Pracujete s tvary, které malujete, stejně jako s jakýmkoliv jiným rastrovým obrazem. V tomto režimu pracují pouze nástroje tvarů.

Photoshop: Možnosti kreslení
Možnosti kreslení

A. Vrstvy tvarů B. Cesty C. Vyplnit obrazové body 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online