Aktualizováno ve verzi Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019)

Grafici často vytvářejí více kompozic nebo variant rozvržení stránky, které ukazují svým klientům. S použitím kompozic vrstev můžete vytvořit, spravovat a zobrazovat více verzí návrhu v jednom souboru aplikace Photoshop.

Kompozice vrstev je snímek stavu v panelu Vrstvy. V kompozicích vrstev se ukládají tři typy voleb vrstev:

 • Viditelnost vrstvy – zda je vrstva zobrazená nebo skrytá.
 • Poloha vrstvy v dokumentu.
 • Vzhled vrstvy – zda je na vrstvu aplikovaný styl a režim prolnutí vrstvy.
 • Výběr kompozice vrstev pro inteligentní objekty.

 

Vytvoření kompozice vrstev

 1. Volbou možnosti Okna > Kompozice vrstev zobrazte panel Kompozice vrstev.

  Panel Kompozice vrstev
  Panel Kompozice vrstev
 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou kompozici vrstev (ikona +) v dolní části panelu Kompozice vrstev. Nová kompozice bude založena na současném stavu vrstev v panelu Vrstvy.

 3. V dialogovém okně Nová kompozice vrstev kompozici pojmenujte, přidejte popisné poznámky a vyberte volby, které se aplikují na vrstvy: Viditelnost, Poloha, Vzhled (Styl vrstvy), Výběr kompozice vrstev pro inteligentní objekty.

  Dialogové okno Nová kompozice vrstev
  Dialogové okno Nová kompozice vrstev
 4. Klikněte na OK. Vybrané volby budou uloženy jako výchozí hodnoty pro další kompozici.

  Poznámka:

  Chcete-li kompozici duplikovat, vyberte ji v panelu Kompozice vrstev a přetáhněte na tlačítko Nová kompozice.

Aplikování a prohlížení kompozic vrstev

 1. Na panelu Kompozice vrstev proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit kompozici vrstev, je nutné ji nejprve aplikovat. Klikněte na ikonu Aplikovat kompozici vrstev  vedle vybrané kompozice.

  • Chcete-li cyklicky procházet zobrazení všech kompozic vrstev, použijte tlačítka Předcházející  a Další v dolní části panelu. (Pokud chcete cyklicky procházet určité kompozice, je nutné je nejprve vybrat.)

  • Chcete-li dokument obnovit do stavu, ve kterém byl před tím, než jste zvolili kompozici vrstev, klikněte na ikonu Aplikovat kompozici vrstev  vedle popisku Poslední stav dokumentu v horní části panelu.

Změna a aktualizace kompozice vrstev

Pokud změníte konfiguraci kompozice vrstev, musíte ji aktualizovat.

 1. Vyberte kompozici vrstev v panelu Kompozice vrstev.

 2. Změňte viditelnost, polohu nebo styl vrstvy. Aby se tyto změny zaznamenaly, možná budete muset změnit také volby kompozice vrstev.

 3. Chcete-li změnit volby kompozice vrstev, vyberte Volby kompozice vrstev z nabídky panelu a vyberte další volby, abyste zaznamenali viditelnost, polohu a styl vrstev.

 4. Klikněte na tlačítko Aktualizovat kompozici vrstev  v dolní části panelu.

Kompozice vrstev v inteligentních objektech

Představte si dokument s kompozicemi vrstev umístěnými jako inteligentní objekt v jiném dokumentu. Když vyberete inteligentní objekt v dokumentu, který jej obsahuje, panel Vlastnosti umožní přístup ke kompozicím vrstev, které byly definovány ve zdrojovém souboru.

Díky této funkci můžete změnit stav inteligentního objektu na úrovni vrstvy, aniž byste ho museli upravovat. 

Photoshop: Kompozice vrstev v inteligentním objektu
Kompozice vrstev v inteligentním objektu

Vymazání výstrah kompozic vrstev

Určité akce způsobí stav, ve kterém nemohou být kompozice vrstev zcela obnoveny. K tomu dojde tehdy, když vrstvu odstraníte, sloučíte nebo převedete na pozadí. V takových případech se vedle názvu kompozice vrstev objeví výstražná ikona .

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Ignorujte výstrahu, což může vést ke ztrátě jedné nebo více vrstev. Ostatní uložené parametry se mohou zachovat.

  • Aktualizujte kompozici, což způsobí ztrátu dříve uložených parametrů, ale obnoví platnost kompozice vrstev.

  • Klikněte na výstražnou ikonu, abyste zobrazili zprávu, proč kompozici vrstev nelze správně obnovit. Zvolte Vymazat, chcete-li odstranit výstražnou ikonu, a nechat zbývající vrstvy beze změn.

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na ikonu upozornění, abyste zobrazili rozbalovací nabídku, která umožňuje výběr příkazu Vymazat výstrahu kompozice vrstev nebo Odstranit všechnyvýstrahy pro kompozice vrstev.

Odstranění kompozice vrstev

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte kompozici vrstev v panelu Kompozice vrstev a klikněte na ikonu Odstranit  v panelu nebo zvolte Odstranit kompozici vrstev z nabídky panelu.

  • Přetáhněte ji na ikonu Odstranit v panelu.

Export kompozic vrstev

Kompozice vrstev můžete exportovat do samostatných souborů.

 1. Zvolte příkaz Soubor > Exportovat > Kompozice vrstev do souborů a pak zvolte typ souboru a nastavte cíl.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online