Příručka uživatele Zrušit

Tisk z aplikace Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Základy tisku

Ať tisknete obraz na stolní tiskárně nebo ho posíláte do osvitového studia, znalosti základů tisku vám umožní provádět tiskové úlohy bez problémů a pomohou vám zajistit, aby výsledný obraz vypadal podle vašich představ.

Typy tisku

Pro mnoho uživatelů aplikace Photoshop tisk souboru znamená poslání obrazu na inkoustovou tiskárnu. Photoshop může poslat obraz do různých tiskových zařízení, aby se vytisknul přímo na papír, nebo aby se převedl jako pozitivní nebo negativní obraz na film. V druhém případě můžete film použít k tvorbě desky pro tisk na mechanickém tiskařském stroji.

Typy obrázků

Nejjednodušší obrazy, například čárové grafiky (pérovky), používají pouze jednu barvu s jednou úrovní odstínu. Složitější obrazy, například fotografie, obsahují proměnlivé barevné tóny. Tento typ obrazu se také nazývá obraz s plynulými tóny.

Separace barev

Kresby, které se budou komerčně reprodukovat, a které obsahují více než jednu barvu, se musí tisknout na samostatné tiskové desky, pro každou barvu jednu. Tento proces se nazývá separace barev a obvykle vyžaduje použití azurové, purpurové, žluté a černé tiskové barvy (CMYK). V aplikaci Photoshop můžete nastavit, jak se budou vytvářet jednotlivé výtažky.

Kvalita detailů

Detaily vytištěného obrazu závisí na rozlišení obrazu (počet obrazových bodů na palec) a rozlišení tiskárny (počet bodů na palec). Většina postscriptových laserových tiskáren má rozlišení 600 dpi, zatímco postscriptové osvitové jednotky mají rozlišení 1200 dpi nebo vyšší. Inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, nikoli skutečné body, což odpovídá rozlišení přibližně 300 až 720 dpi.

Tisk na stolních tiskárnách

Pokud nepracujete v komerční tiskárně nebo grafickém studiu, pravděpodobně tisknete obrazy na stolní tiskárně, například inkoustové, sublimační nebo laserové, ne na osvitové jednotce. Photoshop umožňuje nastavit, jak se bude obraz tisknout.

Monitory zobrazují obrazy pomocí světla, kdežto stolní tiskárna reprodukuje obrazy pomocí inkoustů, sublimačních barev nebo pigmentů. Proto stolní tiskárna nemůže reprodukovat všechny barvy zobrazené na monitoru. Ale zahrnutím některých procedur (například správy barev) do pracovního postupu můžete při tisku obrazů na stolní tiskárně dosáhnout předvídatelných výsledků. Zapamatujte si tato pravidla pro práci s obrazem, který chcete tisknout:

 • Je‑li obraz v režimu RGB, nepřevádějte ho při tisku na stolní tiskárnu do režimu CMYK. Pracujte pouze v režimu RGB. Stolní tiskárny jsou obvykle konfigurovány tak, aby přijímaly data RGB a pro převod do CMYK používaly vnitřní software. Když pošlete data CMYK, většina stolních tiskáren stejně použije převod s nepředvídatelnými výsledky.

 • Chcete-li zobrazit náhled obrazu, jak se vytiskne na zařízení, pro které máte profil, použijte příkaz Kontrolní náhled barev.

 • Chcete‑li reprodukovat obrazovkové barvy na tištěné stránce, je třeba do pracovního postupu začlenit správu barev. Pracujte s monitorem, který je zkalibrovaný a charakterizovaný. V ideálním případě byste také měli vytvořit vlastní profil konkrétně pro svoji tiskárnu a papír, na který tisknete, přestože profil dodaný s vaší tiskárnou může poskytovat přijatelné výsledky.

Tisk obrazů

Aplikace Photoshop nabízí následující příkazy pro tisk v nabídce Soubor:

Tisknout

Zobrazí dialogové okno Tisk, kde můžete zobrazit náhled tisku a nastavit volby. (Když kliknete na příkaz Hotovo nebo Tisk, přizpůsobená nastavení se uloží jako nová výchozí nastavení.)

Tisknout jednu kopii

Vytiskne jednu kopii souboru, aniž by se zobrazilo dialogové okno.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout maximální efektivity, můžete zahrnout příkaz Tisknout do akcí. (Aplikace Photoshop poskytuje veškerá nastavení tisku v jednom dialogovém okně.)

Nastavení voleb tisku a tisk z aplikace Photoshop

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte tiskárnu, počet kopií a orientaci rozvržení.

 3. V oblasti náhledu vlevo nastavte umístění a velikost obrazu vzhledem k vybrané velikosti a orientaci papíru. Nebo vpravo nastavte podrobné volby pro položky Poloha a velikost, Správa barev, Tiskové značky atd.

  Podrobnosti najdete v tématech Změna umístění a velikosti obrázků a Tisk se správou barev z aplikace Photoshop.

  Poznámka:

  V systému Mac OS rozbalte oddíl Správa barev a vyberte možnost Odeslat 16bitová data, čímž vytvoříte nejvyšší možnou kvalitu v jemných stínovaných tónech, jako je například jasná obloha.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Tisknout obraz vytiskněte.
  • Chcete‑li zavřít dialogové okno bez uložení voleb, klikněte na Zrušit.
  • Chcete‑li zachovat volby a zavřít dialogové okno, klikněte na Hotovo.

Změna umístění a velikosti obrazů

Pomocí voleb v tiskovém dialogovém okně můžete nastavit a polohu a měřítko obrazu. Tmavší rámeček na okraji papíru představuje okraje vybraného papíru; tisknutelná plocha je bílá.

Základní výstupní velikost obrazu je určena nastavením velikosti dokumentu v dialogovém okně Velikost obrazu. Nastavením velikosti obrazu v dialogovém okně Tisknout se změní pouze velikost a rozlišení tištěného obrazu. Pokud například v dialogovém okně Tisknout změníte velikost obrazu s rozlišením 72 ppi na 50 %, obraz bude vytištěn s rozlišením 144 ppi, ale nastavení velikosti dokumentu v dialogovém okně Velikost obrazu se nezmění. V dialogovém okně Tisknout je v poli Rozlišení pro tisk v dolní části oddílu Poloha a velikost uvedeno rozlišení tisku při aktuálním nastavení měřítka.

Řada ovladačů tiskáren jiných výrobců poskytuje v dialogovém okně Nastavení tisku volbu změny měřítka. Tato změna měřítka ovlivňuje vše na stránce, včetně velikosti všech značek stránky, jako jsou například ořezové značky a popisky, zatímco měřítko v procentech v příkazu Tisknout ovlivňuje pouze velikost tištěného obrazu (nikoli rozměry stránkových značek).

Poznámka:

Aby nedošlo k nepřesné změně velikosti, určete měřítko pomocí dialogového okna Tisknout, nikoli v dialogovém okně Nastavení tisku. Nezadávejte měřítko v procentech v obou dialogových oknech.

Změna polohy obrazu na papíře

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete‑li umístit obraz do středu tisknutelné plochy, vyberte Vystředit obraz.
  • Chcete‑li číselně určit polohu obrazu, odznačte volbu Vystředit obraz a pak zadejte hodnoty Nahoře a Vlevo.
  • Odznačte volbu Vystředit obraz a přetáhněte obraz v oblasti náhledu.

Změna tiskových rozměrů obrazu

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li, aby se velikost obrazu nastavila podle tisknutelné plochy vybraného papíru, klikněte na volbu Přizpůsobit velikosti média.
  • Chcete-li nastavit velikost obrazu číselně, zrušte výběr volby Přizpůsobit velikosti média a pak zadejte hodnoty Výška a Šířka pro Měřítko.
  • Chcete-li dosáhnout požadovaného měřítka, přetáhněte ohraničovací rámeček kolem obrazu v oblasti náhledu.
  Poznámka:

  Pokud se zobrazí varování, že obraz je větší než tisknutelná plocha papíru, klepněte na tlačítko Zrušit. Poté vyberte položky Soubor > Tisknout, rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo a vyberte volbu Přizpůsobit velikosti média.

Tisk části obrazu

 1. Pomocí nástroje pro obdélníkový výběr vyberte část obrazu, kterou chcete vytisknout.
 2. Vyberte položky Soubor > Tisknout a poté volbu Tisk výběru.
 3. Je-li třeba, nastavte vybranou oblast přetažením trojúhelníkových táhel na obvodu náhledu tisku.
 4. Klikněte na volbu Tisknout.

Tisk vektorových dat

Pokud obraz obsahuje vektorové grafiky, jako jsou tvary a text, může Photoshop posílat na postscriptovou tiskárnu vektorová data. Když zvolíte použití vektorových dat, Photoshop pošle do tiskárny samostatný obraz pro každou textovou vrstvu a pro každou vrstvu vektorového tvaru. Tyto dodatečné obrazy se vytisknou přes základní obraz a oříznou se s použitím svého vektorového obrysu. Z toho vyplývá, že okraje vektorové grafiky se vytisknou s plným rozlišením tiskárny, i když je obsah každé vrstvy omezen rozlišením souboru obrazu.

Poznámka:

Některé režimy prolnutí a efekty vrstev vyžadují rastrovaná data vektorů.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V poli voleb vpravo přejděte dolů a rozbalte seznam voleb PostScript.

 3. Vyberte volbu Zahrnout vektorová data.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.