Základy tisku

Ať tisknete obraz na stolní tiskárně nebo ho posíláte do osvitového studia, znalosti základů tisku vám umožní provádět tiskové úlohy bez problémů a pomohou vám zajistit, aby výsledný obraz vypadal podle vašich představ.

Typy tisku

Pro mnoho uživatelů aplikace Photoshop tisk souboru znamená poslání obrazu na inkoustovou tiskárnu. Photoshop může poslat obraz do různých tiskových zařízení, aby se vytisknul přímo na papír, nebo aby se převedl jako pozitivní nebo negativní obraz na film. V druhém případě můžete film použít k tvorbě desky pro tisk na mechanickém tiskařském stroji.

Typy obrázků

Nejjednodušší obrazy, například čárové grafiky (pérovky), používají pouze jednu barvu s jednou úrovní odstínu. Složitější obrazy, například fotografie, obsahují proměnlivé barevné tóny. Tento typ obrazu se také nazývá obraz s plynulými tóny.

Separace barev

Kresby, které se budou komerčně reprodukovat, a které obsahují více než jednu barvu, se musí tisknout na samostatné tiskové desky, pro každou barvu jednu. Tento proces se nazývá separace barev a obvykle vyžaduje použití azurové, purpurové, žluté a černé tiskové barvy (CMYK). V aplikaci Photoshop můžete nastavit, jak se budou vytvářet jednotlivé výtažky.

Kvalita detailů

Detaily vytištěného obrazu závisí na rozlišení obrazu (počet obrazových bodů na palec) a rozlišení tiskárny (počet bodů na palec). Většina PostScriptových tiskáren má rozlišení 600 dpi, zatímco PostScriptové osvitové jednotky mají rozlišení 1200 dpi nebo vyšší. Inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, nikoli skutečné body, což znamená rozlišení odpovídající 300 až 720 dpi.

Tisk na stolních tiskárnách

Pokud nepracujete v komerční tiskárně nebo grafickém studiu, pravděpodobně tisknete obrazy na stolní tiskárně, například inkoustové, sublimační nebo laserové, ne na osvitové jednotce. Photoshop umožňuje nastavit, jak se bude obraz tisknout.

Monitory zobrazují obrazy pomocí světla, kdežto stolní tiskárna reprodukuje obrazy pomocí inkoustů, sublimačních barev nebo pigmentů. Proto stolní tiskárna nemůže reprodukovat všechny barvy zobrazené na monitoru. Ale zahrnutím některých procedur (například správy barev) do pracovního postupu můžete při tisku obrazů na stolní tiskárně dosáhnout předvídatelných výsledků. Zapamatujte si tato pravidla pro práci s obrazem, který chcete tisknout:

 • Je‑li obraz v režimu RGB, nepřevádějte ho při tisku na stolní tiskárnu do režimu CMYK. Pracujte pouze v režimu RGB. Stolní tiskárny jsou obvykle konfigurovány, aby přijímaly data RGB a pro převod do CMYK používají vnitřní software. Když pošlete data CMYK, většina stolních tiskáren stejně použije převod s nepředvídatelnými výsledky.

 • Chcete-li zobrazit náhled obrazu, jak se vytiskne na zařízení, pro které máte profil, použijte příkaz Kontrolní náhled barev.

 • Chcete‑li reprodukovat obrazovkové barvy na tištěné stránce, je musíte do pracovního postupu začlenit správu barev. Pracujte s monitorem, který je zkalibrovaný a charakterizovaný. V ideálním případě byste také měli vytvořit vlastní profil konkrétně pro svoji tiskárnu a papír, na který tisknete, přestože profil dodaný s vaší tiskárnou může poskytovat přijatelné výsledky.

Aplikace Photoshop nabízí následující příkazy pro tisk v nabídce Soubor:

Tisknout

Zobrazí dialogové okno Tisk, kde můžete zobrazit náhled tisku a nastavit volby. (Když kliknete na příkaz Hotovo nebo Tisk, přizpůsobená nastavení se uloží jako nová výchozí nastavení.)

Tisknout jednu kopii

Vytiskne jednu kopii souboru, aniž by se zobrazilo dialogové okno.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout maximální efektivity, můžete zahrnout příkaz Tisknout do akcí. (Aplikace Photoshop poskytuje veškerá nastavení tisku v jednom dialogovém okně).

Nastavení voleb tisku a tisk z aplikace Photoshop

 1. Zvolte položky Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte tiskárnu, počet kopií a orientaci rozvržení.

 3. V oblasti náhledu vlevo nastavte umístění a velikost obrazu vzhledem k vybrané velikosti a orientaci papíru. Nebo vpravo nastavte podrobné volby pro položky Poloha a velikost, Správa barev, Tiskové značky atd.

  Podrobnosti najdete v tématech Změna umístění a velikosti obrázků a Tisk se správou barev z aplikace Photoshop.

  Poznámka:

  V systému Mac OS rozbalte oddíl Správa barev a vyberte možnost Odeslat 16bitová data, čímž vytvoříte nejvyšší možnou kvalitu v jemných stínovaných tónech, jako je například jasná obloha.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Tisknout obraz vytiskněte.
  • Chcete‑li zavřít dialogové okno bez uložení voleb, klepněte na Zrušit.
  • Chcete‑li zachovat volby a zavřít dialogové okno, klepněte na Hotovo.

Změna umístění a velikosti obrazů

Pomocí voleb v tiskovém dialogovém okně můžete nastavit a polohu a měřítko obrazu. Tmavší rámeček na okraji papíru představuje okraje vybraného papíru; tisknutelná plocha je bílá.

Základní výstupní velikost obrazu je určena nastavením velikosti dokumentu v dialogovém okně Velikost obrazu. Nastavením velikosti obrazu v dialogovém okně Tisknout se změní pouze velikost a rozlišení tištěného obrazu. Pokud například v dialogovém okně Tisknout změníte velikost obrazu s rozlišením 72 ppi na 50 %, obraz bude vytištěn s rozlišením 144 ppi, ale nastavení velikosti dokumentu v dialogovém okně Velikost obrazu se nezmění. V dialogovém okně Tisknout je v poli Rozlišení pro tisk v dolní části oddílu Poloha a velikost uvedeno rozlišení tisku při aktuálním nastavení měřítka.

Řada ovladačů tiskáren jiných výrobců poskytuje v dialogovém okně Nastavení tisku volbu změny měřítka. Tato změna měřítka ovlivňuje vše na stránce, včetně velikosti všech značek stránky, jako jsou například ořezové značky a popisky, zatímco měřítko v procentech v příkazu Tisknout ovlivňuje pouze velikost tištěného obrazu (nikoli rozměry stránkových značek).

Poznámka:

Aby nedošlo k nepřesné změně velikosti, určete měřítko pomocí dialogového okna Tisknout, nikoli v dialogovém okně Nastavení tisku. Nezadávejte měřítko v procentech v obou dialogových oknech.

Změna polohy obrazu na papíře

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete‑li umístit obraz do středu tisknutelné plochy, vyberte Vystředit obraz.
  • Chcete‑li číselně určit polohu obrazu, odznačte volbu Vystředit obraz a pak zadejte hodnoty Nahoře a Vlevo.
  • Odznačte volbu Vystředit obraz a přetáhněte obraz v oblasti náhledu.

Změna tiskových rozměrů obrazu

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li, aby se velikost obrazu nastavila podle tisknutelné plochy vybraného papíru, klepněte na volbu Přizpůsobit velikosti média.
  • Chcete-li nastavit velikost obrazu číselně, zrušte výběr volby Přizpůsobit velikosti média a pak zadejte hodnoty Výška a Šířka pro Měřítko.
  • Chcete-li dosáhnout požadovaného měřítka, přetáhněte ohraničovací rámeček kolem obrazu v oblasti náhledu.

  Poznámka:

  Pokud se zobrazí varování, že obraz je větší než tisknutelná plocha papíru, klepněte na tlačítko Zrušit. Poté vyberte položky Soubor > Tisknout, rozbalte nastavení Poloha a velikost vpravo a vyberte volbu Přizpůsobit velikosti média.

 1. Pomocí nástroje pro obdélníkový výběr vyberte část obrazu, kterou chcete vytisknout.
 2. Vyberte položky Soubor > Tisknout a poté volbu Tisk výběru.
 3. Je-li třeba, nastavte vybranou oblast přetažením trojúhelníkových táhel na obvodu náhledu tisku.
 4. Klikněte na volbu Tisknout.

Pokud obraz obsahuje vektorové grafiky, jako jsou tvary a text, může Photoshop posílat na PostScriptovou tiskárnu vektorová data. Když zvolíte použití vektorových dat, Photoshop pošle do tiskárny samostatný obraz pro každou textovou vrstvu a pro každou vrstvu vektorového tvaru. Tyto dodatečné obrazy se vytisknou přes základní obraz a oříznou se s použitím svého vektorového obrysu. Z toho vyplývá, že okraje vektorové grafiky se vytisknou s plným rozlišením tiskárny, i když je obsah každé vrstvy omezen rozlišením souboru obrazu.

Poznámka:

Některé režimy prolnutí a efekty vrstev vyžadují rastrovaná data vektorů.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V poli voleb vpravo přejděte dolů a rozbalte seznam voleb PostScript.

 3. Vyberte volbu Zahrnout vektorová data.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online