Příručka uživatele Zrušit

Přidávání dynamických prvků do stop štětců

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Přidávání dynamických stop štětců

Na panelu Stopa je k dispozici mnoho voleb pro přidávání dynamických (neboli proměnlivých) prvků k přednastaveným špičkám stop. Můžete například nastavit volby, které mění velikost, barvu a krytí otisků stopy v průběhu tahu.

Při přidávání dynamických elementů ke stopě pracujete se dvěma součástmi:

 • Procento kolísání určuje náhodnost dynamického elementu. Při 0 % se element v průběhu tahu nemění; při 100 % má element maximální možnou míru náhodnosti.

 • Volby v rozbalovacích nabídkách Řízení určují, jakým způsobem chcete ovládat proměnlivost dynamických elementů. Můžete zvolit, že změny elementu nechcete ovládat, chcete zeslabovat element v určeném počtu kroků nebo chcete měnit element podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.
Poznámka:

Volby pro pero jsou dostupné pouze v případě, že používáte tlakově citlivý tablet, například tablet Wacom, a podporovaná pera (pro ovládání natočení a kolečka pera). V případě, že vyberete ovládání pera, ale nemáte nainstalován tablet, nebo použijete pero bez ovládacího prvku, zobrazí se ikona s upozorněním.

Dynamika tvaru stopy

Dynamika tvaru určuje proměnlivost otisků stopy v tahu.

Photoshop: Stopa štětce s dynamikou tvaru a bez ní
Stopa štětce bez dynamiky tvaru (vlevo) a s dynamikou tvaru (vpravo)

Kolísání a řízení velikosti

Určuje, jak se v průběhu tahu mění velikost otisků stopy. Další informace naleznete v tématu Vytváření a úpravy stop štětců.

Chcete-li určit maximální procenta kolísání, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost velikosti otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost velikosti otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje otisky stopy v rozmezí od počátečního do minimálního průměru v určeném počtu kroků. Každý krok se rovná jednomu otisku špičky stopy. Hodnota se může měnit v rozsahu od 1 do 9999. Například zadáním hodnoty 10 dojde k odeznění v deseti krocích.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění velikost otisků stopy v rozmezí od počátečního do minimálního průměru podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Minimální průměr

Určuje minimální hodnotu v procentech, na kterou se může změnit velikost otisku stopy, když je zapnuto Kolísání velikosti nebo Řízení velikosti. Použijte jezdec nebo zadejte hodnotu v procentech z průměru špičky stopy.

Velikost z náklonu

Určuje faktor změny velikosti, aplikovaný na stopu před jejím natočením, když je Řízení velikosti nastaveno na Náklon pera. Zadejte hodnotu v procentech z průměru stopy nebo přetáhněte jezdec.

Kolísání a řízení úhlu

Určuje jak se mění úhel otisků stopy v průběhu tahu. Abyste určili maximální procenta kolísání, zadejte hodnotu v procentech z 360 stupňů. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost úhlu otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost úhlu otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje úhel otisků stopy v rozmezí od 0 do 360 stupňů v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění úhel otisků stopy v rozmezí od 0 do 360 stupňů podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Počáteční směr

Odvodí úhel otisků stopy od počátečního směru stopy štětce.

Směr

Odvodí úhel otisků stopy od směru stopy štětce.

Kolísání a řízení zaoblení

Určuje, jak se mění zaoblení otisků stopy v průběhu tahu. Chcete-li určit maximální procenta kolísání, zadejte číslo v procentech, určující poměr mezi krátkou a dlouhou osou stopy. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost zaoblení otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost zaoblení otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje zaoblení otisků stopy v rozmezí mezi 100 % a hodnotou Minimální zaoblení v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění zaoblení otisků stopy v rozmezí od 100 % do minimální hodnoty zaoblení podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Minimální zaoblení

Určuje minimální zaoblení otisků stopy, když je zapnuté kolísání zaoblení nebo řízení zaoblení. Zadejte poměr mezi krátkou a dlouhou osou stopy v procentech.

Promítání štětce

Určuje, že při malování perem se změnou náklonu a natočení pozměňuje tvar špičky.

Volby dynamiky barvy stopy

Dynamika barvy určuje, jak se mění barva malby v průběhu tahu.

Photoshop: Stopy štětce s dynamikou barvy a bez ní
Stopy štětce bez dynamiky barvy (vlevo) a s dynamikou barvy (vpravo)

Použít na jednotlivé špičky

Určuje změnu barvy pro každý odlišný otisk špičky v tahu.

Pokud tato volba není vybrána, k dynamickým změnám dojde jednou na začátku každého tahu. Je možné měnit barvy nikoli v rámci každého samostatného tahu, ale mezi tahy.

Kolísání a řízení popředí/pozadí

Určuje, jak se barva mění mezi barvou popředí a barvou pozadí.

Chcete-li určit v procentech, jak se barva malby může měnit, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost barvy otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost barvy otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Mění barvu malby od barvy popředí po barvu pozadí v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění barvu malby od barvy popředí po barvu pozadí podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Kolísání odstínu

Určuje v procentech, jak se může měnit odstín barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se odstín mění tak, aby se zachovala jeho blízkost k odstínu barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi odstíny zvětšuje.

Kolísání sytosti

Určuje v procentech, jak se může měnit sytost barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se mění sytost tak, aby se zachovala její blízkost k sytosti barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi úrovněmi sytosti zvětšuje.

Kolísání jasu

Určuje v procentech, jak se může měnit jas barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se jas mění tak, aby se zachovala jeho blízkost k jasu barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi úrovněmi jasu zvětšuje.

Čistota

Zvyšuje nebo snižuje sytost barvy. Zadejte číslo nebo pomocí jezdce určete hodnotu v procentech mezi –100 a 100. S hodnotou –100 % je barva úplně bez sytosti (šedá); s hodnotou 100 % má barva plnou sytost.

Volby přenosu stopy

Volby přenosu stopy určují způsob změn malby v průběhu tahu.

Photoshop: Volby přenosu stopy
Stopa štětce bez dynamiky malby (vlevo) a s dynamikou malby (vpravo)

Kolísání a řízení krytí

Určuje, jak se mění krytí malby ve stopě štětce, až k hodnotě krytí určené v pruhu voleb. Chcete-li určit v procentech, jak se může měnit krytí malby, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost krytí otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost krytí otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje krytí malby od hodnoty krytí v pruhu voleb až po krytí 0 v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění krytí malby podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Kolísání a řízení hustoty

Určuje jak se mění hustota malby ve stopě štětce, až po hodnotu hustoty, nastavenou v pruhu voleb.

Chcete-li určit v procentech, jak se může měnit hustota malby, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost hustoty otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost hustoty otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje hustotu malby od hodnoty hustoty v pruhu voleb až po 0 v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění hustotu malby podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.