Přidávání dynamických stop štětců

Na panelu Stopa je k dispozici mnoho voleb pro přidávání dynamických (neboli proměnlivých) prvků k přednastaveným špičkám stop. Můžete například nastavit volby, které mění velikost, barvu a krytí otisků stopy v průběhu tahu.

Při přidávání dynamických elementů ke stopě pracujete se dvěma součástmi:

  • Procento kolísání určuje náhodnost dynamického elementu. Při 0 % se element v průběhu tahu nemění; při 100 % má element maximální možnou míru náhodnosti.

  • Volby v rozbalovacích nabídkách Řízení určují, jakým způsobem chcete ovládat proměnlivost dynamických elementů. Můžete zvolit, že změny elementu nechcete ovládat, chcete zeslabovat element v určeném počtu kroků nebo chcete měnit element podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Poznámka:

Volby pro pero jsou dostupné pouze v případě, že používáte tlakově citlivý tablet, například tablet Wacom, a podporovaná pera (pro ovládání natočení a kolečka pera). V případě, že vyberete ovládání pera, ale nemáte nainstalován tablet, nebo použijete pero bez ovládacího prvku, zobrazí se ikona s upozorněním.

Dynamika tvaru stopy

Dynamika tvaru určuje proměnlivost otisků stopy v tahu.

Photoshop: Stopa štětce s dynamikou tvaru a bez ní
Stopa štětce bez dynamiky tvaru (vlevo) a s dynamikou tvaru (vpravo)

Kolísání a řízení velikosti

Určuje, jak se v průběhu tahu mění velikost otisků stopy. Další informace naleznete v tématu Vytváření a úpravy stop štětců.

Chcete-li určit maximální procenta kolísání, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost velikosti otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost velikosti otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje otisky stopy v rozmezí od počátečního do minimálního průměru v určeném počtu kroků. Každý krok se rovná jednomu otisku špičky stopy. Hodnota se může měnit v rozsahu od 1 do 9999. Například zadáním hodnoty 10 dojde k odeznění v deseti krocích.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění velikost otisků stopy v rozmezí od počátečního do minimálního průměru podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Minimální průměr

Určuje minimální hodnotu v procentech, na kterou se může změnit velikost otisku stopy, když je zapnuto Kolísání velikosti nebo Řízení velikosti. Použijte jezdec nebo zadejte hodnotu v procentech z průměru špičky stopy.

Velikost z náklonu

Určuje faktor změny velikosti, aplikovaný na stopu před jejím natočením, když je Řízení velikosti nastaveno na Náklon pera. Zadejte hodnotu v procentech z průměru stopy nebo přetáhněte jezdec.

Kolísání a řízení úhlu

Určuje jak se mění úhel otisků stopy v průběhu tahu. Abyste určili maximální procenta kolísání, zadejte hodnotu v procentech z 360 stupňů. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost úhlu otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost úhlu otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje úhel otisků stopy v rozmezí od 0 do 360 stupňů v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění úhel otisků stopy v rozmezí od 0 do 360 stupňů podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Počáteční směr

Odvodí úhel otisků stopy od počátečního směru stopy štětce.

Směr

Odvodí úhel otisků stopy od směru stopy štětce.

Kolísání a řízení zaoblení

Určuje, jak se mění zaoblení otisků stopy v průběhu tahu. Chcete-li určit maximální procenta kolísání, zadejte číslo v procentech, určující poměr mezi krátkou a dlouhou osou stopy. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost zaoblení otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost zaoblení otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje zaoblení otisků stopy v rozmezí mezi 100 % a hodnotou Minimální zaoblení v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění zaoblení otisků stopy v rozmezí od 100 % do minimální hodnoty zaoblení podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Minimální zaoblení

Určuje minimální zaoblení otisků stopy, když je zapnuté kolísání zaoblení nebo řízení zaoblení. Zadejte poměr mezi krátkou a dlouhou osou stopy v procentech.

Promítání štětce

Určuje, že při malování perem se změnou náklonu a natočení pozměňuje tvar špičky.

Volby dynamiky barvy stopy

Dynamika barvy určuje, jak se mění barva malby v průběhu tahu.

Photoshop: Stopy štětce s dynamikou barvy a bez ní
Stopy štětce bez dynamiky barvy (vlevo) a s dynamikou barvy (vpravo)

Použít na jednotlivé špičky

Určuje změnu barvy pro každý odlišný otisk špičky v tahu.

Pokud tato volba není vybrána, k dynamickým změnám dojde jednou na začátku každého tahu. Je možné měnit barvy nikoli v rámci každého samostatného tahu, ale mezi tahy.

Kolísání a řízení popředí/pozadí

Určuje, jak se barva mění mezi barvou popředí a barvou pozadí.

Chcete-li určit v procentech, jak se barva malby může měnit, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost barvy otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost barvy otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Mění barvu malby od barvy popředí po barvu pozadí v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění barvu malby od barvy popředí po barvu pozadí podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Kolísání odstínu

Určuje v procentech, jak se může měnit odstín barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se odstín mění tak, aby se zachovala jeho blízkost k odstínu barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi odstíny zvětšuje.

Kolísání sytosti

Určuje v procentech, jak se může měnit sytost barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se mění sytost tak, aby se zachovala její blízkost k sytosti barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi úrovněmi sytosti zvětšuje.

Kolísání jasu

Určuje v procentech, jak se může měnit jas barvy v tahu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. S nižší hodnotou se jas mění tak, aby se zachovala jeho blízkost k jasu barvy popředí. S vyšší hodnotou se rozdíl mezi úrovněmi jasu zvětšuje.

Čistota

Zvyšuje nebo snižuje sytost barvy. Zadejte číslo nebo pomocí jezdce určete hodnotu v procentech mezi –100 a 100. S hodnotou –100 % je barva úplně bez sytosti (šedá); s hodnotou 100 % má barva plnou sytost.

Volby přenosu stopy

Volby přenosu stopy určují způsob změn malby v průběhu tahu.

Photoshop: Volby přenosu stopy
Stopa štětce bez dynamiky malby (vlevo) a s dynamikou malby (vpravo)

Kolísání a řízení krytí

Určuje, jak se mění krytí malby ve stopě štětce, až k hodnotě krytí určené v pruhu voleb. Chcete-li určit v procentech, jak se může měnit krytí malby, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost krytí otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost krytí otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje krytí malby od hodnoty krytí v pruhu voleb až po krytí 0 v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění krytí malby podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Kolísání a řízení hustoty

Určuje jak se mění hustota malby ve stopě štětce, až po hodnotu hustoty, nastavenou v pruhu voleb.

Chcete-li určit v procentech, jak se může měnit hustota malby, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce. Chcete-li určit, jak se bude řídit proměnlivost hustoty otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost hustoty otisků stopy nebude řízena.

Zeslabit

Zmenšuje hustotu malby od hodnoty hustoty v pruhu voleb až po 0 v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera

Mění hustotu malby podle přítlaku pera, náklonu pera nebo polohy kolečka pera.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online