Příručka uživatele Zrušit

Zobrazení obrazů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Změna režimu zobrazení na obrazovce

Volby režimu zobrazení můžete použít, když chcete zobrazovat obrazy na celé obrazovce. Můžete zobrazit nebo skrýt nabídky, záhlaví a posuvníky.

Poznámka:

Chcete-li rychle přepínat mezi režimy zobrazení, stiskněte klávesu F.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit výchozí režim (nabídky v horní částí a posuvníky na straně), zvolte příkaz Zobrazení > Režim zobrazení > Standardní zobrazení. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Standardní zobrazení.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s nabídkami a 50% šedým pozadím, ale bez záhlaví a posuvníků, zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku s nabídkami. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku s nabídkami.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s pouze černým pozadím (bez záhlaví, nabídek či posuvníků), zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku.

Zobrazení jiné oblasti obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Použijte posuvníky okna.

  • Vyberte nástroj Ručička a tažením obraz posunujte. Chcete-li použít nástroj Ručička, když je vybraný jiný nástroj, podržte mezerník a táhněte v obraze.

  Poznámka:

  Pokud je v počítači nainstalováno rozhraní OpenGL, můžete pomocí nástroje Ručička rychle pohnout obrazem ve směru, který si chcete prohlédnout. Jakmile rychle myší pohnete, obraz se posune, jako kdyby jste jej plynule přetahovali. Tuto funkci povolíte zvolením Upravit > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a potom zaškrtnutím volby Povolit svižné posouvání.

  Photoshop: Tažení nástrojem Ručička
  Zobrazení jiné části obrazu tažením nástrojem Ručička

  • Přetáhněte barevný rámeček (náhled zobrazované oblasti) v panelu Navigátor.

Používání nástroje Otočit zobrazení

Nástroj Otočit zobrazení slouží k nedestruktivnímu otočení plátna a obraz netransformuje. Otočení plátna je v mnoha případech užitečné – například zajišťuje jednodušší malování nebo kreslení. (Je vyžadováno kreslení OpenGL.)

Poznámka:

V počítačích MacBook vybavených vícedotykovými trackpady lze také používat gesta otočení.

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Otočit zobrazení  . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Ručička.)
 2. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Táhněte v obraze. Bez ohledu na současný úhel plátna bude kompas v obraze ukazovat na sever.

  • V pruhu voleb zadejte počet stupňů do pole Úhel natočení.

  • Kliknutím nebo tažením použijte kruhový ovládací prvek Nastavit úhel natočení.

 3. Chcete-li obnovit původní úhel plátna, klikněte na Obnovit pohled.

Video o nástroji Otočit zobrazení a jiné tipy pro využívání pracovní plochy najdete na stránce www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_cz. (Komentář k nástroji Otočit zobrazení začíná na značce 5 minut 10 sekund.)

Zákaz gest využívajících trackpady (Mac OS)

Pokud používáte počítač MacBook s vícedotykovým trackpadem, lze trackpad použít k rychlému pohybu, otočení nebo změně velikosti obrazů. Tato funkce dokáže výrazně zvýšit vaši efektivitu. Pokud ale dochází k neúmyslným změnám, lze tuto funkci vypnout.

 1. Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Rozhraní (Mac OS).

 2. V části Obecné odznačte možnost Povolit gesta.

Používání panelu Navigátor

Panel Navigátor se používá k rychlé změně zobrazení kresby s použitím miniaturního náhledu. Barevný rámeček v paletě Navigátor (nazývaný náhled zobrazované oblasti) odpovídá právě zobrazené oblasti v okně.

 1. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit panel Navigátor, zvolte Okna > Navigátor.

  • Chcete-li změnit zvětšení, zadejte hodnotu do textového rámečku, klikněte na tlačítko Zmenšit zobrazení nebo Zvětšit zobrazení nebo přetáhněte posuvník zvětšení.

  • Chcete-li posunout zobrazení obrazu, přetáhněte náhled zobrazované oblasti v miniatuře obrazu. Zobrazovanou oblast můžete také určit kliknutím do miniatury obrazu.

   Tip: Chcete-li současně nastavit velikost a polohu oblasti náhledů, táhněte myší se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) v miniatuře obrazu.

  • Chcete-li změnit barvu rámečku zobrazované oblasti, z nabídky panelu vyberte Volby panelu. Vyberte přednastavenou barvu z rozbalovací nabídky Barva nebo klikněte na barevné pole a zvolte vlastní barvu.

  Photoshop: Panel Navigátor
  Panel Navigátor

  A. Tlačítko Nabídka panelu B. Miniaturní zobrazení obrazu C. Náhled zobrazované oblasti D. Textové pole zvětšení E. Tlačítko Zmenšit zobrazení F. Jezdec zvětšení G. Tlačítko Zvětšit zobrazení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Pomocí nástroje Lupa  nebo příkazů nabídky Zobrazení můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. Každým kliknutím s nástrojem Lupa se zobrazení zvětší nebo zmenší na další přednastavenou hodnotu, a zobrazení se vystředí kolem bodu, na který kliknete. Když obraz dosáhne maximální hodnoty zvětšení 3 200 % nebo minimální velikosti 1 obrazový bod, ukazatel lupy bude prázdný.

Poznámka:

Chcete-li při zobrazování obrazů dosáhnout maximální přesnosti, přesně určovat zostření, efekty vrstvy nebo další přizpůsobení, přečtěte si téma Zobrazení obrazů na 100 %.

Nastavení předvoleb nástroje Lupa

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS). V části Nastavení GPU vyberte volbu Zapnout kreslení OpenGL.
  Poznámka:

  Některé předvolby nástroje Lupa vyžadují rozhraní OpenGL. Pokud volba Zapnout kreslení OpenGL není k dispozici, grafická karta tuto technologii nepodporuje.

 2. Ve všeobecných předvolbách vyberte kteroukoli z následujících voleb:

  Animované zvětšení

  Umožňuje nepřetržité zvětšování při současném podržení nástroje Lupa.

  Zvětšení změní velikost okna

  Zvětšování pomocí rolovacího kolečka

  Umožňuje zvětšování pomocí rolovacího kolečka myši.

  Při kliknutí zvětšit na střed

  Umístí zvětšený pohled do středu oblasti kliknutí.

Zvětšení na přednastavenou hodnotu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj Lupa  a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zvětšit zobrazení  nebo Zmenšit zobrazení . Dále klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit nebo zmenšit.

   Tip: Chcete-li rychle přepnout do režimu zmenšení zobrazení, podržte stisknutou klávesu Alt.

  • Vyberte položku Zobrazení > Zvětšit zobrazení nebo Zobrazení > Zmenšit zobrazení. Příkaz Zvětšit zobrazení nebo Zmenšit zobrazení nebude k dispozici po dosažení maximálního zvětšení nebo zmenšení obrazu.

  • Nastavte úroveň zvětšení v levém dolním rohu okna dokumentu nebo v panelu Navigátor.

Zobrazení obrazů na 100 %

Nejpřesnější zobrazení poskytuje nastavení zvětšení na 100 %, protože je každý obrazový bod zobrazen jako jeden obrazový bod monitoru. (Při jiných nastaveních zvětšení jsou obrazové body obrazu prokládány jiným počtem obrazových bodů monitoru.)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Lupa.

  • (Creative Cloud) Vyberte položku Zobrazit > 100 % nebo klikněte na možnost 100 % na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Vyberte položku Zobrazit > Skutečná velikost nebo klikněte na možnost Skutečná velikost na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Ve stavovém řádku zadejte 100 % a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  Poznámka:

  100% zobrazení obrazu prezentuje obraz tak, jak se objeví ve webovém prohlížeči (za stávajícího rozlišení monitoru).

Plynulé zvětšení

Poznámka:

Chcete-li zvětšovat plynule, grafická karta musí podporovat rozhraní OpenGL a ve všeobecných předvolbách musí být vybrána volba Animované zvětšení.

 1. Vyberte nástroj Lupa a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na obraz a podržením tlačítka myši zvětšíte zobrazení. Stisknutím klávesy ALT zobrazení zmenšíte.

  • Na pruhu voleb vyberte volbu Zvětšení přesunutím. Pak tažením doleva v obrazu zmenšíte zobrazení a tažením doprava zobrazení zvětšíte.

Zvětšení určité oblasti

 1. Vyberte nástroj Lupa.
 2. Táhněte přes část obrazu, kterou chcete zvětšit.
  Zvětšení pomocí nástroje Lupa v aplikaci Photoshop
  Zvětšení zobrazení obrazu tažením nástrojem Lupa

  Část obrazu uvnitř rámečku zvětšení se zobrazí v maximálním možném zvětšení. Chcete-li přesunout rámeček na jiné místo kresby v aplikaci Photoshop, začněte tažením vytvářet výběr a pak podržte mezerník.

Dočasné zvětšení obrazu

 1. Podržte klávesu H a pak klikněte v obrazu a podržte tlačítko myši.

  Aktuální nástroj se změní na nástroj Ručička a zvětšení obrazu se změní takto:

  • Pokud se celý obraz původně vešel do okna dokumentu, pak se obraz zvětší tak, že vyplní okno.

  • Pokud byla původně viditelná pouze část obrazu, obraz se zmenší. Přetažením výběru zvětšení zvětšete jinou část obrazu.

 2. Uvolněte tlačítko myši a pak klávesu H.

  Obraz se vrátí k předchozímu zvětšení a nástroji.

Automatická změna velikosti okna při změně zvětšení

 1. Vyberte nástroj Lupa a v pruhu voleb vyberte Přizpůsobit velikost okna. Okno pak změní velikost, když zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení obrazu.

  Když není vybraná volba Přizpůsobit velikost okna (výchozí nastavení), okno zůstává stejně velké, bez ohledu na zvětšení obrazu. To může být užitečné při používání menších monitorů nebo při práci s více nepřekrývajícími se okny.

  Poznámka:

  Chcete-li při používání klávesových zkratek pro zvětšování automaticky měnit velikost okna, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS). Pak vyberte volbu Zvětšení změní velikost okna.

Přizpůsobení obrazu na celou obrazovku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Ručička.

  • Zvolte Zobrazení > Na celou obrazovku.

  • Vyberte nástroj Lupa nebo nástroj Ručička a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Na celou obrazovku.

   Tyto volby změní měřítko zvětšení a velikost okna na největší velikost, která se vejde na obrazovku.

Skrytí mřížky obrazových bodů

Při větším zvětšení než 500 % začne být ve výchozím nastavení viditelná mřížka obrazových bodů obrazu. Mřížku skryjete následujícím způsobem.

 1. Klikněte na položku Zobrazení > Zobrazit a odznačte volbu Mřížka obrazových bodů.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]