Příručka uživatele Zrušit

Zobrazení obrazů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
  7. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Změna režimu zobrazení na obrazovce

Volby režimu zobrazení můžete použít, když chcete zobrazovat obrazy na celé obrazovce. Můžete zobrazit nebo skrýt nabídky, záhlaví a posuvníky.

Poznámka:

Chcete-li rychle přepínat mezi režimy zobrazení, stiskněte klávesu F.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit výchozí režim (nabídky v horní částí a posuvníky na straně), zvolte příkaz Zobrazení > Režim zobrazení > Standardní zobrazení. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Standardní zobrazení.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s nabídkami a 50% šedým pozadím, ale bez záhlaví a posuvníků, zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku s nabídkami. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku s nabídkami.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s pouze černým pozadím (bez záhlaví, nabídek či posuvníků), zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku.

Zobrazení jiné oblasti obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Použijte posuvníky okna.

  • Vyberte nástroj Ručička a tažením obraz posunujte. Chcete-li použít nástroj Ručička, když je vybraný jiný nástroj, podržte mezerník a táhněte v obraze.

  Poznámka:

  Pokud je v počítači nainstalováno rozhraní OpenGL, můžete pomocí nástroje Ručička rychle pohnout obrazem ve směru, který si chcete prohlédnout. Jakmile rychle myší pohnete, obraz se posune, jako kdyby jste jej plynule přetahovali. Tuto funkci povolíte zvolením Upravit > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a potom zaškrtnutím volby Povolit svižné posouvání.

  Photoshop: Tažení nástrojem Ručička
  Zobrazení jiné části obrazu tažením nástrojem Ručička

  • Přetáhněte barevný rámeček (náhled zobrazované oblasti) v panelu Navigátor.

Používání nástroje Otočit zobrazení

Nástroj Otočit zobrazení slouží k nedestruktivnímu otočení plátna a obraz netransformuje. Otočení plátna je v mnoha případech užitečné – například zajišťuje jednodušší malování nebo kreslení. (Je vyžadováno kreslení OpenGL.)

Poznámka:

V počítačích MacBook vybavených vícedotykovými trackpady lze také používat gesta otočení.

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Otočit zobrazení  . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Ručička.)
 2. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Táhněte v obraze. Bez ohledu na současný úhel plátna bude kompas v obraze ukazovat na sever.

  • V pruhu voleb zadejte počet stupňů do pole Úhel natočení.

  • Kliknutím nebo tažením použijte kruhový ovládací prvek Nastavit úhel natočení.

 3. Chcete-li obnovit původní úhel plátna, klikněte na Obnovit pohled.

Video o nástroji Otočit zobrazení a jiné tipy pro využívání pracovní plochy najdete na stránce www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_cz. (Komentář k nástroji Otočit zobrazení začíná na značce 5 minut 10 sekund.)

Zákaz gest využívajících trackpady (Mac OS)

Pokud používáte počítač MacBook s vícedotykovým trackpadem, lze trackpad použít k rychlému pohybu, otočení nebo změně velikosti obrazů. Tato funkce dokáže výrazně zvýšit vaši efektivitu. Pokud ale dochází k neúmyslným změnám, lze tuto funkci vypnout.

 1. Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Rozhraní (Mac OS).

 2. V části Obecné odznačte možnost Povolit gesta.

Používání panelu Navigátor

Panel Navigátor se používá k rychlé změně zobrazení kresby s použitím miniaturního náhledu. Barevný rámeček v paletě Navigátor (nazývaný náhled zobrazované oblasti) odpovídá právě zobrazené oblasti v okně.

 1. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit panel Navigátor, zvolte Okna > Navigátor.

  • Chcete-li změnit zvětšení, zadejte hodnotu do textového rámečku, klikněte na tlačítko Zmenšit zobrazení nebo Zvětšit zobrazení nebo přetáhněte posuvník zvětšení.

  • Chcete-li posunout zobrazení obrazu, přetáhněte náhled zobrazované oblasti v miniatuře obrazu. Zobrazovanou oblast můžete také určit kliknutím do miniatury obrazu.

   Tip: Chcete-li současně nastavit velikost a polohu oblasti náhledů, táhněte myší se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) v miniatuře obrazu.

  • Chcete-li změnit barvu rámečku zobrazované oblasti, z nabídky panelu vyberte Volby panelu. Vyberte přednastavenou barvu z rozbalovací nabídky Barva nebo klikněte na barevné pole a zvolte vlastní barvu.

  Photoshop: Panel Navigátor
  Panel Navigátor

  A. Tlačítko Nabídka panelu B. Miniaturní zobrazení obrazu C. Náhled zobrazované oblasti D. Textové pole zvětšení E. Tlačítko Zmenšit zobrazení F. Jezdec zvětšení G. Tlačítko Zvětšit zobrazení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Pomocí nástroje Lupa  nebo příkazů nabídky Zobrazení můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. Každým kliknutím s nástrojem Lupa se zobrazení zvětší nebo zmenší na další přednastavenou hodnotu, a zobrazení se vystředí kolem bodu, na který kliknete. Když obraz dosáhne maximální hodnoty zvětšení 3 200 % nebo minimální velikosti 1 obrazový bod, ukazatel lupy bude prázdný.

Poznámka:

Chcete-li při zobrazování obrazů dosáhnout maximální přesnosti, přesně určovat zostření, efekty vrstvy nebo další přizpůsobení, přečtěte si téma Zobrazení obrazů na 100 %.

Nastavení předvoleb nástroje Lupa

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS). V části Nastavení GPU vyberte volbu Zapnout kreslení OpenGL.
  Poznámka:

  Některé předvolby nástroje Lupa vyžadují rozhraní OpenGL. Pokud volba Zapnout kreslení OpenGL není k dispozici, grafická karta tuto technologii nepodporuje.

 2. Ve všeobecných předvolbách vyberte kteroukoli z následujících voleb:

  Animované zvětšení

  Umožňuje nepřetržité zvětšování při současném podržení nástroje Lupa.

  Zvětšení změní velikost okna

  Zvětšování pomocí rolovacího kolečka

  Umožňuje zvětšování pomocí rolovacího kolečka myši.

  Při kliknutí zvětšit na střed

  Umístí zvětšený pohled do středu oblasti kliknutí.

Zvětšení na přednastavenou hodnotu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj Lupa  a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zvětšit zobrazení  nebo Zmenšit zobrazení . Dále klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit nebo zmenšit.

   Tip: Chcete-li rychle přepnout do režimu zmenšení zobrazení, podržte stisknutou klávesu Alt.

  • Vyberte položku Zobrazení > Zvětšit zobrazení nebo Zobrazení > Zmenšit zobrazení. Příkaz Zvětšit zobrazení nebo Zmenšit zobrazení nebude k dispozici po dosažení maximálního zvětšení nebo zmenšení obrazu.

  • Nastavte úroveň zvětšení v levém dolním rohu okna dokumentu nebo v panelu Navigátor.

Zobrazení obrazů na 100 %

Nejpřesnější zobrazení poskytuje nastavení zvětšení na 100 %, protože je každý obrazový bod zobrazen jako jeden obrazový bod monitoru. (Při jiných nastaveních zvětšení jsou obrazové body obrazu prokládány jiným počtem obrazových bodů monitoru.)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Lupa.

  • (Creative Cloud) Vyberte položku Zobrazit > 100 % nebo klikněte na možnost 100 % na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Vyberte položku Zobrazit > Skutečná velikost nebo klikněte na možnost Skutečná velikost na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Ve stavovém řádku zadejte 100 % a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  Poznámka:

  100% zobrazení obrazu prezentuje obraz tak, jak se objeví ve webovém prohlížeči (za stávajícího rozlišení monitoru).

Plynulé zvětšení

Poznámka:

Chcete-li zvětšovat plynule, grafická karta musí podporovat rozhraní OpenGL a ve všeobecných předvolbách musí být vybrána volba Animované zvětšení.

 1. Vyberte nástroj Lupa a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na obraz a podržením tlačítka myši zvětšíte zobrazení. Stisknutím klávesy ALT zobrazení zmenšíte.

  • Na pruhu voleb vyberte volbu Zvětšení přesunutím. Pak tažením doleva v obrazu zmenšíte zobrazení a tažením doprava zobrazení zvětšíte.

Zvětšení určité oblasti

 1. Vyberte nástroj Lupa.
 2. Táhněte přes část obrazu, kterou chcete zvětšit.
  Zvětšení pomocí nástroje Lupa v aplikaci Photoshop
  Zvětšení zobrazení obrazu tažením nástrojem Lupa

  Část obrazu uvnitř rámečku zvětšení se zobrazí v maximálním možném zvětšení. Chcete-li přesunout rámeček na jiné místo kresby v aplikaci Photoshop, začněte tažením vytvářet výběr a pak podržte mezerník.

Dočasné zvětšení obrazu

 1. Podržte klávesu H a pak klikněte v obrazu a podržte tlačítko myši.

  Aktuální nástroj se změní na nástroj Ručička a zvětšení obrazu se změní takto:

  • Pokud se celý obraz původně vešel do okna dokumentu, pak se obraz zvětší tak, že vyplní okno.

  • Pokud byla původně viditelná pouze část obrazu, obraz se zmenší. Přetažením výběru zvětšení zvětšete jinou část obrazu.

 2. Uvolněte tlačítko myši a pak klávesu H.

  Obraz se vrátí k předchozímu zvětšení a nástroji.

Automatická změna velikosti okna při změně zvětšení

 1. Vyberte nástroj Lupa a v pruhu voleb vyberte Přizpůsobit velikost okna. Okno pak změní velikost, když zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení obrazu.

  Když není vybraná volba Přizpůsobit velikost okna (výchozí nastavení), okno zůstává stejně velké, bez ohledu na zvětšení obrazu. To může být užitečné při používání menších monitorů nebo při práci s více nepřekrývajícími se okny.

  Poznámka:

  Chcete-li při používání klávesových zkratek pro zvětšování automaticky měnit velikost okna, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS). Pak vyberte volbu Zvětšení změní velikost okna.

Přizpůsobení obrazu na celou obrazovku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Ručička.

  • Zvolte Zobrazení > Na celou obrazovku.

  • Vyberte nástroj Lupa nebo nástroj Ručička a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Na celou obrazovku.

   Tyto volby změní měřítko zvětšení a velikost okna na největší velikost, která se vejde na obrazovku.

Skrytí mřížky obrazových bodů

Při větším zvětšení než 500 % začne být ve výchozím nastavení viditelná mřížka obrazových bodů obrazu. Mřížku skryjete následujícím způsobem.

 1. Klikněte na položku Zobrazení > Zobrazit a odznačte volbu Mřížka obrazových bodů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?