Příručka uživatele Zrušit

Vytváření grafických souborů řízených daty

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Grafické soubory řízené daty umožňují rychle a přesně vytvářet více verzí obrazu pro tisk nebo webové projekty. Můžete například vytvořit 100 verzí webového proužku s různými texty a obrazy, přičemž všechny budou založeny na stejné předloze.

Při vytváření grafik z předloh a sad dat dodržujte následující obecný postup:

Vytvořte základní grafiku, kterou chcete použít jako šablonu.

K oddělení prvků, které chcete v grafice měnit, použijte vrstvy.

Definujte v grafice proměnné.

Proměnné určují ty části obrazu, které se mění. (Viz Definování proměnných.)

Vytvořte nebo importujte sady dat.

Sady dat můžete vytvořit v šabloně nebo je můžete importovat z textového souboru. (Viz Definování sady datVytváření sad dat v externích souborech.)

Zobrazte náhled dokumentu s každou sadou dat.

Chcete-li vidět, jak budou výsledné grafické soubory vypadat, můžete si před exportováním všech souborů zobrazit jejich náhledy. (Viz Zobrazení náhledu nebo aplikování sady dat.)

Vygenerujte grafické soubory tím, že je exportujete s příslušnými daty.

Můžete je exportovat jako soubory aplikace Photoshop (PSD). (Viz Generování grafických souborů s použitím sady dat.)

Photoshop: Různé verze obrazu vytvořené pomocí proměnných
Vytváření různých verzí obrazu pomocí proměnných

A. Šablona zdrojového souboru B. Uživatel definuje vrstvy jako proměnné. C. Lze vytvořit různé verze obrazu, každou s jinou sadou dat proměnných. 

Definování proměnných

Proměnné se používají k určení toho, které prvky v šabloně se mění. Můžete definovat tři typy proměnných. Proměnné typu Viditelnost umožňují zobrazit nebo skrýt obsah vrstvy. Proměnné typu Nahrazení obrazových bodů umožňují nahradit obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru. Nahrazení textu umožňuje nahradit textový řetězec v textové vrstvě.

Poznámka:

GoLive rozpozná všechny textové proměnné a proměnné viditelnosti, ale ne proměnné typu nahrazení obrazových bodů.

Photoshop: Definování proměnných
Dvě verze obrazu založené na stejné šabloně

A. Proměnná Viditelnost B. Proměnná Nahrazení obrazových bodů C. Proměnná Nahrazení textu 

Pro vrstvu Pozadí nelze definovat proměnné.

 1. Zvolte Obraz > Proměnné > Definovat.
 2. Z rozbalovací nabídky Vrstva zvolte vrstvu, jejíž obsah chcete definovat jako proměnnou.

 3. Vyberte jeden nebo více typů proměnných:

  Viditelnost

  Zobrazí nebo skryje obsah vrstvy nebo skupiny vrstev.

  Nahrazení obrazových bodů

  Nahradí obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru.

  Nahrazení textu

  Nahradí textový řetězec v textové vrstvě.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Název a zadejte název proměnné. Názvy proměnných musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou a nesmí obsahovat mezery nebo speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).

  • Z rozbalovací nabídky Název vyberte existující proměnnou, ke které chcete připojit tuto vrstvu. Vrstvy spojené se stejnou proměnnou jsou zobrazeny vedle nabídky Název spolu s ikonou propojení.

 5. Pro proměnné typu Nahrazení obrazových bodů nastavte následující volby.
  • Zvolte metodu přizpůsobení velikosti náhradního obrazu: Volba Přizpůsobit proporcionálně změní velikost obrazu tak, aby se vešel do ohraničovacího rámečku (část ohraničovacího rámečku může zůstat prázdná); volba Vyplnit změní velikost obrazu tak, aby zcela vyplnil ohraničovací rámeček (část obrazu může přesahovat přes ohraničovací rámeček); volbu Jak je použijte v případě, že nechcete velikost obrazu změnit; volba Přizpůsobit neproporcionálně změní velikost obrazu, aby přesně vyplnil ohraničovací rámeček.

  • Kliknutím na táhlo v ikoně zarovnání zvolte zarovnání pro umístění obrazu uvnitř ohraničovacího rámečku. (Tato volba není k dispozici pro neproporcionální vyplnění.)

  • Vyberte Omezit na ohraničovací rámeček, chcete‑li oříznout oblasti obrazu, které se nevejdou do ohraničovacího rámečku. Tato volba je k dispozici, pouze když vyberete volbu nahrazení Vyplnit nebo Jak je. (Tato volba není k dispozici pro neproporcionální vyplnění.)

 6. Chcete‑li definovat proměnné pro jinou vrstvu, zvolte vrstvu z rozbalovací nabídky Vrstvy. Vedle názvu vrstvy obsahující proměnné se zobrazí hvězdička. Mezi vrstvami se můžete pohybovat pomocí navigačních šipek.
 7. Klikněte na OK.

Přejmenování proměnné

 1. Zvolte Obraz > Proměnné > Definovat.
 2. Z rozbalovací nabídky Vrstva zvolte vrstvu obsahující proměnnou.
 3. Chcete-li proměnnou přejmenovat, zadejte nový název do textového pole Název. Názvy proměnných musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou a nesmí obsahovat mezery nebo speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).
 4. Chcete-li proměnnou odebrat, odznačte ji.

Definování sady dat

Sada dat je kolekce proměnných a s nimi spojených dat. Sadu dat definujete pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Obraz > Proměnné > Sady dat.

  • Pokud je otevřené dialogové okno Proměnné, zvolte Sady dat z rozbalovací nabídky nahoře v dialogovém okně nebo klepněte na Další.

  Poznámka:

  Abyste mohli upravit výchozí sadu dat, musíte definovat alespoň jednu proměnnou.

 2. Klikněte na tlačítko Nová sada dat  .
 3. Vyberte proměnnou z rozbalovací nabídky Název nebo ze seznamu v dolní části dialogového okna.
 4. Upravte data proměnné:
  • Pro proměnné Viditelnost vyberte Viditelné, chcete-li zobrazovat obsah vrstvy, nebo Neviditelné, chcete-li obsah vrstvy skrýt.

  • Pro proměnné Nahrazení obrazových bodů  klikněte na Vybrat soubor a vyberte náhradní obrazový soubor. Chcete‑li nechat vrstvu v jejím současném stavu, klepněte před aplikováním sady dat na Nenahrazovat.

  Poznámka:

  Volba Nenahrazovat nevrátí soubor do původního stavu v případě, že již předtím bylo použito jiné nahrazení.

  • Pro proměnné Nahrazení textu  zadejte textový řetězec do textového pole Hodnota.
 5. Definujte další sadu dat pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

Později můžete sadu dat upravit, přejmenovat nebo odstranit, když ji nejdříve vyberete z rozbalovací nabídky Sada dat a upravíte její volby. Pro pohyb mezi sadami dat používejte ikony šipek. Chcete‑li sadu dat odstranit, klepněte na ikonu koše.

Zobrazení náhledu nebo aplikování sady dat

Obsah sady dat můžete aplikovat na základní obraz a přitom nechat všechny proměnné a sady dat nezměněné. Tím změníte vzhled dokumentu PSD, aby obsahoval hodnoty ze sady dat. Také můžete zobrazit náhled každé verze grafiky s každou sadou dat.

Poznámka:

Aplikováním sady dat se přepíše původní dokument.

 1. Zvolte Obraz > Aplikovat sadu dat. Vyberte sadu dat ze seznamu a zobrazte náhled obrazu v okně dokumentu. Aplikujte sadu dat kliknutím na Aplikovat. Pokud se při prohlížení náhledu rozhodnete, že základní obraz nechcete změnit, klikněte na Zrušit.

  Také můžete sadu dat aplikovat a náhled výsledku zobrazit na stránce Sada dat v dialogovém okně Proměnné.

Generování grafických souborů s použitím sady dat

Jakmile máte definované proměnné a jednu nebo více sad dat, můžete s použitím hodnot v sadách dat dávkově vytvořit obrazy. Obrazy můžete uložit jako soubory PSD.

 1. Zvolte Soubor > Export > Sady dat jako soubory.
 2. Zadejte základní název pro všechny generované soubory. Pokud chcete, můžete vytvořit své vlastní schéma pojmenování.
 3. Klikněte na tlačítko Vybrat složku a vyberte pro soubory cílovou složku.
 4. Zvolte sady dat, které chcete exportovat.
 5. Klikněte na OK.

Vytváření sad dat v externích souborech

Velký počet sad dat můžete rychle vytvořit tak, že vytvoříte externí textový soubor, který obsahuje všechny informace o proměnných, a tento soubor načtete do souboru PSD obsahujícího proměnné. Jedna z metod je zadat data do textového souboru nebo do tabulky v Microsoft Excelu, a pak je exportovat do souboru s textem odděleným tabulátory nebo čárkami.

Syntaxe externího textového souboru je následující (každý řádek, který začíná „Proměnná“ nebo „Hodnota“ je samostatný řádek v souboru):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Názvy všech proměnných jsou uvedené v prvním řádku a jejich hodnoty v následujících řádcích. Každý další řádek představuje jednu sadu dat s hodnotami pro všechny proměnné.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit více řádků textu na jednom řádku textu v sadě dat, uzavřete text do uvozovek a do souboru odděleného tabulátory nebo čárkami vložte tvrdé konce řádků v místech, kde chcete mít konce řádků.  

Elementy syntaxe externího textového souboru

<sep>

Buď čárka (soubor CSV) nebo tabulátor (text oddělený tabulátory), který odděluje názvy nebo hodnoty proměnných.

<nl>

Znak nového řádku, který ukončuje sadu dat, přičemž to může být znak LF, CR nebo oba.

„true“ a „false“

Povolené hodnoty pro proměnné typu viditelnost.

Mezery

Mezery kolem oddělovačů se při analýze souboru odstraní; mezery mezi slovy v řetězci hodnoty (například dvě stejné za sebou) se zachovají a mezery na začátku a na konci se zachovají, pokud jsou uzavřené v uvozovkách (například „jeden druh “).

Uvozovky

Mohou být součástí hodnoty, pokud je předchází ještě jedna uvozovka (např. ""B"" bude v sadě dat reprezentovat "B").

Pokud je <sep> nebo <nl> součástí hodnoty proměnné, pak celá hodnota musí být uzavřená do uvozovek.

Všechny proměnné definované v dokumentu PSD musí být definované i v textovém souboru. Pokud počet proměnných v textovém souboru neodpovídá počtu v dokumentu, zobrazí se chyba.

Příklad sady dat:

Pro předlohu pro květiny, která obsahuje proměnné pro tulipán a slunečnici, můžete vytvořit textový soubor, který vypadá následovně:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg
Poznámka:

Pokud je textový soubor ve stejné složce jako soubor obrazu, můžete pro umístění obrazů použít relativní cesty. Například poslední položka v příkladu může být: true, FIALKA, fialka.jpg.

Import sady dat

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Soubor > Import > Sady dat proměnných.

  • Zvolte Obraz > Proměnné > Sady dat a klepněte na tlačítko Importovat.

 2. Vyhledejte požadovaný textový soubor, který chcete importovat.
 3. Nastavte volby importu.

  Použít první sloupec jako názvy sady dat

  Nazve každou sadu dat pomocí obsahu prvního sloupce textového souboru (hodnoty pro první proměnnou v seznamu). Jinak se sady dat pojmenují „Sada dat 1“, „Sada dat 2“, a tak dále.

  Nahradit stávající sady dat

  Před importem odstraní všechny stávající sady dat.

 4. Nastavte kódování textového souboru nebo nechte nastavení na Automaticky.
 5. Klikněte na OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.