Příručka uživatele Zrušit

Vytváření grafických souborů řízených daty

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Používání grafik řízených daty a práce se šablonami vytvořenými v aplikaci Photoshop

Představte si tuto situaci: 

Jste první týden v práci a potřebujete vytvořit pět verzí webového reklamního proužku s různými texty a obrázky pomocí jednoho návrhu šablony.

Věděli jste, že nejlepším způsobem, jak to udělat, bude grafika řízená daty?

Při vytváření konzistentních návrhů s různými texty a obrázky pomocí sad dat postupujte podle těchto obecných kroků:

 1. Vytvořte základní grafiku, kterou chcete použít jako šablonu. 

  K oddělení prvků, které chcete v grafice měnit, použijte vrstvy.

 2. Definujte v grafice proměnné. Jak víme, proměnné určují ty části obrazu, které je třeba měnit.

 3. Vytvořte nebo importujte sady dat. Sady dat můžete vytvořit v šabloně nebo je můžete importovat z textového souboru. 

 4. Zobrazte náhled dokumentu s každou sadou dat. Před exportem souboru zkontrolujte náhled, abyste se ujistili, jak bude výsledný obrázek vypadat. 

 5. Vygenerujte grafické soubory tím, že je exportujete s příslušnými daty. Doporučujeme použít formát Photoshop (PSD). 

  Použití proměnných k vytvoření různých verzí obrázku v aplikaci Photoshop
  Použití proměnných k vytvoření různých verzí obrázku

Proměnné

Pomocí proměnných můžete definovat, které prvky v šabloně se mají měnit. Můžete definovat tři typy proměnných.

Proměnné typu Viditelnost umožňují zobrazit nebo skrýt obsah vrstvy.

Proměnné typu Nahrazení textu umožňují nahradit textový řetězec v textové vrstvě.

Proměnné typu Nahrazení obrazových bodů umožňují nahradit obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru.

Poznámka:

Proměnné nelze definovat při práci s vrstvou Pozadí

Práce s proměnnou

 1. Přejděte na Obraz > Proměnné > Definovat.

 2. V rozbalovací nabídce Vrstva vyberte vrstvu s obsahem, který bude definován jako proměnná.

 3. Vyberte jeden nebo více typů proměnných: Viditelnost, Nahrazení obrazových bodůNahrazení textu.

  Viditelnost: Zobrazí nebo skryje obsah vrstvy nebo skupiny vrstev.

  Nahrazení obrazových bodů: Nahradí obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru.

  Nahrazení textu: Nahradí textový řetězec v textové vrstvě.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zadejte název proměnné do pole Název. Názvy proměnných můžou začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou. Nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).

   Nebo

  • Vyberte v rozbalovací nabídce Název existující proměnnou, se kterou chcete propojit tuto vrstvu. Vrstvy propojené se stejnou proměnnou se zobrazí vedle nabídky Název spolu s ikonou propojení.

 5. Při používání proměnných typu Nahrazení obrazových bodů postupujte následovně.

  1. Zvolte požadovanou metodu změny velikosti náhradního obrázku:
   • Metoda Přizpůsobit proporcionálně změní velikost obrazu tak, aby se vešel do ohraničovacího rámečku se zachováním proporcí.
   • Metoda Vyplnit změní velikost obrazu tak, aby vyplnil ohraničovací rámeček se zachováním proporcí. Obraz může v jednom směru přesahovat přes okraje.
   • Metoda Jak je zachová velikost náhradního obrazu. Ten může v jednom nebo obou směrech přesahovat přes okraje. 
   • Metoda Přizpůsobit neproporcionálně změní velikost obrazu tak, aby vyplnil ohraničovací rámeček. Nemusí se zachovat původní proporce. 
  2. Výběrem táhla v ikoně zarovnání zvolte zarovnání pro umístění obrazu uvnitř ohraničovacího rámečku. (Tato volba není dostupná pro metodu Přizpůsobit neproporcionálně.)
  3. Pokud zaškrtnete políčko Oříznout podle ohraničovacího rámečku, budou se moct oříznout oblasti obrazu, které se nevejdou do ohraničovacího rámečku. Tato volba je k dispozici, jen když vyberete metodu nahrazení Vyplnit nebo Jak je. (Tato volba není dostupná pro metodu Přizpůsobit neproporcionálně.)
  Metoda Přizpůsobit proporcionálně změní velikost obrazu tak, aby se vešel do ohraničovacího rámečku se zachováním proporcí.
  Metoda Přizpůsobit proporcionálně změní velikost obrazu tak, aby se vešel do ohraničovacího rámečku se zachováním proporcí.

 6. Pokud chcete definovat proměnné pro jinou vrstvu, zvolte vrstvu v rozbalovací nabídce Vrstva a vyberte OK.

  Vedle názvu vrstvy obsahující proměnné se zobrazí hvězdička. Mezi vrstvami se můžete pohybovat pomocí navigačních šipek.

Přejmenování proměnné

 1. Přejděte na Obraz > Proměnné > Definovat.

 2. V rozbalovací nabídce Vrstva zvolte vrstvu obsahující proměnnou.

 3. Chcete‑li proměnnou přejmenovat, zadejte nový název do textového pole Název.

  Názvy proměnných musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou a nesmí obsahovat mezery nebo speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).

 4. Zrušením výběru proměnné ji odeberete.

Sady dat

Sada dat je kolekce proměnných a s nimi spojených dat. Sadu dat můžete definovat pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejděte na Obraz > Proměnné > Sady dat

  Nebo

  • Pokud je otevřené dialogové okno Proměnné, vyberte možnost Sady dat v rozbalovací nabídce nebo klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka:

  Před úpravou výchozí datové sady je třeba definovat alespoň jednu proměnnou. 

 2. Výběrem tlačítka Nová sada dat () můžete vytvořit novou sadu dat na základě aktuální sady dat.

 3. Vyberte proměnnou v rozevíracím seznamu Název.

 4. Upravte data proměnné:

  • Pro proměnné typu Viditelnost vyberte možnost Viditelná (pokud obsah vrstvy chcete zobrazit) nebo Neviditelná (pokud obsah vrstvy chcete skrýt).

  • Pro proměnné typu Nahrazení obrazových bodů zvolte Vybrat soubor a pak vyberte náhradní obrazový soubor. Chcete‑li nechat vrstvu v jejím současném stavu, zvolte před aplikováním sady dat možnost Nenahrazovat.

  Poznámka:

  Tlačítko Nenahrazovat nevrátí soubor do původního stavu v případě, že již předtím bylo použito jiné nahrazení.

  • Pro proměnné typu Nahrazení textu zadejte textový řetězec do textového pole Hodnota.
 5. Definujte další sady dat pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

Sadu dat můžete upravit, přejmenovat nebo odstranit tak, že ji vyberete v nabídce Sada dat a upravíte příslušné volby. Pro pohyb mezi sadami dat používejte ikony šipek. Chcete‑li sadu dat odstranit, klikněte na ikonu Odstranit.

Zobrazení náhledu nebo aplikování sady dat

Obsah sady dat můžete aplikovat na základní obraz a přitom nechat proměnné a sady dat nezměněné.

Tím se změní vzhled obrazu tak, aby obsahoval hodnoty sady dat. Pomocí možnosti Náhled si můžete prohlédnout, jak budou vypadat jednotlivé verze s jednotlivými sadami dat.

Pokud chcete vybrat sadu dat ze seznamu a zobrazit náhled obrazu v okně dokumentu, přejděte na Obraz > Aplikovat sadu dat.

Výběrem tlačítka Použít můžete sadu dat aplikovat. Pokud chcete jen zobrazit náhled a nechcete změnit základní obraz, vyberte tlačítko Zrušit.

Sadu dat můžete také aplikovat a zobrazit její náhled tak, že přejdete na Obraz > Proměnné > Sady dat a zaškrtnete políčko Náhled.

Poznámka:

Aplikováním sady dat se přepíše původní dokument.

Generování grafických souborů s použitím sady dat

Po nadefinování proměnných a jedné nebo více sad dat můžete pomocí hodnot v těchto sadách dat dávkově generovat výstupní obrazy. Vygenerovaný výstup bude ve formě souborů PSD.

 1. Přejděte na Soubor > Exportovat > Sady dat jako soubory.

 2. Zadejte základní název pro všechny generované soubory. Pokud chcete, můžete vytvořit své vlastní schéma pojmenování.
 3. Pomocí tlačítka Vybrat složku můžete pro soubory vybrat cílový adresář.

 4. Vyberte sady dat, které chcete exportovat, a zvolte OK.

Vytváření sad dat v externích souborech

Velký počet sad dat můžete rychle vytvořit tak, že použijete externí textový soubor, který obsahuje všechny informace o proměnných, a tento soubor naimportujete do souboru PSD obsahujícího proměnné.

Jedna z metod je zadat data do textového souboru nebo do tabulky v Microsoft Excelu a pak je exportovat do souboru s textem odděleným tabulátory nebo čárkami.

Syntaxe externího textového souboru je následující (každý řádek, který začíná názvem proměnné nebo hodnotou, je samostatný řádek v souboru):

NázevProměnné1<sep>NázevProměnné2<sep> <sep>NázevProměnnéN<nl> 
Hodnota1-1<sep>Hodnota2-1<sep> <sep>HodnotaN-1<nl> 
Hodnota1-2<sep>Hodnota2-2<sep> <sep>HodnotaN-2<nl> 
Hodnota1-M<sep>Hodnota2-M<sep> <sep>HodnotaN-M<nl>

Názvy všech proměnných jsou uvedené v prvním řádku a jejich hodnoty v následujících řádcích. Každý další řádek představuje jednu sadu dat s hodnotami pro všechny proměnné.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit více řádků textu na jednom řádku textu v sadě dat, uzavřete text do uvozovek a do souboru odděleného tabulátory nebo čárkami vložte tvrdé konce řádků v místech, kde chcete mít konce řádků.  

Externí textový soubor Elementy syntaxe

<sep>

Čárka (soubor CSV) nebo tabulátor (text oddělený tabulátory) oddělující názvy nebo hodnoty proměnných

<nl>

Znak nového řádku, který ukončuje sadu dat, přičemž to může být znak LF, CR nebo oba

„true“ a „false“

Povolené hodnoty pro proměnné typu Viditelnost

Mezery

Mezery kolem oddělovačů se při analýze souboru odstraní; mezery mezi slovy v řetězci hodnoty (například dvě stejné za sebou) se zachovají; a mezery na začátku a na konci se zachovají, pokud jsou uzavřené v uvozovkách (například "jeden druh ").

Uvozovky

Můžou být součástí hodnoty, pokud je předchází ještě jedna uvozovka (např. ""B"" bude v sadě dat reprezentovat "B").

Pokud je <sep> nebo <nl> součástí hodnoty proměnné, musí být celá hodnota uzavřená do uvozovek.

Všechny proměnné definované v souboru PSD musí být definované v textovém souboru. V případě nesouladu mezi počtem proměnných v textovém souboru a v dokumentu se zobrazí chyba.

Příklad sady dat

Můžete třeba vytvořit textový soubor používající šablonu pro květiny, který obsahuje proměnné pro tulipány a slunečnice. Mohl by vypadat takto:

{contents of Květiny.txt} 
Proměnná 1, Proměnná 2, Proměnná 3 
true, TULIPÁN, c:\Dokumenty\tulipán.jpg 
false, SLUNEČNICE, c:\Dokumenty\slunečnice.jpg 
false, KALA, c:\Dokumenty\kala.jpg 
true, FIALKA, c:\Dokumenty\fialka.jpg
Poznámka:

Pokud je textový soubor ve stejné složce jako soubor obrazu, můžete pro umístění obrazů použít relativní cesty. Například poslední položka v příkladu může být: true, FIALKA, fialka.jpg.

Import sady dat

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejděte na Soubor > Importovat > Sady dat proměnných.

  Nebo

  • Přejděte na Obraz > Proměnné > Sady dat a pomocí tlačítka Importovat vyhledejte textový soubor k importu.
 2. Nastavte volby importu.

  • Použít první sloupec jako názvy sady dat: Nazve každou sadu dat pomocí obsahu prvního sloupce textového souboru (hodnoty pro první proměnnou v seznamu). Jinak se sady dat pojmenují Sada dat 1, Sada dat 2 a tak dál.
  • Nahradit stávající sady dat: Před importem odstraní všechny stávající sady dat.
 3. Nastavte kódování textového souboru nebo nechte nastavení na Automaticky a pak zvolte OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online