Photoshop nabízí několik voleb pro práci s čínským, japonským a korejským textem. Znakům v asijských písmech se často říká dvoubytové znaky.

Poznámka:

Váš operační systém musí podporovat jazyky, ve kterých chcete pracovat. Další informace můžete získat od výrobce svého systémového softwaru.

Zobrazení a nastavení voleb asijského textu

V jiných verzích aplikace Photoshop než čínské, japonské a korejské jsou standardně skryté volby pro asijský text, které se objevují na panelu Znaky a Odstavec. Chcete‑li v těchto verzích aplikace Photoshop zobrazovat a nastavovat volby pro čínský, japonský a korejský text, musíte v dialogovém okně Předvolby vybrat Zobrazovat volby asijského textu. Můžete také určit, jak se zobrazují názvy písem – v angličtině nebo v původním jazyce.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte některé z následujících voleb:

  Názvy písem latinkou

  Zobrazí názvy asijských písem latinkou.

  Východoasijské (Photoshop včetně verzí CC a CS6) nebo Zobrazit volby asijského textu (CS5)

  Zobrazí volby pro asijský text v paletě Znaky a na panelu Odstavec.

Zmenšení mezer kolem znaků v asijském textu

Tsume zmenšuje mezery kolem znaku o určenou hodnotu v procentech. Samotný znak se nezúží ani nerozšíří. Místo toho se zmenší mezera mezi ohraničovacím rámečkem znaku a rámečkem em. Když se ke znaku přidá tsume, zmenší se mezery po obou stranách znaku o stejnou hodnotu v procentech.

 1. Vyberte znaky, které chcete upravit.
 2. Na panelu Znaky zadejte nebo vyberte procentuální hodnotu pro Tsume . Čím vyšší hodnota, tím více se mezery mezi znaky zúží. Při 100 % (což je maximální hodnota) není mezi ohraničovacím rámečkem znaku a jeho rámečkem em žádná mezera.

Určení způsobu měření prokladu v asijském textu

 1. Vyberte odstavce, které chcete upravit.
 2. Zvolte volbu prokladu z nabídky panelu Odstavec.

  Horní proklad

  Měří vzdálenost mezi řádky textu od horního okraje jednoho řádku k hornímu okraji následujícího řádku. Když použijete horní proklad, první řádek textu v odstavci se zarovná k hornímu okraji ohraničovacího rámečku.

  Dolní proklad

  Pro vodorovný text měří odstup mezi řádky textu od účaří textu. Když použijete dolní proklad, objeví se mezi prvním řádkem textu a jeho ohraničovacím rámečkem mezera. Zaškrtnutí označuje, která volba je vybraná.

  Poznámka:

  Vybraná volba prokladu neovlivňuje velikost mezer mezi řádky, ale pouze způsob měření prokladu. 

Používání tate‑chu‑yoko

Tate‑chu‑yoko (také zvaný kumimojirenmoji) je blok vodorovného textu, umístěný mezi svislými řádky textu. Použitím tate‑chu‑yoko se usnadní čtení znaků s poloviční šířkou, jako jsou čísla, data a krátká cizí slova ve svislém textu.

Tate-chu-yoko v aplikaci Photoshop
Číslice bez tate‑chu‑yoko (vlevo) v porovnání s číslicemi otočenými pomocí tate‑chu‑yoko (vpravo)

 1. Vyberte znaky, které chcete natočit.
 2. Zvolte Tate‑Chu‑Yoko z nabídky panelu Znaky. Zaškrtnutí označuje, že je tato volba zapnutá.

  Poznámka:

  Použití tate‑chu‑yoko nebrání úpravám a formátování textu; otočené znaky můžete upravovat a aplikovat na ně volby formátování stejně jako na jiné znaky.

Zarovnání asijských znaků s mojisoroe

Mojisoroe je zarovnání znaků v asijském textu. Když řádek textu obsahuje různé velikosti znaků, můžete určit, jak se text zarovná vzhledem k největším znakům v řádku: nahoru, na střed nebo dolů v rámečku em (doprava, na střed a doleva pro svislé rámečky), na latinkové účaří nebo nahoru nebo dolů v rámečku ICF (doprava nebo doleva pro svislé rámečky). ICF (Ideographic Character Space) je průměrná výška a šířka používaná návrháři písem při navrhování ideografických znaků, ze kterých se písmo skládá.

Volby zarovnání znaků v aplikaci Photoshop
Volby zarovnání znaků

A. Malé znaky zarovnané dolů B. Malé znaky zarovnané na střed C. Malé znaky zarovnané nahoru 
 1. Zvolte volbu z podnabídky Zarovnání znaků v nabídce panelu Znaky:

  Účaří latinky

  Zarovná malé znaky do řádku k velkým znakům.

  Nahoru/doprava v rámečku em, na střed rámečku em nebo dolů/doleva v rámečku em.

  Zarovná malé znaky k uvedené poloze rámečku em velkého znaku. V rámečcích se svislým textem volba Horní/pravý okraj em rámečku zarovná text k pravému okraji rámečku em a volba Dolní/levý okraj em rámečku k levému okraji em rámečku.

  Horní/pravý okraj ICF a Dolní/levý okraj ICF

  Zarovná malé znaky podle rámečku ICF, určeného velkými znaky. V rámečcích se svislým textem volba Horní/pravý okraj ICF zarovná text k pravému okraji ICF a volba Dolní/levý okraj ICF k levému okraji ICF.

Nastavení podtržení vlevo a vpravo pro asijský text

 1. Vyberte svislý text.
 2. Zvolte buď Podtržení vlevo nebo Podtržení vpravo z nabídky panelu Znaky.

Nastavení atributů asijských písem OpenType

Asijská písma OpenType mohou obsahovat mnoho funkcí, které nejsou dostupné v současných písmech PostScript a TrueType. Obvykle je nejlepší použít libovolné řezy Open Type písem KozMinPro a KozGoPro. Tato písma mají největší kolekci glyfů z asijských písem, která dodává Adobe.

 1. S vybraným textovým nástrojem proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na stávající textové vrstvě vyberte znaky nebo textové objekty, na které chcete nastavení aplikovat.

  • Klepnutím do obrazu vytvořte novou textovou vrstvu.

 2. Na panelu Znaky zkontrolujte, že je vybrané asijské písmo OpenType.
 3. Z nabídky panelu Znaky zvolte volbu OpenType.
 4. Zapněte vstupní metodu MSIME (Windows) nebo Kotoeri (Mac OS). Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Z nabídky Start zvolte Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Mapa znaků.

  • (Mac OS) Z rozbalovací nabídky klávesnic na pravé straně pruhu nabídek vyberte možnost prohlížení znaků.

  Poznámka:

  (Mac OS) Nezobrazí-li se na panelu nabídek nabídka klávesnic, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému > Jazyk a text a potom klepněte na položku Zdroje vstupu a vyberte položku Prohlížeč klávesnice a znaků.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) V okně Mapa znaků vyberte volbu Podrobné zobrazení, z nabídky Seskupit podle zvolte Vše a pak z nabídky Znaková sada zvolte Unicode.

  Mapa znaků v aplikaci Photoshop
  Mapa znaků

  • (Mac OS) Na panelu znaků Kotoeri vyberte Glyf z nabídky Zobrazení.

  Panel Znaky Kotoeri v aplikaci Photoshop
  Panel Znaky Kotoeri

  A. Nabídka Zobrazení B. Nabídka písem C. Informace znaků D. Tlačítko Vložit s písmem 
 6. Z nabídky Písmo zvolte asijské písmo OpenType.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Vyberte znak, který chcete použít, klepněte na Vybrat, klepněte na Kopírovat a pak znak vložte do aplikace Photoshop.

  • (Mac OS) Poklepejte na znak, který chcete použít. Tím ho vložíte do dokumentu.

Asijské volby OpenType

V závislosti na písmu mohou být k dispozici další volby Open Type.

Japonské 78

Nahradí standardní glyf variantou jp78 glyfu.

Japonské expert

Nahradí standardní glyf expertní variantou glyfu.

Japonské tradiční

Nahradí standardní glyf tradiční variantou glyfu.

Proporcionální metriky

Nahradí glyfy poloviční šířky a plné šířky proporcionálním glyfem.

Kana

Nahradí standardní glyf kana vodorovně optimalizovaným glyfem kana pro vodorovnou sazbu. Rozdíly jsou ale často velmi malé.

Latinková kurzíva

Nahradí standardní proporcionální glyf glyfem kurzívy.

Další informace naleznete v části Používání vlastností OpenType.

Výběr sady mojikumi

Mojikumi určuje pro sazbu japonského textu rozestupy japonských znaků, latinkových znaků, interpunkce, speciálních znaků, začátků řádku, konců řádku a čísel. Photoshop obsahuje několik předdefinovaných sad mojikumi podle japonské oborové normy (JIS) X 4051‑1995.

 1. Na panelu Odstavec zvolte volbu z rozbalovací nabídky Mojikumi:

  Žádný

  Vypne používání mojikumi.

  Mojikumi sada 1

  Použije pro interpunkci rozestupy s poloviční šířkou.

  Mojikumi sada 2

  Použije plné rozestupy pro většinu znaků kromě posledního znaku v řádku.

  Mojikumi sady 1 a 2 v aplikaci Photoshop
  Mojikumi sada 1 a Mojikumi sada 2

  Mojikumi sada 3

  Použije plné rozestupy pro většinu znaků i pro poslední znak v řádku.

  Mojikumi sada 4

  Použije plné rozestupy pro všechny znaky.

  Mojikumi sady 3 a 4 v aplikaci Photoshop
  Mojikumi sada 3 a Mojikumi sada 4

Nastavení pravidel kinsoku shori

Kinsoku shori určuje zalomení řádků pro japonský text. Znakům, které nemohou být na začátku nebo na konci řádku, se říká znaky kinsoku. Photoshop obsahuje zkrácenou a úplnou sadu znaků kinsoku podle japonské oborové normy (JIS) X 4051‑1995. Zkrácené sady kinsoku vynechávají symboly dlouhých samohlásek a malé znaky hiragana.

Zapnutí nebo vypnutí pravidel kinsoku shori pro odstavec

 1. Na panelu Odstavec zvolte volbu z rozbalovací nabídky Kinsoku Shori:

  Žádný

  Vypne používání kinsoku shori.

  JIS zkrácená nebo JIS úplná

  Zabrání tomu, aby řádky začínaly nebo končily následujícími znaky:

  Zkrácená sada JIS

  Znaky, které nesmějí být na začátku řádku

   

  Znaky, které nesmějí být na konci řádku

   

  Úplná sada JIS

  Znaky, které nesmějí být na začátku řádku

   

  Znaky, které nesmějí být na konci řádku

   

Nastavení volby zalamování řádků kinsoku

Abyste mohli použít následující volby zalamování řádků, musí být vybraná volba kinsoku shori nebo mojikumi.

 1. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Text Kinsoku Shori a pak zvolte jednu z následujících metod:

  Nejdříve zasunout

  Přesune znaky nahoru na předcházející řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků.

  Nejdříve vysunout

  Přesune znaky dolů na další řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků.

  Pouze vysunout

  Přesune znaky vždy dolů na další řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků. Zasunutí se nezkouší.

  Zaškrtnutí označuje, která metoda je vybraná.

Nastavení volby burasagari

Burasagari umožňuje, aby jednobytové tečky, dvoubytové tečky, jednobytové čárky a dvoubytové čárky byly až za okrajem ohraničovacího rámečku odstavce.

 1. V panelu Odstavec zvolte Burasagari z nabídky panelu.
 2. Vyberte volbu z podnabídky:

  Žádný

  Vypne předsazenou interpunkci.

  Normální

  Zapne předsazenou interpunkci bez vynuceného zarovnání nepravidelných řádků k okraji ohraničovacího rámečku.

  Vynucená

  Vynutí posunutí interpunkce mimo ohraničovací rámeček roztažením řádků, které končí uvnitř ohraničovacího rámečku a končí jedním z předsazovaných znaků.

  Poznámka:

  Volby Burasagari nejsou dostupné, když je volba Kinsoku Shori nastavena na Žádné.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online