Chybějící nástroje na panelu nástrojů

Vypadá to, jako by z panelu nástrojů aplikace Photoshop zmizely některé nástroje. Přečtěte si, jak tyto nástroje vrátit zpět.

Problém

Vypadá to, jako by z panelu nástrojů zmizely některé nástroje.

Aplikace Photoshop umožňuje přizpůsobení toho, které nástroje se na panelu nástrojů zobrazují. Toto nastavení přizpůsobení panelu nástrojů je uloženo s vašimi předvolbami a lze je uložit také jako součást pracovní plochy.

S tímto problémem se můžete setkat v následujících případech:

  • Po aktualizaci na novou verzi aplikace Photoshop a nastavení ukládaného s vašimi předvolbami nebo pracovní plochou panel nástrojů neobsahuje novější nástroje, jako jsou nástroj Rámeček nebo nástroj Výběr objektu.
  • Po přepnutí na jinou pracovní plochu (na jednu z pracovních ploch, které se nacházejí v umístění Okno > Pracovní plocha)

Postupujte podle řešení uvedených níže.

Obnovte původní nastavení panelu nástrojů

Vyberte možnost Upravit > Panel nástrojů a potom klikněte na možnost Obnovit výchozí hodnoty

Nabídka Upravit
Nabídka Upravit

Přepněte zpět na pracovní plochu Základní nebo tuto plochu obnovte.

Zvolte možnost Okno > Pracovní plocha a poté vyberte položku Základní (výchozí) nebo Obnovit základní

Přizpůsobení panelu nástrojů

  1. Zvolte možnost Úpravy > Panel nástrojů.
  2. Pokud je v dialogovém okně Vlastní panel nástrojů zobrazen chybějící nástroj v seznamu Doplňkové nástroje v pravém sloupci, přetáhněte jej do seznamu Panel nástrojů v levé části.
  3. Klikněte na tlačítko Hotovo
Dialogové okno Vlastní panel nástrojů
Přetáhněte nástroje ze sloupce Doplňkové nástroje do sloupce Panel nástrojů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.