Ořezová maska umožňuje použít obsah vrstvy k maskování vrstev nad ní. Maskování je určeno obsahem spodní neboli základní vrstvy. Neprůhledný obsah základní vrstvy ořízne (zobrazí) obsah vrstev nad ní v ořezové masce. Další obsah v oříznutých vrstvách se zamaskuje.

Ořezová maska: obsah oříznuté vrstvy (Potatoes) je viditelný jen uvnitř obsahu základní vrstvy (Logo)

V ořezové masce lze použít více vrstev, ale musí to být sousedící vrstvy. Název základní vrstvy ořezové masky je podtržený a miniatury vrstev ležících nad ní jsou odsazené. U vrstev nad základní vrstvou se zobrazí ikona ořezové masky.

Volba Prolnout oříznuté vrstvy jako skupinu v dialogovém okně Styl vrstvy určuje, zda režim prolnutí základní vrstvy ovlivní celou skupinu nebo jen základní vrstvu. (Viz téma Seskupování efektů prolnutí.)

Vytvoření ořezové masky

 1. Umístěte vrstvy v panelu Vrstvy tak, že základní vrstva, kterou chcete použít jako masku, bude pod vrstvami, které chcete zamaskovat.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podržte klávesu Alt, umístěte ukazatel nad čáru oddělující v panelu Vrstvy základní vrstvu a první vrstvu nad ní, kterou chcete zahrnout do ořezové masky (ukazatel se změní na dva překrývající se kruhy ), a klikněte.
  • Vyberte první vrstvu nad základní vrstvou v panelu Vrstvy a zvolte Vrstva > Vytvořit ořezovou masku.
 3. Chcete-li do ořezové masky přidat další vrstvy, použijte jednu z metod z kroku 2 a pokračujte nahoru pokaždé o jednu úroveň v panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Pokud vytvoříte novou vrstvu mezi vrstvami v ořezové masce nebo přetáhnete neoříznutou vrstvu mezi vrstvy v ořezové masce, vrstva se stane součástí ořezové masky.

  Vrstvám v ořezové masce se přiřadí krytí a režim prolnutí základní vrstvy.

Odstranění vrstvy z ořezové masky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podržte klávesu Alt, umístěte ukazatel nad čáru oddělující dvě seskupené vrstvy v panelu Vrstvy (ukazatel se změní na dva překrývající se kruhy ) a klikněte.
  • V panelu Vrstvy vyberte vrstvu z ořezové masky a zvolte Vrstva > Uvolnit ořezovou masku. Tento příkaz oddělí z ořezové masky vybranou vrstvu spolu s dalšími vrstvami nad ní.

Uvolnění všech vrstev v ořezové masce

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu ořezové masky hned nad základní vrstvou.
 2. Vyberte položky Vrstva > Uvolnit ořezovou masku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online