Správa barev pro importované obrazy (Illustrator, InDesign)

Způsob, jakým se importované obrazy začlení do barevného prostoru dokumentu, závisí na tom, zda je v obrazu vložený profil:

  • Když importujete obraz, který neobsahuje žádný profil, aplikace Adobe použije k definování barev v obrazu platný profil dokumentu.
  • Když importujete obraz, který obsahuje vložený profil, pak způsob, jak aplikace Adobe zpracuje tento profil, určují zásady správy barev v dialogovém okně Nastavení barev.

Používání bezpečného pracovního postupu CMYK

Bezpečný pracovní postup CMYK zajišťuje zachování číselných hodnot barev CMYK v celém průběhu až po finální výstupní zařízení, bez převádění systémem správy barev. Tento pracovní postup je výhodný, pokud chcete postupně zavádět používání jednotlivých prvků správy barev. Můžete například používat profily CMYK k zobrazení kontrolních náhledů na obrazovce a ke kontrolnímu nátisku dokumentů s vyloučením možnosti nežádoucích převodů barev v průběhu finálního výstupu.

Nástroje Illustrator a InDesign standardně podporují bezpečný pracovní postup CMYK. Výsledkem je, že když otevřete nebo importujete obraz CMYK s vloženým profilem, aplikace tento profil ignoruje a zachová holé číselné hodnoty barev. Pokud chcete, aby aplikace nastavila číselné hodnoty barev podle vloženého profilu, změňte v dialogovém okně Nastavení barev zásady správy barev CMYKDialog Nastavení barev. Změnou zásady správy barev CMYK zpátky na možnost Zachovat číselné hodnoty (Ignorovat připojené profily).

Bezpečná nastavení CMYK můžete nahradit, když dokument tisknete nebo ukládáte do souboru Adobe PDF. Může to ale způsobit změnu separací barev. Například objekty s čistou černou CMYK se mohou separovat jako sytě černé. Další informace o volbách správy barev pro tisk a ukládání souborů PDF najdete v nápovědě.

Příprava importovaných grafik pro správu barev

Při přípravě grafik pro správu barev v aplikacích Adobe postupujte podle následujících všeobecných pravidel:

  • Při ukládání do souboru vložte ICC profil. Formáty souboru podporující vložené profily jsou JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), Photoshop EPS, Formát velkého dokumentu a TIFF.
  • Pokud chcete znovu použít barevnou grafiku pro více cílových výstupních zařízení nebo pro různá média, například pro tisk, video a web, připravte grafiku pokud možno s použitím barev RGB nebo Lab. Pokud je nutné grafiku uložit v jiném barevném modelu než RGB nebo Lab, uložte si kopii původní grafiky. Barevné modely RGB a Lab mají větší barevné gamuty, než může reprodukovat většina výstupních zařízení, a zachovají co nejvíce barevných dat před jejich převedením do menšího výstupního gamutu.

Zobrazení nebo změna profilů pro importované bitmapové obrazy (InDesign)

Nástroj InDesign umožňuje zobrazit, změnit nebo vypnout profily importovaných bitmapových obrazů. To může být nezbytné při importu obrazu, který neobsahuje žádný profil nebo obrazu s nesprávným vloženým profilem. Pokud byl například vložen výchozí profil od výrobce skeneru, ale vy jste pak vygenerovali vlastní, můžete přiřadit tento novější.

  • Pokud je grafika již umístěna na stránce, vyberte ji a vyberte položky Objekt > Nastavení barev obrazu.
  • Pokud se chystáte grafiku importovat, vyberte položky Soubor > Umístit, vyberte možnost Zobrazit volby importu, vyberte a otevřete soubor a pak klikněte na kartu Barvy.
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  1. Ve volbě Profil zvolte zdrojový profil, který chcete aplikovat na grafiku v dokumentu. Pokud je v grafice vložený profil, jeho název se objeví nahoře v nabídce Profil.
  2. (Volitelně) Zvolte záměr reprodukce a klikněte na tlačítko OK. Většinou je nejlepší použít výchozí záměr reprodukce.

Poznámka:

Můžete také zobrazit nebo změnit profily objektů v aplikaci Acrobat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online