O akcích

Akce je posloupnost úloh, které můžete přehrát v jednom souboru nebo dávce souborů – příkazy z nabídek, nastavení voleb v panelech, akce nástrojů a podobně. Můžete si například vytvořit akci, která změní velikost obrazu, aplikuje na obraz efekt a pak soubor uloží v požadovaném formátu.

Akce mohou obsahovat kroky umožňující provádět úkony, které nelze zaznamenat (například použití nástroje malování). Akce mohou také obsahovat modální ovladače, dovolující při přehrávání akce zadávat hodnoty do dialogového okna.

V aplikaci Photoshop jsou akce základem pro droplety, což jsou malé aplikace, které automaticky zpracují všechny soubory, které přetáhnete na jejich ikonu.

Aplikace Photoshop a Illustrator se dodávají s nainstalovanými předdefinovanými akcemi, které pomáhají provádět běžné úkoly. Tyto akce můžete použít tak jak jsou, můžete je upravit podle svých potřeb nebo si můžete vytvořit nové akce. Akce jsou uložené v sadách, abyste je mohli snadněji uspořádat.

Akce můžete nahrávat, upravovat, přizpůsobit a provádět v dávce. Skupiny akcí můžete spravovat pomocí práce se sadami akcí.

Panel Akce – přehled

Panel Akce (Okna > Akce) se používá pro nahrávání, přehrávání, úpravy a odstraňování jednotlivých akcí. Tento panel také umožňuje ukládat a načítat soubory akcí.

Photoshop: Panel Akce
Photoshop: Panel Akce

A. Sada akcí B. Akce C. Nahrané příkazy D. Zahrnutý příkaz E. Modální ovladač (zapne se nebo se vypne) 

Rozbalení a sbalení sad, akcí a příkazů

  1. Klikněte na trojúhelník vlevo od sady, akce nebo příkazu v seznamu v panelu Akce. Podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte na trojúhelník, chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny akce v sadě nebo všechny příkazy v akci.

Zobrazení pouze názvů akcí

  1. Z nabídky panelu Akce zvolte příkaz Zobrazit tlačítka. Chcete-li se vrátit do zobrazení seznamu, zvolte tento příkaz znovu.

    Poznámka:

    V režimu tlačítek ale nemůžete prohlížet jednotlivé příkazy nebo sady.

Výběr akcí v panelu Akce

  1. Klikněte na název akce. Chcete-li vybrat více sousedících akcí, klikněte na názvy akcí se stisknutou klávesou Shift; chcete-li vybrat více nesousedících akcí, klikněte na názvy akcí se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online