Příručka uživatele Zrušit

Řešení potíží s písmy

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Aplikace Photoshop ve výchozím nastavení načte v následujících případech pouze textový modul a nainstalovaná písma:

 • Otevření dokumentu s textovou vrstvou
 • Výběr nástroje text
 • Panel znaků je viditelný

Pokud aplikace Photoshop načte problematická nebo poškozená písma, mohou se objevit různé problémy, například zpomalení výkonu, zamrzání nebo chybové ukončení aplikace.

Aktualizujte aplikaci Photoshop

Nápovědu k aktualizaci aplikace Photoshop na nejnovější verzi najdete v tématu Aktualizace aplikací Creative Cloud.

Obnovte předvolby, restartujte a zkuste to znovu

Pokud při spouštění aplikace Photoshop nebo při práci s nástrojem Text dochází k chybovému ukončení aplikace, postupujte při odstraňování problémů s písmy podle těchto 3 snadných kroků.

 1. Obnovení předvoleb v aplikaci Photoshop

  Zálohování a obnova předvoleb aplikace Photoshop skryje panel znaků a obnoví vybraný nástroj na výchozí nástroj Přesun.  Viz část týkající se ručního odebrání složky nastavení aplikace Photoshop.

 2. Obnova mezipaměti písem aplikace Photoshop

  Obnovení mezipaměti písem aplikace Photoshop umožní aplikaci vytvořit nový výčet seznamu písem.
  Viz část týkající se obnovy mezipaměti písem aplikace Photoshop.

 3. Restartujte aplikaci Photoshop a vypněte náhled písma.

  Po restartu aplikace Photoshop vyberte možnosti Text > Velikost náhledu písma a vyberte možnost Žádný.


  Vypnutí náhledu písma zabrání aplikaci Photoshop vykreslit náhledy nainstalovaných poškozených písem.

   

Vymazání mezipaměti písem aplikace Photoshop

Mezipaměť písem aplikace Photoshop obsahuje výčet písem a jejich funkcí nainstalovaných v systému, které může aplikace Photoshop používat. Vymazání souboru s mezipamětí písem umožní aplikaci Photoshop vytvořit novou mezipaměť.

macOS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do toho umístění: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop
  Nápovědu týkající se přechodu k této skryté uživatelské složce získáte v tématu Nezobrazené soubory knihovny v systému macOS.

 3. Odstraňte složku CT Font Cache a vysypte koš.

Windows

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do umístění \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>

 3. Odstraňte složku CT Font Cache a vysypte koš.

Správci písem

Pokud máte nainstalované jakékoli správce písem třetích stran, ujistěte se, že jste nainstalovali jejich nejnovější aktualizace.

Pokud máte potíže i nadále, zakažte nebo odeberte správce písem před provedením následujících kroků.

Známá problematická písma

Při instalaci písem je v systémech Windows a macOS provedena kontrola písem, a pokud systémy odhalí problematické písmo, bude vám doporučeno, abyste postupovali obezřetně. Neinstalujte žádná písma, u kterých se toto varování zobrazuje.

Je známo, že následující písma způsobují v aplikaci Photoshop potíže. Pokud máte nainstalovaná poškozená písma nebo některá z následujících písem, zakažte je nebo je odinstalujte:

 • Bustle.ttf
 • Courier Condensed Bold.ttf
 • CottonWood-SemiBold.ttf
 • 21kannmbn_ttf
 • Gurakh_s.ttf
 • Jh_titles.ttf
 • Screen__.ttf
 • Sevesbrg.ttf
 • SF Tattle Tales Condensed.ttf
 • Umbra-thin.ttf
 • ZerogebI.ttf
 • Zippy.ttf

Vymazání mezipaměti systémových písem

Před odstraněním mezipaměti systému se obvykle také doporučuje odstranit mezipaměť písem aplikace Photoshop.

macOS

Důležité! Při používání aplikace Terminál v systému macOS buďte opatrní.

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Zvolte možnosti Aplikace > Utility.

 3. Otevřete aplikaci Terminál.

 4. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Return.

  sudo atsutil databases –remove

Windows

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do umístění \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local\FontCache.

  Mnoho složek v této cestě je ve výchozím nastavení v systému Windows skrytých. Nápovědu k zapnutí skrytých souborů a složek získáte v tématu Zobrazení skrytých souborů a složek
  .

 3. Odstraňte všechny soubory DAT, které mají v názvu souboru „FontCache“.

Ověření písem pomocí Knihy písem v systému macOS

 1. Zvolte možnost Aplikace > Kniha písem.

 2. V levém sloupci vyberte možnost všech písem.

 3. Ve sloupci Písmo vyberte první písmo a poté stisknutím kombinace kláves Cmd+A vyberte všechna písma.

 4. Vyberte možnosti Soubor > Ověřit písma.

 5. Kliknutím zaškrtněte políčko vedle jakýchkoli poškozených nebo duplicitních písem a klikněte na možnost pro odebrání zaškrtnutých položek.

 6. Pokud dojde k chybovému ukončení aplikace Kniha písem, znovu ji spusťte, vyberte první písmo v seznamu a po jednom procházejte písma pomocí klávesy se šipkou dolů, abyste zjistili, které písmo chybové ukončení způsobilo.

Izolace problematického písma v systému macOS

Osvědčený postup! Ujistěte se, že máte pouze jednu verzi každého písma pouze v jedné z následujících složek s písmy: 

 •  /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

 

Pro účely testování izolujte problematická písma tak, že vytvoříte dvě složky v počítači, jednu s názvem „fonttest“ a druhou s názvem „goodfonts“.

Vyhledejte písma v těchto umístěních, abyste mohli písma otestovat. Otestujte písma ve všech následujících složkách, které obsahují písma:

 • /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 • /Library/Fonts
 • /[síťová jednotka]/Library/Fonts

 

Chcete-li vyhledat poškozené písmo, vložte polovinu písem do jedné ze složek Library/Fonts a polovinu do složky fonttest a zkuste problém vyvolat znovu.

 • Pokud problém přetrvává, znamená to, že se poškozené písmo stále nachází v oficiální složce písem, nikoli ve složce fonttest. Přesuňte písma ze složky fonttest do složky goodfonts.
 • Pokud problém zmizí, znamená to, že je poškozené písmo uloženo ve složce fonttest. Přesuňte písma z oficiální složky písem do složky goodfonts. Poté přesuňte polovinu písem ze složky fonttest zpět do oficiální složky písem a pokračujte v testování.
 • Vždy otestujte polovinu zbývajících písem a přesuňte bezproblémová písma do složky goodfonts. 
 • Jakmile se vám podaří určit písmo, které problém způsobuje, odeberte jej z oficiální složky písem. Přesuňte všechna písma ze složky goodfonts zpět do složky oficiálních písem, kterou prověřujete. Proveďte test u každé oficiální složky písem, ve které jsou uložena písma. 

Důležité upozornění: Pokud problém přetrvává i po odebrání písma, je možné, že ke stejnému nebo podobnému problému dochází u více písem. Opakujte tyto kroky, dokud neodeberete všechna poškozená písma.

Spuštění skriptu FontTest.jsx

Skript FontTest vám může pomoci určit, zda se ve vašem systému nachází poškozená písma.

Přípravné kroky: Přečtěte si soubor Read Me ke skriptu FontTest, abyste zjistili, jak skript nainstalovat, spustit a jak interpretovat výsledky ze  skriptu.

Stažení skriptu

Pomocí níže uvedeného tlačítka Získat soubor stáhněte skript FontTest pro aplikaci Photoshop. Po stažení na soubor dvakrát klikněte, abyste jej rozbalili. Je-li třeba, vyberte možnost pro rozbalení všech souborů.

Stáhnout

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.