Poškozená písma mohou v aplikaci Photoshop CC způsobovat různé problémy, přičemž některé z nich s písmy zdánlivě nesouvisejí.

Řešení

 • Řešení 1: Aktualizace aplikace Photoshop CC na nejnovější verzi
 • Řešení 2: Vypnutí náhledu písem v předvolbách aplikace Photoshop
 • Řešení 3: Odebrání písem
 • Řešení 4: (Mac OS) Ověření všech písem pomocí aplikace Kniha písem systému Mac OS
 • Řešení 5: Vyhledání poškozených písem v počítači pomocí skriptu FontTest
 • Řešení 6: Vymazání mezipaměti písem aplikace Photoshop
 • Řešení 7: Odstranění systémové mezipaměti písem
 • Řešení 8: Vyhledání písma způsobujícího problém (pouze v systému Mac OS)

Tato řešení jsou seřazena od nejjednodušších, u nichž je velká pravděpodobnost, že se vám podaří poškozené písmo najít, až po náročnější, která mohou zabrat více času.

Důležité upozornění: Před testováním písem odeberte nebo aktualizujte zásuvné moduly třetích stran, které pracují s písmy.

Řešení 1: Aktualizace aplikace Photoshop CC na nejnovější verzi

 1. Zvolte možnost Nápověda > Aktualizace (doporučovaný způsob aktualizace).

 2. Stáhněte si nejnovější aktualizaci z webu společnosti Adobe.

Řešení 2: Vypnutí náhledu písem v předvolbách aplikace Photoshop

 1. Zvolte možnost Text > Velikost náhledu písma.

 2. Vyberte možnost Žádný.

Ověřte, zda byl problém pomocí tohoto postupu vyřešen.

Řešení 3: Odebrání písem

Je známo, že následující písma způsobují potíže v aplikaci Photoshop:

Bustle (pouze v systému Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Řešení 4: (Mac OS) Ověření všech písem pomocí aplikace Kniha písem systému Mac OS

 1. Zvolte možnost Aplikace > Kniha písem.
 2. Ve sloupci Sbírka vyberte možnost Vše.
 3. Ve sloupci Písmo vyberte první písmo a poté stisknutím kombinace kláves Cmd+A vyberte všechna písma.

 4. Zvolte možnost Soubor > Ověřit písmo.

 5. Odstraňte poškozená nebo duplicitní písma.

 6. Pokud dojde k selhání aplikace Kniha písem, znovu ji spusťte a po jednom procházejte písma v seznamu, abyste zjistili, které písmo selhání způsobilo. Pomocí klávesy šipka dolů vyberte první písmo a přidržením klávesy postupně procházejte všechna písma.

Řešení 5: Vyhledání poškozených písem v počítači pomocí skriptu FontTest

Podle pokynů uvedených níže si stáhněte,nainstalujtea spusťte příslušný skript FontTest.jsxpro aplikaci Photoshop. Skript zjistí, zda se v počítači nachází poškozená písma nebo zda k selhání dochází kvůli určitým písmům.

Stáhněte si příslušný soubor FontTest_readme.pdf a přečtěte si jej.

Důležité upozornění: Soubor ReadMe ve formátu PDF obsahuje důležité informace o instalaci a spuštěnískriptui výsledcích.

Poznámka: Pokud k selhání aplikace Photoshop dochází ještě před tím, než lze skript spustit, je příčina problému pravděpodobně spíše v operačním systému než v aplikaci Photoshop. V takovém případě postupujte podle dalších řešení v tomto dokumentu.

Pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (v systému Mac OS) klikněte na soubor FontTest.jsx.zip níže. Potom soubor FontTest.jsx uložte do libovolného umístění na pevném disku, například na plochu. Dvakrát na soubor klikněte, abyste jej zobrazili. Je-li třeba, vyberte možnost pro rozbalení všech souborů.

Stáhnout

Řešení 6: Vymazání mezipaměti písem aplikace Photoshop

Mac OS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i počítačovou aplikaci Creative Cloud (pokud je nainstalována).

 2. Přejděte do následujícího umístění: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Poznámka:

  Pokud používáte systém Mac OS 10.7 nebo novější, naleznete pokyny k otevření skryté složky Library v této technické poznámce.

 3. Přetáhněte složku CT Font Cache do koše a vysypte koš.

Windows

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i počítačovou aplikaci Creative Cloud (pokud je nainstalována).

 2. Přejděte do následující složky.

  Systém Windows 7 a 8: \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 nebo CC 2015

 3. Odstraňte složku CT Font Cache (v případě aplikace Photoshop CC, CC 2014 nebo CC 2015) a vysypte koš.

Znovu spusťte aplikaci Photoshop a ověřte, zda problém přetrvává. 

Řešení 7: Odstranění systémové mezipaměti písem

Mac OS

Chcete-li odstranit systémovou mezipaměť písem, spusťte nástroj příkazového řádku v aplikaci Terminál. Tento příkaz je součástí systému Mac OS. S aplikací Terminal je potřeba zacházet obezřetně, protože umožňuje zásahy do systému na nízké úrovni. Chcete-li zobrazit návod k nástroji Atsutil, zadejte v aplikaci Terminál příkaz „man atsutil“ (bez uvozovek) a stiskněte klávesu Return. Případně si můžete přečíst tento článek z časopisu MacWorld.

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i počítačovou aplikaci Creative Cloud (pokud je nainstalována).

 2. Zvolte možnost Aplikace > Utility.
 3. Otevřete aplikaci Terminál.

 4. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Return:

  sudo atsutil databases –remove

Windows

Zapněte zobrazení skrytých souborů a složek (viz článek Zobrazení skrytých souborů a složek) a poté proveďte následující kroky:

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe včetně počítačové aplikace Creative Cloud (pokud je nainstalována).

 2. Přejděte do složky \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local.

 3. Odstraňte soubory *FNTCACHE*.DAT a *FontCache*.dat.

  Poznámka:

  Hvězdička (*) nahrazuje různá čísla, písmena a slova, takže název souboru může být například FontCache-S-1-5-21.dat.

Při odstraňování mezipaměti operačního systému se rovněž doporučuje odstranit mezipaměť písem aplikace Photoshop (dle řešení 6). Ověřte, zda problém přetrvává.

Řešení 8: Vyhledání písma způsobujícího problém (pouze v systému Mac OS)

Důležité upozornění: Počínaje systémem Mac OS X 10.7 společnosti Apple je ve výchozím nastavení skryta složka uživatelské knihovny. Pokud potřebujete přístup k souborům ve skryté složce knihovny z důvodu řešení potíží s aplikací společnosti Adobe, postupujte podle pokynů v článku Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny.

Ověřte, že se písma nachází pouze v jedné z následujících složek: 

 •  /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

Pokud se písma nachází v jedné složce, pokračujte podle zbývajících pokynů v tomto kroku. Jestliže se písma nachází v obou složkách, z jedné je odeberte.

Vytvořte na ploše dvě složky s názvem fonttest a goodfonts.

Písma, která je potřeba vyzkoušet, se mohou nacházet ve třech umístěních. Otestujte písma ve všech následujících složkách, které obsahují písma:

* /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
* /Library/Fonts
* /[síťová jednotka]/Library/Fonts

Chcete-li vyhledat poškozené písmo, ponechejte polovinu písem ve složce Library/Fonts. Druhou polovinu přesuňte do složky fonttest a zkuste problém vyvolat znovu.

 • Pokud problém přetrvává, znamená to, že se poškozené písmo stále nachází v oficiální složce písem, nikoli ve složce fonttest. Přesuňte písma ze složky fonttest do složky goodfonts.
 • Pokud problém zmizí, znamená to, že je poškozené písmo uloženo ve složce fonttest. Přesuňte písma z oficiální složky písem do složky goodfonts. Poté přesuňte polovinu písem ze složky fonttest zpět do oficiální složky písem a pokračujte v testování.
 • Vždy otestujte polovinu zbývajících písem a přesuňte bezproblémová písma do složky goodfonts. 
 • Jakmile se vám podaří určit písmo, které problém způsobuje, odeberte jej z oficiální složky písem. Přesuňte všechna písma ze složky goodfonts zpět do složky oficiálních písem, kterou prověřujete. Proveďte test u každé oficiální složky písem, ve které jsou uložena písma. 

Důležité upozornění: Pokud problém přetrvává i po odebrání písma, je možné, že ke stejnému nebo podobnému problému dochází u více písem. Opakujte tyto kroky, dokud neodeberete všechna poškozená písma.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online