Příručka uživatele Zrušit

Řešení potíží s písmy

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Aplikace Photoshop ve výchozím nastavení načte v následujících případech pouze textový modul a nainstalovaná písma:

 • Otevření dokumentu s textovou vrstvou
 • Výběr nástroje text
 • Panel znaků je viditelný

Pokud aplikace Photoshop načte problematická nebo poškozená písma, mohou se objevit různé problémy, například zpomalení výkonu, zamrzání nebo chybové ukončení aplikace.

Aktualizujte aplikaci Photoshop

Nápovědu k aktualizaci aplikace Photoshop na nejnovější verzi najdete v tématu Aktualizace aplikací Creative Cloud.

Obnovte předvolby, restartujte a zkuste to znovu

Pokud při spouštění aplikace Photoshop nebo při práci s nástrojem Text dochází k chybovému ukončení aplikace, postupujte při odstraňování problémů s písmy podle těchto 3 snadných kroků.

 1. Obnovení předvoleb v aplikaci Photoshop

  Zálohování a obnova předvoleb aplikace Photoshop skryje panel znaků a obnoví vybraný nástroj na výchozí nástroj Přesun.  Viz část týkající se ručního odebrání složky nastavení aplikace Photoshop.

 2. Obnova mezipaměti písem aplikace Photoshop

  Obnovení mezipaměti písem aplikace Photoshop umožní aplikaci vytvořit nový výčet seznamu písem.
  Viz část týkající se obnovy mezipaměti písem aplikace Photoshop.

 3. Restartujte aplikaci Photoshop a vypněte náhled písma.

  Po restartu aplikace Photoshop vyberte možnosti Text > Velikost náhledu písma a vyberte možnost Žádný.


  Vypnutí náhledu písma zabrání aplikaci Photoshop vykreslit náhledy nainstalovaných poškozených písem.

   

Vymazání mezipaměti písem aplikace Photoshop

Mezipaměť písem aplikace Photoshop obsahuje výčet písem a jejich funkcí nainstalovaných v systému, které může aplikace Photoshop používat. Vymazání souboru s mezipamětí písem umožní aplikaci Photoshop vytvořit novou mezipaměť.

macOS

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do toho umístění: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop
  Nápovědu týkající se přechodu k této skryté uživatelské složce získáte v tématu Nezobrazené soubory knihovny v systému macOS.

 3. Odstraňte složku CT Font Cache a vysypte koš.

Windows

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do umístění \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <verze>

 3. Odstraňte složku CT Font Cache a vysypte koš.

Správci písem

Pokud máte nainstalované jakékoli správce písem třetích stran, ujistěte se, že jste nainstalovali jejich nejnovější aktualizace.

Pokud máte potíže i nadále, zakažte nebo odeberte správce písem před provedením následujících kroků.

Známá problematická písma

Při instalaci písem je v systémech Windows a macOS provedena kontrola písem, a pokud systémy odhalí problematické písmo, bude vám doporučeno, abyste postupovali obezřetně. Neinstalujte žádná písma, u kterých se toto varování zobrazuje.

Je známo, že následující písma způsobují v aplikaci Photoshop potíže. Pokud máte nainstalovaná poškozená písma nebo některá z následujících písem, zakažte je nebo je odinstalujte:

 • Bustle.ttf
 • Courier Condensed Bold.ttf
 • CottonWood-SemiBold.ttf
 • 21kannmbn_ttf
 • Gurakh_s.ttf
 • Jh_titles.ttf
 • Screen__.ttf
 • Sevesbrg.ttf
 • SF Tattle Tales Condensed.ttf
 • Umbra-thin.ttf
 • ZerogebI.ttf
 • Zippy.ttf

Vymazání mezipaměti systémových písem

Před odstraněním mezipaměti systému se obvykle také doporučuje odstranit mezipaměť písem aplikace Photoshop.

macOS

Důležité! Při používání aplikace Terminál v systému macOS buďte opatrní.

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Zvolte možnosti Aplikace > Utility.

 3. Otevřete aplikaci Terminál.

 4. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Return.

  sudo atsutil databases –remove

Windows

 1. Ukončete aplikaci Photoshop i aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 2. Přejděte do umístění \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local\FontCache.

  Mnoho složek v této cestě je ve výchozím nastavení v systému Windows skrytých. Nápovědu k zapnutí skrytých souborů a složek získáte v tématu Zobrazení skrytých souborů a složek
  .

 3. Odstraňte všechny soubory DAT, které mají v názvu souboru „FontCache“.

Ověření písem pomocí Knihy písem v systému macOS

 1. Zvolte možnost Aplikace > Kniha písem.

 2. V levém sloupci vyberte možnost všech písem.

 3. Ve sloupci Písmo vyberte první písmo a poté stisknutím kombinace kláves Cmd+A vyberte všechna písma.

 4. Vyberte možnosti Soubor > Ověřit písma.

 5. Kliknutím zaškrtněte políčko vedle jakýchkoli poškozených nebo duplicitních písem a klikněte na možnost pro odebrání zaškrtnutých položek.

 6. Pokud dojde k chybovému ukončení aplikace Kniha písem, znovu ji spusťte, vyberte první písmo v seznamu a po jednom procházejte písma pomocí klávesy se šipkou dolů, abyste zjistili, které písmo chybové ukončení způsobilo.

Izolace problematického písma v systému macOS

Osvědčený postup! Ujistěte se, že máte pouze jednu verzi každého písma pouze v jedné z následujících složek s písmy: 

 •  /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

 

Pro účely testování izolujte problematická písma tak, že vytvoříte dvě složky v počítači, jednu s názvem „fonttest“ a druhou s názvem „goodfonts“.

Vyhledejte písma v těchto umístěních, abyste mohli písma otestovat. Otestujte písma ve všech následujících složkách, které obsahují písma:

 • /Users/[uživatelské jméno]/Library/Fonts
 • /Library/Fonts
 • /[síťová jednotka]/Library/Fonts

 

Chcete-li vyhledat poškozené písmo, vložte polovinu písem do jedné ze složek Library/Fonts a polovinu do složky fonttest a zkuste problém vyvolat znovu.

 • Pokud problém přetrvává, znamená to, že se poškozené písmo stále nachází v oficiální složce písem, nikoli ve složce fonttest. Přesuňte písma ze složky fonttest do složky goodfonts.
 • Pokud problém zmizí, znamená to, že je poškozené písmo uloženo ve složce fonttest. Přesuňte písma z oficiální složky písem do složky goodfonts. Poté přesuňte polovinu písem ze složky fonttest zpět do oficiální složky písem a pokračujte v testování.
 • Vždy otestujte polovinu zbývajících písem a přesuňte bezproblémová písma do složky goodfonts. 
 • Jakmile se vám podaří určit písmo, které problém způsobuje, odeberte jej z oficiální složky písem. Přesuňte všechna písma ze složky goodfonts zpět do složky oficiálních písem, kterou prověřujete. Proveďte test u každé oficiální složky písem, ve které jsou uložena písma. 

Důležité upozornění: Pokud problém přetrvává i po odebrání písma, je možné, že ke stejnému nebo podobnému problému dochází u více písem. Opakujte tyto kroky, dokud neodeberete všechna poškozená písma.

Spuštění skriptu FontTest.jsx

Skript FontTest vám může pomoci určit, zda se ve vašem systému nachází poškozená písma.

Přípravné kroky: Přečtěte si soubor Read Me ke skriptu FontTest, abyste zjistili, jak skript nainstalovat, spustit a jak interpretovat výsledky ze  skriptu.

Stažení skriptu

Pomocí níže uvedeného tlačítka Získat soubor stáhněte skript FontTest pro aplikaci Photoshop. Po stažení na soubor dvakrát klikněte, abyste jej rozbalili. Je-li třeba, vyberte možnost pro rozbalení všech souborů.

Stáhnout

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.