Zmenšení sytosti barev

Příkaz Odbarvit převede barevný obraz na hodnoty ve stupních šedi, ale nechá obraz v původním barevném režimu. Například v obraze RGB přiřadí každému obrazovému bodu stejné hodnoty červené, zelené a modré. Hodnoty světlosti obrazových bodů se nezmění.

Pamatujte, že příkaz Odbarvit trvale změní původní informace o obrazu ve vrstvě pozadí. Tento příkaz má stejný efekt jako nastavení sytosti na hodnotu -100 v nastavení Odstín a sytost. Pro nedestruktivní úpravy použijte vrstvu úprav Odstín a sytost.

Poznámka:

Pokud pracujete s obrazem s více vrstvami, převede příkaz Odbarvit pouze vybranou vrstvu.

 1. Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Odbarvit.

Invertování barev

Nastavení Invertovat invertuje barvy v obraze. Tento příkaz můžete použít jako součást procesu vytváření masky okrajů pro aplikování zostření a dalších nastavení na vybrané oblasti obrazu.

Poznámka:

Protože barevný negativní film obsahuje ve své podložce oranžový filtr, nemůžete nastavením Invertovat vytvořit přesný pozitivní obraz z naskenovaného barevného negativu. Při skenování filmu musíte použít příslušná nastavení pro barevné negativy.

Při invertování obrazu se hodnota jasu každého obrazového bodu v kanálech převede na inverzní hodnotu na stupnici barevných hodnot s 256 kroky. Například obrazový bod s hodnotou 255 v pozitivním obraze se změní na 0 a obrazový bod s hodnotou 5 se změní na 250.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte na ikonu Invertovat  na panelu Přizpůsobení.
 • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Invertovat. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

Poznámka:

Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Invertovat. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.  

Vytvoření černobílého obrazu se dvěma hodnotami

Nastavení Práh převede obrazy ve stupních šedi nebo barevné obrazy na vysoce kontrastní černobílé obrazy. Můžete nastavit určitou úroveň jako prahovou. Všechny obrazové body světlejší než práh se převedou na bílé; všechny tmavší obrazové body se převedou na černé.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Práh  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Práh. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Na panelu Práh se zobrazí histogram úrovní jasu v obrazových bodech v současném výběru.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Práh. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Přetáhněte na panelu Vlastnosti jezdcem pod histogramem, dokud se neobjeví požadovaný práh. Při tažení jezdce se obraz mění a odpovídá právě nastavenému prahu.

Posterizace obrazu

Nastavení Posterizovat umožňuje určit počet tónových úrovní (neboli úrovní jasu) pro každý kanál obrazu, a pak mapovat obrazové body na nejblíže odpovídající úrovně. Například výběrem dvou tónových úrovní v obrazu RGB vytvoříte 6 barev: dvě pro červenou, dvě pro zelenou a dvě pro modrou.

Toto nastavení je užitečné při vytváření speciálních efektů, jako jsou velké, stejnobarevné oblasti ve fotografii. Jeho účinky jsou nejvíce patrné, když snižujete počet úrovní šedi v obraze ve stupních šedi, ale vytváří také zajímavé efekty v barevných obrazech.

Poznámka:

Pokud chcete mít v obraze určitý počet barev, převeďte obraz do stupňů šedi a určete požadovaný počet úrovní. Pak převeďte obraz zpět do původního barevného režimu a nahraďte jednotlivé úrovně šedi požadovanými barvami.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Posterizovat  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Posterizovat.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Posterizovat. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Na panelu Vlastnosti posuňte jezdce Úrovně nebo zadejte požadovaný počet tonálních úrovní.

Aplikování mapování na přechod na obraz

Nastavení Mapovat na přechod mapuje ekvivalentní rozsah obrazu ve stupních šedi na barvy z určeného přechodu. Pokud například určíte dvoubarevný přechod, mapují se stíny v obraze na barvu jednoho koncového bodu, světla se mapují na barvu druhého koncového bodu a střední tóny se mapují na přechod mezi nimi.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Mapovat na přechod  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Mapovat na přechod. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Mapovat na přechod. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí úpravy ve vrstvě přímo do obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Na panelu Vlastnosti zadejte požadovanou výplň přechodu:

  • Chcete-li vybrat ze seznamu výplní přechodu, klikněte na trojúhelník napravo od výplně přechodu. Kliknutím vyberte požadovaný přechod a poté kliknutím do prázdné oblasti panelu Vlastnosti seznam zavřete. Informace o přizpůsobení seznamu výplní přechodu najdete v části Používání Správce přednastavení.

  • Chcete-li upravit aktuálně zobrazenou výplň přechodu, klikněte na ni a poté upravte existující výplň přechodu nebo vytvořte výplň přechodu v Editoru přechodu. (Viz Vytvoření hladkého přechodu.)

  Standardně se stíny, střední tóny a světla obrazu mapují na počáteční (levou) barvu, střední bod a koncovou (pravou) barvu přechodu.

 3. Vyberte jednu, žádnou nebo obě volby přechodu:

  Rozklad

  Přidá náhodný šum, který vyhladí vzhled přechodu a redukuje efekty pruhů.

  Obrátit

  Změní směr přechodu a obrátí mapování přechodu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online