Zobrazení nebo skrytí netištěných prvků

Příkladem netištěných prvků, které pomáhají vybírat, přesouvat nebo upravovat objekty, jsou vodítka, mřížky okraje výběru, řezy a účaří textu. Můžete zapnout nebo vypnout libovolnou kombinaci netištěných prvků, aniž byste tím ovlivnili obraz. Můžete také zobrazit nebo skrýt zapnuté netištěné prvky, pokud chcete vyčistit pracovní plochu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny zapnuté netištěné prvky, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat netištěné. (V podnabídce se objeví zaškrtnutí u zapnutých netištěných prvků.)

  • Chcete-li zapnout a zobrazit jeden netištěný prvek, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat a z dílčí nabídky vyberte požadovanou položku.

  • Chcete-li zapnout a zobrazit všechny dostupné netištěné prvky, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat > Vybrat vše.

  • Chcete-li vypnout a skrýt všechny netištěné prvky, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat > Vypnout vše.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout skupiny netištěných prvků, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat > Zobrazovat volby netištěných prvků.

  Poznámka:

  Na vzorkovací body barev mají vliv příkazy Zobrazovat netištěné, Vybrat vše a Vypnout vše, i když se nenabízejí jako volby v podnabídce Zobrazit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online