Můžete vybrat všechny neprůhledné oblasti ve vrstvě nebo všechny nemaskované oblasti, pokud existuje maska vrstvy. Výběr oblastí je užitečný, když chcete vybrat text nebo obsah obrazu, který je ohraničený průhlednými oblastmi nebo obsahuje průhledné oblasti, nebo když chcete vytvořit výběr, který neobsahuje maskované oblasti ve vrstvě.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Abyste vybrali jen neprůhledné oblasti na nemaskované vrstvě, podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na miniaturu vrstvy v panelu Vrstvy.
  • Abyste vybrali nemaskované oblasti na vrstvě, která má masku vrstvy, podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na miniaturu masky vrstvy v panelu Vrstvy.
 2. Pokud již existuje výběr, můžete provést libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat obrazové body k existujícímu výběru, podržte Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac OS) a klikněte na miniaturu vrstvy nebo masky vrstvy v panelu Vrstvy.
  • Chcete-li obrazové body od existujícího výběru odebrat, podržte Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac OS) a klikněte na miniaturu vrstvy nebo masky vrstvy v panelu Vrstvy.
  • Chcete-li načíst průsečík obrazových bodů a existujícího výběru, podržte Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Alt+Shift (Mac OS) a klikněte na miniaturu vrstvy nebo masky vrstvy v panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Pokud chcete přemístit celý obsah vrstvy, použijte nástroj pro přesun bez načtení masky průhlednosti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online