Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Zobrazení náhledu animace snímků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Časová osa klikněte na tlačítko Přehrát .

  • Ke spuštění přehrávání animace nebo k jejímu přerušení použijte mezerník.

  Animace se zobrazuje v okně dokumentu. Animace se stále opakuje, pokud jste v dialogovém okně Volby přehrávání neurčili jinou volbu opakování.

 2. Chcete-li animaci zastavit, klikněte na tlačítko Zastavit .
 3. Chcete-li animaci přetočit na začátek, klikněte na tlačítko Vybrat první snímek .

  Poznámka:

  Chcete-li vidět přesnější náhled animace a jejího načasování, zobrazte si náhled animace ve webovém prohlížeči. V aplikaci Photoshop otevřete dialogové okno Uložit pro web a klikněte na tlačítko Náhled v prohlížeči. K zastavení a novému spuštění animace použijte příkazy Zastavit (Stop) a Aktualizovat (Reload) v prohlížeči.

Nastavení oblasti časové osy pro náhled

 1. Chcete-li nastavit trvání časové osy určené pro export nebo zobrazení náhledu, proveďte jednu z následujících akcí v panelu Časová osa:

  • Táhněte za kterýkoli konec pruhu pracovní oblasti.

  Photoshop: Nastavte náhled přetažením pruhu pracovní oblasti
  Přetažení konce pruhu pracovní oblasti

  • Přetáhněte pruh pracovní oblasti nad část časové osy, jejíž náhled chcete zobrazit.

  • Posuňte indikátor aktuálního času na požadovaný čas nebo snímek. V nabídce panelu vyberte položky Pracovní oblast > Nastavit počátek v pozici přehrávací hlavy nebo Pracovní oblast > Nastavit konec v pozici přehrávací hlavy.

 2. Chcete-li odebrat části časové osy, které nejsou v pracovní oblasti, vyberte v nabídce panelu položku Zkrátit dokument na pracovní oblast.

Zobrazování náhledů videa nebo animací založených na časové ose

Náhled videa nebo animace lze zobrazit v okně dokumentu. K zobrazení náhledu videa nebo animace během relace úprav používá Photoshop paměť RAM. Když snímky přehráváte nebo si tažením zobrazujete jejich náhled, automaticky se uloží do vyrovnávací paměti, což umožní rychlejší zobrazování při jejich příštím přehrávání. Snímky uložené ve vyrovnávací paměti jsou označeny zeleným pruhem v pracovní oblasti panelu Časová osa. Počet snímků uložených ve vyrovnávací paměti závisí na velikosti paměti RAM, která je pro aplikaci Photoshop k dispozici.

Zobrazování náhledů videa nebo animací založených na časové ose

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Přetáhněte indikátor aktuálního času v časové ose.

  • Použijte tlačítka pro přehrávání v dolní části panelu Časová osa.

  • Spusťte nebo přerušte přehrávání stisknutím mezerníku. Další klávesové zkratky naleznete v části Klávesy pro panel Animace v režimu Časová osa.

  Poznámka:

  Chcete-li vidět přesnější náhled animace vytvořené pro web, zobrazte si její náhled ve webovém prohlížeči. K zastavení a novému spuštění animace použijte příkazy Zastavit (Stop) a Aktualizovat (Reload) v prohlížeči. Otevřete dialogové okno Uložit pro web a klikněte na tlačítko Náhled v prohlížeči.

Přehrání zvuku pro vrstvy videa

Když pro vrstvy videa povolíte přehrání zvuku, aplikace Photoshop začlení zvuk do souborů exportovaných do formátu Film QuickTime. (Další informace najdete v části Export souborů videa nebo sekvence obrazů.)

Na panelu Časová osa proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li povolit nebo zakázat přehrání zvuku určité vrstvy videa, klikněte na ikonu reproduktoru  pro tuto vrstvu.
 • Chcete-li povolit nebo zakázat přehrání zvuku pro celý dokument, klikněte na ikonu reproduktoru, která je vpravo od tlačítek přehrávání v dolní části panelu.

Povolení vynechávání snímků

Aplikace Photoshop může vynechávat snímky neuložené ve vyrovnávací paměti, aby dosáhl rychlosti přehrávání v reálném čase.

 1. Nastavte panel Časová osa do režimu animace časové osy a v nabídce panelu zvolte možnost Povolit vynechávání snímků.

Zobrazení náhledu dokumentu na videomonitoru

Zásuvný modul Náhled videa umožňuje zobrazit náhled aktuálního snímku určeného na časové ose animace (nebo libovolného obrazu otevřeného v aplikaci Photoshop) přes port FireWire (IEEE 1394) na zobrazovacím zařízení, jako je například videomonitor. Můžete také nastavit poměr stran pro správné zobrazení obrazů.

Poznámka:

V 64bitových operačních systémech musíte pro přístup k funkci Náhled videa použít 32bitovou verzi aplikace Photoshop.

Zásuvný modul Náhled videa podporuje obrazy v režimu RGB, ve stupních šedi a v indexovaných barvách. (Zásuvný modul převede obrazy s 16 bity na kanál na obrazy s 8 bity na kanál.) Zásuvný modul Náhled videa nepodporuje alfa kanály. Průhlednost se zobrazuje jako černá.

Poznámka:

Zásuvný modul Náhled videa neuzamkne zobrazovací zařízení. Když je Photoshop na obrazovce počítače na pozadí a jiná aplikace se dostane do popředí, náhled se vypne a zařízení je odemknuté, takže ho mohou jiné aplikace použít k zobrazení náhledu.

 1. Připojte k počítači zobrazovací zařízení, například videomonitor, přes FireWire (IEEE 1394).
 2. Když je otevřený soubor v aplikaci Photoshop, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud nechcete nastavit volby výstupu pro zobrazení dokumentu na zařízení, zvolte Soubor > Export > Poslat náhled videa do zařízení. Zbývající kroky tohoto postupu můžete přeskočit.

  • Chcete-li před zobrazením dokumentu na zařízení nastavit volby výstupu, zvolte Soubor > Export > Náhled videa.

  Zobrazí se dialogové okno Náhled videa. Pokud poměr stran obrazových bodů dokumentu neodpovídá nastavení poměru stran zobrazovacího zařízení, objeví se upozornění.

  Poznámka:

  Příkaz Poslat náhled videa do zařízení použije předcházející nastavení v dialogovém okně Náhled videa.

 3. V sekci Nastavení zařízení určete volby pro zařízení, které zobrazí obraz:
  • (Mac OS) Chcete-li určit režim výstupu, vyberte NTSC nebo PAL. Pokud režim výstupu a zařízení nesouhlasí (například určení NTSC pro režim výstupu a připojení zařízení v režimu PAL), v náhledu se objeví černé pruhy.

  • Chcete-li určit poměr stran zobrazovacího zařízení, vyberte buď Standardní (4:3) nebo Širokoúhlý (16:9) v nabídce Poměr stran.

  Poznámka:

  Nastavení poměru stran určuje, které volby umístění jsou dostupné.

 4. V sekci Volby obrazu vyberte volbu umístění, která určuje způsob zobrazení obrazu na zobrazovacím zařízení:

  Na střed

  Umístí střed obrazu do středu okna a ořízne části, které přesahují okraje zobrazení zobrazovacího zařízení pro náhled videa.

  Poštovní schránka (Pillarbox)

  Zobrazí obraz 4:3 na zobrazení 16:9 se středem obrazu ve středu okna a s šedými pruhy vlevo a vpravo od obrazu. Tato volba je dostupná, pouze pokud je zvolena volba poměru stran zařízení Širokoúhlý (16:9).

  Oříznout na 4:3

  Zobrazí obraz s poměrem stran 16:9 na obrazovce s poměrem stran 4:3 se středem obrazu uprostřed obrazovky a bez zkreslení oříznutím levého a pravého okraje snímku, které přesahují okraje zobrazení zobrazovacího zařízení pro náhled videa. Tato volba je dostupná, pouze pokud je zvolena volba poměru stran zařízení Standardní (4:3).

  Dopisní obálka (Letterbox)

  Přizpůsobí obraz 16:9 na zobrazení 4:3. Nad a pod obrazem se objeví šedé pruhy způsobené rozdílem v poměru stran mezi obrazem 16:9 a zobrazením 4:3. Tato volba zachová poměr stran bez oříznutí nebo deformace obrazu. Tato volba je dostupná, pouze pokud je zvolena volba poměru stran zařízení Standardní (4:3).

  Oříznout na 14:9/dopisní obálka

  Zobrazí širokoúhlý obraz oříznutý na poměr stran 14:9 s černými pruhy nad a pod obrazem (při zobrazení na obrazovce s poměrem stran 4:3) nebo vlevo a vpravo od obrazu (při zobrazení na obrazovce s poměrem stran 16:9). Tato volba zachová poměr stran bez deformace obrazu.

 5. Výběrem volby z nabídky Velikost obrazu určete, zda mají obrazové body dokumentu přizpůsobit zobrazení na zařízení:

  Neměnit měřítko

  Nepoužije žádné vertikální přizpůsobení obrazu. Obraz se ořízne, pokud je jeho výška větší než výška obrazovky video zařízení.

  Přizpůsobit velikosti snímku

  Proporcionálně zvětší nebo zmenší výšku a šířku obrazu, aby se obraz vešel do snímku videa. S touto volbou se obraz 16:9 zobrazí na zařízení 4:3 jako dopisní obálka (letterbox) a obraz 4:3 se zobrazí na zařízení 16:9 jako poštovní schránka (pillarbox).

 6. Zaškrtnutím pole Aplikovat na náhled poměr stran obrazových bodů zobrazíte obraz s použitím poměru stran obrazových bodů dokumentu (nečtvercových). Vypnutím této volby zobrazíte obraz tak, jak by se zobrazil na monitoru počítače (čtvercové body).

  Ve výchozím nastavení je volba Aplikovat na náhled poměr stran obrazových bodů zapnutá, aby se zachoval poměr stran obrazových bodů obrazu. Obecně byste tuto volbu měli vypnout, pokud předpokládáte, že poměr stran obrazových bodů dokumentu je čtvercový a chcete zobrazit obraz stejně jako na monitoru počítače (s čtvercovými obrazovými body).

 7. Kliknutím na OK exportujte dokument na zobrazovací zařízení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online