Příručka uživatele Zrušit

Vkládání souborů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Příkaz Umístit přidá do vašeho dokumentu fotografii, kresbu nebo libovolný soubor podporovaný aplikací Photoshop jako inteligentní objekt. Inteligentní objekty můžete zkosit, natočit, deformovat a změnit jejich velikost a polohu bez snížení kvality obrazu.

Vložení souboru do aplikace Photoshop

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop, do kterého chcete umístit kresbu nebo fotografii.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Umístit, vyberte soubor, který chcete umístit, a klikněte na Umístit.

  Poznámka:

  Můžete také přetáhnout soubor ze systému Windows nebo Mac OS do otevřeného obrazu aplikace Photoshop.

  • (Bridge) Vyberte soubor a zvolte Soubor > Umístit > Do Photoshopu.
 3. Při umísťování souboru PDF nebo souboru aplikace Illustrator (AI) se objeví dialogové okno Umístit PDF. Vyberte stránku nebo obraz, který chcete umístit, nastavte volby Oříznutí a klikněte na OK. Další informace o volbách v dialogovém okně Umístit PDF viz Umístění souborů PDF nebo aplikace Illustrator do aplikace Photoshop.

  Umístěná kresba se objeví uvnitř ohraničovacího rámečku uprostřed obrázku aplikace Photoshop. Kresba si zachová původní poměr stran, pokud je ale větší něž obrázek aplikace Photoshop, změní se její velikost tak, aby se do obrázku vešla.

  Poznámka:

  Kromě příkazu Umístit můžete přidat kresbu aplikace Adobe Illustrator jako inteligentní objekt také zkopírováním a vložením kresby z aplikace Illustrator do dokumentu aplikace Photoshop. Viz Vložení kresby z aplikace Adobe Illustrator do aplikace Photoshop.

 4. (Volitelně) Změňte polohu umístěné kresby nebo ji transformujte libovolným z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit polohu umístěné grafiky, umístěte ukazatel dovnitř ohraničovacího rámečku umístěné grafiky a táhněte, nebo v pruhu voleb zadejte hodnotu do pole X, která určuje vzdálenost mezi středovým bodem umístěné kresby a levým okrajem obrazu. Zadejte hodnotu do pole Y, určující vzdálenost mezi středovým bodem umístěné kresby a horním okrajem obrazu.

  • Chcete-li změnit velikost umístěné grafiky, táhněte za jedno z rohových táhel ohraničovacího rámečku nebo zadejte požadované hodnoty šířky (Š) a výšky (V) v pruhu voleb. Když při tažení myší podržíte klávesu Shift, zachováte proporce.

  • Chcete-li umístěnou kresbu otočit, umístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček (změní se na zakřivenou šipku) a táhněte, nebo zadejte hodnotu (ve stupních) pro volbu Natočení  v pruhu voleb. Umístěná kresba se otočí kolem svého středového bodu. Chcete-li nastavit středový bod, přetáhněte ho do nového místa, nebo klikněte na ovladač v ikoně středového bodu v pruhu voleb.

  • Chcete-li umístěnou kresbu zkosit, podržte Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a táhněte za postranní táhlo ohraničovacího rámečku.

  • Chcete-li umístěnou grafiku pokřivit, zvolte příkaz Úpravy > Transformace > Pokřivení a pak zvolte pokřivení z rozbalovací nabídky Styl pokřivení v pruhu voleb.

   Pokud jste z rozbalovací nabídky Styl pokřivení vybrali položku Vlastní, pokřivte obraz tažením za řídicí body, segment ohraničovacího rámečku nebo mřížky, případně za oblast uvnitř mřížky.

 5. Při umísťování souboru PDF, EPS nebo souboru aplikace Adobe Illustrator podle potřeby v pruhu voleb nastavte volbu Vyhlazení. Chcete-li, aby se při rastrování obrazové body na hranách prolnuly, vyberte volbu Vyhlazení. Chcete-li při rastrování vytvořit ostré přechody mezi obrazovými body na hranách, volbu Vyhlazení vypněte.
 6. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Potvrdit v pruhu voleb nebo stisknutím klávesy Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) potvrďte umístění kresby do nové vrstvy.

  • Chcete-li umístění zrušit, v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit nebo stiskněte klávesu Esc.

Umístění souborů PDF nebo aplikace Illustrator do aplikace Photoshop

Při umísťování souboru PDF nebo souboru aplikace Adobe Illustrator (AI) použijte k nastavení voleb pro umístění kresby dialogové okno Umístit PDF.

 1. Když je otevřený cílový dokument aplikace Photoshop, umístěte do něho soubor PDF nebo soubor aplikace Adobe Illustrator.
 2. Pod Vybrat v dialogovém okně Umístit PDF vyberte Stránku nebo Obraz podle toho, jakou část dokumentu PDF chcete importovat. Pokud má soubor PDF více stránek nebo obrazů, klikněte na miniaturu stránky nebo souboru, který chcete umístit.
  Poznámka:

  Pomocí nabídky Velikost miniatury můžete upravit zobrazení miniatur v okně náhledu. Volba Na celou stránku upraví velikost tak, aby jedna miniatura zabírala celé okno náhledu. Pokud je vybráno více položek, objeví se posuvník.

 3. V části Volby stránky vyberte volbu z nabídky Oříznout na, která určuje, která část dokumentu PDF nebo aplikace Illustrator (AI) se má do importu zahrnout:

  Ohraničovací rámeček

  Provede oříznutí na nejmenší pravoúhlou plochu obsahující veškerý text a grafiku na stránce. Tato volba odstraní okolní prázdné místo.

  Rámeček média

  Provede oříznutí na původní velikost stránky.

  Rámeček oříznutí

  Provede oříznutí na oblast oříznutí (okraje oříznutí) souboru PDF.

  Rámeček spadávky

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF s ohledem na omezení daná výrobními procesy, jako je rozřezávání, skládání a konečné ořezávání.

  Řezací rámeček

  Provede oříznutí na oblast zadanou jako požadovaná velikost konečné stránky.

  Rámeček obrazu

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF pro umístění dat PDF do jiné aplikace.

 4. Kliknutím na OK dialogové okno Umístit PDF zavřete.
 5. V případě potřeby nastavte v pruhu voleb požadované volby umístění, změny velikosti, zkosení, otočení, pokřivení nebo vyhlazení.
 6. Kliknutím na Potvrdit umístěte kresbu jako inteligentní objekt do nové vrstvy v cílovém dokumentu.

Vložení kresby z aplikace Adobe Illustrator do aplikace Photoshop

Grafiku z aplikace Adobe Illustrator můžete zkopírovat a vložit ji do dokumentu aplikace Photoshop.

 1. V aplikaci Adobe Illustrator určete předvolby pro chování při kopírování a vkládání:
  • Chcete-li kresbu při vkládání do dokumentu aplikace Photoshop automaticky rastrovat, vypněte volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka.

  • Chcete-li kresbu vložit jako inteligentní objekt, rastrovaný obraz, cestu nebo vrstvu tvaru, zapněte volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka.

 2. Otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator, vyberte kresbu, kterou chcete kopírovat, a zvolte Úpravy > Kopírovat.
 3. V aplikaci Photoshop otevřete dokument, do kterého chcete kresbu z aplikace Adobe Illustrator vložit, a pak zvolte Úpravy > Vložit.
  Poznámka:

  Pokud jsou volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka v aplikaci Adobe Illustrator vypnuté, kresba se bude při vkládání do dokumentu aplikace Photoshop automaticky rastrovat. Zbývající kroky tohoto postupu můžete přeskočit.

 4. V dialogovém okně Vložit vyberte, jak se má kresba z aplikace Adobe Illustrator vložit, a pak klikněte na OK.

  Inteligentní objekt

  Vloží kresbu jako vektorový inteligentní objekt, který lze zvětšit, zmenšit, transformovat nebo přemístit bez zhoršení kvality obrazu. Při vložení kresby se data jejího souboru vloží do dokumentu aplikace Photoshop do samostatné vrstvy.

  Obrazové body

  Vloží kresbu jako obrazové body, které lze před rastrováním a vložením do samostatné vrstvy v dokumentu aplikace Photoshop transformovat, přesouvat nebo měnit jejich velikost.

  Cesta

  Vloží kresbu jako cestu, kterou lze upravovat nástroji pero, nástrojem pro výběr cesty nebo nástrojem pro přímý výběr. Cesta se vloží do vrstvy, která je vybraná v panelu Vrstvy.

  Vrstvu tvaru

  Vloží kresbu jako novou vrstvu tvarů (což je vrstva obsahující cestu vyplněnou barvou popředí).

 5. Pokud jste v dialogovém okně Vložit vybrali volbu Inteligentní objekt nebo Obrazové body, proveďte libovolnou požadovanou transformaci a pak kliknutím na Enter nebo Return kresbu umístěte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.