Úpravy vyvážení barev

Příkaz Vyvážení barev mění celkové poměry barev v obraze a tím provede celkovou korekci barev.

 1. Zkontrolujte, že na panelu Kanály je vybraný složený kanál. Tento příkaz je dostupný pouze když zobrazujete složený kanál.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Vyvážení barev  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Vyvážení barev. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Vyvážení barev. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 3. Na panelu Přizpůsobení kliknutím na Stíny, Střední tóny nebo Světla vyberte tónový rozsah, ve kterém chcete provést změny.

 4. (Volitelně) Vyberte Zachovat světlost, abyste při změnách barvy zabránili změnám hodnot jasu v obraze. S touto volbou se v obraze zachová vyvážení tónů.
 5. Táhněte jezdec směrem k barvě, kterou chcete v obraze přidat, nebo táhněte směrem od barvy, kterou chcete v obraze ubrat.

  Hodnoty nad pruhy barev ukazují změny barev pro červený, zelený a modrý kanál. (Pro obrazy Lab jsou to hodnoty pro kanály A a B.) Hodnoty mohou být v rozsahu od –100 do +100.

Změna vyvážení barev pomocí příkazu Fotografický filtr

Nastavení Fotografický filtr napodobuje techniku vložení barevného filtru před objektiv fotoaparátu, aby se upravilo vyvážení barev a barevná teplota světla procházejícího objektivem a exponujícího film. Fotografický filtr také umožňuje zvolit přednastavenou barvu pro nastavení odstínů obrazu. Pokud chcete aplikovat vlastní nastavení barev, nastavení Fotografický filtr umožňuje zadat barvu pomocí dialogu pro výběr barvy Adobe.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Fotografický filtr  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Fotografický filtr. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Fotografický filtr. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Na panelu Přizpůsobení vyberte barevný filtr, buď vlastní, nebo přednastavený. Pro vlastní barevný filtr vyberte volbu Barva, klikněte na barevné pole a pomocí dialogu pro výběr barvy Adobe určete barvu pro vlastní filtr. Pro přednastavený filtr vyberte volbu Filtr a z nabídky Filtr zvolte některé z následujících přednastavení:

  Oteplovací filtr (85 a LBA) a Ochlazovací filtr (80 a LBB)

  Filtry pro převod barev, které vyladí vyvážení bílé v obraze. Pokud byl obraz vyfotografován s nižší barevnou teplotou světla (nažloutlou), Ochlazovací filtr (80) posune barvy obrazu do modra, aby se vykompenzovala nižší barevná teplota okolního světla. Naopak pokud byl obraz vyfotografován s vyšší barevnou teplotou světla (namodralou), Oteplovací filtr (85) posune barvy obrazu na teplejší, aby se vykompenzovala vyšší barevná teplota okolního světla.

  Oteplovací filtr (81) a Ochlazovací filtr (82)

  Tyto filtry pro vyvážení světla použijte pro menší nastavení barevné kvality obrazu. Oteplovací filtr (81) změní obraz na teplejší (žlutější) a Ochlazovací filtr (82) změní obraz na chladnější (modřejší).

  Jednotlivé barvy

  Aplikují nastavení odstínů obrazu podle zvoleného přednastavení barvy. Barva, kterou byste měli zvolit, závisí na způsobu použití nastavení Fotografický filtr. Pokud má fotografie barevný nádech, můžete zvolit doplňkovou barvu, abyste tento nádech neutralizovali. Můžete také použít různé barvy k dosažení speciálních barevných efektů nebo k vylepšení obrazu. Například barva Pod vodou simuluje zelenomodrý nádech ve fotografiích pod vodou.

  Vyberte volbu Náhled, abyste si mohli prohlédnout výsledky použití barevného filtru. Pokud nechcete, aby se přidáním barevného filtru obraz ztmavil, vyberte volbu Zachovat světlost.

 3. Chcete-li nastavit množství barvy aplikované na obraz, použijte jezdec Hustota nebo zadejte procenta do pole Hustota. Vyšší hustota způsobí výraznější nastavení barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online