Nastavení polohy nástrojem Pravítko

Nástroj Pravítko  vám pomůže s přesným nastavením polohy obrázků a jednotlivých prvků. Nástroj Pravítko vyčíslí vzdálenost mezi libovolnými dvěma body na pracovní ploše. Když měříte od jednoho bodu k druhému, kreslí se netisknoucí se úsečka a v pruhu voleb a v panelu Informace se zobrazují následující informace:

 • Počáteční poloha (X a Y)

 • Vodorovná (V) a svislá (S) vzdálenost podél osy xy

 • Naměřený úhel vzhledem k ose (Ú)

 • Celková naměřená délka (D1)

 • Dvě naměřené délky (D1 a D2), když měříte úhel

  Všechna měření kromě úhlu jsou v jednotkách, které jsou právě nastaveny v dialogovém okně předvoleb Jednotky a pravítka.

  Pokud už v dokumentu existuje měřící úsečka, výběrem nástroje Pravítko tuto úsečku zobrazíte.

Měření vzdálenosti mezi dvěma body

 1. Vyberte nástroj Pravítko . (Není-li pravítko vidět, stiskněte a podržte nástroj kapátko.)
 2. Táhněte od počátečního bodu do koncového bodu. Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.
 3. Chcete-li z existující měřicí úsečky vytvořit rameno úhloměru, podržte Alt a táhněte pod požadovaným úhlem z jednoho konce měřicí úsečky nebo na úsečku poklepejte a táhněte. Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.

Úpravy měřicí úsečky

 1. Vyberte nástroj Pravítko .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost úsečky, táhněte jeden konec existující měřicí úsečky.

  • Chcete-li úsečku posunout, umístěte kurzor na úsečku mimo oba koncové body a přetáhněte ji.

  • Chcete-li úsečku odstranit, umístěte kurzor na úsečku mimo oba koncové body a odtáhněte ji z obrazu, nebo na pruhu voleb klikněte na Vymazat.

  Poznámka:

  Můžete natáhnout měřicí úsečku podle prvku obrazu, který by měl být vodorovný nebo svislý, a pak zvolit příkaz Obraz > Natočení obrazu > O jiný úhel. V dialogovém okně Natočit plátno se automaticky zadá správný úhel natočení, vyžadovaný k narovnání obrazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online