Příručka uživatele Zrušit

Aplikování inteligentních filtrů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Libovolný filtr aplikovaný na inteligentní objekt je inteligentní filtr. Inteligentní filtry se zobrazují v panelu Vrstvy pod vrstvou inteligentního objektu, na který byly aplikovány. Inteligentní filtry jsou nedestruktivní, protože je můžete upravit, odstranit nebo skrýt.

Jako inteligentní filtr můžete aplikovat libovolný filtr aplikace Photoshop, který byl povolen pro práci s inteligentními filtry, s výjimkou filtrů Rozostření objektivu, Plamen, Rámeček obrázku, Stromy a Úběžný bod. Jako inteligentní filtry je také navíc možné použít stíny a světlo.

Chcete-li použít inteligentní filtry, vyberte vrstvu inteligentního objektu, zvolte filtr a nastavte volby filtru. Když aplikujete inteligentní filtr, můžete ho pak upravit, změnit jeho pořadí nebo ho odstranit.

Chcete-li rozbalit nebo sbalit zobrazení inteligentních filtrů, klepněte na trojúhelník vedle ikony inteligentního filtru, která se zobrazuje vpravo ve vrstvě inteligentního objektu v panelu Vrstvy. (Tímto způsobem se také zobrazí nebo skryje styl vrstvy.) Nebo zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vrstvy a pak v dialogovém okně vyberte Rozbalit nové efekty.

Chcete-li selektivně maskovat efekty inteligentního filtru, použijte masky filtrů.

Aplikování inteligentního filtru

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat inteligentní filtr na celou vrstvu inteligentního objektu, vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li omezit efekty inteligentního filtru na vybranou oblast vrstvy inteligentního objektu, vytvořte výběr.

  • Chcete-li aplikovat inteligentní filtr na normální vrstvu, vyberte vrstvu, zvolte Filtr > Převést pro inteligentní filtry a klepněte na OK.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte filtr z nabídky Filtr. Můžete zvolit libovolný filtr, včetně filtrů od jiných výrobců, které podporují inteligentní filtry, s výjimkou filtrů Oddělit, Zkapalnění, Vytvořit vzorek a Úběžný bod.

  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Stíny a světla.

  Poznámka:

  Pokud aplikujete jeden nebo více filtrů s použitím Galerie filtrů, objeví se v panelu Vrstvy jako skupina s názvem „Galerie filtrů“. Můžete upravit jednotlivé filtry, když poklepete na položku ve skupině Galerie filtrů.

 3. Nastavte volby filtru a klepněte na OK.

  Inteligentní filtr se zobrazí pod řádkem Inteligentní filtry v panelu Vrstvy pod vrstvou inteligentního objektu. Pokud vedle inteligentního filtru v panelu Vrstvy vidíte ikonu varování, filtr nepodporuje barevný režim nebo bitovou hloubku obrazu.

Po aplikování inteligentního filtru ho můžete přetáhnout (nebo celou skupinu inteligentních filtrů) na jinou vrstvu inteligentního objektu v panelu Vrstvy; při přetahování inteligentních filtrů podržte stisknutou klávesou Alt. Inteligentní filtry nemůžete přetáhnout na normální vrstvy.

Úpravy inteligentního filtru

Pokud inteligentní filtr obsahuje změnitelná nastavení, můžete je kdykoliv upravit. Můžete také upravit volby prolnutí pro inteligentní filtry.

Poznámka:

Při úpravách inteligentního filtru se nezobrazuje náhled filtrů, které jsou v pořadí překrývání nad ním. Až dokončíte úpravy inteligentního filtru, Photoshop znovu zobrazí filtry v pořadí překrývání nad ním.

Úpravy nastavení inteligentního filtru

 1. V panelu Vrstvy dvakrát klikněte na inteligentní filtr.
 2. Nastavte volby filtru a klikněte na tlačítko OK.

Úpravy voleb prolnutí inteligentního filtru

Úpravy voleb prolnutí inteligentního filtru jsou podobné jako použití příkazu Zeslabit, když aplikujete filtr na normální vrstvu.

 1. Dvakrát klikněte na ikonu Upravit volby prolnutí  vedle filtru v panelu Vrstvy.
 2. Nastavte volby prolnutí a klikněte na tlačítko OK.

Skrytí inteligentních filtrů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li skrýt jeden inteligentní filtr, klepněte na ikonu oka  vedle inteligentního filtru v panelu Vrstvy. Chcete-li inteligentní filtr zobrazit, klikněte do tohoto sloupce znovu.

  • Chcete-li skrýt všechny inteligentní filtry aplikované na vrstvu inteligentního objektu, klepněte na ikonu oka  vedle řádku Inteligentní filtry v panelu Vrstvy. Chcete-li inteligentní filtry zobrazit, klepněte do tohoto sloupce znovu.

Změna pořadí, duplikování nebo odstranění inteligentních filtrů

V panelu Vrstvy můžete změnit pořadí inteligentních filtrů, duplikovat je nebo je odstranit, pokud už je nechcete aplikovat na inteligentní objekt.

Změna pořadí inteligentních filtrů

 1. V seznamu v panelu Vrstvy přetáhněte inteligentní filtr nahoru nebo dolů. (Dvojitým kliknutím na položku Galerie filtrů změníte pořadí libovolných filtrů v galerii.)

  Photoshop aplikuje inteligentní filtry zdola nahoru.

Duplikování inteligentních filtrů

 1. V panelu Vrstvy přetáhněte inteligentní filtr se stisknutou klávesou Alt z jednoho inteligentního objektu na jiný nebo do nové polohy v seznamu inteligentních filtrů.
  Poznámka:

  Chcete-li duplikovat všechny inteligentní filtry, se stisknutou klávesou Alt přetáhněte ikonu inteligentních filtrů, která se zobrazuje vedle vrstvy inteligentního objektu.

Odstranění inteligentních filtrů

 • Chcete-li odstranit jeden inteligentní filtr, přetáhněte ho na ikonu Odstranit  dole v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li odstranit všechny inteligentní filtry aplikované na vrstvu inteligentního objektu, vyberte vrstvu inteligentního objektu a zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Vymazat inteligentní filtry.

Maskování inteligentních filtrů

Když aplikujete inteligentní filtr na inteligentní objekt, Photoshop zobrazí prázdnou (bílou) miniaturu masky v řádku inteligentních filtrů pod inteligentním objektem v panelu Vrstvy. Tato maska standardně zobrazuje celý efekt filtru. (Pokud jste před aplikováním inteligentního filtru vytvořili výběr, Photoshop zobrazí příslušnou masku místo prázdné masky v řádku inteligentních filtrů v panelu Vrstvy.)

Použijte masky filtrů, chcete-li výběrově maskovat inteligentní filtry. Když maskujete inteligentní filtry, maskování se aplikuje na všechny inteligentní filtry – nemůžete maskovat jednotlivé inteligentní filtry.

Masky filtrů fungují velmi podobně jako masky vrstev a můžete pro ně používat mnoho stejných postupů. Podobně jako masky vrstev se masky filtrů ukládají v panelu Kanály jako alfa kanály, a můžete načíst jejich hranice jako výběr.

Stejně jako u masek vrstev můžete do masek filtrů malovat. Oblasti filtru, které vybarvíte černou, budou skryté, oblasti vybarvené bílou budou viditelné, a oblasti vybarvené odstíny šedi se zobrazí s různými stupni průhlednosti.

S použitím ovládacích prvků panelu Masky měňte denzitu masky filtru, přidávejte k okrajům masky prolnutí nebo masku invertujte.

Poznámka:

Implicitně se masky vrstvy váží s obyčejnými vrstvami nebo s vrstvami inteligentního objektu. Když přesunete vrstvu nebo masku vrstvy nástrojem pro přesun, přesunou se jako jeden celek.

Maskování efektů inteligentního filtru

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru, abyste ji aktivovali.

  Kolem miniatury masky se objeví ohraničení.

 2. Vyberte libovolný nástroj pro malování nebo úpravy.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li skrýt části filtru, malujte do masky černě.

  • Chcete-li odkrýt části filtru, malujte do masky bíle.

  • Chcete-li, aby byl filtr částečně viditelný, malujte v masce šedou barvou.

  Poznámka:

  Na masky filtrů můžete také aplikovat přizpůsobení obrazu a filtry.

Změna krytí masky filtru nebo prolnutí okrajů masky

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru nebo vyberte vrstvu inteligentního objektu a pak klikněte na tlačítko masky filtru v panelu Masky.
 2. V panelu Masky upravte krytí masky přetáhnutím jezdce Denzita a přetáhnutím jezdce Prolnutí aplikujte na okraje masky prolnutí okrajů. Další informace naleznete v části Úprava krytí nebo okrajů masky.

  Poznámka:

  Volba Okraj masky není k dispozici pro masky filtrů.

Invertování masky filtru

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru a pak klikněte v panelu Masky na Invertovat.

Zobrazení samotné masky filtru

 1. Se stisknutou klávesou Alt klikněte na miniaturu masky filtru v panelu Vrstvy. Chcete-li zobrazit vrstvu inteligentního objektu, se stisknutou klávesou Alt znovu klikněte na masku filtru.

Přemístění nebo kopírování masky filtru

 • Chcete-li přesunout masku do jiného efektu inteligentního filtru, přetáhněte masku do jiného efektu inteligentního filtru.
 • Chcete-li masku zkopírovat, přetáhněte masku do jiného efektu inteligentního filtru se stisknutou klávesou Alt.

Vypnutí masky filtru

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift na miniaturu masky filtru v panelu Vrstvy.

  • V panelu Vrstvy klepněte na miniaturu masky filtru, a pak klepněte v panelu Masky na tlačítko Zapnout/vypnout masku .

  • Zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Vypnout masku filtru.

  Když je maska vypnutá, zobrazí se přes miniaturu masky filtru červené X a inteligentní filtr se zobrazí bez maskování. Chcete-li masku znovu zapnout, se stisknutou klávesou Shift znovu klepněte na miniaturu masky inteligentního filtru.

Odstranění masky inteligentního filtru

 • V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru a pak klikněte v panelu Masky na ikonu Odstranit .
 • Přetáhněte miniaturu masky filtru na ikonu Odstranit v panelu Vrstvy.
 • Vyberte efekt inteligentního filtru a zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Odstranit masku filtru.

Přidání masky filtru

Pokud odstraníte masku filtru, můžete později přidat jinou masku.

 • Chcete-li přidat prázdnou masku, vyberte vrstvu inteligentního objektu a pak v panelu Masky klepněte na tlačítko masky filtru.
 • Chcete-li přidat masku založenou na výběru, vytvořte výběr a pak klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) na řádek inteligentních filtrů v panelu Vrstvy a zvolte Přidat masku filtru.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.