Libovolný filtr aplikovaný na inteligentní objekt je inteligentní filtr. Inteligentní filtry se zobrazují v panelu Vrstvy pod vrstvou inteligentního objektu, na který byly aplikovány. Inteligentní filtry jsou nedestruktivní, protože je můžete upravit, odstranit nebo skrýt.

Jako inteligentní filtr můžete aplikovat libovolný filtr aplikace Photoshop, který byl povolen pro práci s inteligentními filtry, s výjimkou filtrů Rozostření objektivu, Plamen, Rámeček obrázku, Stromy a Úběžný bod. Jako inteligentní filtry je také navíc možné použít stíny a světlo.

Chcete-li použít inteligentní filtry, vyberte vrstvu inteligentního objektu, zvolte filtr a nastavte volby filtru. Když aplikujete inteligentní filtr, můžete ho pak upravit, změnit jeho pořadí nebo ho odstranit.

Chcete-li rozbalit nebo sbalit zobrazení inteligentních filtrů, klikněte na trojúhelník vedle ikony inteligentního filtru, která se zobrazuje vpravo ve vrstvě inteligentního objektu v panelu Vrstvy. (Tímto způsobem se také zobrazí nebo skryje styl vrstvy.) Nebo zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vrstvy a pak v dialogovém okně vyberte Rozbalit nové efekty.

Chcete-li selektivně maskovat efekty inteligentního filtru, použijte masky filtrů.

Výukové video: Seznámení s inteligentními filtry v aplikaci Photoshop

Výukové video: Seznámení s inteligentními filtry v aplikaci Photoshop
Infinite Skills

Aplikování inteligentního filtru

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat inteligentní filtr na celou vrstvu inteligentního objektu, vyberte vrstvu v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li omezit efekty inteligentního filtru na vybranou oblast vrstvy inteligentního objektu, vytvořte výběr.

  • Chcete-li aplikovat inteligentní filtr na normální vrstvu, vyberte vrstvu, zvolte Filtr > Převést pro inteligentní filtry a klikněte na OK.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte filtr z nabídky Filtr. Můžete zvolit libovolný filtr, včetně filtrů od jiných výrobců, které podporují inteligentní filtry, s výjimkou filtrů Oddělit, Zkapalnění, Vytvořit vzorek a Úběžný bod.

  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Stíny a světla.

  Poznámka:

  Pokud aplikujete jeden nebo více filtrů s použitím Galerie filtrů, objeví se v panelu Vrstvy jako skupina s názvem „Galerie filtrů“. Můžete upravit jednotlivé filtry, když dvakrát kliknete na položku ve skupině Galerie filtrů.

 3. Nastavte volby filtru a klikněte na tlačítko OK.

  Inteligentní filtr se zobrazí pod řádkem Inteligentní filtry v panelu Vrstvy pod vrstvou inteligentního objektu. Pokud vedle inteligentního filtru v panelu Vrstvy vidíte ikonu varování, filtr nepodporuje barevný režim nebo bitovou hloubku obrazu.

Po aplikování inteligentního filtru ho můžete přetáhnout (nebo celou skupinu inteligentních filtrů) na jinou vrstvu inteligentního objektu v panelu Vrstvy; při přetahování inteligentních filtrů podržte stisknutou klávesou Alt. Inteligentní filtry nemůžete přetáhnout na normální vrstvy.

Úpravy inteligentního filtru

Pokud inteligentní filtr obsahuje změnitelná nastavení, můžete je kdykoliv upravit. Můžete také upravit volby prolnutí pro inteligentní filtry.

Poznámka:

Při úpravách inteligentního filtru se nezobrazuje náhled filtrů, které jsou v pořadí překrývání nad ním. Až dokončíte úpravy inteligentního filtru, Photoshop znovu zobrazí filtry v pořadí překrývání nad ním.

Úpravy nastavení inteligentního filtru

 1. V panelu Vrstvy dvakrát klikněte na inteligentní filtr.
 2. Nastavte volby filtru a klikněte na tlačítko OK.

Úpravy voleb prolnutí inteligentního filtru

Úpravy voleb prolnutí inteligentního filtru jsou podobné jako použití příkazu Zeslabit, když aplikujete filtr na normální vrstvu.

 1. Poklepejte na ikonu Upravit volby prolnutí  vedle filtru v panelu Vrstvy.
 2. Nastavte volby prolnutí a klikněte na tlačítko OK.

Skrytí inteligentních filtrů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li skrýt jeden inteligentní filtr, klepněte na ikonu oka  vedle inteligentního filtru v panelu Vrstvy. Chcete-li inteligentní filtr zobrazit, kleikěte do tohoto sloupce znovu.

  • Chcete-li skrýt všechny inteligentní filtry aplikované na vrstvu inteligentního objektu, klepněte na ikonu oka  vedle řádku Inteligentní filtry v panelu Vrstvy. Chcete-li inteligentní filtry zobrazit, klikněte do tohoto sloupce znovu.

Změna pořadí, duplikování nebo odstranění inteligentních filtrů

V panelu Vrstvy můžete změnit pořadí inteligentních filtrů, duplikovat je nebo je odstranit, pokud už je nechcete aplikovat na inteligentní objekt.

Změna pořadí inteligentních filtrů

 1. V seznamu v panelu Vrstvy přetáhněte inteligentní filtr nahoru nebo dolů. (Dvojitým kliknutím na položku Galerie filtrů změníte pořadí libovolných filtrů v galerii.)

  Photoshop aplikuje inteligentní filtry zdola nahoru.

Duplikování inteligentních filtrů

 1. V panelu Vrstvy přetáhněte inteligentní filtr se stisknutou klávesou Alt z jednoho inteligentního objektu na jiný nebo do nové polohy v seznamu inteligentních filtrů.

  Poznámka:

  Chcete-li duplikovat všechny inteligentní filtry, se stisknutou klávesou Alt přetáhněte ikonu inteligentních filtrů, která se zobrazuje vedle vrstvy inteligentního objektu.

Odstranění inteligentních filtrů

 • Chcete-li odstranit jeden inteligentní filtr, přetáhněte ho na ikonu Odstranit  dole v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li odstranit všechny inteligentní filtry aplikované na vrstvu inteligentního objektu, vyberte vrstvu inteligentního objektu a zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Vymazat inteligentní filtry.

Maskování inteligentních filtrů

Když aplikujete inteligentní filtr na inteligentní objekt, Photoshop zobrazí prázdnou (bílou) miniaturu masky v řádku inteligentních filtrů pod inteligentním objektem v panelu Vrstvy. Tato maska standardně zobrazuje celý efekt filtru. (Pokud jste před aplikováním inteligentního filtru vytvořili výběr, Photoshop zobrazí příslušnou masku místo prázdné masky v řádku inteligentních filtrů v panelu Vrstvy.)

Použijte masky filtrů, chcete-li výběrově maskovat inteligentní filtry. Když maskujete inteligentní filtry, maskování se aplikuje na všechny inteligentní filtry – nemůžete maskovat jednotlivé inteligentní filtry.

Masky filtrů fungují velmi podobně jako masky vrstev a můžete pro ně používat mnoho stejných postupů. Podobně jako masky vrstev se masky filtrů ukládají v panelu Kanály jako alfa kanály a můžete načíst jejich hranice jako výběr.

Stejně jako u masek vrstev můžete do masek filtrů malovat. Oblasti filtru, které vybarvíte černou, budou skryté, oblasti vybarvené bílou budou viditelné, a oblasti vybarvené odstíny šedi se zobrazí s různými stupni průhlednosti.

S použitím ovládacích prvků panelu Masky měňte denzitu masky filtru, přidávejte k okrajům masky prolnutí nebo masku invertujte.

Poznámka:

Implicitně se masky vrstvy váží s obyčejnými vrstvami nebo s vrstvami inteligentního objektu. Když přesunete vrstvu nebo masku vrstvy nástrojem pro přesun, přesunou se jako jeden celek.

Maskování efektů inteligentního filtru

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru, abyste ji aktivovali.

  Kolem miniatury masky se objeví ohraničení.

 2. Vyberte libovolný nástroj pro malování nebo úpravy.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li skrýt části filtru, malujte do masky černě.

  • Chcete-li odkrýt části filtru, malujte do masky bíle.

  • Chcete-li, aby byl filtr částečně viditelný, malujte v masce šedou barvou.

  Poznámka:

  Na masky filtrů můžete také aplikovat přizpůsobení obrazu a filtry.

Změna krytí masky filtru nebo prolnutí okrajů masky

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru nebo vyberte vrstvu inteligentního objektu a pak klikněte na tlačítko masky filtru v panelu Masky.
 2. V panelu Masky upravte krytí masky přetáhnutím jezdce Denzita a přetáhnutím jezdce Prolnutí aplikujte na okraje masky prolnutí okrajů. Další informace najdete v části Úprava krytí nebo okrajů masky.

  Poznámka:

  Volba Okraj masky není k dispozici pro masky filtrů.

Invertování masky filtru

 1. V panelu Vrstvy klikněte na miniaturu masky filtru a pak klikněte v panelu Masky na Invertovat.

Zobrazení samotné masky filtru

 1. Se stisknutou klávesou Alt klikněte na miniaturu masky filtru v panelu Vrstvy. Chcete-li zobrazit vrstvu inteligentního objektu, se stisknutou klávesou Alt znovu klikněte na masku filtru.

Přemístění nebo kopírování masky filtru

 • Chcete-li přesunout masku do jiného efektu inteligentního filtru, přetáhněte masku do jiného efektu inteligentního filtru.
 • Chcete-li masku zkopírovat, přetáhněte masku do jiného efektu inteligentního filtru se stisknutou klávesou Alt.

Vypnutí masky filtru

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift na miniaturu masky filtru v panelu Vrstvy.

  • V panelu Vrstvy klepněte na miniaturu masky filtru, a pak klepněte v panelu Masky na tlačítko Zapnout/vypnout masku .

  • Zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Vypnout masku filtru.

  Když je maska vypnutá, zobrazí se přes miniaturu masky filtru červené X a inteligentní filtr se zobrazí bez maskování. Chcete-li masku znovu zapnout, se stisknutou klávesou Shift znovu klikněte na miniaturu masky inteligentního filtru.

Odstranění masky inteligentního filtru

 • V panelu Vrstvy klepněte na miniaturu masky filtru, a pak klepněte v panelu Masky na ikonu Odstranit .
 • Přetáhněte miniaturu masky filtru na ikonu Odstranit v panelu Vrstvy.
 • Vyberte efekt inteligentního filtru a zvolte Vrstva > Inteligentní filtr > Odstranit masku filtru.

Přidání masky filtru

Pokud odstraníte masku filtru, můžete později přidat jinou masku.

 • Chcete-li přidat prázdnou masku, vyberte vrstvu inteligentního objektu a pak v panelu Masky klikněte na tlačítko masky filtru.
 • Chcete-li přidat masku založenou na výběru, vytvořte výběr a pak klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) na řádek inteligentních filtrů v panelu Vrstvy a zvolte Přidat masku filtru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online