Pokud aplikaci Photoshop povolíte provádění správy barev, budete moci na maximum využít vlastní profily barev. Můžete si také zvolit, aby správu barev řídila tiskárna.

Poznámka:

Abyste lépe porozuměli pojmům a postupům správy barev, přečtěte si téma Principy správy barev.

Určení tištěných barev aplikací Photoshop

Pokud máte vlastní profil barev pro kombinaci určité tiskárny, tiskové barvy a papíru, může přenechání správy barev na aplikaci Photoshop dát lepší výsledky než přenechání správy barev tiskárně. 

 1. Zvolte položky Soubor > Tisknout.

 2. Rozbalte oddíl Správa barev vpravo.

 3. V části Zpracování barev vyberte volbu Správu barev provádí Photoshop.
 4. Pro Profil tiskárny vyberte profil, který nejlépe odpovídá vašemu výstupnímu zařízení a typu papíru. Pokud existují nějaké profily přidružené ke stávající tiskárně, jsou umístěny nahoře v nabídce a je vybrán výchozí profil.

  Čím přesněji profil popisuje chování výstupního zařízení a podmínky tisku (jako je typ papíru), tím přesněji může správa barev převádět číselné hodnoty aktuálních barev v dokumentu. (Viz Instalace profilu barev.)

 5. (Volitelně) Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Záměr reprodukce

  Určuje jak Photoshop převede barvy do cílového barevného prostoru. (Viz O záměrech reprodukce.)

  Kompenzace černého bodu

  Zachová detaily ve stínech obrazu napodobením plného dynamického rozsahu výstupního zařízení.

 6. (Volitelné) Pod náhledem tisku vyberte kteroukoli z následujících voleb:

  Napodobit barvy tisku

  Vyberte, pokud chcete v oblasti náhledu zobrazovat barvy obrazu tak, jak se budou ve skutečnosti tisknout.

  Kontrola gamutu

  Je-li vybrána volba Napodobit barvy tisku, je tato volba povolena. Jejím výběrem zvýrazníte barvy v obrazu, které jsou mimo gamut; tyto barvy jsou určené vybraným profilem tiskárny. Gamut je rozsah barev, které se mohou v barevném systému zobrazovat nebo tisknout. Barva, kterou je možné zobrazit v RGB, může být mimo gamut pro váš současný profil tiskárny.

  Zobrazit bílý papír

  Nastavuje bílou barvu v náhledu na barvu papíru ve vybraném profilu tiskárny. Díky tomu se vytvoří věrnější náhled tisku, pokud tisknete na papír, který není bílý, jako jsou například novinový nebo umělecký papír, které jsou spíš béžové než bílé. Protože je kontrast vytvářen absolutní bílou a černou, sníží menší množství bílé v papíru celkový kontrast v obraze. Papíry, které nejsou bílé, mohou také změnit celkový barevný nádech obrazu, takže se mohou žluté barvy, které tisknete na béžový papír, jevit spíše do hněda.

 7. Přejděte k volbám správy barev tiskového ovladače v dialogovém okně Nastavení tisku, které se automaticky zobrazí, když kliknete na příkaz Tisknout.

  • V systému Windows klikněte na tlačítko Nastavení tisku, čímž se dostanete k volbám tiskového ovladače.
  • V systému Mac OS použijte pro přístup k volbám tiskového ovladače rozbalovací nabídku v dialogovém okně Nastavení tisku.
 8. Vypněte správu barev tiskárny, aby nastavení profilu v tiskárně nezměnilo nastavení vašeho profilu.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 9. Klikněte na Tisknout.

Určení tištěných barev tiskárnou

Pokud nemáte vlastní profil pro vaší tiskárnu a typ papíru, můžete přenechat konverzi barev tiskovému ovladači.  

 1. Zvolte položky Soubor > Tisknout.
 2. Rozbalte oddíl Správa barev vpravo.

  Poznámka:

  Položka Profil dokumentu označuje profil vložený do obrazu.

 3. V části Zpracování barev vyberte volbu Správu barev provádí tiskárna.
 4. (Volitelné) Pro pole Záměr reprodukce určete, jak mají být barvy převedeny do cílového barevného prostoru. V oblasti Popis níže se zobrazí souhrn jednotlivých možností.

  Mnohé ovladače ne-PostScriptových tiskáren tuto volbu ignorují a používají Perceptuální záměr reprodukce. (Další informace viz O záměrech reprodukce.)

 5. Přejděte k volbám správy barev tiskového ovladače v dialogovém okně Nastavení tisku, které se automaticky zobrazí, když kliknete na příkaz Tisknout:

  • V systému Windows klikněte na možnost Nastavení tisku, čímž se dostanete k volbám tiskového ovladače.
  • V systému Mac OS použijte pro přístup k volbám tiskového ovladače rozbalovací nabídku v dialogovém okně Nastavení tisku.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, najděte si to v dokumentaci k tiskárně.

 6. Klikněte na Tisknout.

Kontrolní nátisk (kterému se také někdy říká obtah) je tištěná simulace vzhledu finálního výstupu na tiskařském stroji. Kontrolní nátisk se vytváří na výstupním zařízení, které je levnější než tiskařský stroj. Některé inkoustové tiskárny mají potřebné rozlišení k produkci levných tisků, které lze použít jako kontrolní nátisky.

 1. Vyberte položku Zobrazení > Nastavení kontrolního náhledu a vyberte výstupní podmínky, který chcete simulovat. Můžete to udělat pomocí přednastavení nebo vytvořením vlastní konfigurace kontrolního náhledu. Viz Kontrolní náhled barev na obrazovce.

  Pohled se automaticky změní podle vybraného nátisku. Výběrem volby Vlastní vytvořte vlastní nastavení nátisku, která je třeba uložit, aby bylo možné je vybrat v nabídce Nastavení nátisku v dialogu Tisknout.

 2. Když vyberete kontrolní náhled, zvolte položky Soubor > Tisknout.
 3. Rozbalte oddíl Správa barev vpravo.

 4. V části Zpracování barev vyberte volbu Správu barev provádí Photoshop.
 5. Pro Profil tiskárny vyberte profil svého výstupního zařízení.
 6. V nabídce nad nabídkou Nastavení nátisku nebo Záměr reprodukce vyberte možnost Kontrolní nátisk na papír.

  Položka Profil kontrolního tisku níže by měla odpovídat dříve vybranému nastavení nátisku.

 7. (Volitelně) Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Nastavení nátisku

  Vyberte jakýkoli přizpůsobený nátisk, který je místně uložen na pevném disku.

  Simulovat barvu papíru

  Simuluje, jak budou barvy vypadat na papíře v simulovaném zařízení. Tato volba vytváří nejpřesnější kontrolní nátisk, ale není dostupná pro všechny profily.

  Simulovat černou tiskovou barvu

  Simuluje jas tmavých barev pro simulované výstupní zařízení. Výsledkem použití této volby je přesnější kontrolní nátisk tmavých barev, ale volba není dostupná pro všechny profily.

 8. Přejděte k volbám správy barev tiskového ovladače v dialogovém okně Nastavení tisku, které se automaticky zobrazí, když kliknete na příkaz Tisknout.

  • V systému Windows klikněte na tlačítko Předvolby, čímž se dostanete k volbám tiskového ovladače.
  • V systému Mac OS použijte pro přístup k volbám tiskového ovladače rozbalovací nabídku v dialogovém okně Nastavení tisku.
 9. Vypněte správu barev tiskárny, aby nastavení profilu v tiskárně nezměnilo vaše nastavení profilu.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 10. Klikněte na Tisknout.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online