Poznámka:

Kompletní informace o používání některých filtrů jsou k dispozici v jiných částech. Informace o filtrech pro zostření, rozostření a filtrech Korekce objektivu, Rozostření objektivu, Redukce šumu, Zkapalnění a Úběžný bod můžete vyhledat v nápovědě společnosti Adobe.

Seznam filtrů podporujících dokumenty se 16 bity na kanál a 32 bity na kanál

Následující filtry podporují dokumenty se 16 bity na kanál a 32 bity na kanál:

 • Všechny filtry Rozostření (kromě filtru Rozostření objektivu a Inteligentní rozostření)
 • Všechny filtry Deformace
 • Filtr Šum > Přidat šum
 • Všechny filtry Seskupení
 • Všechny filtry Vykreslení (kromě filtru Světelné efekty)
 • Všechny filtry Zostření (kromě filtru Zostřit obrysy)
 • Následující filtry v nabídce Filtr > Stylizace:
  • Difúze
  • Reliéf
  • Kontury
 • Všechny filtry Video
 • Všechny filtry v nabídce Filtr > Jiný

Video | Skrytí citlivých informací v obrazech

Video | Skrytí citlivých informací v obrazech
V této epizodě série Photoshop Playbook hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje, jak se používají rozostření a filtry ke skrytí citlivých informací.
Bryan O'Neil Hughes

Umělecké filtry

Filtry z podnabídky Umělecký vám pomohou vytvářet malířské nebo umělecké efekty pro výtvarná díla nebo komerční grafiky. Například pro koláže nebo typografii použijte filtr Vystřižení. Tyto filtry dávají obrazu přirozenější vzhled a napodobují efekty tradičních výtvarných postupů. Všechny filtry z nabídky Umělecký lze aplikovat pomocí Galerie filtrů.

Barevné pastelky

Překreslí obraz barevnými pastelkami na podklad plné barvy. Hrany se zachovají a vypadají jako hrubě vyšrafované; skrz hladší oblasti prosvítá plná barva pozadí.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout efektu pergamenu, změňte barvu pozadí těsně před aplikováním filtru Barevné pastelky na vybranou oblast.

Vystřižení

Změní obraz, aby vypadal jako sestavený z hrubě vystříhaných kousků barevného papíru. Vysoce kontrastní obrazy se změní na siluety, a barevné obrazy budou vytvořeny z několika vrstev barevného papíru.

Suchý štětec

Vykreslí obrysy v obraze technikou suchého štětce (něco mezi olejomalbou a akvarelem). Filtr zjednoduší obraz zmenšením rozsahu barev na oblasti převažujících barev.

Zrnitý film

Aplikuje rovnoměrný vzorek na stíny a střední tóny. Do světlejších oblastí se přidá hladší, sytější vzorek. Tento filtr se hodí k odstranění pruhů v přechodech a k vizuálnímu sjednocení prvků, pocházejících z různých zdrojů.

Freska

Vykreslí obraz hrubým stylem s použitím krátkých, zaoblených a prudce aplikovaných tahů.

Neónová záře

Přidá k objektům v obraze různé typy záře. Tento filtr se hodí pro vybarvování obrazu se současným změkčením jeho vzhledu. Chcete-li vybrat barvu záře, klepněte na pole barvy a vyberte barvu v panelu Výběr barvy.

Šmouhy barvy

Umožňuje zvolit různé velikosti štětce (od 1 do 50) a typ efektu malby. Typy štětců zahrnují jednoduchý, světlý hrubý, tmavý hrubý, široký ostrý, široký neostrý a jiskřivý.

Malířská špachtle

Redukuje detaily v obraze a dává mu vzhled tence pomalovaného plátna, na kterém je patrná texturu podkladu.

Plastikový obal

Překryje obraz lesklou plastovou fólií, která zvýrazní detaily povrchu.

Plakátové obrysy

Sníží počet barev v obraze (posterizuje ho) podle nastavených parametrů posterizace a vyhledá obrysy v obraze a obtáhne je černými linkami. Velké stejnoměrné plochy mají jednoduché stínování, a jemné tmavé detaily jsou rozloženy v celém obraze.

Hrubé pastely

Aplikuje tahy barevnými pastelovými křídami na podklad s texturou. V plochách jasných barev je pastel sytý a textura málo zřetelná; tmavší plochy vypadají, jako by byl pastel seškrábaný, takže textura je zřetelnější.

Rozmazání

Změkčí obraz s použitím krátkých diagonálních tahů, kterými rozmaže tmavší plochy. Světlejší plochy se zesvětlí a ztratí detaily.

Houba

Vytváří obrazy s výrazně texturovanými plochami kontrastních barev a napodobuje efekt malování houbou.

Podmalba

Namaluje obraz na texturované pozadí a pak na něj namaluje výsledný obraz.

Akvarel

Namaluje obraz ve stylu akvarelu s použitím středního štětce namočeného do vody a barvy, a přitom zjednoduší detaily. Tam, kde se na hranách vyskytnou výrazné změny tónů, zvýší filtr sytost barvy.

Filtry Rozostření

Rozostřovací filtry změkčí výběr nebo celý obraz a jsou užitečné při retušování. Vyhlazují přechody tím, že zprůměrují obrazové body nacházející se vedle ostrých okrajů čar a barevných ploch v obraze.

Filtry Rozostření aplikace Photoshop
Před (vlevo) a po (vpravo) použití filtru Rozostření objektivu; pozadí se rozostří, ale popředí zůstane ostré.

Poznámka:

Chcete-li filtr Rozostřit aplikovat na okraje vrstvy, vypněte volbu Zamknout průhledné obrazové body na panelu Vrstvy.

Průměr

Najde průměrnou barvu v obraze nebo ve výběru, a pak vyplní touto barvou obraz nebo výběr, aby se vytvořil hladký vzhled. Pokud například vyberete plochu trávy, filtr změní tuto oblast na homogenní zelenou plochu.

Rozostření a Rozostřit více

Odstraňují šum v místech, kde se v obraze vyskytují výrazné barevné přechody. Vyhlazují přechody tím, že zprůměrují obrazové body v okolí ostrých okrajů čar a vybarvených ploch. Efekt filtru Rozostřit je třikrát až čtyřikrát silnější než efekt filtru Rozostřit.

Rozostření rámečku

Rozostří obraz na základě průměrné barevné hodnoty okolních obrazových bodů. Tento filtr je užitečný pro vytváření speciálních efektů. Můžete nastavit velikost plochy, která se použije k výpočtu průměrné hodnoty pro daný obrazový bod; s větším poloměrem bude rozostření větší.

Gaussovské rozostření

Rychle rozostří výběr s nastavitelnou mírou rozostření. Název Gaussovské se týká křivky ve tvaru zvonu, která se generuje při aplikování váženého průměru obrazových bodů. Filtr Gaussovské rozostření přidává nízkofrekvenční detaily a může vytvářet efekt zamlžení.

Poznámka: Pokud na vybranou oblast obrazu použijete Gaussovské rozostření, Rozostření rámečku, Rozmáznutí nebo Rozostření tvaru, mohou se někdy poblíž okrajů výběru projevit neočekávané výsledky. To proto, že tyto filtry rozostření použijí k vytvoření nových, rozostřených pixelů uvnitř vybrané oblasti data obrazu z vnější části výběru. Pokud například výběr představuje pozadí, které chcete rozostřit a přitom zachovat ostré popředí, budou okraje rozostřeného pozadí kontaminovány barvami z popředí a kolem popředí tak vznikne neostrá a nevzhledná okrajová linie. Vzniku tohoto nechtěného efektu můžete zabránit použitím nástrojů Inteligentní rozostření nebo Rozostření objektivu.

 

Rozostření objektivu

Přidá do obrazu rozostření, aby se vytvořil efekt menší hloubky ostrosti, takže některé objekty v obraze zůstanou ostré, a ostatní oblasti se rozostří. Viz Přidání efektu rozostření objektivu.

Rozmáznutí

Rozostří obraz v určeném směru (od –360° do +360°) a s určenou intenzitou (od 1 do 999). Efekt filtru je podobný, jako když fotografujete pohybující se objekt s pevnou dobou expozice.

Kruhové rozostření

Napodobuje rozostření při transfokaci objektivu nebo otáčení fotoaparátu, s měkkým rozostřením. Zvolte Otočit, chcete‑li rozostřit po soustředných kruhových čarách, a pak zadejte úhel otočení. Zvolte Přiblížit, chcete‑li rozostřit po radiálních liniích, jako kdybyste transfokátorem přibližovali nebo oddalovali obraz v objektivu, a určete míru od 1 do 100. Kvalita rozostření se může pohybovat od Nízké (výsledek je rychlý, ale zrnitý), přes Střední až po Vysokou, kdy jsou výsledky hladší. Volby Střední a Vysoká jsou většinou navzájem nerozlišitelné, s výjimkou velkých výběrů. Nastavte počátek rozostření tažením vzorku v poli Střed rozostření.

Rozostření tvaru

Použije při vytváření rozostření určené jádro. Zvolte jádro ze seznamu vlastních přednastavených tvarů a použijte jezdec poloměru k nastavení jeho velikosti. Můžete načíst různé knihovny tvarů, když klepnete na trojúhelník a zvolíte knihovnu ze seznamu. Poloměr určuje velikost jádra; čím větší je jádro, tím větší je rozostření.

Inteligentní rozostření

Přesně rozostří obraz. Můžete určit poloměr, práh a kvalitu rozostření. Hodnota Poloměr určuje velikost oblasti, ve které se vyhledávají odlišné obrazové body. Hodnota Práh určuje, nakolik musí být obrazové body odlišné, aby se ovlivnily. Můžete také nastavit rozostření celého výběru (Normální), nebo pouze obrysů barevných rozhraní (Pouze hrany a Překrýt hrany). V místech se značným kontrastem aplikuje volba Pouze hrany černobílé okraje, zatímco volba Překrýt hrany aplikuje bílou.

Rozostření povrchu

Rozostří obraz a přitom zachová hrany. Tento filtr je užitečný pro vytváření speciálních efektů a pro odstraňování šumu nebo zrnitosti. Volba Poloměr určuje velikost plochy vzorkované pro rozostření. Volba Práh nastavuje, nakolik se musí tonální hodnoty sousedních obrazových bodů lišit od hodnoty středního obrazového bodu, aby byly součástí rozostření. Obrazové body s menším rozdílem tonálních hodnot než je hodnota Práh se z rozostření vyloučí.

Filtry Tahy štětce

Podobně jako umělecké filtry i tyto filtry vytvářejí vzhled malby nebo jiného výtvarného díla pomocí tahů různými štětci a inkousty. Některé tyto filtry přidají do obrazu zrnitost, malbu, šum, detaily okrajů nebo texturu. Všechny filtry z nabídky Tahy štětce lze aplikovat pomocí Galerie filtrů.

Zvýraznění obrysů

Zvýrazní hrany (obrysy) v obraze. Když je jas obrysů nastaven na vysokou hodnotu, zvýraznění se podobá bílé křídě; při nastavení na nízkou hodnotu se zvýraznění podobá černému inkoustu.

Úhlové tahy

Přemaluje obraz s použitím šikmých tahů; světlejší a tmavší oblasti jsou malovány tahy v opačných směrech.

Šrafování

Zachová detaily a rysy původního obrazu a přidá do něho texturu a zdrsní okraje vybarvených ploch napodobeným šrafováním tužkou. Volba Míra (s hodnotami od 1 do 3) určuje počet vrstev šrafování.

Tmavé tahy

Přemaluje tmavé oblasti krátkými, hustými a tmavými tahy a světlejší oblasti dlouhými bílými tahy.

Inkoustové obrysy

Překreslí obraz ve stylu inkoustového pera jemnými úzkými čárami přes původní detaily.

Postřik

Napodobuje efekt postřiku rozprašovačem. Zvýšením voleb se celkový efekt zjednoduší.

Nastříkané tahy

Přemaluje obraz s použitím převládajících barev aplikovaných šikmými, stříkanými tahy.

Sumi‑e

Maluje obraz v japonském stylu, jakoby plně nasyceným štětcem na rýžový papír. Sumi‑e vytváří měkké rozostřené okraje se sytými, inkoustovými černými.

Filtry Deformace

Filtry Deformace geometricky deformují obraz, a vytvářejí trojrozměrné nebo jiné efekty změn tvaru. Tyto filtry mohou být velmi náročné na paměť. Filtry Rozptýlené světlo, Sklo a Zvlnění moře lze aplikovat pomocí Galerie filtrů.

Rozptýlené světlo

Vykreslí obraz, jakoby byl pozorován přes měkký difúzní filtr. Filtr přidává průhledný bílý šum se září, která se směrem od středu výběru postupně vytrácí.

Přestavění

Určuje způsob deformování obrazu pomocí jiného obrazu, kterému se říká mapa přestavění. Například použitím parabolicky tvarované mapy přestavění vytvoříte obraz, který vypadá jako vytištěný na látce, kterou držíte za její cípy.

Sklo

Obraz vypadá, jako by byl pozorován přes různé typy skla. Můžete vybrat efekt skla nebo vytvořit vlastní povrch skla jako soubor aplikace Photoshop a použít jej. Můžete nastavit měřítko, deformaci a vyhlazení efektu. Použijete‑li ovladače povrchu pro soubor, postupujte podle pokynů pro filtr Přestavět.

Zvlnění moře

Přidá na povrch obrazu náhodně rozmístěné vlny, takže vypadá, jako by byl pod vodou.

Prohnutí

Prohne výběr. Kladná hodnota až do 100 % posouvá výběr směrem k jeho středu; záporná hodnota až do – 100 % posouvá výběr směrem ven.

Polární souřadnice

Převede výběr z pravoúhlých na polární souřadnice nebo naopak, podle vybrané volby. Tento filtr můžete použít k vytvoření válcové anamorfózy – to byl umělecký směr populární v 18. století – při které se zkreslený obraz jeví normálně, když se zrcadlí na válci.

Zvlnění

Vytvoří ve výběru zvlněný vzorek, podobný zčeřené hladině rybníka. Podobný efekt s více možnostmi nastavení vytváří filtr Vlna. Volby zahrnují počet a velikost vlnek.

Střih

Deformuje obraz podél křivky. Křivku určete tažením čáry v rámečku. Můžete nastavit libovolný bod na křivce. Klepněte na Výchozí, abyste změnili křivku zpět na rovnou čáru. Navíc můžete určit, co se má stát s nedeformovanými oblastmi.

Zaoblení

Dodává objektům trojrozměrný efekt ovinutím výběru kolem válcového tvaru, deformuje obraz a natáhne ho podle zvolené křivky.

Zkroutit

Natočí výběr více ve středu než na okrajích. Vířivý vzor je určen nastaveným úhlem.

Vlna

Funguje podobně jako filtr Zvlnění, ale s více možnostmi nastavení. Volby zahrnují počet generátorů vln, vlnovou délku (vzdálenost od jednoho hřebenu vlny k následujícímu), výšku vln a jejich typ: sinusový, trojúhelníkový nebo čtvercový. Volba Náhodně aplikuje náhodné hodnoty. Můžete také určit obsah nedeformovaných oblastí.

Cikcak

Deformuje obraz hvězdicovitě, v závislosti na poloměru obrazových bodů ve výběru. Volba Vrcholy nastavuje počet změn směru deformace od středu k okrajům výběru. Můžete také určit způsob přemístění obrazových bodů: volba Vlnky na rybníku posouvá obrazové body doleva nahoru nebo doprava dolů, volba Ze středu posouvá obrazové body směrem ke středu nebo od středu výběru a volba Kolem středu otáčí obrazové body okolo středu výběru.

Šumové filtry

Šumové filtry přidávají nebo odstraňují šum, neboli obrazové body s náhodně rozloženými úrovněmi barev. Tím pomáhají splynutí výběru s okolními obrazovými body. Šumové filtry lze použít k vytvoření neobvyklých textur nebo k odstranění problematických oblastí, jako je například prach a škrábance.

Přidat šum

Přidá do obrazu náhodné obrazové body, a tím napodobuje efekt fotografování na citlivý film. Filtr Přidat šum můžete také použít pro potlačení pruhů v prolnutých výběrech nebo výplních přechodem nebo pro obnovení realistického vzhledu silně retušovaných oblastí. Volby rozložení šumu zahrnují Rovnoměrné a Gaussovské. Volba Rovnoměrné rozdělí barevné hodnoty šumu s použitím náhodných čísel v rozsahu od nuly do plus a minus nastavené hodnoty a vytváří jemný efekt. Volba Gaussovské rozdělí barevné hodnoty šumu podle zvonovité křivky a vytváří kropenatý efekt. Volba Monochromatický šum aplikuje filtr pouze na tonální složku v obraze beze změny barev.

Vyhladit

Detekuje hrany v obraze (oblasti, kde dochází k významným změnám barev) a rozostří celý výběr kromě těchto hran. Toto rozostření odstraní šum a zachová detaily.

Prach a škrábance

Redukuje šum změnami odlišných obrazových bodů. Abyste dosáhli kompromisu mezi zostřením obrazu a skrytím vad, vyzkoušejte různé kombinace nastavení voleb Poloměr a Práh. Nebo filtr aplikujte jen na vybrané oblasti v obraze. Viz také Aplikování filtru Prach a škrábance.

Medián

Redukuje šum v obraze smícháním jasu obrazových bodů ve výběru. Filtr vyhledává obrazové body s podobným jasem v okolí s určeným poloměrem, odstraní obrazové body, které se příliš liší od okolních bodů, a nahradí střední obrazový bod střední hodnotou (mediánem) jasu prohledávaných bodů. Tento filtr je užitečný při odstraňování nebo potlačování efektu pohybu v obraze.

Potlačit šum

Redukuje šum se zachováním hran na základě uživatelského nastavení, s ovlivněním celého obrazu nebo jednotlivých kanálů. Viz Omezení šumu a artefaktů JPEG v obraze.

Filtry Seskupení

Tyto filtry překreslují výběr shlukováním obrazových bodů s podobnými barevnými hodnotami do buněk.

Barevný polotón

Simuluje efekt použití zvětšeného polotónového rastru na každý z kanálů obrazu. Filtr rozdělí obraz v každém kanálu na pravoúhelníky a nahradí každý z těchto pravoúhelníků kruhem. Velikost kruhu je úměrná jasu obdélníku. Viz Aplikování filtru Barevný polotón.

Krystalizace

Seskupí obrazové body do plných barev v mnohoúhelníkových tvarech.

Plošky

Seskupí obrazové body plných nebo podobných barev do bloků podobně vybarvených obrazových bodů. Tento filtr můžete použít k vytvoření jakoby ručně malovaného obrazu ze skenovaného obrazu nebo k úpravě realistického obrazu tak, aby připomínal abstraktní malbu.

Fragmentovat

Vytvoří čtyři kopie obrazových bodů ve výběru, zprůměruje je a pak je odsune od sebe.

Mezzotinta

Převede obraz na náhodný vzorek černobílých oblastí nebo plně nasycených barev v barevném obrazu. Při použití tohoto filtru vyberte vzorek bodů z nabídky Typ v dialogovém okně Mezzotinta.

Mozaika

Seskupí obrazové body do čtvercových bloků. Obrazové body v každém bloku mají stejnou barvu a barvy bloků představují barvy ve výběru.

Pointilizace

Rozdělí barvy v obraze do náhodně umístěných bodů jako v pointilistické malbě a použije barvu pozadí jako barvu plátna mezi body.

Filtry Vykreslení

Tyto filtry vytvářejí trojrozměrné tvary, vzory mraků, vzory vznikající lomem světelných paprsků a vzory napodobující odrazy světla. Pomocí těchto filtrů můžete také manipulovat s objekty v trojrozměrném prostoru, vytvářet trojrozměrné objekty (krychle, koule a válce) a vytvářet texturové výplně ze souborů ve stupních šedi, abyste dosáhli prostorového vzhledu osvětlení.

Oblaka

Generuje měkký vzor mraků s použitím náhodných hodnot v rozsahu mezi barvou popředí a barvou pozadí. Chcete‑li generovat ostřejší vzorek mraků, podržte Alt a zvolte Filtr > Vykreslení > Oblaka. Při aplikování filtru Oblaka se nahradí obrazová data na aktivní vrstvě.

Odečíst oblaka

K vytvoření vzorku mraků použije náhodně generované hodnoty v rozsahu mezi barvou popředí a barvou pozadí. Filtr smíchá data mraků s existujícími obrazovými body stejným způsobem, jako míchá barvy režim Rozdíl. Když filtr použijete poprvé, části obrazu se změní na negativ a vytvoří vzorek mraků. Aplikujete‑li filtr několikrát, vytvoří se vzorek žeber a žil, podobný textuře mramoru. Při aplikování filtru Odečíst oblaka se nahradí obrazová data na aktivní vrstvě.

Vlákna

Vytvoří vzhled vláken tkaniny s použitím barev popředí a pozadí. K nastavení proměnlivosti barev použijte jezdec Rozptyl (s nižší hodnotou se vytvoří delší proužky barev, a s vysokou hodnotou se vytvoří velmi krátká vlákna s proměnlivějším rozložením barev). Jezdec Síla nastavuje vzhled jednotlivých vláken. S nízkým nastavením se vytvoří volná vlákna, a s vysokým nastavením vzniknou krátká, provázkovitá vlákna. Klepněte na tlačítko Náhodně, abyste změnili vzhled vzorku. Na toto tlačítko můžete klepnout vícekrát, abyste našli vzorek, který se vám líbí. Při aplikování filtru Vlákna se nahradí obrazová data v aktivní vrstvě.

Poznámka:

Zkuste přidat vrstvu úprav s mapováním na přechod, abyste vlákna vybarvili.

Odlesk objektivu

Napodobuje lom paprsků způsobený dopadem prudkého světla do objektivu fotoaparátu. Určete umístění středu odlesku klepnutím kdekoliv v miniatuře obrazu nebo tažením zaměřovacího kříže.

Video | Přidávání a odstraňování odlesku objektivu

Video | Přidávání a odstraňování odlesku objektivu
V této epizodě série Photoshop Playbook hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje, jak lze do obrazu přidat odlesk objektivu a jak ho z obrazu odstranit.
Adobe Photoshop

Světelné efekty

Umožňuje vytvořit nesčíslné množství světelných efektů v obrazech RGB kombinováním 17 stylů světel, tří typů světel a čtyř sad vlastností světel. Pokud chcete vytvořit jakoby trojrozměrné efekty osvětlení, můžete také použít textury ze souborů ve stupních šedi (zvaných mapy výstupků) a vytvořené styly osvětlení můžete uložit pro použití v jiných obrazech. Viz Přidávání světelných efektů.

Poznámka: Filtr Světelné efekty není k dispozici v 64bitových verzích systému Mac OS.

Filtry Zostření

Tyto filtry zaostřují rozmazané obrazy zvýšením kontrastu sousedních obrazových bodů.

Zostření a Zostřit více

Zostří výběr a zlepší jeho zřetelnost. Filtr Zostřit více aplikuje silnější efekt zostření než filtr Zostřit.

Zostřit obrysy a Doostřit

Najdou v obraze oblasti, kde se vyskytují výrazné změny barev, a zostří je. Filtr Zostřit obrysy zostřuje pouze hrany a zachovává celkovou hladkost obrazu. Tento filtr použijte pro zostření obrysů bez nastavování míry zostření. Při profesionálních korekcích barev se používá filtr Doostřit, který nastaví kontrast detailů hran a vytvoří světlejší a tmavší čáru na každé straně hrany. Tento proces zvýrazní okraje a vytvoří iluzi ostřejšího obrazu.

Chytré zostření

Zostří obraz a umožní vám přitom zvolit algoritmus zostření nebo určit míru zostření ve stínech a světlech. Toto je doporučený postup zostření, pokud nechcete použít nějaký určitý filtr zostření. Viz Zostření s použitím filtru Chytré zostření.

Vylepšený filtr Chytré zostření v aplikaci Photoshop využívá technologii adaptivního zostření k minimalizaci šumu a nežádoucích pruhů (halo). Díky tomu můžete vytvářet výsledky ve vysoké kvalitě. Přepracovaný návrh uživatelského rozhraní pro tento filtr nabízí optimalizované ovládací prvky pro cílené zostření. Pomocí posuvníků umožňujících rychlé úpravy a pomocí pokročilých ovládacích prvků můžete vyladit výsledky.

Chytré zostření v aplikaci Photoshop podporuje režim barev CMYK. Dále můžete zostřit libovolné kanály. Například můžete vybrat zostření pouze modrého nebo zeleného kanálu nebo kanálu alfa.

Vylepšený filtr Chytré zostření aplikace Photoshop
Vylepšené uživatelské rozhraní filtru Chytré zostření

 

Toto je doporučený postup zostřování obrázků v aplikaci Photoshop:

 1. Začněte nastavením položky Míra na vysokou hodnotu.
 2. Zvyšte položku Poloměr na hodnotu, která způsobí efekt nežádoucích pruhů (halo).
 3. Snižujte položku Poloměr, dokud efekt nežádoucích pruhů (halo) nezmizí. Dostali jste se na optimální hodnotu položky Poloměr.
 4. Nyní podle potřeby snižte hodnotu položky Míra.
 5. Upravte posuvník Potlačit šum tak, aby šum v obraze vypadal podobně jako před započetím zostřování obrazu. Příliš velká redukce šumu může mít za následek umělý vzhled. Vyšší hodnoty položky Míra vyžadují větší redukci šumu.

Filtry Skica

Tyto filtry přidávají do obrazů texturu a často vytvářejí trojrozměrný efekt. Jsou také užitečné při vytváření ručně malovaného vzhledu. Mnohé z těchto filtrů používají při překreslování obrazu barvu popředí a barvu pozadí. Všechny filtry z nabídky Skica lze aplikovat pomocí Galerie filtrů.

Basreliéf

Transformuje obraz tak, že se zdá být jakoby mělce vyřezaný a osvětlený tak, aby se zvýraznily variace povrchu. Tmavé oblasti obrazu získají barvu popředí, na světlé plochy se použije barva pozadí.

Křída a uhel

Překreslí světla a střední tóny plnou šedou barvou pozadí, nakreslenou hrubou křídou. Oblasti stínů se nahradí černými diagonálními tahy uhlem. Uhel se kreslí v barvě popředí a křída v barvě pozadí.

Uhlokresba

Vytvoří posterizovaný, rozmazaný efekt. Výrazné hrany se výrazně obtáhnou, a střední tóny se vyšrafují diagonálními tahy. Uhel je v barvě popředí a barva pozadí určuje barvu papíru.

Chróm

Vykreslí obraz jako by měl leštěný chromovaný povrch. Světla jsou vyšší body a stíny nižší body odrážejícího povrchu. Po aplikování filtru použijte dialogové okno Úrovně a přidejte obrazu více kontrastu.

Conté pastel

Napodobuje texturu sytého tmavého a čistě bílého pastelu Conté. Filtr používá barvu popředí pro tmavé oblasti a barvu pozadí pro světlé oblasti. Pro dosažení věrnějšího efektu změňte před aplikováním filtru barvu popředí na některou z běžných barev pastelu Conté (černá, sépiová, červená hlinka). Chcete‑li dostat umírněný efekt, změňte barvu pozadí na bílou, přidejte k bílému pozadí trochu barvy popředí, a pak aplikujte filtr.

Rýsovací pero

Použije jemné, rovné, tahy tuší k zachycení detailů v původním obraze. Tento efekt je zvláště působivý se skenovanými obrazy. Filtr nahradí barvy v původním obraze s použitím inkoustu v barvě popředí a papíru v barvě pozadí.

Polotónový vzorek

Napodobuje efekt polotónového rastru se zachováním spojitého tónového rozsahu.

Dopisní papír

Vytvoří obraz, který je jakoby vytvořený z ručního papíru. Tento filtr obraz zjednoduší a zkombinuje efekty filtrů Stylizace > Reliéf a Textura > Zrnění. Tmavé oblasti obrazu vypadají jako díry ve vrchní vrstvě papíru, skrz které je vidět barva pozadí.

Fotokopie

Napodobuje efekt fotokopírování obrazu. Velké tmavé plochy mají tendenci kopírovat se pouze kolem okrajů a střední tóny se přikloní buď k plné černé nebo plné bílé.

Sádra

Vymodeluje obraz z trojrozměrné sádry, a pak výsledek vybarví s použitím barvy popředí a barvy pozadí. Tmavé oblasti jsou vyvýšené, světlé plochy zapuštěné.

Síťovina

Napodobuje svrašťování a deformování fotografické emulze a vytvoří obraz, který se zdá být zhuštěný ve stínech a lehce zrnitý ve světlech.

Otisk

Zjednoduší obraz tak, že vypadá jako by byl vytvořený gumovým nebo dřevěným razítkem. Tento filtr je nejvhodnější pro černobílé obrazy.

Potrhané obrysy

Přetvoří obraz tak, že vypadá jako by byl sestavený z otrhaných kousků papíru, a pak ho vybarví s použitím barvy popředí a barvy pozadí. Tento filtr je zvláště vhodný pro text nebo velmi kontrastní objekty.

Vlhký papír

Použije skvrnité šmouhy, které jsou jakoby namalované na vláknitý vlhký papír, na němž se barvy rozpíjejí a míchají.

Filtry Stylizace

Vytvářejí efekt malovaného nebo impresionistického vzhledu vybrané části obrazu přesunutím obrazových bodů a tím, že najdou kontrastní místa v obraze a zvýší jejich kontrast. Po použití filtrů jako Hledat obrysy nebo Kontury, které zvýrazní okraje, můžete použít příkaz Invertovat, aby se okraje v barevném obraze obtáhly barevnými čarami, nebo aby se okraje v obraze ve stupních šedi obtáhly bílými čarami.

Difúze

Posouvá obrazové body ve výběru, aby se změkčilo jeho zaostření, podle vybrané volby: volba Normální posouvá obrazové body náhodně a ignoruje hodnoty barev, volba Pouze ztmavit nahrazuje světlé obrazové body tmavšími a volba Pouze zesvětlit nahrazuje tmavé obrazové body světlejšími. Volba Podle okolí posouvá obrazové body ve směru nejmenší změny barvy.

Reliéf

Změní výběr tak, aby se zdál být vyvýšený nebo zapuštěný, převedením jeho barvy výplně na šedou a obtažením hran původní barvou výplně. Volby zahrnují úhel reliéfu (od –360° pro zapuštění povrchu do +360° pro vyvýšení povrchu), jeho výšku a míru (1 % až 500 %) uplatnění barvy uvnitř výběru. Chcete‑li zachovat barvy a detaily v reliéfu, použijte po aplikování filtru Reliéf příkaz Zeslabit.

Tvarování

Přidá trojrozměrnou texturu do výběru nebo vrstvy. Viz Aplikování filtru Tvarování.

Hledat obrysy

Najde v obraze oblasti s významnými změnami barev a zvýrazní jejich okraje. Podobně jako filtr Kontury obtáhne tento filtr hrany v obraze tmavými čarami na bílém pozadí a je užitečný pro vytvoření okraje kolem obrazu.

Zářící obrysy

Najde okraje barev a přidá k nim neónovou záři. Tento filtr lze aplikovat kumulativně.

Solarizace

Smíchá negativní a pozitivní obraz – podobně jako když se fotografický pozitiv během vyvolávání krátce osvítí.

Dlaždice

Rozdělí obraz na řadu dlaždic, a vytvoří posun mezi výběrem a jeho původní polohou. Můžete zvolit, jak vyplnit plochy mezi dlaždicemi: barvou pozadí, barvou popředí, negativní verzí obrazu, případně nezměněnou verzí obrazu, kdy se dlaždicová verze obrazu umístí nad originál a mezi okraji dlaždic se zobrazí části původního obrazu.

Kontury

Najde přechody mezi velkými plochami stejného jasu a tence je obtáhne v každém barevném kanálu, čímž vznikne podobný efekt jako na mapě s vrstevnicemi. Viz Aplikování filtru Kontury.

Vítr

Umístí do obrazu krátké vodorovné čárky, vytvářející efekt poryvu větru. Metody zahrnují Vítr, Poryv, jehož efekt je dramatičtější, a Vichr, který posouvá čárky v obraze.

Filtry Textura

Texturové filtry můžete použít, abyste v obraze vytvořili dojem hloubky nebo přidali vzhled přírodního materiálu.

Praskliny

Namaluje obraz na reliéfní sádrový povrch a vytvoří jemnou síť prasklin, které sledují kontury obrazu. Tento filtr použijte pro vytvoření reliéfního efektu v obrazech, které obsahují široký rozsah barevných hodnot nebo hodnot stupňů šedi.

Zrnění

Přidá do obrazu texturu napodobením různých druhů zrnitosti, které jsou dostupné v nabídce Typ zrnění – Normální, Měkké, Postřik, Chomáče, Kontrastní, Zvětšené, Tečkované, Vodorovné, Svislé a Kropenaté.

Mozaikové dlaždice

Překreslí obraz tak, že se zdá být vytvořený z malých střípků nebo dlaždiček a přidá výplň (maltu) mezi dlaždičky. (Naopak filtr Seskupení > Mozaika rozdělí obraz na bloky různě barevných obrazových bodů.)

Slátanina

Rozdělí obraz na čtverečky vyplněné barvou, která v dané oblasti obrazu převládá. Filtr náhodně zmenšuje a zvětšuje hloubku dlaždic a tím reprodukuje světla a stíny.

Mozaikové okno

Přemaluje obraz jako jednobarevné navazující buňky obtažené barvou popředí.

Texturování

Aplikuje na obraz vybranou nebo vytvořenou texturu.

Filtry Video

Podnabídka Video obsahuje filtry Odstranit prokládání a Barvy NTSC.

Odstranit prokládání

Vyhladí pohyblivé obrazy zachycené z videa odstraněním buď lichých nebo sudých prokládaných řádků obrazu z videa. Vypuštěné řádky můžete nahradit buď duplikováním řádků nebo interpolací.

NTSC barvy

Omezí gamut barev na barvy přijatelné pro zobrazení v televizi, a tím zabrání přetékání přesycených barev mezi televizními řádky.

Jiné, filtry

Pomocí filtrů z podnabídky Jiné můžete vytvořit své vlastní filtry, můžete použít filtry k úpravám masek, můžete posunout výběr v obraze a provádět rychlé korekce barev.

Vlastní

Umožní vám navrhnout vlastní efekt filtru. Pomocí filtru Jiný můžete změnit hodnoty jasu každého bodu v obraze podle předdefinované matematické operace, která se nazývá konvoluce. Každému obrazovému bodu se přiřadí nová hodnota na základě hodnot sousedících obrazových bodů. Tato operace je podobná té, která se používá pro kanály ve výpočtech Sečíst a Odečíst.

Vlastní filtry, které vytvoříte, můžete uložit a použít i pro jiné obrazy aplikace Photoshop. Viz Vytvoření vlastního filtru.

Horní propust

Zachová detaily hran v určeném poloměru v místech, kde se vyskytují ostré změny barev, a potlačí zbytek obrazu (poloměr 0,1 obrazového bodu zachová pouze obrazové body hran.) Filtr odstraňuje nízkofrekvenční složku z obrazu a má opačný efekt než filtr Gaussovské rozostření.

Tento filtr je vhodné aplikovat na obrazy se spojitými tóny před použitím příkazu Práh nebo před převodem obrazu do režimu Bitová mapa. Filtr se také hodí k získání čárové kresby a velkých černých a bílých ploch ze skenovaných obrazů.

Maximum a Minimum

Filtry Maximum a Minimum jsou užitečné při úpravě masek. Filtr Maximum má efekt rozšíření nebo roztažení – rozšíří bílé oblasti a zúží černé. Filtr Minimum má efekt zúžení nebo vyseknutí – zúží bílé oblasti a rozšíří černé. Podobně jako filtr Medián i filtry Maximum a Minimum fungují na vybraných obrazových bodech. Filtry Maximum a Minimum nahradí hodnotu jasu daného obrazového bodu nejvyšší nebo nejnižší hodnotou jasu sousedních obrazových bodů v určeném poloměru.

Tyto filtry, především pak u větších poloměrů, mají tendenci prosazovat v obrysech obrazu rohy nebo křivky. V aplikaci Photoshop se nyní můžete pomocí nabídky Zachovat rozhodnout, zda při zadávání hodnoty poloměru upřednostníte hranatost nebo zaoblení.

Filtry zachování hranatosti nebo zaoblení v aplikaci Photoshop
Zachování hranatosti nebo zaoblení

Posun

Vodorovně nebo svisle přesune výběr o určenou vzdálenost a nechá původní pozici výběru prázdnou. Tuto prázdnou plochu můžete vyplnit platnou barvou pozadí, jinou částí obrazu nebo libovolně zvolenou výplní, pokud je výběr blízko kraje obrazu.

Filtry Digimarc

Filtry Digimarc vkládají do obrazu digitální vodoznak, ve kterém se uloží informace o autorských právech na obraz.

Poznámka:

Zásuvné panely Digimarc vyžadují 32bitový operační systém. Nejsou podporovány v 64bitových verzích systémů Windows a Mac OS.

Úběžný bod

Funkce Úběžný bod zachovává správnou perspektivu při úpravách obrazů, které obsahují perspektivní plochy (například stěny budovy nebo jakéhokoli pravoúhlého objektu).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online