Nástroj Umělecký štětec historie maluje stylizovanými tahy s použitím zdrojových dat z určeného stavu nebo snímku historie. Experimentováním s různými volbami stylu malování, velikosti a tolerance můžete simulovat texturu malby různými barvami a uměleckými styly.

Podobně jako nástroj štětec historie také nástroj Umělecký štětec historie používá jako zdrojová data určený stav nebo snímek historie. Nástroj Štětec historie ale maluje tak, že obnovuje určená zdrojová data, zatímco nástroj Umělecký štětec historie používá tato data spolu s nastavenými volbami k vytvoření jiných barev a uměleckých stylů.

Poznámka:

Abyste vyzkoušeli různé vizuální efekty, experimentujte s aplikováním filtrů nebo s vyplněním obrazu plnou barvou před malováním pomocí nástroje umělecký štětec historie. Také zkuste zvětšit velikost obrazu až čtyřikrát, abyste změkčili detaily.

Photoshop: Nástroj Umělecký štětec historie
Příklad použití nástroje Umělecký štětec historie

A. Originál B. Použití malého štětce C. Použití velkého štětce 
 1. Na panelu Historie klikněte v levém sloupci vedle stavu nebo snímku, který chcete použít jako zdroj pro nástroj Umělecký štětec historie. Vedle zdrojového stavu historie se objeví ikona štětce.
 2. Vyberte nástroj umělecký štětec historie .
 3. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte režim prolnutí z nabídky Režim. (Další informace najdete v části  Režimy prolnutí.)
  • Z nabídky Styl vyberte volbu, určující tvar tahu malby.
  • Zadejte hodnotu volby Oblast, která určuje plochu pokrytou malovanými tahy. Čím větší je velikost, tím větší bude pokrytá plocha a tím početnější budou tahy.
  • Do pole Tolerance zadejte hodnotu, která omezí oblasti, kde se mohou aplikovat malované tahy. S nízkou tolerancí můžete malovat neomezené tahy kdekoliv v obraze. S vysokou tolerancí se malované tahy omezí na plochy, které se podstatně liší od barvy ve zdrojovém stavu nebo snímku.
 4. Kliknutím a přetažením zahajte malování v obrazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online