Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Transformování vrstev videa

Vrstvu videa můžete transformovat stejně jako kteroukoli jinou vrstvu v aplikaci Photoshop. Vrstvy videa je ale třeba před transformací převést na inteligentní objekty.

 1. Na panelu Časová osa nebo na panelu Vrstvy vyberte vrstvu videa.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte příkaz Úpravy > Libovolná transformace, chcete-li video transformovat pomocí táhel v okně dokumentu.
  • Klikněte na položku Úpravy > Transformovat a v podnabídce vyberte požadovanou transformaci.

  Pokud vrstva videa není inteligentní objekt, aplikace Photoshop zobrazí požadavek, abyste ji na inteligentní objekt převedli.

Vytváření nových vrstev videa

Nové vrstvy videa můžete vytvořit tím, že přidáte soubor videa jako novou vrstvu nebo vytvoříte prázdnou vrstvu.

Otevřete soubor videa.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor videa a klepněte na Otevřít.

Video se objeví ve vrstvě videa v novém dokumentu.

Přidání souboru videa jako nové vrstvy videa

 1. U aktivního dokumentu zkontrolujte, že je panel Časová osa zobrazen v režimu časové osy.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.
 3. Vyberte soubor videa nebo sekvence obrazů a klepněte na Otevřít.

Přidání prázdné vrstvy videa

 1. U aktivního dokumentu zkontrolujte, že je panel Časová osa zobrazen v režimu časové osy.

 2. Zvolte položky Vrstva > Vrstvy videa > Nová prázdná vrstva videa.

Určení, kdy se má vrstva objevit ve videu nebo animaci

Kdy se má vrstva objevit ve videu nebo animaci, můžete určit různými metodami. Můžete například oříznout (skrýt) snímky na začátku nebo na konci vrstvy. Tím se změní body začátku a konce vrstvy ve videu nebo v animaci. (První snímek, který se zobrazí, se nazývá počáteční bod a poslední snímek se nazývá koncový bod.) Také můžete celý pruh trvání vrstvy přetáhnout do jiné části časové osy.

 1. Vyberte vrstvu na panelu Časová osa.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li určit počáteční a koncový bod vrstvy, přetáhněte začátek a konec pruhu trvání vrstvy.
  • Přetáhněte pruh trvání vrstvy do části časové osy, kde se má vrstva zobrazovat.

  Poznámka:

  Nejlepší výsledky získáte, když pruh trvání vrstvy přetáhnete až po oříznutí.

  Photoshop: Přetažení pruhu trvání vrstvy
  Vrstvy (v režimu časové osy) s pruhem trvání vrstvy vybraným pro přetažení

  • Posuňte indikátor aktuálního času na snímek, který má být novým počátečním nebo koncovým bodem, a z nabídky panelu zvolte položku Zkrátit začátek vrstvy na současný čas nebo Zkrátit konec vrstvy na současný čas.

  Trvání vrstvy se zkrátí skrytím snímků mezi indikátorem aktuálního času a začátkem nebo koncem vrstvy. (Protažením konců pruhu trvání vrstvy se skryté snímky opět odhalí.)

  • Pomocí klíčových snímků změňte krytí vrstvy v určitých časech nebo snímcích.

  Poznámka:

  Chcete-li odstranit záběr v jedné nebo více vrstvách, použijte příkaz Vynechat pracovní oblast. Chcete-li odstranit určitý časový úsek ze všech vrstev videa nebo animace, použijte příkaz Vyjmout pracovní oblast.

Oříznutí nebo přesunutí vrstvy videa

Chcete-li skrýt snímky na začátku nerbo na konci vrstvy videa nebo animace, zkraťte příslušnou vrstvu. Chcete-li zahájit nebo ukončit video v jiném časovém bodě, přemístěte příslušnou vrstvu videa.

Poznámka:

Přemístíte-li vrstvy videa, změny budou po uložení souboru trvalé. Jestliže však video zkrátíte, můžete ho obnovit protažením konců pruhu trvání vrstvy.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete upravit.

 2. Posuňte indikátor aktuálního času na snímek (nebo čas), který chcete nastavit jako nový počáteční nebo koncový bod.
 3. Z nabídky panelu Časová osa zvolte jeden z následujících příkazů:

  Posunout počáteční bod vrstvy na současný čas

  Tím se trvale posune začátek vrstvy k indikátoru aktuálního času.

  Posunutí Koncového bodu vrstvy na aktuální čas

  Tím se trvale posune konec vrstvy k indikátoru aktuálního času.

  Zkrácení začátku vrstvy na aktuální čas

  Tím se dočasně skryje část od indikátoru aktuálního času po začátek vrstvy.

  Zkrácení konce vrstvy na aktuální čas

  Tím se dočasně skryje část od indikátoru aktuálního času po konec vrstvy.

Poznámka:

Také můžete pomocí příkazu Vynechat pracovní oblast skrýt snímky v jedné nebo více vrstvách nebo pomocí příkazu Vyjmout pracovní oblast skrýt určitý časový úsek ve všech vrstvách videa nebo animace.

Vynechání pracovní oblasti

Část záběru ve vybraných vrstvách lze odstranit, takže po ní zůstane mezera se stejnou dobou trvání.

 1. Vyberte vrstvy, které chcete upravit.
 2. Na panelu Časová osa nastavením pracovní oblasti určete dobu trvání vybraných vrstev, kterou chcete vynechat.

 3. V nabídce panelu vyberte položku Vynechat pracovní oblast.

Photoshop: Před použitím možnosti Vynechat pracovní oblast
Vrstvy před použitím možnosti Vynechat pracovní oblast

Photoshop: Po použití možnosti Vynechat pracovní oblast
Vrstvy po použití možnosti Vynechat pracovní oblast

Vyjmutí pracovní oblasti

Chcete-li odstranit části videa a automaticky odebrat časovou mezeru, použijte příkaz Vyjmout pracovní oblast. Zbývající obsah se zkopíruje do nových vrstev videa.

 1. Vyberte vrstvy, které chcete upravit.
 2. Na panelu Časová osa nastavením pracovní oblasti určete dobu trvání videa nebo animace, kterou chcete vynechat.

 3. V nabídce panelu vyberte položku Vyjmout pracovní oblast.

Rozdělení vrstev videa

Vrstvu videa můžete v určeném snímku rozdělit na dvě nové vrstvy videa.

 1. Na panelu Časová osa vyberte vrstvu videa.

 2. Posuňte indikátor aktuálního času na čas nebo číslo snímku, kde chcete vrstvu videa rozdělit.
 3. Klikněte na ikonu nabídky panelu  a vyberte položku Rozdělit vrstvu.

  Vybraná vrstva videa se duplikuje a na panelu Časová osa se zobrazí hned nad původní vrstvou. Původní vrstva se ořízne od počátku po aktuální čas a duplikovaná vrstva se ořízne od konce po aktuální čas.

Photoshop: Před použitím rozdělení vrstvy
Původní vrstva před použitím příkazu Rozdělit vrstvu

Photoshop: Po použití rozdělené vrstvy
Výsledné dvě vrstvy po použití příkazu Rozdělit vrstvu

Seskupení vrstev ve videu nebo animaci

Když do videa nebo animace přidáváte další vrstvy, možná je budete chtít seskupit a díky tomu hierarchicky uspořádat. Photoshop v seskupených vrstvách zachová snímky videa nebo animace.

Seskupit můžete i skupinu vrstev. Seskupení skupiny vrstev kromě vnoření vrstev do složitější hierarchie umožňuje také současné animování krytí všech seskupených vrstev. Na panelu Animace se zobrazí skupina seskupených vrstev se společnou vlastností krytí vrstvy.

Poznámka:

Seskupování vrstev videa v aplikaci Photoshop je podobné předběžné kompozici v aplikaci Adobe After Effects.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte dvě nebo více vrstev a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Seskupit vrstvy.
  • Klikněte na položku Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.

Rastrování vrstev videa

Při rastrování vrstev videa se vybraná vrstva sloučí do složené podoby aktuálního snímku vybraného na panelu Animace. Přestože je možné rastrovat i více vrstev videa najednou, aktuální snímek můžete určit pouze pro vrchní vrstvu videa.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu s videem.
 2. Na panelu Časová osa posuňte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete při rastrování vrstvy videa zachovat.

 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Rastrovat > Video.
  • Klikněte na položku Vrstva > Rastrovat > Vrstva.

  Poznámka:

  Chcete-li rastrovat více vrstev videa najednou, vyberte je na panelu Vrstvy, nastavte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete zachovat ve vrchní vrstvě videa, a pak klikněte na položky Vrstva > Rastrovat > Vrstvy.

Výukové video: Vytvoření animovaných souborů GIF

Výukové video: Vytvoření animovaných souborů GIF
V této epizodě série Photoshop Playbook hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje postup vytváření animovaných souborů GIF.
Adobe Photoshop

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online