Příručka uživatele Zrušit

Úpravy vrstev videa a animací

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí
Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Transformování vrstev videa

Vrstvu videa můžete transformovat stejně jako kteroukoli jinou vrstvu v aplikaci Photoshop. Vrstvy videa je ale třeba před transformací převést na inteligentní objekty.

 1. Na panelu Časová osa nebo na panelu Vrstvy vyberte vrstvu videa.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte příkaz Úpravy > Libovolná transformace, chcete-li video transformovat pomocí táhel v okně dokumentu.
  • Klikněte na položku Úpravy > Transformovat a v podnabídce vyberte požadovanou transformaci.

  Pokud vrstva videa není inteligentní objekt, aplikace Photoshop zobrazí požadavek, abyste ji na inteligentní objekt převedli.

Vytváření nových vrstev videa

Nové vrstvy videa můžete vytvořit tím, že přidáte soubor videa jako novou vrstvu nebo vytvoříte prázdnou vrstvu.

Otevřete soubor videa.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor videa a klepněte na Otevřít.

Video se objeví ve vrstvě videa v novém dokumentu.

Přidání souboru videa jako nové vrstvy videa

 1. U aktivního dokumentu zkontrolujte, že je panel Časová osa zobrazen v režimu časové osy.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa > Nová vrstva videa ze souboru.
 3. Vyberte soubor videa nebo sekvence obrazů a klepněte na Otevřít.

Přidání prázdné vrstvy videa

 1. U aktivního dokumentu zkontrolujte, že je panel Časová osa zobrazen v režimu časové osy.

 2. Zvolte položky Vrstva > Vrstvy videa > Nová prázdná vrstva videa.

Určení, kdy se má vrstva objevit ve videu nebo animaci

Kdy se má vrstva objevit ve videu nebo animaci, můžete určit různými metodami. Můžete například oříznout (skrýt) snímky na začátku nebo na konci vrstvy. Tím se změní body začátku a konce vrstvy ve videu nebo v animaci. (První snímek, který se zobrazí, se nazývá počáteční bod a poslední snímek se nazývá koncový bod.) Také můžete celý pruh trvání vrstvy přetáhnout do jiné části časové osy.

 1. Vyberte vrstvu na panelu Časová osa.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li určit počáteční a koncový bod vrstvy, přetáhněte začátek a konec pruhu trvání vrstvy.
  • Přetáhněte pruh trvání vrstvy do části časové osy, kde se má vrstva zobrazovat.
  Poznámka:

  Nejlepší výsledky získáte, když pruh trvání vrstvy přetáhnete až po oříznutí.

  Photoshop: Přetažení pruhu trvání vrstvy
  Vrstvy (v režimu časové osy) s pruhem trvání vrstvy vybraným pro přetažení

  • Posuňte indikátor aktuálního času na snímek, který má být novým počátečním nebo koncovým bodem, a z nabídky panelu zvolte položku Zkrátit začátek vrstvy na současný čas nebo Zkrátit konec vrstvy na současný čas.

  Trvání vrstvy se zkrátí skrytím snímků mezi indikátorem aktuálního času a začátkem nebo koncem vrstvy. (Protažením konců pruhu trvání vrstvy se skryté snímky opět odhalí.)

  • Pomocí klíčových snímků změňte krytí vrstvy v určitých časech nebo snímcích.
  Poznámka:

  Chcete-li odstranit záběr v jedné nebo více vrstvách, použijte příkaz Vynechat pracovní oblast. Chcete-li odstranit určitý časový úsek ze všech vrstev videa nebo animace, použijte příkaz Vyjmout pracovní oblast.

Oříznutí nebo přesunutí vrstvy videa

Chcete-li skrýt snímky na začátku nerbo na konci vrstvy videa nebo animace, zkraťte příslušnou vrstvu. Chcete-li zahájit nebo ukončit video v jiném časovém bodě, přemístěte příslušnou vrstvu videa.

Poznámka:

Přemístíte-li vrstvy videa, změny budou po uložení souboru trvalé. Jestliže však video zkrátíte, můžete ho obnovit protažením konců pruhu trvání vrstvy.

 1. Na panelu Časová osa nebo Vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete upravit.

 2. Posuňte indikátor aktuálního času na snímek (nebo čas), který chcete nastavit jako nový počáteční nebo koncový bod.
 3. Z nabídky panelu Časová osa zvolte jeden z následujících příkazů:

  Posunout počáteční bod vrstvy na současný čas

  Tím se trvale posune začátek vrstvy k indikátoru aktuálního času.

  Posunutí Koncového bodu vrstvy na aktuální čas

  Tím se trvale posune konec vrstvy k indikátoru aktuálního času.

  Zkrácení začátku vrstvy na aktuální čas

  Tím se dočasně skryje část od indikátoru aktuálního času po začátek vrstvy.

  Zkrácení konce vrstvy na aktuální čas

  Tím se dočasně skryje část od indikátoru aktuálního času po konec vrstvy.

Poznámka:

Také můžete pomocí příkazu Vynechat pracovní oblast skrýt snímky v jedné nebo více vrstvách nebo pomocí příkazu Vyjmout pracovní oblast skrýt určitý časový úsek ve všech vrstvách videa nebo animace.

Vynechání pracovní oblasti

Část záběru ve vybraných vrstvách lze odstranit, takže po ní zůstane mezera se stejnou dobou trvání.

 1. Vyberte vrstvy, které chcete upravit.
 2. Na panelu Časová osa nastavením pracovní oblasti určete dobu trvání vybraných vrstev, kterou chcete vynechat.

 3. V nabídce panelu vyberte položku Vynechat pracovní oblast.

Photoshop: Před použitím možnosti Vynechat pracovní oblast
Vrstvy před použitím možnosti Vynechat pracovní oblast

Photoshop: Po použití možnosti Vynechat pracovní oblast
Vrstvy po použití možnosti Vynechat pracovní oblast

Vyjmutí pracovní oblasti

Chcete-li odstranit části videa a automaticky odebrat časovou mezeru, použijte příkaz Vyjmout pracovní oblast. Zbývající obsah se zkopíruje do nových vrstev videa.

 1. Vyberte vrstvy, které chcete upravit.
 2. Na panelu Časová osa nastavením pracovní oblasti určete dobu trvání videa nebo animace, kterou chcete vynechat.

 3. V nabídce panelu vyberte položku Vyjmout pracovní oblast.

Rozdělení vrstev videa

Vrstvu videa můžete v určeném snímku rozdělit na dvě nové vrstvy videa.

 1. Na panelu Časová osa vyberte vrstvu videa.

 2. Posuňte indikátor aktuálního času na čas nebo číslo snímku, kde chcete vrstvu videa rozdělit.
 3. Klikněte na ikonu nabídky panelu  a vyberte položku Rozdělit vrstvu.

  Vybraná vrstva videa se duplikuje a na panelu Časová osa se zobrazí hned nad původní vrstvou. Původní vrstva se ořízne od počátku po aktuální čas a duplikovaná vrstva se ořízne od konce po aktuální čas.

Photoshop: Před použitím rozdělení vrstvy
Původní vrstva před použitím příkazu Rozdělit vrstvu

Photoshop: Po použití rozdělené vrstvy
Výsledné dvě vrstvy po použití příkazu Rozdělit vrstvu

Seskupení vrstev ve videu nebo animaci

Když do videa nebo animace přidáváte další vrstvy, možná je budete chtít seskupit a díky tomu hierarchicky uspořádat. Photoshop v seskupených vrstvách zachová snímky videa nebo animace.

Seskupit můžete i skupinu vrstev. Seskupení skupiny vrstev kromě vnoření vrstev do složitější hierarchie umožňuje také současné animování krytí všech seskupených vrstev. Na panelu Animace se zobrazí skupina seskupených vrstev se společnou vlastností krytí vrstvy.

Poznámka:

Seskupování vrstev videa v aplikaci Photoshop je podobné předběžné kompozici v aplikaci Adobe After Effects.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte dvě nebo více vrstev a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Seskupit vrstvy.
  • Klikněte na položku Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.

Rastrování vrstev videa

Při rastrování vrstev videa se vybraná vrstva sloučí do složené podoby aktuálního snímku vybraného na panelu Animace. Přestože je možné rastrovat i více vrstev videa najednou, aktuální snímek můžete určit pouze pro vrchní vrstvu videa.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu s videem.
 2. Na panelu Časová osa posuňte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete při rastrování vrstvy videa zachovat.

 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Rastrovat > Video.
  • Klikněte na položku Vrstva > Rastrovat > Vrstva.
  Poznámka:

  Chcete-li rastrovat více vrstev videa najednou, vyberte je na panelu Vrstvy, nastavte indikátor aktuálního času na snímek, který chcete zachovat ve vrchní vrstvě videa, a pak klikněte na položky Vrstva > Rastrovat > Vrstvy.

Výukové video: Vytvoření animovaných souborů GIF

V této epizodě série Photoshop Playbook hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje postup vytváření animovaných souborů GIF.

Adobe Photoshop

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?