Redigeringsmarkera text

Du kan använda textredigeringskommentarer i ett PDF-dokument när du vill visa vilken text som ska redigeras i källfilen. Textredigeringskommentarerna ändrar inte den verkliga texten i PDF-dokumentet. De anger bara vilken text som ska tas bort, läggas till eller ersättas i den källfil som PDF-dokumentet baseras på.

Lägg till kommentarer i en PDF-fil

Lägg snabbt till kommentarer i en PDF-fil online

Obs!

De kompletta kommenteringsverktygen i Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Acrobat erbjuder två grundläggande metoder för att lägga till textanteckningar: förval och efterval.

Förval eller verktyget Textkorrigeringsmarkering

Använd markeringsverktyget  eller verktyget Textkorrigeringsmarkering och högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Mac OS) sedan på den markerade texten för att öppna menyn med textredigeringsalternativ. När du har markerat texten kan du också klicka på ett textredigeringsverktyg.

Efterval

Klicka på textredigeringsverktyget och markera sedan texten.

I Acrobat för Windows kan du exportera textredigeringar direkt till det Microsoft Word-dokument som PDF-dokumentet bygger på så att du kan revidera källdokumentet. Om du vill använda den här funktionen måste du använda PDFMaker i Word när du skapar PDF-dokumentet. Innan du exporterar textredigeringarna kontrollerar du att de infogade kommentarerna innehåller exakt den text, inklusive blanksteg och radbrytningar, som du vill lägga till. Om du lägger till instruktioner (t.ex. ”Lägg till följande”), måste dessa ord tas bort manuellt från Word-dokumentet.

I Acrobat Pro för Windows kan du exportera textredigeringskommentarerna direkt till det Autodesk AutoCAD-dokument som PDF-dokumentet bygger på. Om du vill använda den här funktionen måste du använda PDFMaker i AutoCAD när du skapar PDF-dokumentet.

Alternativet Ersätt text
Alternativet Ersätt text: Markerad text är genomstruken och ny text läggs till i ett länkat snabbfönster.

Gör texten färgmarkerad, genomstruken eller understruken

Obs!

I Reader är enbart anteckningsverktyget och färgmarkeringsverktyget tillgängliga. Övriga kommenteringsverktyg är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Välj Verktyg > Kommentar när du vill visa verktygsfältet.

Menyrad för textverktygen för markering, genomstrykning och understrykning
Välj Verktyg > Kommentar när du vill visa verktygsfältet med textverktygen för markering, genomstrykning och understrykning

Du kan använda färgmarkeringsverktyget, genomstrykningsverktyget och understrykningsverktyget för att lägga till fristående kommentarer eller kommentarer i anslutning till anteckningar.

Du kan lägga till en färgmarkering med en anteckning eller stryka över eller stryka under text genom att markera texten med markeringsverktyget, högerklicka och sedan välja önskat alternativ på den meny som visas. Men om du ska markera stora mängder text går det både snabbare och lättare att använda specialverktygen.

 1. Välj Verktyg > Kommentar och sedan markeringsverktyget , genomstrykningsverktyget eller understrykningsverktyget .

  Obs!

  Om du vill lägga till mer än en kommentar med genomstrykningsverktyget eller understrykningsverktyget, väljer du Behåll verktyget markerat på menyn Alternativ när du har valt verktyget. Färgmarkeringsverktyget förblir markerat när du har gjort den första kommentaren.

 2. Dra från inledningen av den text du vill markera. Markera ett rektangulärt textfält genom att Control-dra. Den här funktionen är väldigt praktiskt när du markerar text i en kolumn.
 3. (Valfritt) Om du vill lägga till en anteckning, dubbelklickar du på markeringen och lägger till text i ett snabbfönster.

Observera att du också kan ändra färgen på den markerade texten. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på den markerade texten och klicka på dialogrutan Egenskaper där du kan ändra färg.

Ändra markeringsfärg
Ändra markeringsfärg: Färgen på den markerade texten kan ändras med detta alternativ.

Om du behöver ta bort textmarkeringen (utan att radera texten) kan du högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på den markerade texten och klicka på Ta bort.

Ta bort markeringsfärg
Ta bort markeringsfärgen utan att ta bort texten.

Ersätta text

 1. I verktygsfältet Verktyg > Kommentar ska du välja Lägg till anteckningtill textersättning  .

 2. Markera texten. Den markerade texten stryks över och ett snabbfönster öppnas.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv in texten som ska infogas eller läggas till. Tecknet för insättning visas .

  • Ange att ett nytt stycke ska läggas till genom att trycka på Retur. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av paragraf  visas.

Lägga till en anteckning till en textredigering

 1. Använd markeringsverktyget och högerklicka på den text som ska redigeras.
 2. Välj Öppna snabbfönster på menyn.
 3. Skriv anteckningen i snabbfönstret.

Infoga text

 1. På Verktyg > Kommentar ska du välja verktyget Infoga text vid markören .

 2. Klicka mellan de ord eller tecken du vill infoga text.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv den text du vill infoga.

  • Ange att ett nytt stycke ska läggas till genom att trycka på Retur. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av paragraf  visas.

  • Ange att ett blanksteg ska läggas till genom att trycka på blankstegstangenten. Stäng sedan snabbfönstret utan att lägga till text. Tecknet för insättning av mellanrum  visas.  


  Obs!

  Du kan också ange textredigeringar genom att använda markeringsverktyget för att markera texten, högerklicka på den markerade texten, och sedan välja en textredigeringsanteckning.

Ta bort text

 1. På verktygsfältet Verktyg > Kommentar ska du välja verktyget Genomstruken .

 2. Markera den text som ska tas bort.

Ta bort textredigeringsmarkeringar

Obs!

Om kommentarmarkeringar staplas tar du bort kommentarerna i kommentarlistan: Välj Kommentar > Kommentarlista, markera en kommentar och tryck på Delete.

 1. Markera textredigeringsmarkeringen och tryck på Delete.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto