Användarhandbok Avbryt

Skydda PDF-dokument med certifikat

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering
Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

Certifikatskydd

Använd certifikat för att kryptera dokument och verifiera digitala signaturer. En digital signatur försäkrar mottagarna om atat dokumentet kommer från dig. Kryptering garanterar att bara de avsedda mottagarna kan se innehållet. Ett certifikat lagrar den offentliga nyckeln till ett digitalt ID. Mer information om elektroniska ID:n finns i avsnittet Elektroniska ID:n.

När du skyddar en PDF-fil med ett certifikat anger du vilka mottagarna är och vilken filåtkomstnivå respektive mottagare eller grupp ska ha. Du kan t.ex. låta en grupp underteckna och fylla i formulär, och en annan att redigera text eller ta bort sidor. Du kan välja certifikat med hjälp av din lista över pålitliga identiteter, från filer på disk, från en LDAP-server eller från Windows certifikatarkiv (bara Windows). Inkludera alltid ditt certifikat i mottagarlistan för att dokumentet ska kunna öppnas senare.

Obs!

Kryptera om möjligt dokument med hjälp av certifikat från elektroniska ID:n från tredje part. Om certifikatet kommer bort eller blir stulet kan utfärdaren ersätta det. Om ett självundertecknat digitalt ID tas bort går det inte längre att få tillgång till de PDF-filer som har krypterats med hjälp av certifikatet från det ID:t.

Kryptera en PDF eller en PDF-portfölj med ett certifikat

Om du vill kryptera flera PDF-filer använder du Åtgärdsguiden i Acrobat Pro (Verktyg > Åtgärdsguiden) för att använda en fördefinierad sekvens. Du kan även redigera en sekvens och lägga till de skyddsfunktioner som du vill ha. Du kan även spara dina certifikatinställningar som en skyddsprofil och sedan återanvända den för att kryptera PDF-filer.

Obs!

För PDF-portföljer tillämpar Åtgärdsguiden skydd på komponent-PDF-filerna men inte på själva PDF-portföljen. Om du vill skydda hela PDF-portföljen tillämpar du skyddet på portföljens försättsblad.

 1. Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen. Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Kryptera med certifikat. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Klicka på Ja vid prompten.

 4. I dialogrutan Certifikatkryptering markerar du de dokumentkomponenter som ska krypteras.
 5. Välj kryptering på menyn Krypteringsalgoritm och klicka sedan på Nästa.

  Krypteringsalgoritmen och nyckelstorleken är versionsspecifika. Mottagarna måste ha motsvarande version (eller senare) av Acrobat eller Reader för att kunna dekryptera och läsa dokumentet.

  • Om du väljer 128-bitars AES måste mottagarna ha Acrobat 7 eller Reader 7.

  • Om du väljer 256-bitars AES måste dokumentet öppnas i Adobe Acrobat 9 eller Adobe Reader 9 eller senare.

 6. Skapa en mottagarlista för din krypterade PDF-fil. Inkludera alltid ditt eget certifikat i mottagarlistan, så att du själv senare kan öppna dokumentet.
  • Klicka på Sök för att hitta identiteter på en katalogserver eller i din lista över pålitliga identiteter..

  • Klicka på Bläddra om du vill hitta den fil som innehåller certifikaten för pålitliga identiteter.

  • Om du vill ange utskrifts- eller redigeringsbegränsningar för dokumentet, markerar du mottagare i listan, och klickar sedan på Behörighet.

 7. Om du vill granska dina inställningar klickar du på Nästa och sedan på Slutför.

  När en mottagare öppnar PDF-dokumentet eller PDF-portföljen används de säkerhetsinställningar som du har angett för den här personen.

Ändra krypteringsinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Säkerhetsegenskaper. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Klicka på Ändra inställningar.
 4. Gör något av följande och klicka sedan på Nästa.
  • Om du vill kryptera olika dokumentkomponenter väljer du det alternativet.

  • Om du vill ändra krypteringsalgoritmen väljer du den i listan.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill kontrollera en pålitlig identitet markerar du mottagaren och väljer sedan Information.

  • Om du vill ta bort mottagare markerar du en eller flera mottagare och klickar sedan på Ta bort. Ta inte bort ditt eget certifikat såvida du inte vill ha åtkomst till den fil som använder certifikatet.

  • Om du vill ändra mottagarnas behörighet markerar du en eller flera mottagare och klickar sedan på Behörighet.

 6. Klicka på Nästa och sedan på Slutför. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper och spara dokumentet för att tillämpa ändringarna.

Ta bort krypteringsinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Ta bort skydd. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Ange lösenordet för behörighet om du uppmanas till det. Om du inte kan lösenordet för behörighet kontaktar du författaren av PDF-filen.

Dela certifikat med andra

Företag som använder certifikat för skyddade arbetsflöden lagrar ofta certifikat på en katalogserver som deltagare kan söka på för att utöka sina listor över pålitliga identiteter.

När du tar emot ett certifikat från någon kan du lägga till det i din lista över betrodda identiteter. Du kan ställa in dina pålitlighetsinställningar så att alla elektroniska underskrifter och certifierade dokument som har skapats med ett visst certifikat ska vara pålitliga. Du kan även importera certifikat från ett certifikatarkiv, t.ex. Windows certifikatarkiv. Ett certifikatarkiv innehåller ofta många certifikat som har utfärdats av olika certifikatutfärdare.

Fullständig information om hur du delar certifikat finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

Obs!

Externa leverantörer verifierar normalt identiteter med egna metoder. De kan också integrera sina valideringsmetoder med Acrobat. Om du använder en tredjeparts-skyddsleverantör bör du kontrollera tredjepartsleverantörens dokumentation.

Hämta certifikat från andra användare

Certifikat som du tar emot från andra kan du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla dokument som du tar emot från dem.

Lägga till ett certifikat från e-post

När en kontakt skickar sitt certifikat till dig via e-post visas det som en bifogad fil.

 1. Dubbelklicka på den bifogade filen och klicka sedan på Ange pålitlig kontakt i den dialogruta som öppnas.
 2. Markera kontakten och klicka sedan på Importera.
 3. Ange ett lösenord och klicka på Nästa. Visa importinformationen genom att klicka på OK, och därefter på OK igen.
 4. Välj plats och klicka sedan på Nästa. Klicka sedan på Slutför.
 5. Klicka på Ange pålitlig kontakt en gång till för att se om kontakten har lagts till i Certifikat. Markera certifikatet för att visa information om Detaljer och Lita på.
  • Ange önskade alternativ för Lita på.

  • Välj Använd det här certifikatet som ett pålitligt rotcertifikat enbart om det krävs för att validera en elektronisk underskrift. När du väl har gjort ett certifikat till en pålitlig rotcertifikatutfärdare förhindrar du att det (eller något annat certifikat i kedjan) spärrkontrolleras.

  • Om du vill tillåta åtgärder som kan innebära en säkerhetsrisk klickar du på Certifierade dokument och markerar sedan de alternativ som du vill tillåta:

   Dynamiskt innehåll

   Inkluderar FLV- och SWF-filer, liksom externa länkar.

   Inkluderade privilegierade JavaScript

   Litar på inbäddade skript.

   Behöriga systemåtgärder

   Inkluderar nätverk, utskrifter och filåtkomst.

Lägga till ett certifikat från en digital underskrift i en PDF

Du kan lägga till ett certifikat till dina pålitliga identiteter från en undertecknad PDF genom att först verifiera fingeravtrycket med certifikatets upphovsman.

Ett självundertecknat certifikat

 1. Öppna PDF-filen som innehåller underskriften.
 2. Öppna panelen Underskrifter och välj underskrift.
 3. Klicka på Visa underskriftsegenskaperAlternativ-menyn och klicka sedan på Visa signerarens certifikat.
 4. Om certifikatet är självsignerat bör du kontakta certifikatets upphovsperson och be denne bekräfta att fingeravtrycksvärdena på fliken Information är korrekta. Lita på certifikatet enbart om värdena matchar upphovspersonens värden.
 5. Klicka på fliken Lita på och sedan på Lägg till i tillförlitliga certifikat och OK.
 6. Ange förtroendealternativ i dialogrutan Importera kontaktinställningar och klicka sedan på OK.

Konfigurera Acrobat att söka igenom Windows Certificate Store (enbart Windows)

 1. Välj Inställningar > Underskrifter. Klicka på Mer för Verifiera.
 2. Välj önskade alternativ under Windows-integrering och klicka sedan två gånger på OK.

Vi rekommenderar inte att du litar på certifkat från Windows Certificate Store.

Importera certifikat med hjälp av Windows certifikatguide (endast Windows)

Om du använder Windows certifikatarkiv för att ordna dina certifikat, kan du importera certifikat med hjälp av en guide i Utforskaren i Windows. Om du vill importera certifikat måste du identifiera filen som innehåller certifikatet, och fastställa filens plats.

 1. Högerklicka på certifikatfilen i Utforskaren i Windows och välj sedan Installera PFX.
 2. Följ instruktionerna som visas för att lägga till certifikatet till ditt certifikatarkiv i Windows.
 3. Om du uppmanas att validera certifikatet innan det installeras, bör du anteckna värdena för MD5-meddelandet och SHA1-meddelandet (fingeravtryck). Kontakta skaparen av certifikatet för att få bekräftat att värdena är korrekta innan du bestämmer dig för att lita på certifikatet. Klicka på OK.

Verifiera information i ett certifikat

I dialogrutan Certifikatgranskare visas användarattribut och övrig information om ett visst certifikat. När andra importerar ditt certifikat vill de ofta jämföra din fingeravtrycks information med den information de får med certifikatet. (Fingeravtrycket refererar till värdena för MD5-meddelande och SHA1-meddelande.) Du kan kontrollera certifikatinformation för dina egna elektroniska ID-filer eller för ID-filer som du importerar.

Mer information om hur du verifierar certifikat finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

I dialogrutan Certifikatgranskare hittar du följande information:

 • Certifikatsvalideringsperiod

 • Certifikatets avsedda användningsområde

 • Certifiera data som t.ex. serienummer och offentlig nyckel

Du kan även kontrollera om certifikatutfärdaren har återkallat certifikatet. Certifikat återkallas normalt när en anställd slutar på företaget eller när skyddets integritet har skadats på något sätt.

Verifiera ditt eget certifikat

 1. Välj Inställningar > Underskrifter. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.
 2. Välj ditt elektroniska ID och klicka sedan på Certifikatinformation .

Verifiera information på en kontakts certifikat

 1. Välj rutan Underskrifter och välj alternativ. Välj Visa underskriftsegenskaper på menyn Alternativ.
 2. Välj Visa signerarens certifikat för att visa detaljer om certifikatet.

Ta bort ett certifikat från pålitliga identiteter

 1. Välj Inställningar > Underskrifter. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.
 2. Markera certifikatet och klicka sedan på Ta bort ID
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto