Du kan fylla i formulär antingen med Acrobat DC eller gratisprogrammet Acrobat Reader DC. Du kan skapa statiska eller interaktiva formulär med Acrobat DC. Interaktiva formulär effektiviserar ifyllande och insamlande av data.

Om formulär

Du kan använda Acrobat DC för att skapa formulär på något av följande sätt:

  • Konvertera ett befintligt elektroniskt dokument (t ex ett Adobe PDF-, Microsoft Word- eller Excel-dokument) till ett PDF-formulär.

  • Skanna ett pappersformulär om du vill konvertera det till ett PDF-formulär.

Efter att du har konverterat ett befintligt dokument till ett PDF-formulär kan du lägga till fält för att göra det till ett interaktivt formulär.

Ett interaktivt formulär kan fyllas i på datorn och skickas via en internetanslutning eller en lokal nätverksanslutning.

Ytterligare resurser

Du hittar mer information om formulär i http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms.

Formulärinställningar

Ange formulärinställningar för att styra hur formulärfält fungerar när du arbetar med dem.

Öppna dialogrutan Inställningar och välj sedan Dokumentsäkerhet till vänster. Formulärinställningarna är uppdelade i tre avsnitt: Allmänt, Markeringsfärg och Komplettera automatiskt.

Obs!

Formulärinställningarna styr hur programmet hanterar öppna formulär när du arbetar med dem. Inställningarna sparas inte tillsammans med PDF-formulären.

Allmänt

Automatisk beräkning av fältvärden

Utför automatiskt alla fältberäkningar vid inmatning.

Obs!

Inställningen för detta alternativ gäller bara för den aktuella sessionen.

Justera tabbordning automatiskt när fält ändras

Återställer tabbordningen när du skapar, tar bort eller flyttar formulärfält.

Visa skärpa för rektangel

Anger vilket formulärfält som är i fokus.

Visa fortsättningssymbol för textfält

Visar ett plustecken (+) i textfält som överskrider den gräns som angavs när fälten skapades.

Dölj alltid dokumentets meddelandefält

Döljer dokumentets meddelandefält som standard närhelst ett PDF-formulär öppnas i Acrobat Reader, såvida inte meddelandefältet har en Skicka formulär-knapp. Om meddelandefältet har en Skicka formulär-knapp kan du inte dölja meddelandefältet.

Visa förhandsgranskning av fält när formulärfält skapas eller redigeras

Visar ett formulärfälts utseende när formulär skapas eller redigeras.

Hantera streckkodsparametrar

Öppnar en dialogruta med en lista över streckkodsobjekt (inklusive namn på parameteruppsättning, symbolik och inbyggd status för varje objekt). Innehåller knapparna Nytt, Redigera, Ta bort, Importera och Exportera för att arbeta med nya eller valda parameteruppsättningar.

Markeringsfärg

Visa kanthovringsfärg för fält

Visar en svart kontur runt ett formulärfält när du placerar pekaren över formulärfältet.

Markeringsfärg för fält

Öppnar en färgväljare så att du kan välja färg för markering av formulärfält. Färgmarkeringen visas efter att användaren klickat på knappen Färgmarkera befintliga fält  i dokumentets meddelandefält.

Markeringsfärg för obligatoriska fält

Öppnar en färgväljare så att du kan välja kantfärg för formulärfält som måste fyllas i. Färgen visas i obligatoriska formulärfält när knappen Färgmarkera befintliga fält har valts eller när du försöker att skicka formuläret.

Komplettera automatiskt

Listrutan Komplettera automatiskt

Visar tre alternativ för Komplettera automatiskt: Av, Grundläggande och Avancerat.

Kom ihåg numeriska data

Föreslår tidigare angivna numeriska data när du skriver samma första tecken i ett liknande fält. När alternativet är avmarkerat ger Komplettera automatiskt endast förslag när du skriver text. (Endast tillgängligt när Grundläggande eller Avancerat är markerat.)

Redigera lista

Visar posterna som är lagrade i Komplettera automatiskt-funktionens minne. Du kan markera och ta bort poster som du inte längre vill behålla för ifyllning av formulär. (Det här alternativet är inte tillgängligt om det inte finns några poster i minnet.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy