Användarhandbok Avbryt

PDF-streckkodsfält

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Det här dokumentet beskriver streckkodsfälten för PDF-formulär i Acrobat. (Om du letar efter mer information om formulärfältsegenskaper klickar du på lämplig länk ovan.)

 

Om streckkoder

Streckkodsfält översätter användarens angivna data till ett visuellt mönster som kan skannas, tolkas och sparas i en databas. Streckkoder är användbara när användare skickar formuläret på papper eller via fax.

Fördelen med att använda streckkoder är att de sparar tid. De gör att du inte behöver läsa och registrera svaren manuellt. De minimerar även risken för fel som kan uppstå vid manuell registrering.

Arbetsgången vid användning av streckkoder ser normalt ut på följande sätt:

 • Formulärets författare markerar kryssrutan Automatisk beräkning av fältvärden på panelen Formulär i dialogrutan Inställningar, och skapar sedan formuläret i Acrobat och ställer in alla övriga fält som vanligt.

 • Formulärets författare lägger in streckkodsfält i formuläret och konfigurerar streckkoden så att den fångar upp önskade data.

 • Formulärets författare aktiverar formuläret för Acrobat Reader-användare (om författaren vill att användarna ska kunna spara egna kopior av det ifyllda formuläret eller om det innehåller vissa streckkodsfält).

 • Formulärets författare distribuerar formuläret till andra användare.

 • Användare fyller i formuläret på sina datorer och skickar det elektroniskt eller skriver ut en kopia och levererar kopian till den som har distribuerat formuläret.

 • Mottagna streckkodsdata tolkas på något av nedanstående sätt. Informationen kan sedan granskas, sorteras och användas av den som tar emot formuläret.

  Formulär som faxas till en faxserver

  Formulärmottagaren kan använda Adobe Acrobat Capture® för att samla in TIFF-bilder från faxservern och placera dem i en Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder-bevakad mapp, om mottagaren äger de produkterna.

  Formulär som levereras på papper

  Formulärmottagaren kan skanna pappersformulär och sedan använda ett program som LiveCycle Barcoded Forms Decoder för att avkoda streckkoderna i formulären.

Obs!

Acrobat Capture och Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder är fristående produkter som är lämpliga för företag. Produkterna sälja fristående från Acrobat.

Designtips för streckkoder

Viktiga faktorer att tänka på när du utformar och placerar streckkoderna är hur mycket data formuläret kommer att innehålla och hur det kommer att hanteras. Som ett exempel kan nämnas att streckkodsstorleken även kan begränsa mängden data som kan kodas. Följ riktlinjerna nedan för att få bäst resultat.

 • Placera streckkoden så att den inte riskerar att vikas när formuläret läggs i ett kuvert. Placera den även tillräckligt långt in på sidan för att den inte ska klippas av vid utskrift eller faxning.

 • Placera den så att den är enkel att se och skanna. Om en handskanner används bör du undvika streckkoder som är bredare än 10,3 cm. Höga, smala streckkoder fungerar i allmänhet bäst i detta fall. Undvik även att komprimera innehållet i streckkoden om du använder en handskanner.

 • Se till att storleken på streckkoden räcker för mängden data som ska kodas. Om streckkodsområdet är för litet visas det som ett helt grått område. Var noga med att testa det färdiga formuläret innan du distribuerar det för att kontrollera att streckkodsområdet är stort nog.

Skapa, testa och redigera streckkodsfält

Ett sätt att förbättra ett PDF-formulärs streckkod är att skapa egna skript. Att skriva skript kräver kunskap om JavaScript och erfarenhet av Acrobat-specifikt JavaScript. Mer information finns i Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_en (PDF, enbart på engelska). För information om grundläggande JavaScript finns det många källor att tillgå.

Obs!

Att ändra cellstorlek eller avkodningsvillkor när du har infogat en streckkod i maximal storlek kan få streckkoden att sträcka sig över till nästa sida. Du kan undvika detta genom att välja rätt cellstorlek och avkodningsvillkor för streckkoden.

Lägga till ett streckkodsfält

 1. Öppna formuläret i Acrobat. Öppna dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar) och välj sedan Formulär till vänster. Markera Automatisk beräkning av fältvärden.

 2. Välj Verktyg > Förbered formulär.

 3. Klicka på ikonen Streckkod i verktygsfältet.

 4. Dra en rektangel för att ange streckkodsområdet och dubbelklicka på streckkodsfältet för att öppna dialogrutan Egenskaper.
 5. Gör något av följande på fliken Värde:
  • Aktivera alternativet Koda med och välj sedan ett format (XML eller Tabbavgränsad). Klicka på knappen Välj och välj sedan de fält som ska kodas i streckkodsfältet. Om du inte vill inkludera fältnamnen i streckkodsdata ska du avmarkera kryssrutan Inkludera fältnamn.

  • Aktivera alternativet Eget beräkningsskript, klicka på Redigera och ange din egen JavaScript-kod i dialogrutan JavaScript-redigerare.

 6. Gör allt av följande på fliken Alternativ:
  • Välj ett symbolikalternativ: PDF417, QR-kod eller Datamatris.

  • Markera kryssrutan Komprimera data före kodning till streckkod om du vill använda denna komprimering. Använd inte det här alternativet om en bärbar skanner används för att skanna data i returnerade formulär.

  • Välj vilken typ av maskinvara som ska bearbeta returnerade formulär i listrutan Avkodningsvillkor: Bärbar streckkodsskanner, Faxserver, Dokumentskanner eller Anpassad.

  • Klicka vid behov på Egen och ange värden för X-dimension, X/Y-förhållande och Felkorrigeringsnivå.

 7. Gör eventuella ändringar på flikarna Allmänt och Åtgärder. Stäng sedan dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält.

  JavaScript-kod genereras automatiskt för att koda de markerade fälten i XML- eller tabbavgränsat format. Dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält stängs och streckkoden som du har angett värden för visas i formuläret.

  Obs!

  Om du lägger till ett nytt fält till ett formulär efter att du har skapat streckkoden inkluderas det inte automatiskt i data för befintliga streckkoder. Du kan dock inkludera ytterligare datafält i streckkoden manuellt.

Testa ett streckkodsfält

 1. Klicka på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet.

 2. Fyll i formuläret. Använd exempeldata som motsvarar maximal mängd information som respektive fält rymmer eller som användarna förväntas fylla i.
 3. Om streckkodsfältet är nedtonat följer du instruktionerna för att ändra storlek på streckkodsfältet eller för att justera innehållsdata. (Se följande åtgärder.)
 4. Se till att streckkodsfältet är tillräckligt stort för alla inkommande data. Om du vill ta bort exempeluppgifterna väljer du Mer > Rensa formulär på den högra panelen.

 5. Välj Arkiv > Spara.

Streckkodsformulärfältet är nu klart för distribution.

Inkludera ytterligare datafält i streckkoden

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på streckkodsfältet.
 3. Gör något av följande på fliken Värde:
  • Om alternativet Koda med är aktiverat klickar du på Välj och väljer sedan de ytterligare formulärfält som ska kodas.

  • Om Eget beräkningsskript är aktiverat klickar du på Redigera och skriver sedan JavaScript-kod för de ytterligare fält som ska kodas.

När du har inkluderar nya datafält i streckkoden måste du kontrollera att streckkodsområdet är stort nog att genom att testa med exempeldata. Om streckkodsområdet är nedtonat, justerar du streckkodens storlek eller textfältsegenskaper så att datainnehållet får plats i streckkodsområdet.

Anpassa datainnehåll till ett streckkodsfälts storlek

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på streckkodsfältet och gör något av följande:

  • Gå till fliken Alternativ, klicka på knappen Egen och ange lägre värden för Felkorrigeringsnivå och X/Y-förhållande.

  • Markera Komprimera data före kodning till streckkod på fliken Alternativ, men bara om du använder en Adobe-programavkodare (säljs separat).

  • Välj Tabbavgränsad i stället för XML som datakodningsformat på fliken Värde. XML kräver ett större streckkodsområde för att koda information än vad Tabbavgränsad gör.

  • Välj ett annat symbolikalternativ på fliken Alternativ.

  • Öppna fliken Värde, klicka på knappen Välj och avmarkera fält som inte behöver kodas. Inkludera t.ex. inte fält med redundant information.

  • Aktivera fliken Värde och ange ett eget skript som konverterar användarangiven text till enbart gemener eller enbart versaler under kodningen.

  Obs!

  I NACTP:s (National Association of Computerized Tax Processors) riktlinjer, som används av Internal Revenue Service och skattemyndigheter på delstatsnivå i USA, rekommenderas att endast versaler används i tvådimensionella streckkodsdata.

 3. Om du vill redigera ett textfält och minimera den streckkodsområdesstorlek som behövs för givna data dubbelklickar du på streckkodsfältet, aktiverar fliken Validera och skriver ett eget skript som begränsar data till alfanumeriska tecken och till ett enda skiftläge. (Text med enbart stora eller enbart små bokstäver kräver ett mindre streckkodsområde än samma text skriven med en blandning av stora och små bokstäver.)
Obs!

Du kan även skapa ytterligare streckkodsfält i formuläret och mappa olika data till olika streckkodsfält.

Ställa in navigering i formulärfält

Om ett PDF-dokument inte har någon angiven tabbordning, baserar sig tabbordningen på dokumentstrukturen om inte användaren har avmarkerat alternativet Tabbordning i tillgänglighetsinställningarna.

Du kan ändra tabbordningen efter att du har skapat fälten. Om du är i formulärredigeringsläge kan du ordna tabbarna efter dokumentstruktur (standard), rad eller kolumn. Du kan också välja ordning manuellt genom att dra och släppa fält på panelen Fält. Om du inte befinner dig i redigeringsläge kan du ändra sidans egenskaper för att ordna tabbarna efter rad eller kolumn. Men du kan inte anpassa tabbordningen manuellt.

Ange tabbordning i redigeringsläge

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Se till att du har valt Sortera efter > Tabbordning på panelen Fält på höger sida.

 3. (Valfritt) Om du vill visa tabbordningen för fälten väljer du Tabbordning > Visa tabbnummer på panelen Fält.

 4. Välj ett av alternativen för Tabbordning:

  Ordna tabbar efter struktur

  Tabbar som baseras på dokumentstrukturen och följer den ordning som är angiven i taggarna.

  Ordna tabbar efter rad

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först från vänster till höger och sedan nedåt en rad i taget.

  Ordna tabbar efter kolumn

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först uppifrån och ned och sedan från vänster till höger en kolumn i taget.

  Ordna tabbar manuellt

  Låter dig dra och släppa ett fält där du vill ha det inom panelen Fält. Du kan inte flytta ett fält till en annan sida, en alternativknapp till en annan grupp eller ett fält till en alternativknapp.

  Ordna odefinierade tabbar

  Ange att ingen tabbordning har definierats. Tabbordningen fastställs av inställningarna för sidegenskaper.

Ställa in tabbordning i Sidegenskaper

 1. Om du är i formulärredigeringsläget klickar du på krysset till höger i verktygsfältet för att avsluta läget.

 2. Klicka på Sidminiatyrer  eller välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer för att öppna panelen Sidminiatyrer.

 3. Markera en eller flera sidikoner och välj Sidegenskaper på Alternativ-menyn på panelen Sidminiatyrer. Du kan också högerklicka och välja Sidegenskaper.

 4. Välj ett av alternativen för Tabbordning:

  Använd radordning

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först från vänster till höger och sedan nedåt en rad i taget.

  Använd kolumnordning

  Flyttar från det övre, vänstra fältet, först uppifrån och ned och sedan från vänster till höger en kolumn i taget.

  Använd dokumentstruktur

  För formulär med taggade fält. Följer den ordning som är angiven i taggarna.

  Odefinierad

  Använder befintlig ordning.

 5. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto