Lär dig hur du enkelt raderar sidor från en PDF med Adobe Acrobat.

Om du vill radera sidor från en PDF-fil måste du ha behörighet att redigera PDF-filen. Du kontrollerar detta genom att välja Arkiv > Egenskaper och sedan klicka på fliken Dokumentskydd. Behörigheterna visas i Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

Har du inte Acrobat? Prova Acrobat kostnadsfritt.

Så här raderar du sidor från PDF-filer:

  1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

  2. Välj verktyget Ordna sidor i den högra rutan.
    Verktygen Ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet och sidminiatyrerna visas i dokumentområdet.

  3. Markera en sidminiatyr som du vill radera och klicka på Ta bort  ikonen förför att radera sidan.

    Radera sida från PDF
  4. En bekräftande dialogruta visas. Bekräfta genom att klicka på OK.

  5. Spara PDF-filen.