Konvertera webbsidor till PDF-format

Webbsidor och PDF-filer

Den grundläggande delen av en webbsida i en fil skrivs i HTML (Hypertext Markup Language). Normalt inkluderar HTML-filen kopplingar till andra filer som antingen visas på webbsidan eller styr hur den ser ut och fungerar.

När du konverterar en webbsida till PDF-format inkluderas HTML-filen och alla tillhörande filer, t ex JPEG-bilder, Adobe FLA-filer, CSS-mallar, textfiler, klickbara bilder och formulär, i konverteringen.

Den slutliga PDF-filen fungerar ungefär som den ursprungliga webbsidan. Grafik, länkar, klickbara bilder och de flesta mediefiler visas t.ex. och fungerar normalt i PDF-filen. (Animerade GIF-filer visas som stillbilder och visar den sista bildrutan i animeringen.)

Dessutom fungerar PDF-filen som andra PDF-filer. Du kan t.ex. navigera i filen genom att bläddra eller använda bokmärken. Användare kan infoga kommentarer. Du kan skydda filen och lägga till formulär och annat för att förbättra den på olika sätt.

När du förbereder konvertering av webbsidor till PDF-format bör du överväga följande faktorer, vilka påverkar hur du bör genomföra konverteringen:

 • Hur mycket vill du konvertera?

  Om du bara vill konvertera markerade områden på den webbsida som är öppen använder du PDFMaker via Internet Explorer. Om du vill konvertera flera nivåer av eller en hel webbplats som innehåller flera sidor till PDF-format, använder du och arbetar i Acrobat.

 • Vill du skapa en ny PDF från webbsidorna, eller vill du bifoga de konverterade sidorna till en redan befintlig PDF?

  Du kan göra båda sakerna i Acrobat eller Internet Explorer, men du använder olika knappar och kommandon för att göra konverteringen.

Obs!

Om du vill konvertera webbsidor på kinesiska, japanska och koreanska (CJK) till PDF-format på ett romanskt (västerländskt) system i Windows, måste du ha installerat språkstödsfilerna för CJK tillsammans med Acrobat. Du bör även välja lämplig kodning från inställningarna för HTML-konvertering.

Konvertera webbsidor till PDF i Internet Explorer, Google Chrome och Firefox (Windows)

Acrobat installerar ett Adobe PDF-verktygsfält i Internet Explorer (version 8.0 eller senare), Google Chrome och Firefox. Med hjälp av verktygen i det här verktygsfältet kan du konvertera den aktuella webbsida som visas till PDF på olika sätt. Du kan t.ex. konvertera hela webbsidan eller vissa områden av den. Eller så kan du skapa en PDF eller bifoga den konverterade webbsidan med en befintlig PDF-fil. Verktygsfältet innehåller även kommandon som startar olika åtgärder efter konvertering -t.ex. att bifoga den nya PDF-filen till ett nytt e-postmeddelande eller skriva ut den.

Mer information finns i videon Skapa PDF-filer i en webbläsare.

PDF-verktygsfält
En meny i PDF-verktygsfältet som underlättar konvertering och utskrift.

Konvertera en webbsida till PDF-format

Gör så här för att konvertera en webbsida till PDF-format:

 1. Gå till webbsidan.
  • Använd Internet Explorer, Firefox eller Chrome för Windows.

  • Använd Firefox för Mac.

 2. Gör något av följande med hjälp av menyn Konvertera i verktygsfältet Adobe PDF:
  • Om du vill skapa en PDF utifrån den webbsida som är öppen, väljer du Konvertera webbsida till PDF. Välj en plats, ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.

  • Om du vill lägga till en PDF av den webbsida som är öppen till en annan PDF, väljer du Lägg till webbsida till befintlig PDF. Gå till och välj den befintliga PDF-filen. Klicka sedan på Spara.

  • (Endast Internet Explorer och Firefox) Om du vill skapa och skriva ut en PDF utifrån den webbsida som är öppen väljer du Skriv ut webbsida. När konverteringen är klar och dialogrutan Skriv ut visas anger du alternativ och klickar sedan på OK.

  • (Endast Internet Explorer och Firefox) Om du vill skapa en PDF utifrån den webbsida som är öppen och bifoga den till ett tomt e-postmeddelande väljer du Konvertera webbsida och e-post. Ange en plats och ett filnamn för PDF-filen och klicka sedan på Spara. Skriv lämplig information i e-postmeddelandet som öppnas efter konverteringen.

  • Oavsett vilket av ovanstående du gör kan du öppna den resulterande PDF-filen efter konverteringen genom att välja Visa Adobe PDF-resultat.

Obs!

Adobe-ikonen Skapa PDF läggs till i de webbläsare som stöds när du installerar Acrobat. Om du inte ser ikonen Skapa PDF gör du så här:

 • I Internet Explorer väljer du Visa > Verktygsfält > Verktygsfältet Skapa PDF i Adobe Acrobat.

 • I Firefox väljer du Verktyg > Tillägg > Tillägg och aktiverar tillägget Adobe Acrobat – Skapa PDF. (Mer information finns i Aktivera Skapa PDF-tillägget för Mozilla Firefox.)

 • Välj Anpassa > Inställningar i Google Chrome och klicka sedan på Tillägg i den vänstra rutan. Aktivera tillägget Adobe Acrobat – Skapa PDF. (Mer information finns i Aktivera Skapa PDF-tillägget för Google Chrome.)

Konvertera en del av en webbsida till PDF-format (Internet Explorer och Firefox)

 1. Dra pekaren för att markera text och bilder på en webbsida.
 2. Högerklicka på det markerade innehållet och gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny PDF-fil väljer du Konvertera till Adobe PDF eller Konvertera webbsida till Adobe PDF (Internet Explorer) eller Konvertera markering till Adobe PDF (Firefox). Välj sedan ett namn och en plats för PDF-filen.

  • Om du vill lägga till det markerade innehållet i en annan PDF-fil väljer du Bifoga till befintlig PDF (Internet Explorer) eller Bifoga urval till befintlig PDF (Firefox). Gå sedan till och välj den PDF som du vill lägga till markeringen till.

Konvertera de markerade områdena på en webbsida till PDF (Endast Internet Explorer)

Du kan använda alternativet Välj för att välja ut vissa områden att konvertera på en webbsida. Du kan använda det här alternativet för att konvertera meningsfullt innehåll på en webbsida och utesluta oönskat innehåll, t.ex. reklam.

 1. I verktygsfältet Adobe PDF klickar du på Välj (bredvid Konvertera).

 2. När du flyttar runt muspekaren på en webbsida visar en streckad röd linje vilka områden på webbsidan som du kan markera. Klicka på de områden som ska konverteras. Valda områden markeras med blå rutor. Om du vill avmarkera ett område klickar du på det en gång till.
 3. Fortsätt med konverteringen på vanligt sätt.
 4. Om du vill avmarkera alla områden och avsluta markeringsläget klickar du på Välj igen.

Konvertera en länkad webbsida till PDF-format

 1. Högerklicka på den länkade texten på den öppna webbsidan och gör sedan något av följande:
  • Om du vill lägga till den länkade webbsidan i en befintlig PDF-fil väljer du Bifoga länkmål till befintlig PDF. Gå till och välj den befintliga PDF-filen. Klicka sedan på Spara.

  • Om du vill konvertera den länkade webbsidan till en ny PDF-fil väljer du Konvertera länkmål till Adobe PDF.

Obs!

Snabbmenyn innehåller även alternativen Bifoga länkmål till befintlig PDF och Konvertera till Adobe PDF. Om du väljer något av dessa alternativ konverteras den webbsida som är öppen, inte den markerade länken.

Konvertera webbsidor till PDF-format i Acrobat

Även om du kan konvertera en öppen webbsida till PDF-format från Internet Explorer, Google Chrome och Firefox, får du tillgång till fler alternativ om du utför konverteringen från Acrobat. Du kan t ex inkludera en hel webbplats i PDF-filen eller bara vissa nivåer av en webbplats.

Konvertera en webbsida till PDF-format

 1. Välj Arkiv > Skapa > PDF från webbsida.  Alternativt kan du välja Verktyg > Skapa PDF > Webbsida.

 2. Ange den fullständiga sökvägen till webbsidan eller klicka på Bläddra och sök efter HTML-filen.

 3. Om du vill ändra det antal nivåer på webbplatsen som ska konverteras klickar du på Hantera flera nivåer. Ange det antal nivåer som ska inkluderas eller välj Hämta fullständig webbplats om du vill inkludera webbplatsens samtliga nivåer.

  Obs!

  En del webbplatser innehåller hundratals eller tusentals sidor. Att konvertera en stor webbplats kan göra att datorn blir långsam och inte svarar. Det kan till och med förbruka allt tillgängligt hårddiskutrymme och minne och orsaka systemkrasch. Det kan därför vara klokt att börja med att bara ladda ned en nivå med sidor och sedan gå igenom dem för att se vilka länkar som du verkligen vill ladda ned.

 4. Om Hämta endast N nivå(er) markeras, bör du välja det ena eller båda av de följande alternativen:

  Stanna i samma sökväg

  Hämtar bara webbsidor som är underordnade den angivna URL-adressen.

  Stanna på samma server

  Hämtar bara webbsidor som är lagrade på samma server.

 5. Klicka på Inställningar/Avancerade inställningar, ändra de valda alternativen i dialogrutan Konverteringsinställningar för webbsida efter behov och klicka på OK.

 6. Klicka på Skapa.

  Obs!

  Du kan visa PDF-sidor medan de laddas ned, men du kan inte ändra en sida förrän den har laddats ned helt och hållet.

Du behöver inte vänta på att konverteringen ska slutföras innan du lägger till fler begäranden. Under tiden en konvertering pågår kan du konvertera en annan sida till PDF-format, och den läggs då till i kön. Antalet begäranden i kön visas i fältet Väntande konversioner i dialogrutan Nedladdningsstatus.

Lägga till en olänkad webbsida till en befintlig PDF

Använd den här proceduren när du vill bifoga sidor till en skrivbar PDF. Om den ursprungliga PDF-filen är skrivskyddad blir resultatet en ny PDF-fil snarare än nya sidor i den befintliga PDF:en.

 1. Öppna den befintliga PDF-filen i Acrobat (PDF-filen som du vill lägga till en webbsida till).
 2. Välj Verktyg > Ordna sidor > InfogaInfoga från webbsida.

 3. Ange adressen till den webbsida som du vill bifoga och välj de alternativ som beskrivs för konvertering av webbsidor till PDF. Klicka sedan på Lägg till.

 4. När webbsidan konverteras till PDF visas dialogrutan Infoga sidor. Välj exakt var du vill lägga till sidan i PDF-filen och klicka sedan på OK.

Lägga till en länkad webbsida till en befintlig PDF

 1. Öppna den redan konverterade PDF-filen i Acrobat. Bläddra om nödvändigt till sidan som innehållar länkar till sidorna som du vill lägga till.
 2. Högerklicka på webblänken och välj Bifoga till dokumentet.

  Obs!

  När sidorna har konverterats ändras länkarna till dessa sidor till interna länkar och du kommer då till en PDF-sida när du klickar på en länk och inte till den ursprungliga HTML-sidan på webben.

Konvertera en länkad webbsida till en ny PDF

 1. Öppna den redan konverterade PDF-filen i Acrobat. Bläddra om nödvändigt till sidan som innehåller den webblänk som du vill konvertera.
 2. Högerklicka på webblänken och välj sedan Öppna webblänken som ett nytt dokument.

Obs!

I Windows kan du även konvertera en länkad sida från en webbsida som visas i Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox med ett liknande högerklickningskommando.

Använd nedanstående procedur för att kopiera sökvägen för en webblänk till Urlink så att du kan använda den för annat.

 1. Öppna den redan konverterade PDF-filen i Acrobat. Bläddra om nödvändigt till sidan som innehållar länkar till sidorna som du vill kopiera.
 2. Högerklicka på webblänken och välj Kopiera länkadress.

Ändra konverteringsalternativ för webbsidor

Inställningarna för att konvertera webbsidor till PDF-format gäller för konverteringen. Inställningsändringarna påverkar dock inte redan befintliga PDF-filer.

 1. Gör något av följande:
  • I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox väljer du Konvertera > Inställningar i verktygsfältet Adobe PDF.
  • Öppna Acrobat, välj Arkiv > Skapa > PDF från webbsida och klicka sedan på Inställningar.
  • I Acrobat väljer du Verktyg > Skapa PDF > Webbsida och klickar på Avancerade inställningar.
 2. Gå till fliken Allmänt och välj alternativ under Konverteringsinställningar och PDF-inställningar efter behov. Klicka på knappen Inställningar för att se ytterligare alternativ för den valda filtypen.

 3. Gå till fliken Sidlayout och välj alternativ för sidstorlek, orientering och skala efter behov.

konverteringsalternativ för webbsidor

Dialogrutan Konverteringsinställningar för webbsida är tillgänglig i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox och Acrobat.

Fliken Allmänt

Konverteringsinställningar

Anger konverteringsinställningar för HTML och text. Välj en filtyp och välj teckensnittsegenskaper och andra egenskaper genom att klicka på Inställningar.

Skapa bokmärken

Skapar ett taggat bokmärke för varje konverterad webbsida genom att använda sidans titel (HTML-elementet Title) som bokmärkesnamn. Om sidan saknar titel används URL-adressen som bokmärkesnamn.

Skapa PDF-taggar

Lagrar en struktur i PDF-filen som motsvarar webbsidornas HTML-struktur. Denna struktur låter dig skapa taggade bokmärken för stycken, listelement och andra objekt som använder HTML-element.

Placera sidhuvuden och sidfötter på ny sida

Placerar ett sidhuvud och en sidfot på varje sida. Sidhuvudena visar webbsidornas titlar, eller, om det inte finns någon titel, webbsidans adress eller filsökväg. Sidfötter visar webbsidans adress eller filsökväg samt datum och tidpunkt för nedladdningen.

Fliken Sidlayout

Alternativen för Sidlayout används för att ange val av sidstorlek, bredd, höjd, marginal och sidorientering.

Skalningsalternativen är följande:

Anpassa brett innehåll till sida

Ändrar skalan på sidans innehåll om så behövs för att den ska passa bredden på sidan. Om inte det här alternativet är markerat justeras pappersstorleken vid behov så att den passar sidans innehåll.

Växla till liggande om skalan ändras till mindre än (%)

Ändrar sidorienteringen till liggande om den nya versionen av sidan är mindre än den angivna procentandelen av den ursprungliga storleken. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har valt stående orientering.

Inställningar för HTML-konvertering

Den här dialogrutan visas när du väljer HTML på fliken Allmänt i dialogrutan Konverteringsinställningar för webbsida och sedan klickar på Inställningar.

Standard Kodning

Här kan du ange följande alternativ:

Standard Kodning

Ställer in indatakodningen för en fils text från en lista över operativsystem och alfabet.

Alltid

Ignorerar kodning som är angiven i HTML-källfilen och använder den som har valts och visas i alternativet Standardkodning.

När sidan inte anger kodning

Använder bara det som har valts och visas i alternativet Standardkodning om HTML-källfilen inte anger någon annan typ av kodning.

Språkspecifika teckensnittinställningar

Använd de här inställningarna för att ändra språkskript, teckensnitt för brödtext och normal teckenstorlek.

Standardfärger

Ställer in standardfärgerna för text, sidbakgrunder och webblänkar. Klicka på färgknappen för att öppna en palett och välj sedan önskad färg. Om du vill använda samma färger i PDF-filen väljer du Använd alltid dessa inställningar till alla sidor. När det här alternativet är omarkerat tillämpas standardfärgerna enbart för de sidor som saknar angivna färgscheman.

Multimedieinnehåll

Avgör om multimediafångst ska inaktiveras, om multimediafiler ska bäddas in när så är möjligt, eller om länkning till multimedia (t.ex. SWF-filer) ska ske via webbadresser.

Behåll sidbakgrund

Anger om färger och överlappande bilder ska visas i sidbakgrunder och om färger ska visas i tabellceller. Om alternativ inaktiveras kan konverterade webbsidor se annorlunda ut än de gör i en webbläsare, men de kan vara enklare att läsa när de skrivs ut.

Konvertera bilder

Inkluderar bilder när konverteringen till PDF görs.

Stryk under länkar

Stryker under webblänkar som består av text på sidorna.

Expandera rullningsbara block

Expanderar rullningsbara block så att de inkluderar fullständig information om den konverterade PDF-filen.

Textinställningar

Indata-kodning

Anger indatakodning av text i en fil.

Språkspecifika teckensnittinställningar

Använd de här inställningarna för att ändra språkskript, teckensnitt för brödtext och normal teckenstorlek.

Standardfärger

Anger standardfärger för text- och sidbakgrunder. Klicka på färgknappen för att öppna en palett och välj sedan önskad färg.

Radbyte vid marginaler

Infogar en mjuk radbrytning när texten når kanten av textområdet på sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto