En vattenstämpel är text eller en bild som visas antingen framför eller bakom befintligt dokumentinnehåll. Du kan t.ex. lägga till vattenstämpeln ”Konfidentiellt” till sidor med känslig information. Du kan lägga till flera vattenstämplar i en eller flera PDF-filer, men du måste lägga till varje vattenstämpel separat. Du kan ange den sida eller det sidintervall där varje vattenstämpel ska visas.

Obs!

Till skillnad från en stämpel är en vattenstämpel integrerad som ett fast element på PDF-sidorna. En stämpel är en typ av PDF-kommentar som andra som läser PDF-filen kan öppna som en textanteckning samt flytta, ändra eller ta bort.

Före och efter att du lägger till en vattenstämpel i Acrobat
Före och efter du lägger till en vattenstämpel

Lägga till eller ersätta en vattenstämpel, med ett öppet dokument

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Vattenstämpel > Lägg till.

 2. (Valfritt) Om du vill lägga till vattenstämpeln selektivt på vissa sidor klickar du på Alternativ för sidintervall. Ange sedan ett sidintervall och välj önskat alternativ under Deluppsättning.

 3. Ange vattenstämpeln:
  • Om du vill återanvända en vattenstämpel och de vattenstämpelsalternativ som du har sparat tidigare väljer du den på menyn Sparade inställningar.

  • Om du vill skapa en textvattenstämpel väljer du Text och skriver texten i rutan. Ändra inställningarna för textformatering efter behov.

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel väljer du alternativet Fil. Klicka sedan på Bläddra och markera bildfilen. Om filen innehåller flera sidor med bilder anger du önskat sidnummer.

  Obs!

  Endast PDF-, JPEG- och BMP-bilder kan användas som vattenstämplar.

 4. Om du vill ändra storleken på en bildvattenstämpel gör du något av följande:
  • Om du vill ändra vattenstämpeln i förhållande till originalbildfilens storlek anger du ett procentvärde i rutan Absolut skala (i delen Källa i dialogrutan).

  • Om du vill ändra storlek på vattenstämpeln i förhållande till PDF-sidans storlek anger du ett procentvärde i rutan Anpassa till målsida (i delen Utseende i dialogrutan).

 5. Justera utseendet och placeringen av vattenstämpeln efter behov.
 6. (Valfritt) Klicka på Alternativ för utseende och ange följande alternativ:

  • Om du vill ange när vattenstämpeln ska visas markerar eller avmarkerar du kryssrutorna Visa vid utskrift och Visa vid visning på skärmen.

  • Om du vill kontrollera variationerna i ett PDF-dokument med sidor av varierande storlek, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Håll vattenstämpeltextens position och storlek konstant vid utskrift på olika sidstorlekar.

 7. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma inställningar på ytterligare PDF-filer klickar du på Tillämpa på flera filer. Klicka på Lägg till filer och välj sedan Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och markera filerna. Ange sedan inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägga till eller ersätta en vattenstämpel, utan något öppet dokument (enbart Windows)

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Vattenstämpel > Lägg till.

 2. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer och markera sedan filerna i dialogrutan.

  Obs!

  Du kan även lägga till filer eller mappar genom att dra dem till dialogrutan.

 3. Stäng dialogrutan Lägg till vattenstämpel genom att klicka på OK.

 4. Följ steg 2 till 6 i proceduren för att lägga till eller ersätta en vattenstämpel med ett öppet dokument. När du är klar med inställningarna för vattenstämpeln klickar du på OK.

 5. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägg till eller ersätt en vattenstämpel i PDF-filer som ingår i en PDF-portfölj

 1. Markera en eller flera komponent-PDF-filer i en PDF-portfölj.
 2. Följ stegen i proceduren för att lägga till eller ersätta en vattenstämpel med ett öppet dokument.

Uppdatera en vattenstämpel

 1. Öppna en enskild PDF-fil.
 2. Välj Verktyg > Redigera PDF > Vattenstämpel > Uppdatera.

 3. Gör önskade ändringar av vattenstämpeln och klicka sedan på OK.

Obs!

Om du har flera vattenstämplar i en PDF-fil kommer den här proceduren bara att uppdatera den första vattenstämpeln. Övriga vattenstämplar tas bort. Om du ångrar dig efter att du har uppdaterat vattenstämpeln väljer du omedelbart Redigera > Ångra vattenstämpel.

Ta bort vattenstämplar

 1. Gör något av följande:
  • Öppna en enstaka PDF-fil eller välj en eller flera PDF-filer som ingår i en PDF-portfölj. Välj sedan Verktyg > Redigera PDF > Vattenstämpel > Ta bort.

  • Om du vill ta bort vattenstämplar från flera PDF-filer stänger du alla eventuellt öppna dokument och väljer Verktyg > Redigera PDF > Vattenstämpel > Ta bort. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer och markera sedan filerna i dialogrutan som visas. Klicka på OK och ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy