Skriva ut häften och PDF-portföljer

Häften

Häften är dokument där sidorna ordnas på pappersark så att de uppvisar rätt sidordning för när de ska sorteras, vikas och häftas. Du kan skapa klammerhäftade häften, där två sida vid sida-sidor, med utskrift på båda sidorna, viks en gång och häftas samman i mitten. Den första sidan skrivs ut på samma ark som den sista sidan. Den andra sidan skrivs ut på samma ark som den näst sista sidan, osv. Varje sida centreras automatiskt på arket, och stora sidor skalas (förminskas) så att de ryms på utskriftsytan. När du sammanställer, viker och häftar ihop de dubbelsidiga sidorna blir resultatet ett häfte med korrekt sidnumrering.

Om du ska skriva ut broschyrer måste din skrivare stöda automatisk eller manuell dubbelsidig utskrift (utskrift på arkets båda sidor). Manuell dubbelsidig utskrift kräver två separata utskriftspass: ett för att skriva ut framsidan, och ett för att skriva ut baksidan. Om du vill ta reda på om skrivaren kan skriva ut dubbelsidigt, läser du i handboken till skrivaren eller också kontaktar du tillverkaren.

Flersidiga dokument i Acrobat
Flersidsdokument (vänster), sidor ordnade i broschyrlayout (mitten) och sidor utskrivna och vikta som ny broschyr (höger)

Skriva ut ett häfte

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och välj sedan skrivare.

 2. Ange vilka sidor som ska skrivas ut:
  • Om du vill skriva ut sidor från början till slutet markerar du Alla.
  • Om du vill dela upp ett större häfte i mindre grupper väljer du Sidor och anger ett sidintervall för den första gruppen. Skriv ut varje sidintervall separat.
 3. Klicka på Häfte.

 4. Om du vill skriva ut vissa sidor på annat papper specificerar du dessa sidor med alternativet Blad från/till. Klicka på knappen Egenskaper och välj pappersfack och gör andra nödvändiga inställningar.

 5. Välj ytterligare alternativ för sidhantering. Förhandsgranskningsbilden ändras efter hand som du anger alternativ.

  Deluppsättning av häfte

  Fastställer på vilka sidor av papperet utskrift ska ske. Välj Båda sidor om du vill att utskriften automatiskt ska ske på papperets båda sidor. (Skrivaren måste stödja automatisk dubbelsidig utskrift). Välj Endast framsida om du bara vill skriva ut de sidor som ligger på papperets framsida. När du har skrivit ut de här sidorna vänder du på papperen och väljer Arkiv > Skriv ut och anger Enbart baksida. Beroende på skrivaren kan du behöva vända på pappren och sortera om dem innan du skriver ut på baksidan.

  Viktigt:

  Om skrivaren inte har stöd för automatisk dubbelsidig utskrift, måste du vända på sidorna och mata in dem på nytt. Exakt hur du gör är beroende på din skrivare. Du kan även ändra egenskapsinställningarna i dialogrutan Skriv ut. Mer information finns i Dubbelsidig utskrift.

  Rotera sidor inom varje blad automatiskt

  Varje sida roteras automatiskt för att uppnå bästa anpassning till utskriftsytan.

  Blad från

  Anger det första och det sista arket som ska skrivas ut. Acrobat fastställer vilka ark som måste skrivas ut för detta utskriftsjobb. Om du t.ex. har ett 16-sidigt dokument skrivs ark 1 till 4 ut.

  Bindning

  Fastställer pappersorientering för bindning. Välj Vänster för texter som ska läsas från vänster till höger. Välj Vänster (hög) för papper som viks utmed långsidan, och där utskriftsområdet är långt och smalt. Välj Höger för texter som ska läsas från höger till vänster. Välj Höger (hög) för papper som viks utmed långsidan.

  Bindningar i Acrobat

  Bindningar i Acrobat
  Jämför höger bindning med höger (hög).

  Obs!

  Om du vill förhindra andra i en delad utskriftsmiljö från att skriva ut på dina sidor innan du hinner skriva ut på baksidan, kan det vara en bra idé att använda ett annat pappersfack.

Skriva ut PDF-dokument i en PDF-portfölj

En PDF-portfölj innehåller flera dokument som paketerats i en PDF. Du kan skriva ut PDF-komponentfiler i en PDF-portfölj enskilt eller tillsammans. Dokumenten skrivs ut i bokstavsordning oavsett filernas ordning.

Obs!

Om du vill byta namn på en fil eller ändra filernas inbördes ordning i PDF-portföljen använder du detaljvyn. Se Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj.

 1. Öppna PDF-portföljen. Om du bara vill skriva ut vissa PDF-filer markerar du dessa.
 2. Välj Arkiv > Skriv ut och välj något av följande:

  Alla PDF-filer

  Skriver ut alla PDF-dokument i PDF-portföljen.

  Markerade PDF-filer

  Skriver ut de markerade PDF-filerna. Det här alternativet är endast tillgängligt om flera filer har markerats i listan över komponentdokument.

 3. Ange lämpliga utskriftsalternativ och klicka sedan på OK.

Obs!

Du måste använda det programmet som filerna skapats i när du skriver ut komponentfiler som inte är PDF-filer. Om du vill öppna filen i det program där den skapats, högerklickar du på den och väljer Öppna fil i originalprogram. (Originalprogrammet måste vara installerat för att du ska kunna öppna filen.)

Skriva ut från fliken Bokmärken

Du kan skriva ut de sidor som kopplats till bokmärken direkt från fliken Bokmärken. Bokmärken visas i en hierarki, med över- och underordnade bokmärken. Om du skriver ut ett överordnat bokmärke skrivs även allt innehåll som kopplats till de underordnade bokmärkena ut.

Vissa bokmärken visar inte sidinnehåll, och kan därför inte skrivas ut. De kan t.ex. öppna en fil eller spela upp ett ljud. Om du väljer en blandning av utskrivbara och icke-utskrivbara bokmärken ignoreras de icke-utskrivbara bokmärkena.

Obs!

Bokmärken som har skapats från taggat innehåll visar alltid sidinnehåll, eftersom det taggade innehållet representerar utskrivbara element i dokumentstrukturen, t ex rubriker och figurer.

 1. Öppna ett PDF-dokument med bokmärken. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Bokmärken, så visas bokmärkena i navigeringsrutan.

 2. Markera ett eller flera bokmärken och högerklicka sedan på markeringen.
 3. Välj Skriv ut sida/sidor på menyn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto