Du kan öppna PDF-filer på en webbsida, antingen i webbläsaren eller i Acrobat eller Reader. Hitta instruktioner specifika för varje webbläsare nedan.

Obs!

Varje webbläsare har egna inställningar som styr hur PDF-filerna öppnas från en webbsida. Acrobat DC och Acrobat Reader DC innehåller inte någon inställning för hur webbaserade PDF-filer öppnas. Om du vill ändra visningsbeteendet följer du anvisningarna för den webbläsare du har eller läser om hur du styr tillägg och plugin-program i dokumentationen för webbläsaren.

Internet Explorer 8 och senare

 1. Öppna Internet Explorer och välj Verktyg > Hantera tillägg.

 2. Välj Verktygsfält och tillägg under Tilläggstyper.

 3. Välj Alla tillägg på menyn Visa.

  Hantera tillägg i Internet Explorer
  Välj Alla tillägg på menyn Visa i dialogrutan Hantera tillägg.

 4. Välj Adobe PDF Reader i listan med tillägg.

  Obs!

  Om du inte ser tillägget Adobe PDF Reader provar du med de andra alternativen på menyn. På vissa system visas tillägget till exempel när du väljer Kör utan behörighet.

 5. Klicka på knappen Aktivera eller Inaktivera (namnet växlar beroende på det valda tilläggets status):

  Aktivera anger att tillägget Adobe PDF Reader ska öppna PDF-filer i webbläsaren.

  Inaktivera stänger av tillägget så att PDF-filer inte öppnas i webbläsaren.

  Aktivera eller inaktivera Adobe PDF Reader
  Markera Adobe PDF Reader och klicka på knappen Aktivera/Inaktivera.

  Mer information finns i hjälpavsnittet för Internet Explorer Hantera tillägg i Internet Explorer.

Microsoft Edge

Microsoft Windows 10 kommer att levereras med två webbläsare – Internet Explorer 11 och den nya Edge-webbläsaren.

Edge-webbläsaren kommer att vara standardwebbläsaren och Internet Explorer 11 kommer att vara tillgänglig för att stödja äldre arbetsflöden. Den nya Edge-webbläsaren kommer inte att ha något stöd för ActiveX-plugin-program. Därför kommer Acrobat-/Reader-plugin-program inte att fungera med Edge. Mer information finns i Ändrat stöd för plugin-program för Acrobat och Reader i moderna webbläsare.

Använd Internet Explorer 11 för att öppna PDF-filer. Mer information om hur du aktiverar Acrobat-/Reader-plugin-program i Internet Explorer finns i beskrivningen i föregående avsnitt.

 

Mozilla Firefox

 1. Välj Verktyg > Tillägg.

 2. I fönstret som visas klickar du på fliken Insticksprogram och väljer sedan Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

 3. Välj ett alternativ i listrutan bredvid namnet på plugin-programmet.

  Aktivera alltid anger att plugin-programmet ska öppna PDF-filer i webbläsaren.

  Fråga före aktivering innebär att du uppmanas att aktivera plugin-programmet när du öppnar PDF-filer i webbläsaren.

  Aktivera aldrig stänger plugin-programmet så att PDF-filer inte öppnas i webbläsaren.

  Plugin-program i Firefox
  Välj plugin-programmet Acrobat eller Reader i tilläggshanteraren.

  Du hittar mer information i hjälpavsnittet Using a PDF Reader Plug-in för Mozilla Firefox.

Google Chrome

Chrome och Acrobat är inte längre kompatibla. Acrobat/Reader-plugin-programmet för Google Chrome baseras på NPAPI-teknik (Netscape Plug-In API). Google meddelade i april 2015 att stöd för NPAPI-plugin-programmet kommer att inaktiveras som standard i webbläsaren Google Chrome, men med möjlighet för avancerade användare att åsidosätta detta. Under september 2015 kommer NPAPI-stödet i webbläsaren Google Chrome att tas bort fullständigt.

Mer information finns i Ändrat stöd för plugin-program för Acrobat och Reader i moderna webbläsare.

Apple Safari

Gör något av följande för att visa PDF-filer i Safari:

 • Ändra Safari-inställningarna så att plugin-programmet för Adobe Reader kan användas
 • Inaktivera plugin-programmet för AdobePDFViewer så att standardprogrammet för PDF-visning i Safari används

Ändra Safari-inställningarna så att plugin-programmet för Adobe Reader kan användas för att visa PDF-filer

 1. Starta Safari och välj sedan Inställningar.

  Inställningar i Safari
 2. Välj Säkerhet i inställningsfönstret och klicka på knappen Hantera webbplatsinställningar för Internetinsticksfiler.

  Webbplatsinställningar
 3. Välj sedan Adobe Reader i listan med plugin-program.

  Under alternativet Vid besök på andra webbplatser ska du välja Tillåt alltid i listrutan och sedan klicka på Klar.

  Tillåt Adobe Reader på webbplatser

  Obs!

  Detta anger att plugin-programmet för Adobe Reader ska användas i webbläsaren för att visa PDF-filer.

Inaktivera plugin-programmet för AdobePDFViewer så att standardprogrammet för PDF-visning i Safari används

Du måste ha rotanvändarbehörighet för att ändra plugin-program i Safari. Om du vill visa PDF-filer med Safaris PDF-visare måste du inaktivera Adobe PDF Viewer.

 1. Avsluta Safari.

 2. Logga in som rotanvändare. Rotanvändarbehörighet är inte aktiverat som standard, eftersom rotanvändaren kan ändra systemfiler. Mer information och anvisningar finns i följande Apple-dokument: Aktivera och använda root-användaren i Mac OS X och OS X Mountain Lion: Aktivera och avaktivera root-användaren.

 3. Välj Gå > Gå till mapp.

  Välj Gå till mapp
 4. Skriv /Bibliotek i fältet Gå till mappen och klicka sedan på Gå.

  Skriv Bibliotek
 5. Skapa en ny mapp i mappen Bibliotek och ge den namnet Internet Plug-ins Disabled.

  Skapa en ny mapp
 6. Öppna mappen Internet Plug-ins och flytta både AdobePDFViewer.plugin och AdobePDFViewerNPAPI.plugin till den nya mappen Internet Plug-ins Disabled.

  Öppna mappen Internet Plug-ins

  Obs!

  Om båda AdobePDFViewer-pluginprogrammen finns kvar i mappen Internet Plug-ins drar du dem nu till papperskorgen. Det kan hända att du måste ange ditt användarnamn och lösenord.

  Mer information om hur du inaktiverar eller tar bort plugin-program finns i finns i hjälpen för Apple Safari.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy