Användarhandbok Avbryt

Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering

I Acrobat kan du lägga till ett sidhuvud och en sidfot i en hel PDF-fil. Sidhuvuden och sidfötter kan innehålla ett datum, automatisk sidnumrering, Bates-nummer för juridiska dokument eller titel och författarens namn. Du kan lägga till sidhuvuden och sidfötter i en eller flera PDF-filer.

Du kan variera sidhuvudena och sidfötterna i en PDF-fil. Du kan t.ex. lägga till ett sidhuvud som visar sidnumret på höger sida på udda sidor, och ett som visar sidnumret på den vänstra sidan på jämna sidor. När du lägger till Bates-numrering kan du ange antalet siffror, startnumret och prefixet eller suffixet som ska läggas till i varje Bates-nummer.

Du kan definiera och spara sidhuvuden och sidfötter för senare användning, eller helt enkelt tillämpa ett sidhuvud ett en sidfot utan att göra någonting mer. När du har tillämpat ett sidhuvud och en sidfot kan du redigera, ersätta eller ta bort dem i PDF-filen. Du kan också förhandsgranska sidhuvuden och sidfötter innan du tillämpar dem och justera deras marginaler så att de inte överlappar annat sidinnehåll.

Lägga till sidhuvuden och sidfoter, med ett öppet dokument

 1. Öppna den PDF-fil i vilken du vill lägga till sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  Alternativ för formatering och andra relaterade alternativ visas på den högra panelen.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 4. Ange de värden för Teckensnitt och Marginal som behövs.

  Textegenskaperna gäller för alla sidhuvuds- och sidfotsposter som ingår i den här inställningsdefinitionen. Det går inte att ange olika inställningar för enskilda sidhuvuds- och sidfotstextrutor under samma session i dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot.

  Obs!

  Om du vill förhindra överlappning klickar du på Alternativ för utseende och markerar kryssrutan Krymp dokumentet för att undvika att skriva över dokumentets text och grafik. Om du vill förhindra storleksförändring eller förflyttning när du skriver ut PDF-filen i stort format, väljer du Håll sidhuvuds-/sidfotstextens position och storlek konstant vid utskrift på olika sidstorlekar.

 5. Skriv texten både rutorna för sidhuvud och sidfot. Om du vill infoga sidnummer eller aktuellt datum markerar du en ruta och klickar på motsvarande knappar. Om du vill ange formatering för automatiska poster klickar du på Format för sidnummer och datum.

  Obs!

  Du kan kombinera text med datum och sidnummer. Du kan också lägga till flera rader text i en post.

 6. När du vill ange på vilka sidor sidhuvudet och sidfoten ska visas, klickar du på Alternativ för sidintervall. Sedan anger du ett sidintervall och väljer ett alternativ vid Deluppsättning, om det behövs.

 7. Titta på resultatet i förhandsgranskningsområdet. Använd alternativet Förhandsgranska sida för att visa olika sidor i PDF-filen.

 8. (Valfritt) Om du vill spara inställningarna för sidhuvud och sidfot så att du kan använda dem en annan gång, klickar du på Spara inställningar längst upp i dialogrutan.

 9. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma inställningar på ytterligare PDF-filer klickar du på Tillämpa på flera filer. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och välj filerna. Ange sedan inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägga till sidhuvuden och sidfoter, med inget dokument öppet (enbart Windows)

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 2. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 3. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer och markera filerna i dialogrutan.

  Obs!

  Du kan även lägga till filer eller mappar genom att dra dem till dialogrutan.

 4. Följ steg 4 till 8 i proceduren för att lägga till sidhuvuden och sidfötter i ett öppet dokument. När du är klar med dina sidhuvuden och sidfötter klickar du på OK.

 5. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Uppdatera sidhuvuden och sidfötter

Uppdateringen gäller den senast tillagda uppsättningen med sidhuvuden och sidfötter.

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Uppdatera i det sekundära verktygsfältet.

 4. Ändra inställningarna efter behov.

Lägga till ett sidhuvud och en sidfot till

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet och klicka sedan på Lägg till ny i det meddelande som visas.

  Befintliga sidhuvuden och sidfötter visas i förhandsgranskningsområdet.

 4. Skriv text i textrutorna för sidhuvud och sidfot om du vill lägga till fler sidhuvuden eller sidfötter. Medan du skriver uppdateras sidans sidhuvuden och sidfoter kontinuerligt i förhandsgranskningsfönstret.
 5. Välj önskade formateringsalternativ och granska resultatet i förhandsgranskningsområdet.

Ersätta alla sidhuvuden och sidfötter

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet och klicka sedan på Ersätt befintliga i det meddelande som visas.

 4. Specificera inställningarna efter behov.

Ta bort alla sidhuvuden och sidfötter

 1. Gör något av följande:
  • Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten. Välj sedan Verktyg > Redigera PDF > Sidhuvud och sidfot > Ta bort.
  • Om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från flera PDF-filer stänger du alla öppna dokument och väljer Verktyg > Redigera PDF > Sidhuvud och sidfot > Ta bort. I dialogrutan klickar du på Lägg till filer, väljer Lägg till filer och markerar filerna. Klicka på OK. I dialogrutan Utdataalternativ anger du mapp- och filnamn.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot med Bates-numrering (Acrobat Pro)

Bates-numrering är ett sätt att indexera juridiska dokument för att underlätta identifiering och sökning. Varje sida i varje dokument tilldelas ett unikt Bates-nummer som också anger dess förhållande till andra Bates-numrerade dokument. Bates-nummer visas som sidhuvuden och sidfötter på sidorna i varje PDF-fil i gruppen.

Även om Bates-identifieraren omtalas som ett nummer kan det innehålla alfanumeriska prefix och suffix. Prefixet och suffixet gör det lättare att identifiera vad filerna innehåller.

Obs!

Bates-numrering kan inte användas för skyddade eller krypterade filer eller för vissa formulär.

Lägga till Bates-numrering

När du väljer ut dokument för Bates-numrering kan du lägga till PDF-filer och alla filer av andra format som kan konverteras till PDF. I processen konverteras alla filer av andra format till PDF, varefter Bates-nummer läggs till i de resulterande PDF-filerna.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Välj Mer > Bates-numrering > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Bates-numrering klickar du på Lägg till filer och väljer Lägg till filer, Lägg till mappar eller Lägg till öppna filer. Markera sedan filerna eller mappen.

  Obs!

  Om du lägger till en mapp som innehåller andra filer än PDF-filer så är det endast PDF-filerna som läggs till.

  Om filerna är lösenordsskyddade visas ett eller flera meddelanden där du måste ange rätt lösenord.

 4. Utifrån vad som behövs gör du något av följande i fillistan:
  • Om du vill ändra den ordning i vilken Bates-numren tilldelas markerar du en fil och drar den eller klickar på Flytta upp eller Flytta ned.
  • Om du vill sortera listan klickar du på ett kolumnnamn. Klicka en gång till om du vill sortera i omvänd ordning.
 5. Om du vill ange målmapp och filnamn för utdatafilerna klickar du på Utdataalternativ. Ange relevanta alternativ och klicka på OK.

 6. När du har lagt till och ordnat filerna som du vill ha dem klickar du på OK. Dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot visas. Klicka i den ruta där markören ska placeras.

 7. Klicka på Infoga Bates-nr. Skriv sedan följande:

  • Ange hur många siffror Bates-numret ska bestå av i rutan Antal siffror. Du kan välja valfritt antal från 3 till 15. Standardantalet är 6, vilket ger Bates-nummer som 000001, 000002 osv.
  • Ange i rutan Startnummer det nummer som ska tilldelas den första PDF-filen i listan. Standard är 1.
  • I rutan Prefix skriver du eventuell text som ska visas före Bates-numret.
  • I rutan Suffix skriver du eventuell text som ska visas efter Bates-numret.
  Obs!

  För domstolsärenden som omfattar ett mycket stort antal sidor kan du ange ett högre värde i rutan Antal siffror. Använd inte tecknet # i Prefix- eller Suffix-texten.

 8. Klicka på OK. Gör sedan eventuella ändringar i inställningarna på samma sätt som för andra sidhuvuden och sidfötter.

Lägga till fler dokument i en Bates-numrerad serie

Innan du börjar måste du känna till det sista Bates-numret i serien.

 1. Följ anvisningarna i avsnittet ovan för att börja Bates-numrera och välj de filer som ska läggas till i serien.

 2. När du har klickat på Infoga Bates-nr anger du nästa nummer i serien i rutan Startnummer. Ange den Suffix- och Prefix-text som matchar resten av serien.

 3. Slutför ändringarna i inställningarna och klicka på OK.

Söka efter Bates-numrerade PDF-filer

 1. Välj Redigera > Avancerad sökning.

 2. Skriv hela eller en del av Bates-numret i textfältet för sökord eller sökfras.

  Om du t.ex. vill hitta ett visst dokument och känner till dess Bates-nummer skriver du in hela numret som söktext. Om du vill hitta alla dokument i en Bates-nummerserie skriver du in en distinktiv del av Bates-serien, t ex prefixet eller suffixet.

 3. Under Var vill du söka? väljer du Alla PDF-dokument i.

 4. Klicka på Leta efter plats och ange platsen.

 5. Klicka på Sök.

Obs!

Om du vill söka efter Bates-numrerade PDF-filer i en PDF-portfölj öppnar du PDF-portföljen och skriver hela Bates-numret eller delar av det i sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj.

Lägga till Bates-numrering i befintliga filnamn

Du kan lägga till ett Bates-numm er som prefix eller suffix i ett filnamn. Så här lägger du till Bates-numrering i ett filnamn:

 1. Öppna en PDF-fil i Acrobat.

 2. Gå till Verktyg > Redigera PDF.

 3. Klicka på Mer > Bates-numrering > Lägg till i verktygsfältet Redigera PDF.

 4. Klicka på Utdataalternativ i dialogrutan Bates-numrering.

  Utdataalternativ

 5. Välj Lägg till i ursprungliga filnamn och skriv %BATES_NUMBER_KEY% i fälten Infoga före eller Infoga efter.

  Lägga till Bates-numrering i filnamn

 6. Klicka på OK.

Ta bort Bates-numrering

 1. Öppna PDF-filen som innehåller Bates-numren.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Mer > Bates-numrering > Ta bort i det sekundära verktygsfältet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto