Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument

Sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering

I Acrobat kan du lägga till ett sidhuvud och en sidfot i en hel PDF-fil. Sidhuvuden och sidfötter kan innehålla ett datum, automatisk sidnumrering, Bates-nummer för juridiska dokument eller titel och författarens namn. Du kan lägga till sidhuvuden och sidfötter i en eller flera PDF-filer.

Du kan variera sidhuvudena och sidfötterna i en PDF-fil. Du kan t.ex. lägga till ett sidhuvud som visar sidnumret på höger sida på udda sidor, och ett som visar sidnumret på den vänstra sidan på jämna sidor. När du lägger till Bates-numrering kan du ange antalet siffror, startnumret och prefixet eller suffixet som ska läggas till i varje Bates-nummer.

Du kan definiera och spara sidhuvuden och sidfötter för senare användning, eller helt enkelt tillämpa ett sidhuvud ett en sidfot utan att göra någonting mer. När du har tillämpat ett sidhuvud och en sidfot kan du redigera, ersätta eller ta bort dem i PDF-filen. Du kan också förhandsgranska sidhuvuden och sidfötter innan du tillämpar dem och justera deras marginaler så att de inte överlappar annat sidinnehåll.

Lägga till sidhuvuden och sidfoter, med ett öppet dokument

 1. Öppna den PDF-fil i vilken du vill lägga till sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  Alternativ för formatering och andra relaterade alternativ visas på den högra panelen.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 4. Ange de värden för Teckensnitt och Marginal som behövs.

  Textegenskaperna gäller för alla sidhuvuds- och sidfotsposter som ingår i den här inställningsdefinitionen. Det går inte att ange olika inställningar för enskilda sidhuvuds- och sidfotstextrutor under samma session i dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot.

  Obs!

  Om du vill förhindra överlappning klickar du på Alternativ för utseende och markerar kryssrutan Krymp dokumentet för att undvika att skriva över dokumentets text och grafik. Om du vill förhindra storleksförändring eller förflyttning när du skriver ut PDF-filen i stort format, väljer du Håll sidhuvuds-/sidfotstextens position och storlek konstant vid utskrift på olika sidstorlekar.

 5. Skriv texten både rutorna för sidhuvud och sidfot. Om du vill infoga sidnummer eller aktuellt datum markerar du en ruta och klickar på motsvarande knappar. Om du vill ange formatering för automatiska poster klickar du på Format för sidnummer och datum.

  Obs!

  Du kan kombinera text med datum och sidnummer. Du kan också lägga till flera rader text i en post.

 6. När du vill ange på vilka sidor sidhuvudet och sidfoten ska visas, klickar du på Alternativ för sidintervall. Sedan anger du ett sidintervall och väljer ett alternativ vid Deluppsättning, om det behövs.

 7. Titta på resultatet i förhandsgranskningsområdet. Använd alternativet Förhandsgranska sida för att visa olika sidor i PDF-filen.

 8. (Valfritt) Om du vill spara inställningarna för sidhuvud och sidfot så att du kan använda dem en annan gång, klickar du på Spara inställningar längst upp i dialogrutan.

 9. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma inställningar på ytterligare PDF-filer klickar du på Tillämpa på flera filer. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och välj filerna. Ange sedan inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägga till sidhuvuden och sidfoter, med inget dokument öppet (enbart Windows)

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 2. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 3. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer och markera filerna i dialogrutan.

  Obs!

  Du kan även lägga till filer eller mappar genom att dra dem till dialogrutan.

 4. Följ steg 4 till 8 i proceduren för att lägga till sidhuvuden och sidfötter i ett öppet dokument. När du är klar med dina sidhuvuden och sidfötter klickar du på OK.

 5. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Uppdatera sidhuvuden och sidfötter

Uppdateringen gäller den senast tillagda uppsättningen med sidhuvuden och sidfötter.

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Uppdatera i det sekundära verktygsfältet.

 4. Ändra inställningarna efter behov.

Lägga till ett sidhuvud och en sidfot till

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet och klicka sedan på Lägg till ny i det meddelande som visas.

  Befintliga sidhuvuden och sidfötter visas i förhandsgranskningsområdet.

 4. Skriv text i textrutorna för sidhuvud och sidfot om du vill lägga till fler sidhuvuden eller sidfötter. Medan du skriver uppdateras sidans sidhuvuden och sidfoter kontinuerligt i förhandsgranskningsfönstret.
 5. Välj önskade formateringsalternativ och granska resultatet i förhandsgranskningsområdet.

Ersätta alla sidhuvuden och sidfötter

 1. Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Sidhuvud och sidfot > Lägg till i det sekundära verktygsfältet och klicka sedan på Ersätt befintliga i det meddelande som visas.

 4. Specificera inställningarna efter behov.

Ta bort alla sidhuvuden och sidfötter

 1. Gör något av följande:
  • Öppna PDF-filen som innehåller sidhuvudet och sidfoten. Välj sedan Verktyg > Redigera PDF > Sidhuvud och sidfot > Ta bort.
  • Om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från flera PDF-filer stänger du alla öppna dokument och väljer Verktyg > Redigera PDF > Sidhuvud och sidfot > Ta bort. I dialogrutan klickar du på Lägg till filer, väljer Lägg till filer och markerar filerna. Klicka på OK. I dialogrutan Utdataalternativ anger du mapp- och filnamn.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot med Bates-numrering (Acrobat Pro)

Bates-numrering är ett sätt att indexera juridiska dokument för att underlätta identifiering och sökning. Varje sida i varje dokument tilldelas ett unikt Bates-nummer som också anger dess förhållande till andra Bates-numrerade dokument. Bates-nummer visas som sidhuvuden och sidfötter på sidorna i varje PDF-fil i gruppen.

Även om Bates-identifieraren omtalas som ett nummer kan det innehålla alfanumeriska prefix och suffix. Prefixet och suffixet gör det lättare att identifiera vad filerna innehåller.

Obs!

Bates-numrering kan inte användas för skyddade eller krypterade filer eller för vissa formulär.

Lägga till Bates-numrering

När du väljer ut dokument för Bates-numrering kan du lägga till PDF-filer och alla filer av andra format som kan konverteras till PDF. I processen konverteras alla filer av andra format till PDF, varefter Bates-nummer läggs till i de resulterande PDF-filerna.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF.

  Verktygen för att redigera PDF-filer visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Välj Mer > Bates-numrering > Lägg till i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Bates-numrering klickar du på Lägg till filer och väljer Lägg till filer, Lägg till mappar eller Lägg till öppna filer. Markera sedan filerna eller mappen.

  Obs!

  Om du lägger till en mapp som innehåller andra filer än PDF-filer så är det endast PDF-filerna som läggs till.

  Om filerna är lösenordsskyddade visas ett eller flera meddelanden där du måste ange rätt lösenord.

 4. Utifrån vad som behövs gör du något av följande i fillistan:
  • Om du vill ändra den ordning i vilken Bates-numren tilldelas markerar du en fil och drar den eller klickar på Flytta upp eller Flytta ned.
  • Om du vill sortera listan klickar du på ett kolumnnamn. Klicka en gång till om du vill sortera i omvänd ordning.
 5. Om du vill ange målmapp och filnamn för utdatafilerna klickar du på Utdataalternativ. Ange relevanta alternativ och klicka på OK.

 6. När du har lagt till och ordnat filerna som du vill ha dem klickar du på OK. Dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot visas. Klicka i den ruta där markören ska placeras.

 7. Klicka på Infoga Bates-nr. Skriv sedan följande:

  • Ange hur många siffror Bates-numret ska bestå av i rutan Antal siffror. Du kan välja valfritt antal från 3 till 15. Standardantalet är 6, vilket ger Bates-nummer som 000001, 000002 osv.
  • Ange i rutan Startnummer det nummer som ska tilldelas den första PDF-filen i listan. Standard är 1.
  • I rutan Prefix skriver du eventuell text som ska visas före Bates-numret.
  • I rutan Suffix skriver du eventuell text som ska visas efter Bates-numret.
  Obs!

  För domstolsärenden som omfattar ett mycket stort antal sidor kan du ange ett högre värde i rutan Antal siffror. Använd inte tecknet # i Prefix- eller Suffix-texten.

 8. Klicka på OK. Gör sedan eventuella ändringar i inställningarna på samma sätt som för andra sidhuvuden och sidfötter.

Lägga till fler dokument i en Bates-numrerad serie

Innan du börjar måste du känna till det sista Bates-numret i serien.

 1. Följ anvisningarna i avsnittet ovan för att börja Bates-numrera och välj de filer som ska läggas till i serien.

 2. När du har klickat på Infoga Bates-nr anger du nästa nummer i serien i rutan Startnummer. Ange den Suffix- och Prefix-text som matchar resten av serien.

 3. Slutför ändringarna i inställningarna och klicka på OK.

Söka efter Bates-numrerade PDF-filer

 1. Välj Redigera > Avancerad sökning.

 2. Skriv hela eller en del av Bates-numret i textfältet för sökord eller sökfras.

  Om du t.ex. vill hitta ett visst dokument och känner till dess Bates-nummer skriver du in hela numret som söktext. Om du vill hitta alla dokument i en Bates-nummerserie skriver du in en distinktiv del av Bates-serien, t ex prefixet eller suffixet.

 3. Under Var vill du söka? väljer du Alla PDF-dokument i.

 4. Klicka på Leta efter plats och ange platsen.

 5. Klicka på Sök.

Obs!

Om du vill söka efter Bates-numrerade PDF-filer i en PDF-portfölj öppnar du PDF-portföljen och skriver hela Bates-numret eller delar av det i sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj.

Lägga till Bates-numrering i befintliga filnamn

Du kan lägga till ett Bates-numm er som prefix eller suffix i ett filnamn. Så här lägger du till Bates-numrering i ett filnamn:

 1. Öppna en PDF-fil i Acrobat.

 2. Gå till Verktyg > Redigera PDF.

 3. Klicka på Mer > Bates-numrering > Lägg till i verktygsfältet Redigera PDF.

 4. Klicka på Utdataalternativ i dialogrutan Bates-numrering.

  Utdataalternativ

 5. Välj Lägg till i ursprungliga filnamn och skriv %BATES_NUMBER_KEY% i fälten Infoga före eller Infoga efter.

  Lägga till Bates-numrering i filnamn

 6. Klicka på OK.

Ta bort Bates-numrering

 1. Öppna PDF-filen som innehåller Bates-numren.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF.

 3. Välj Mer > Bates-numrering > Ta bort i det sekundära verktygsfältet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto